فروشگاه اینترنتی یاب کالا https://yabkala.com فروشگاه اینترنتی یاب کالا fa فروشگاه اینترنتی یاب کالا https://yabkala.com/Administrator/Files/Design/Logo.pnghttps://yabkala.com162130 فروشگاه اینترنتی یاب کالا Copyright 2002-2003 Dan BrightRSSviaXmlTextWriter v1.0 الکترود 6013 آما سایز 2/5 https://yabkala.com/product/الکترود-آما-6013-2/5 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aa129331273-580x567.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>الکترود E6013 آما با کد فنی آما 2000</strong></span></p> <p><a title="الکترود آما, نماینده ی الکترود آما" href="https://yabkala.com/index.aspx?Category=%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%AF&amp;CategoryBrand=435," target="_blank"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong><img title="الکترود آما, نماینده ی الکترود آما" src="https://yabkala.com/administrator/files/UploadFile/%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%AF%20%D8%A2%D9%85%D8%A7.jpg" alt="الکترود آما, نماینده ی الکترود آما" width="250" height="47" /></strong></span></a></p></p><hr/> Saturday, June 27, 2020 دستگاه تامپو رومیزی MHR110 https://yabkala.com/product/دستگاه-تامپو-رومیزی <img src='./Administrator/files/ProductPic/aTampo -MHR110.jpg' height='100' width='100' /><p><p><strong><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">✅ قوی ترین دستگاه تامپو رومیزی در ایران </span></strong><br /><strong><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">320W - 90V - 10A</span></strong></p> <p><strong><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">✅ تنها دستگاه تامپو دیجیتالی با سیستم Power Pad در دنیا (قابلیت تنظیم اتوماتیک میزان فشار پد بر روی هر کالا با توجه به میزان سختی و نرمی آن)<br /></span></strong></p> <p><strong><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">✅دارای سیستم شمارنده تعداد ضرب چاپ شده و ذخیره در حافظه حتی با خاموش شدن دستگاه <br /></span></strong></p> <p><strong><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">✅ تنها دستگاه تامپو رومیزی گیربکس دار در ایران <br /></span></strong></span></strong></p> <p><strong><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">✅دارای موتور 320 وات واقعی که در تمام تامپو های رومیزی بی سابقه است <br /></span></strong></span></strong></p> <p><strong><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">✅ دارای فن خنک کننده موتور </span></strong></span></strong></span></strong></p> <p><strong><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">✅ دارای سیستم پدال برای سهولت در چاپ<br /></span></strong></p> <p><strong><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">✅ قدرت مارک زنی 8000 قطعه در ساعت</span></strong><br /><strong><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">✅دارای سیستم کنترلر( ریموت کنترل برای تنظیمات دقیق تر و چاپ با کیفیت تر )</span></strong><br /><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">✅ دارای</span><strong><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"> سیستم IGBT&nbsp; که باعث می شود پد به صورت یکنواخت روی تمام سطح کالا به یک اندازه فشار وارد نماید <br /></span></strong></p> <p><strong><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">✅ دارای تنظیم کننده ی پد </span></strong></p> <p><strong><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">✅دارای 1 سال ضمانت تعویض </span></strong></p> <p><strong><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">100% ساخت ایران<br /></span></strong></p></p><hr/> Monday, May 20, 2024 دستگاه چاپ سیلک برقی MH1150 https://yabkala.com/product/دستگاه-چاپ-سیلک-دستی-MH5430 <img src='./Administrator/files/ProductPic/HRTHTRJ.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Friday, August 4, 2023 دستگاه چاپ و حکاکی MA3000 https://yabkala.com/product/دستگاه-حکاکی-روی-فلز-ma3000 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a3000.jpg' height='100' width='100' /><p><p>دستگاه-حکاکی-روی-فلزات , دستگاه-حکاکی , دستگاه-حکاکی-ضربه-زن , دستگاه-حکاکی-لیزر</p> <p>&nbsp;</p></p><hr/> Thursday, June 9, 2022 الکترود میکا 6013 سایز 4 https://yabkala.com/product/الکترود-میکا-6013-4 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aa311569384-800x782.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>الکترود E6013 میکا مخصوص جوشکاری انواع مصنوعات فلزی قطر 4<br /></strong></span></p> <p><a title="لیست قیمت الکترود , نماینده الکترود, قیمت روز الکترود , قیمت الکترود" href="https://yabkala.com/index.aspx?Category=%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%AF&amp;CategoryBrand=436," target="_blank"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong><img title="الکترود میکا, نماینده ی الکترود میکا , لیست قیمت الکترود میکا, الکترود میکا6013 , الکترود سوپر میکا , الکترود آریا نورین ,فروش محصولات میکا, نمایندگی الکترود میکادر کرج , قیمت الکترود میکا 3 , نمایندگی الکترود میکادر تبریز , قیمت الکترود میکانمره 3 , , قیمت الکترود آما نمره 3 , الکترود آما 7018 , الکترود میکا قیمت , الکترود میکا استیل , قیمت الکترود استیل میکا ,پخش الکترود میکا, الکترود میکا جوش , " src="https://yabkala.com/administrator/files/UploadFile/%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%A7.jpg" alt="الکترود میکا, نماینده ی الکترود میکا , لیست قیمت الکترود میکا, الکترود میکا6013 , الکترود سوپر میکا , الکترود آریا نورین ,فروش محصولات میکا, نمایندگی الکترود میکادر کرج , قیمت الکترود میکا 3 , نمایندگی الکترود میکادر تبریز , قیمت الکترود میکانمره 3 , , قیمت الکترود آما نمره 3 , الکترود آما 7018 , الکترود میکا قیمت , الکترود میکا استیل , قیمت الکترود استیل میکا ,پخش الکترود میکا, الکترود میکا جوش , " width="250" height="45" /></strong></span></a></p></p><hr/> Sunday, November 28, 2021 توری چینی با مش 120 عرض 2/40 https://yabkala.com/product/توری-چاپ-سیلک-چین-120 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaa111.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>توری مش 120 عرض 2 مترو 60 سانتی متر قیمت هر متر طول 240/000 تومان </strong> </span></p></p><hr/> Tuesday, December 28, 2021 الکترود 7018 آما سایز 3 https://yabkala.com/product/الکترود-آما-7018-3 <img src='./Administrator/files/ProductPic/DSC_5629.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>الکترود E7018 آما با کد فنی آما 1230F</strong></span></p></p><hr/> Tuesday, March 5, 2019 الکترود چدن آما https://yabkala.com/product/الکترود-چدن-آما <img src='./Administrator/files/ProductPic/photo_2017-10-27_08-13-14.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>الکترود چدن آما </strong></span><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">E1094</span></strong></span><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong><br /></strong></span></strong></span></p> <p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">کارتن 20 کیلویی هر کیلو 450 تومان<br /></span></strong></span></strong></span></p></p><hr/> Wednesday, December 25, 2019 سیم جوش پارس قطر 0.8 https://yabkala.com/product/سیم-جوش-پارس-CO2-8 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aASA.jpg' height='100' width='100' /><p><p><strong><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;">سیم جوش 0.8 پارس</span></strong></p></p><hr/> Sunday, November 28, 2021 عینک جوشکاری اتومات https://yabkala.com/product/عینک-جوشکاری-اتومات <img src='./Administrator/files/ProductPic/1361246.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Friday, April 12, 2019 سیم نقره 15 درصد سیمبن https://yabkala.com/product/سیم-جوش-نقره-سیمبن-15 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aasim-noghre.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, November 28, 2021 الکترود 6010 آما سایز 2/5 https://yabkala.com/product/الکترود-آما-6010-2/5 <img src='./Administrator/files/ProductPic/SDC.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>الکترود E6010 آما با کد فنی آما 1047P</strong></span></p></p><hr/> Saturday, April 6, 2019 صفحه سنگ برش بزرگ اوسیس 180X3 https://yabkala.com/product/صفحه-سنگ-برش-بزرگ-اوسیس-oasis <img src='./Administrator/files/ProductPic/2.jpg' height='100' width='100' /><p><p><strong><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">صفحه سنگ برش اوسیس سنگی مناسب برای حرفه ای ها</span> </strong></p></p><hr/> Monday, March 11, 2019 رنگ قرمز،آبی،زرد،سبز مات PVC نیکفام https://yabkala.com/product/رنگ-چاپ-سیلک-نیکفام-شیمی-pvc <img src='./Administrator/files/ProductPic/1395-8-24 11.49.18.JPG' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-size: small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>رنگ PVC&nbsp; قرمز،آبی،زرد،سبز مات نیکفام شیمی در قوطی 1 کیلویی مناسب برای چاپ روی نایلون ، چاپ روی نایلکس ، چاپ روی تقویم ، چاپ روی سررسید ، قطعات PVC و &hellip;</strong></span></p></p><hr/> Tuesday, December 28, 2021 سفارش ساخت شابلون الکتروشیمیایی https://yabkala.com/product/ساخت-کلیشه-دستگاه-الکتروشیمیایی <img src='./Administrator/files/ProductPic/acache.php.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>ساخت کلیشه (شابلون) دستگاه های حکاکی و چاپ به روش الکتروشیمیایی</strong> </span></p></p><hr/> Monday, February 5, 2024 الکترود 7018 آما سایز 4 https://yabkala.com/product/الکترود-آما-7018-4 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aDSC_5629.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>الکترود E7018 آما با کد فنی آما 1230F</strong></span></p></p><hr/> Sunday, March 24, 2019 لباس کار یکسره خلبانی https://yabkala.com/product/لباس-کار-یکسره-خلبانی <img src='./Administrator/files/ProductPic/3988509.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, October 22, 2020 سنگ برش 180 سه ستاره یوگوسلاو https://yabkala.com/product/سنگ-برش-سه-ستاره <img src='./Administrator/files/ProductPic/3s7-800x800.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">صفحه های سه ستاره ساخت کشور یوگوسلاوی به دلیل برندگی ،سرعت بالا ، انعطاف پذیری و نفوذ بالا برای برش انواع فلزات در ایران بسیار محبوب می باشد.</span></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">&nbsp;</span></p></p><hr/> Wednesday, January 16, 2019 سنگ ساب 180 سه ستاره یوگوسلاو https://yabkala.com/product/سنگ-ساب-180-سه-ستاره-یوگوسلاو <img src='./Administrator/files/ProductPic/614361413-580x567.jpg' height='100' width='100' /><p><p><strong><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">صفحه های سه ستاره ساخت کشور یوگوسلاوی به دلیل برندگی ،سرعت بالا ، انعطاف پذیری و نفوذ بالا برای سایش انواع فلزات در ایران بسیار محبوب می باشد.</span></strong></p> <p><a title="صفحه سنگ سه ستاره یوگوسلاو , صفحه سنگ سه ستاره , سنگ برش سه ستاره , نماینده ی سنگ سه ستاره" href="https://yabkala.com/index.aspx?Category=%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%B3%D8%A7%D8%A8-%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D8%B4&amp;CategoryBrand=311," target="_blank"><img title="صفحه سنگ سه ستاره یوگوسلاو , قیمت صفحه سنگ یوگوسلاو" src="https://yabkala.com/administrator/files/UploadFile/a%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%B3%D9%87-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DB%8C%D9%88%DA%AF%D9%88%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%88.jpg" alt="صفحه سنگ سه ستاره یوگوسلاو , قیمت صفحه سنگ یوگوسلاو" width="266" height="53" /></a></p></p><hr/> Wednesday, March 6, 2019 اسپری تست جوش DMS https://yabkala.com/product/اسپری-تست-جوش-DMS <img src='./Administrator/files/ProductPic/aVSADFVSVS.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>اسپری تست جوش DMS<br /></strong></span></p> <p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>برای خرید تکی هرکدام از اسپری ها با فروشگاه تماس حاصل فرمایید <br /></strong></span></p></p><hr/> Friday, April 12, 2019 تیغ اره آتشی 3 میل سه گل https://yabkala.com/product/تیغ-اره-آتشی-3-میل-سه-گل <img src='./Administrator/files/ProductPic/Circular-friction-saw-blade.jpg_350x350.jpg' height='100' width='100' /><p><h4><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>تیغ اره دیسکی اصطکاکی (<span style="font-family: helvetica;">Friction</span>) که به تیغ اره های آتشی معروف می باشند . جنس بدنه و دندانه ها تیغ اره دیسکی از کروم وانادیوم 80 (<span style="font-family: helvetica;">CrV 80</span>) بوده و مناسب برای برش مقاطع توخالی اعم از لوله,پروفیل و ... می باشد.</strong></span><strong><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"> تیغه اره مخصوص برش آهن با روش گرم و سرعت بالا</span></strong></h4> <p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>&nbsp;</strong></span></p></p><hr/> Wednesday, October 21, 2020 دستگاه چاپ سیلک دستی MH200 https://yabkala.com/product/دستگاه-چاپ-سیلک-دستی <img src='./Administrator/files/ProductPic/LJKLJKLJKL.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Friday, August 4, 2023 ریتاردر 10 لیتری https://yabkala.com/product/ریتاردر-حلال-رنگ-چاپ-سیلک <img src='./Administrator/files/ProductPic/ریتارد 10 لیتری.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong><span id="ctl00_ContentPlaceHolder1_Rpt_Products_ctl00_lbl_ProductName" style="width: 185px; margin: 0px; padding: 0px; text-align: center; float: right; color: #000000;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong><span id="ctl00_ContentPlaceHolder1_Rpt_Products_ctl00_lbl_ProductName" style="width: 185px; margin: 0px; padding: 0px; text-align: center; float: right; color: #000000;">ریتاردر 98 درصد بدون بو ایتالیا<br /></span></strong></span></span></strong></span></p></p><hr/> Tuesday, April 18, 2023 تیغ اره آبصابونی 250 توس https://yabkala.com/product/تیغ-اره-آبصابونی-250-توس <img src='./Administrator/files/ProductPic/a250TOOS.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>تیغ اره ی آب صابونی توس قطر 25 سانت تولید ایران ساخته شده از متریال HSS سخت مخصوص برش آهن ،پروفیل در تمام مقاطع<br /></strong></span></p> <p><a title="تیغ اره آبصابونی" href="https://yabkala.com/catproduct/%D8%AA%DB%8C%D8%BA-%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A2%D8%A8-%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D9%88%D9%86%DB%8C" target="_blank"><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" title="تیغ اره آبصابونی" src="https://yabkala.com/administrator/files/UploadFile/a%D8%AA%DB%8C%D8%BA-%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A2%D8%A8%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D9%88%D9%86%DB%8C.jpg" alt="تیغ اره آبصابونی" width="250" height="44" /></strong></span></a></p></p><hr/> Saturday, May 9, 2020 الکترود ایساب 7018 کد48.00 سایز 2/5 https://yabkala.com/product/الکترود-ایساب-7018 <img src='./Administrator/files/ProductPic/DGFG.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>&nbsp;</strong></span></p></p><hr/> Sunday, November 28, 2021 شیلد محافظ سنگزنی https://yabkala.com/product/شیلد-محافظ-سنگزنی <img src='./Administrator/files/ProductPic/4372254.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, July 11, 2020 الکترود MT12 سایز 2/5 https://yabkala.com/product/الکترود-ام-تی-12 <img src='./Administrator/files/ProductPic/DASD.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>الکترود MT12</strong></span></p></p><hr/> Saturday, April 6, 2019 دستگاه حک شماره سیلندر https://yabkala.com/product/دستگاه-حک-شماره-شاسی <img src='./Administrator/files/ProductPic/ثقثقت.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>دستگاه حکاکی شماره موتور، شاسی ، سیلندر و بدنه تنها در چند ثانیه </strong></span></p> <p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>بدون نیاز به تخصص و صرف دوره های آموزشی </strong></span></p> <p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>بالاترین کیفیت و عمق حکاکی در میان تمامی دستگاه های حک شماره در ایران </strong></span></p> <p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>پشتیبانی از تمامی فونت های و خودروهای داخلی و خارجی </strong></span><br /></strong></span></p> <p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>پرتابل و قابل حمل 1 کیلوگرم </strong></span></p> <p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>بدون نیاز به کامپیوتر </strong></span></p></p><hr/> Monday, April 8, 2024 لاک حساس سپاس صادراتی https://yabkala.com/product/لاک-حساس-سپاس-صادراتی <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaa111.jpg' height='100' width='100' /><p><h1 class="product_title entry-title"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>لاک حساس به نور شابلون سپاس صادراتی <br /></strong></span></h1></p><hr/> Tuesday, December 28, 2021 دسته جوش کلوور مدل C1001 https://yabkala.com/product/سرپیک-هوا-برش-گلور-1001 <img src='./Administrator/files/ProductPic/111073995.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, July 25, 2019 الکترود آلومینیوم سیم نور https://yabkala.com/product/الکترود-آلومینیوم-سیم-نور <p>نماینــده ی رسمــی الکتــرود ســوپـــر میــــکا تلـفـن نمـاینــدگـــی فــــروش شــــرکت یـــــاب کــــالا 02166736774 - 02166736726 </p><hr/> Sunday, November 28, 2021 میز نور (UV) چاپ اسکرین https://yabkala.com/product/میز-نور-چاپ-سیلک-اسکرین <img src='./Administrator/files/ProductPic/میز-نور-سیلک-30404060(2).png' height='100' width='100' /><p><p><strong><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">میز نور چاپ سیلک اسکرین</span></strong></p> <p><strong><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">&nbsp;</span></strong></p></p><hr/> Tuesday, December 28, 2021 الکترود استیل 309 آما https://yabkala.com/product/الکترود-استیل-آما-309 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aadsfdsfsfdf.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>الکترود استیل 309 آما مخصوص جوشکاری ورق های استیل</strong></span></p></p><hr/> Sunday, November 28, 2021 سیم نقره 30 درصد سیمبن https://yabkala.com/product/سیم-جوش-نقره-سیمبن-30 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaasim-noghre.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, November 28, 2021 صفجه برش سنگ هانیکو 230X3 https://yabkala.com/product/صفحه-سنگبری-هانیکو-3-میل <img src='./Administrator/files/ProductPic/51-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p><strong><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">صفحه های برش سنگ هانیکوی آلمان دارای مقاومت بسیار بالا و استفاده از سنباده ی آلمانی در ساختار آن از محبوبیت خاصی برخوردار است <br /></span></strong></p></p><hr/> Thursday, January 3, 2019 سنباده پوساب ماتادور P5000 https://yabkala.com/product/سنباده-پوساب-ماتادور-5000 <img src='./Administrator/files/ProductPic/5000.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>بسته 50 عددی سنباده های پوساب ماتادور آلمان</strong></span></p> <p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong> یاب کالا نماینده ی رسمی فروش سنباده های ماتادور در ایران</strong></span></p> <p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>&nbsp;</strong></span></p></p><hr/> Monday, November 29, 2021 صفحه گرانیت بر 400 EHWA https://yabkala.com/product/صفحه-گرانیت-بر-400-ehwa <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaphoto_۲۰۱۸-۰۲-۱۹_۲۱-۱۴-۲۷.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Friday, January 4, 2019 تیغ اره آتشی 4 میل سه گل https://yabkala.com/product/تیغ-اره-آتشی-4-میل-سه-گل <img src='./Administrator/files/ProductPic/aCircular-friction-saw-blade.jpg_350x350.jpg' height='100' width='100' /><p><h4><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>تیغ اره دیسکی اصطکاکی (<span style="font-family: helvetica;">Friction</span>) که به تیغ اره های آتشی معروف می باشند . جنس بدنه و دندانه ها تیغ اره دیسکی از کروم وانادیوم 80 (<span style="font-family: helvetica;">CrV 80</span>) بوده و مناسب برای برش مقاطع توخالی اعم از لوله,پروفیل و ... می باشد.</strong></span><strong><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"> تیغه اره مخصوص برش آهن با روش گرم و سرعت بالا</span></strong></h4> <p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>&nbsp;</strong></span></p></p><hr/> Wednesday, October 21, 2020 الکترود پارس6013 سایز 2/5 https://yabkala.com/product/الکترود-پارس-6013-2/5 <img src='./Administrator/files/ProductPic/afsdf.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>الکترود E6013 پارس مخصوص جوشکاری انواع مصنوعات فلزی<br /></strong></span></p></p><hr/> Sunday, November 28, 2021 سیم جوش آما سایز 1.2 https://yabkala.com/product/سیم-جوش-آما-1.2 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaسیم-جوش-آما.jpg' height='100' width='100' /><p><p><strong><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;">سیم جوش&nbsp;1.2 آما</span></strong></p></p><hr/> Sunday, November 28, 2021 فیلتر ماسک 3M مدل 6006 https://yabkala.com/product/فیلتر-ماسک-3M-مدل-6006 <img src='./Administrator/files/ProductPic/1306774.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, June 15, 2019 الکترود استیل 316L15 ایساب کد 63.35 https://yabkala.com/product/الکترود-استیل-ایساب-316-L15 <img src='./Administrator/files/ProductPic/elektrody-ok-6335.jpg' height='100' width='100' /><p><div id="news-id-25" style="display: inline;"><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>الکترود مخصوص جوشکاری استیل ایساب سوئد E316 L15 با کد فنی&nbsp; ESAB OK 61.35<br /></strong></span></div></p><hr/> Sunday, November 28, 2021 رنگ مشکی و سفید PVC پارس https://yabkala.com/product/رنگ-چاپ-سیلک-PVC-پارس-شیمی <img src='./Administrator/files/ProductPic/aیسشی.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-size: small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>رنگ PVC مشکی و سفید پارس شیمی در قوطی 1 کیلویی مناسب برای چاپ روی نایلون ، چاپ روی نایلکس ، چاپ روی تقویم ، چاپ روی سررسید ، قطعات PVC و &hellip;</strong></span></p></p><hr/> Tuesday, December 28, 2021 ساخت کلیشه تامپو https://yabkala.com/product/ساخت-کلیشه-تامپو <img src='./Administrator/files/ProductPic/3967035436.jpeg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><strong>سفارش ساخت کلیشه تامپو با بهترین کیفیت</strong></span></p> <p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><strong>برای سفارش کافیست طرح مورد نظر را به شماره ی 09125430970 ارسال و در اسرع وقت کلیشه شما ساخته خواهد شد <br /></strong></span></p></p><hr/> Friday, September 11, 2020 محلول حک و چاپ الکتروشیمیایی https://yabkala.com/product/محلول-حک-و-چاپ-الکتروشیمیایی <img src='./Administrator/files/ProductPic/55.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>محلول حکاکی و چاپ الکتروشیمیایی مخصوص مارک زنی بروی فلزات</strong> </span></p></p><hr/> Saturday, November 28, 2020 الکترود 7018 آما سایز 2/5 https://yabkala.com/product/الکترود-آما-7018-2/5 <img src='./Administrator/files/ProductPic/643790459-800x782.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>الکترود E7018 آما با کد فنی آما 1230F</strong></span></p></p><hr/> Saturday, February 9, 2019 دستگاه چاپ و حکاکی MHR14000 https://yabkala.com/product/دستگاه-حکاکی-روی-فلزات-MHR10000 <img src='./Administrator/files/ProductPic/دستگاه-حکاکی.jpeg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, July 28, 2022 کابل جوش 12 جوشکاب یزد https://yabkala.com/product/کابل-جوش-یزد-سایز-12 <img src='./Administrator/files/ProductPic/image003s.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, April 22, 2019 صفحه سنگ برش بزرگ کلینگ 180X3 https://yabkala.com/product/صفحه-سنگ-برش-بزرگ-کلینگ-اسپور <img src='./Administrator/files/ProductPic/104035278-800x782.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>بسته 25 عددی برش 18 سانتی کلینگ اسپور <br /></strong></span></p> <p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>صفحه سنگ های برش کلینگ اسپور آلمان با سابقه ای درخشان در صنعت ایران محبوب برشکاران می باشد</strong> </span></p> <p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>اگربه دنبال یک صفحه سنگ مطمین و کارامد می گردید کلینگ اسپور می تواند یکی ازگزینه های مناسب انتخاب شما باشد<br /></strong></span></p></p><hr/> Sunday, March 3, 2019 الکترود 6013 آما سایز 3/25 https://yabkala.com/product/الکترود-آما-6013-3 <img src='./Administrator/files/ProductPic/129331273-580x567.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, November 6, 2019 سنباده پوساب ماتادور P2000 https://yabkala.com/product/سنباده-پوساب-ماتادور-2000 <img src='./Administrator/files/ProductPic/2000.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>بسته 50 عددی سنباده های پوساب ماتادور آلمان</strong></span></p> <p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong> یاب کالا نماینده ی رسمی فروش سنباده های ماتادور در ایران</strong></span></p> <p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>&nbsp;</strong></span></p></p><hr/> Monday, November 29, 2021 سنباده پوساب ماتادور P3000 https://yabkala.com/product/سنباده-پوساب-ماتادور-3000 <img src='./Administrator/files/ProductPic/3000.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>بسته 50 عددی سنباده های پوساب ماتادور آلمان</strong></span></p> <p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong> یاب کالا نماینده ی رسمی فروش سنباده های ماتادور در ایران</strong></span></p> <p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>&nbsp;</strong></span></p></p><hr/> Monday, November 29, 2021 صفحه سنگ برش بزرگ عقاب 180X3 https://yabkala.com/product/سنگ-برش-بزرگ-آهن-عقاب-wings <img src='./Administrator/files/ProductPic/474617785-580x567.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>صفحه سنگ های برش 18 سانتی عقاب انتخابی درست در جهت کیفیت و قیمت مناسب این سنگ ها به دلیل مقاومت بالا جزو سنگ های دیر سایش قرار میگیرند شرکت یاب کالا تنها نماینده ی رسمی فروش صفحات برشی و سنباده های عقاب ترکیه در ایران با 20 سال سابقه .</strong></span></p></p><hr/> Thursday, January 17, 2019 دستگاه ساخت شابلون حکاکی MHR 600 https://yabkala.com/product/دستگاه-شابلون-ساز <img src='./Administrator/files/ProductPic/شابلون ساز12.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Friday, September 22, 2023 رنگ قرمز،آبی،زرد،سبز براق PVC نیکفام https://yabkala.com/product/رنگ-چاپ-سیلک-نیکفام-شیمی-pvc-براق <img src='./Administrator/files/ProductPic/a1396-2-18 14.52.48.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-size: small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>رنگ PVC&nbsp; قرمز،آبی،زرد،سبز براق نیکفام شیمی در قوطی 1 کیلویی مناسب برای چاپ روی نایلون ، چاپ روی نایلکس ، چاپ روی تقویم ، چاپ روی سررسید ، قطعات PVC و &hellip;</strong></span></p></p><hr/> Tuesday, December 28, 2021 سیم جوش استیل فیلارک 308 https://yabkala.com/product/سیم-جوش-استیل-فیلارک-308 <img src='./Administrator/files/ProductPic/DFGDFGDF.jpg' height='100' width='100' /><p><p><strong><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;">سیم جوش استیل فیلارک 308</span></strong></p></p><hr/> Sunday, November 28, 2021 الکترود میکا 6013 سایز 3/25 https://yabkala.com/product/الکترود-میکا-6013-3.25 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a311569384-800x782.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>الکترود E6013 میکا مخصوص جوشکاری انواع مصنوعات فلزی قطر 3/25<br /></strong></span></p></p><hr/> Sunday, November 28, 2021 شیشه ماسک دودی جوشکاری https://yabkala.com/product/شیشه-ماسک-جوشکاری <img src='./Administrator/files/ProductPic/870086149-800x782.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Friday, April 12, 2019 سنباده پوساب ماتادور P100 https://yabkala.com/product/سنباده-پوساب-ماتادور-100 <img src='./Administrator/files/ProductPic/100.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>بسته 50 عددی سنباده های پوساب ماتادور آلمان</strong></span></p> <p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong> یاب کالا نماینده ی رسمی فروش سنباده های ماتادور در ایران</strong></span></p> <p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>&nbsp;<a title="سنباده پوساب ماتادور , سنباده پوساب, نماینده ی سنباده MATADOR" href="https://yabkala.com/index.aspx?Category=%D8%B3%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%BE%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%A8&amp;CategoryBrand=126," target="_blank"><img title="سنباده پوساب ماتادور , سنباده پوساب, نماینده ی سنباده MATADOR" src="https://yabkala.com/administrator/files/UploadFile/%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D8%AF%D9%88%D8%B1.jpg" alt="سنباده پوساب ماتادور , سنباده پوساب, نماینده ی سنباده MATADOR" width="208" height="42" /></a></strong></span></p> <p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>&nbsp;</strong></span></p></p><hr/> Monday, November 29, 2021 سفارش ساخت شابلون الکتروشیمیایی https://yabkala.com/product/ساخت-شابلون-الکتروشیمیایی <img src='./Administrator/files/ProductPic/cache.php.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>ساخت کلیشه (شابلون) دستگاه های حکاکی و چاپ به روش الکتروشیمیایی</strong> </span></p></p><hr/> Thursday, May 11, 2023 صفحه سنگ ساب بزرگ کلینگ 180X6 https://yabkala.com/product/صفحه-سنگ-ساب-بزرگ-کلینگ-اسپور <img src='./Administrator/files/ProductPic/sfhh-sab-aahn-o-astyl-klng-aspor-mdl-13444-1514882474.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>بسته 10 عددی ساب 18 سانتی کلینگ اسپور <br /></strong></span></p> <p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>صفحه سنگ های برش کلینگ اسپور آلمان با سابقه ای درخشان در صنعت ایران محبوب برشکاران می باشد</strong> </span></p> <p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>اگربه دنبال یک صفحه سنگ مطمین و کارامد می گردید کلینگ اسپور می تواند یکی ازگزینه های مناسب انتخاب شما باشد <br /></strong></span></p></p><hr/> Thursday, January 3, 2019 سفارش ساخت مهر برجسته https://yabkala.com/product/ساخت-مهر-برجسته <img src='./Administrator/files/ProductPic/stiker2.jpg' height='100' width='100' /><p><p style="text-align: right;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; color: #ff0000;"><strong> برای سفارش انواع مهر های لیزری تنها کافیست به شماره 09125430970 طرح خود را ارسال یا تماس حاصل نمایید و پس از 15 دقیقه مهرتان آماده است.</strong> </span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; color: #ff0000;"><strong><span style="color: #339966;">به جرات می توان گفت مهر های ساخته شده در این مجموعه به دلیل استفاده از ژلاتین ژاپنی و دستگاههای پیشرفته از با کیفیت ترین مهر ها در ایران می باشد.</span> <br /></strong></span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; color: #ff0000;"><strong><span style="color: #0000ff;">ضمنا شما با قیمت گرفتن و مقایسه مطمئن می شوید قیمت های موجود در این مجموعه به دلیل سفارش های بالا بسیار بسیاراز سایر مجموعه ها پایین تر می باشد.</span></strong></span></p></p><hr/> Friday, July 12, 2019 تیغه کاتر آسفالت بر لوکیا https://yabkala.com/product/تیغه-کاتر-آسفالت-بر-لوکیا <img src='./Administrator/files/ProductPic/lukia_35-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>تیغه ی برش آسفالت مارک لوکیا مورد تایید وزارت راه سازی و راه آهن کشور ازبرند های محبوب در میان صنعت کاران این عرصه است</strong> </span></p></p><hr/> Wednesday, May 20, 2020 دستگاه چاپ و حکاکی MHR10000 https://yabkala.com/product/دستگاه-حکاکی-الکترو-شیمیایی-mhr8000 <img src='./Administrator/files/ProductPic/سلسلسل.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Friday, August 4, 2023 تیغ اره چوب بر 30 سانت Freud https://yabkala.com/product/تیغ-اره-چوب-بر-فروید-30-سانت <img src='./Administrator/files/ProductPic/aUntitlDASDed-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>تیغ اره ی الماسه ی 30 سانت فروید ایتالیا مخصوص برش انواع چوب با کیفیت بسیار بالا بدون جوندگی لبه ی چوب</strong> </span></p></p><hr/> Sunday, January 26, 2020 دیسک سرامیک بر 250 پرسلان بر EHWA https://yabkala.com/product/سرامیک-برehwa-پر-سلان-250 <img src='./Administrator/files/ProductPic/ce(5)b.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">این تیغه بروی دستگاههای آب بر بسته می شود و برای برش سنگ های سرامیک بسیار سخت ( پرسلانی ) بسیار مناسب است <br /></span></p></p><hr/> Thursday, January 3, 2019 لاک حساس سینا https://yabkala.com/product/لاک-حساس-سینا <img src='./Administrator/files/ProductPic/photo_2018-04-08_18-16-11.jpg' height='100' width='100' /><p><h1 class="product_title entry-title"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>لاک حساس به نور شابلون سینا <br /></strong></span></h1></p><hr/> Tuesday, December 28, 2021 پودر تنه کار نقره 500 گرمی سیمبن https://yabkala.com/product/پودر-تنه-کار-نقره-سیمبن <img src='./Administrator/files/ProductPic/jghjghk.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, August 17, 2020 الکترود میکا 7018 سایز 3/25 https://yabkala.com/product/الکترود-میکا-7018-3.25 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaSDASD.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>الکترود E7018 میکا مخصوص جوشکاری انواع مصنوعات فلزی به قطر 3/25 میلی متر<br /></strong></span></p></p><hr/> Sunday, November 28, 2021 جت پرینتر دستی MH3010 https://yabkala.com/product/دستگاه-جت-پرینتر-دستی <img src='./Administrator/files/ProductPic/aRTJRTJ.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, April 15, 2020 الکترود نیکل کروم مولیبدن OK NiCrMo-3 https://yabkala.com/product/الکترود <img src='./Administrator/files/ProductPic/elektrody-esab-61-35-2377342_big.jpg' height='100' width='100' /><p><div id="news-id-25" style="display: inline;"><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>الکترود نیکل کروم مولیبدن ایساب سوئد با کد&nbsp; OK NiCrMo-3 <br /></strong></span></div></p><hr/> Sunday, November 28, 2021 اسکویجی تخت ایرانی https://yabkala.com/product/اسکویجی-تخت-ایرانی <img src='./Administrator/files/ProductPic/pl22033717-55a_90a_screen_printing_squeegee_rubber_polyurethane_squeegee_blade_for_silk_screen.jpg' height='100' width='100' /><p><p><strong><span style="font-size: small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">میزان قیمت به ازای هر متر می باشد <span style="color: #000000;">میزان کمتر یا بیشتر بنا به سفارش مشتری محاسبه می شود</span></span></strong></p></p><hr/> Tuesday, December 28, 2021 گیره چاپ سیلک بلبرینگی https://yabkala.com/product/گیره-چاپ-سیلک-بلبرینگی <img src='./Administrator/files/ProductPic/افقاافق.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, May 9, 2019 تیغ اره دیسکی آلومینیوم بر 300 توس https://yabkala.com/product/تیغ-اره-آبصابونی-آلومینیوم-بر-300-توس <img src='./Administrator/files/ProductPic/300 TOOS.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, May 9, 2020 رنگ فلورسنت نیکفام https://yabkala.com/product/رنگ-فلورسنت-چاپ-سیلک <img src='./Administrator/files/ProductPic/a1394-10-28 13.43.48.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-size: small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>رنگ فلورسنت نیکفام شیمی در قوطی 1 کیلویی مناسب برای چاپ شبرنگی روی نایلون ، چاپ روی نایلکس ، چاپ روی تقویم ، چاپ روی سررسید ، قطعات PVC و &hellip;</strong></span></p> <p><span style="font-size: small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong><span id="ctl00_ContentPlaceHolder1_Rpt_Products_ctl03_lbl_ProductName" style="width: 185px; margin: 0px; padding: 0px; text-align: center; float: right; color: #000; font-size: 16px;">&nbsp;</span></strong></span></p></p><hr/> Tuesday, December 28, 2021 کابل جوش 16 جوشکاب یزد https://yabkala.com/product/کابل-جوش-یزد-سایز-16 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaimage003s.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, April 18, 2019 کابل جوش 14 جوشکاب یزد https://yabkala.com/product/کابل-جوش-یزد-سایز-14 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aimage003s.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, April 18, 2019 دستکش زنجیری قصابی https://yabkala.com/product/دستکش-زنجیری-قصابی <img src='./Administrator/files/ProductPic/5399801.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, April 21, 2019 صفحه استیل مینی سه ستاره 115X1/6 https://yabkala.com/product/صفحه-سنگ-استیل-مینی-سه-ستاره-یوگوسلاو <img src='./Administrator/files/ProductPic/a3840510-580x567.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>صفحه سنگ برش مینی استیل سه ستاره یوگوسلاو به ضخامت 1/6 میل و قطر 115 میلی متر دارای عمرطولانی و کیفیت بی نظیر در برش ورق های استیل</strong> </span></p></p><hr/> Thursday, January 17, 2019 دستکش صنعتی سه لایه استاد کار https://yabkala.com/product/دستکش-صنعتی-استاد-کار <img src='./Administrator/files/ProductPic/ERHERH.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, November 7, 2020 سنگ ساب بتن سگمنت 115 https://yabkala.com/product/سنگ-ساب-بتن-سگمنت <img src='./Administrator/files/ProductPic/ASa.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>سنگ ساب بتن سگمنتی یکی از ابزار های پرکاربرد برای سایش دیوار های سیمانی ، بتنی و انواع سنگ ها به حساب می آید</strong> </span></p></p><hr/> Monday, November 29, 2021 الکترود ایساب 6010 https://yabkala.com/product/الکترود-ایساب-6010 <img src='./Administrator/files/ProductPic/Pipeweld-6010-plus.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong><span style="line-height: 18.2px; text-align: justify;">الکترود سلولزی ایساب برای جوشکاری لوله با استاندارد E6010 ساخت کشور برزیل</span></strong></span></p></p><hr/> Tuesday, June 20, 2023 تیغ اره چوب بر 25 سانت ONCI https://yabkala.com/product/تیغ-اره-چوب-بر-انسی-25-سانت <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaUntitled-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>تیغ اره ی مخصوص برش چوب ONCI فرانسه دارای روکش کروم والادیوم</strong> </span></p></p><hr/> Friday, January 11, 2019 الکترود رضا 1-7018 https://yabkala.com/product/الکترود-7018-رضا <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaSDCSD.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-size: medium; font-family: andale\ mono, times;"><strong>الکترود رضا 1-70181</strong></span></p></p><hr/> Thursday, March 7, 2019 کاردک دسته چوبی https://yabkala.com/product/کاردک-اسکویجی-چاپ-سیلک <img src='./Administrator/files/ProductPic/بسثب.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, December 28, 2021 سرپیک مشعل گازی و شعله افکن کوره ای آویژه صنعت کد AS-T89 https://yabkala.com/product/شعله-پوش-ایزوگامی-آویژه-89 <img src='./Administrator/files/ProductPic/4190348.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Friday, July 26, 2019 اسپری زینک ZINK https://yabkala.com/product/اسپری-زینک <img src='./Administrator/files/ProductPic/ZINC-768x614.jpeg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>اسپری تست جوش DMS<br /></strong></span></p> <p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>&nbsp;</strong></span></p></p><hr/> Friday, April 12, 2019 کفی ضد سر خوردن SPIKY ساخت PETZL فرانسه https://yabkala.com/product/کفی-ضد-سر-خوردن <img src='./Administrator/files/ProductPic/1233.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Friday, May 24, 2019 الکترود استیل 308L16 ایساب کد 61.20 https://yabkala.com/product/الکترود-استیل-ایساب-308-L16 <img src='./Administrator/files/ProductPic/2728905-2015-5-20-0-8-57.jpg' height='100' width='100' /><p><div id="news-id-25" style="display: inline;"> <p><strong><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><span style="line-height: 18.2px; text-align: justify;">الکترود زنگ نزن ایساب با کربن کم برای جوشکاری فولادهای تیپ 304 و 308 و سری L آن با استاندارد E308L-16 ساخت کشور سوئد</span></span></strong></p> <p>&nbsp;</p> </div></p><hr/> Sunday, November 28, 2021 سنباده پوساب ماتادور P400 https://yabkala.com/product/سنباده-پوساب-ماتادور-400 <img src='./Administrator/files/ProductPic/P 400..jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>بسته 50 عددی سنباده های پوساب ماتادور آلمان</strong></span></p> <p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong> یاب کالا نماینده ی رسمی فروش سنباده های ماتادور در ایران</strong></span></p> <p><a title="سنباده پوساب ماتادور , سنباده پوساب, نماینده ی سنباده MATADOR" href="https://yabkala.com/index.aspx?Category=%D8%B3%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%BE%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%A8&amp;CategoryBrand=126," target="_blank"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong><img title="سنباده پوساب ماتادور , سنباده پوساب, نماینده ی سنباده MATADOR" src="https://yabkala.com/administrator/files/UploadFile/%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D8%AF%D9%88%D8%B1.jpg" alt="سنباده پوساب ماتادور , سنباده پوساب, نماینده ی سنباده MATADOR" width="238" height="48" /></strong></span></a></p></p><hr/> Monday, November 29, 2021 انبر جوش فروزان 350 آمپر https://yabkala.com/product/انبر-جوش-فروزان-350 <img src='./Administrator/files/ProductPic/DASD.png' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, April 20, 2019 سیم جوش پارس قطر 1.2 https://yabkala.com/product/سیم-جوش-پارس-CO2 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaayiuiyu.jpg' height='100' width='100' /><p><p><strong><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;">سیم جوش&nbsp;1.2 پارس</span></strong></p></p><hr/> Sunday, November 28, 2021 سنباده پوساب ماتادور P60 https://yabkala.com/product/سنباده-پوساب-ماتادور-60 <img src='./Administrator/files/ProductPic/Untitled-1.bmp' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>بسته 50 عددی سنباده های پوساب ماتادور آلمان</strong></span></p> <p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong> یاب کالا نماینده ی رسمی فروش سنباده های ماتادور در ایران</strong></span></p> <p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>&nbsp;<a title="سنباده پوساب ماتادور , سنباده پوساب, نماینده ی سنباده MATADOR" href="https://yabkala.com/index.aspx?Category=%D8%B3%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%BE%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%A8&amp;CategoryBrand=126," target="_blank"><img title="سنباده پوساب ماتادور , نماینده ی سنباده ماتادور , سنباده پوساب" src="https://yabkala.com/administrator/files/UploadFile/%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D8%AF%D9%88%D8%B1.jpg" alt="سنباده پوساب ماتادور , نماینده ی سنباده ماتادور , سنباده پوساب" width="232" height="50" /></a></strong></span></p></p><hr/> Saturday, March 2, 2019 سنباده رول کلینگ اسپور https://yabkala.com/product/سنباده-رول-کلینگ-اسپور <img src='./Administrator/files/ProductPic/LS-309-J-800x800.jpg' height='100' width='100' /><p><p><strong><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;">سنباده های رولی کلینگ اسپور ساخت کشور آلمان از دیر باز یار صنعت کاران بوده و به دلیل کیفیت بالا همیشه مورد رضایت استفاده کنندگان بوده<br /></span></strong></p> <p><strong><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><span style="font-size: large; color: #ff0000;">لطفا گرید سنباده مورد نظر را از قسمت گرید انتخاب نمایید </span><br /></span></strong></p></p><hr/> Saturday, September 21, 2019 الکترود میکا 7018 سایز 4 https://yabkala.com/product/الکترود-میکا-7018-4 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaSDASD.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>الکترود E7018 میکا مخصوص جوشکاری انواع مصنوعات فلزی به قطر 4 میلی متر<br /></strong></span></p></p><hr/> Sunday, November 28, 2021 صفحه سنگ برش مینی کلینگ 115X3 https://yabkala.com/product/صفحه-سنگ-برش-مینی-کلینگ-اسپور <img src='./Administrator/files/ProductPic/ASAS.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>بسته 25 عددی برش 11/5 سانتی کلینگ اسپور <br /></strong></span></p> <p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>صفحه سنگ های برش کلینگ اسپور آلمان با سابقه ای درخشان در صنعت ایران محبوب برشکاران می باشد</strong> </span></p> <p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>اگربه دنبال یک صفحه سنگ مطمین و کارامد می گردید کلینگ اسپور می تواند یکی ازگزینه های مناسب انتخاب شما باشد <br /></strong></span></p></p><hr/> Sunday, January 6, 2019 الکترود آما E8018G https://yabkala.com/product/الکترود-آما-8018 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaa129331273-580x567.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, November 28, 2021 عینک سنگزنی ضد بخار ولکان https://yabkala.com/product/عینک-سنگ-زنی-ضد-بخار-ولکان <img src='./Administrator/files/ProductPic/111188158.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, April 6, 2020 سر پیک برش ذوبان مدل ZO132 https://yabkala.com/product/سرپیک-برش-ذوبان-ZO132 <img src='./Administrator/files/ProductPic/2368529.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, July 25, 2019 الکترود رضا 7010 https://yabkala.com/product/الکترود-7010-رضا <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaSDCSD.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-size: medium; font-family: andale\ mono, times;"><strong>الکترود رضا&nbsp; 7010<br /></strong></span></p></p><hr/> Thursday, March 7, 2019 پد تامپو کد 101 https://yabkala.com/product/پد-تامپو-کد-01 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a101.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="color: #ff0000;"><strong><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">پد دستگاه تامپو کد&nbsp; 101 <br /></span></strong></span></p> <p><a title="پد تامپو , پد دستگاه تامپو , ساخت پد دستگاه تامپو , پد تامپون , ساخت پد تامپو , فروش پد تامپو , پد و تامپون , قیمت پد تامپون , پد یا تامپون , انواع پد تامپو , فروش پد تامپو در تهران , اموزش ساخت پد تامپو , پد چاپ تامپو , خرید پد تامپو , پد دستگاه تامپو , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو , قیمت پد تامپو , تامپون یا پد , تفاوت پد و تامپون , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو ," href="https://yabkala.com/catproduct/%D9%BE%D8%AF-%D8%AA%D8%A7%D9%85%D9%BE%D9%88" target="_blank"><span style="color: #ff0000;"><strong><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><img title="پد تامپو , پد دستگاه تامپو , ساخت پد دستگاه تامپو , پد تامپون , ساخت پد تامپو , فروش پد تامپو , پد و تامپون , قیمت پد تامپون , پد یا تامپون , انواع پد تامپو , فروش پد تامپو در تهران , اموزش ساخت پد تامپو , پد چاپ تامپو , خرید پد تامپو , پد دستگاه تامپو , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو , قیمت پد تامپو , تامپون یا پد , تفاوت پد و تامپون , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو ," src="https://yabkala.com/administrator/files/UploadFile/%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%88%DA%AF-%D9%BE%D8%AF.jpg" alt="پد تامپو , پد دستگاه تامپو , ساخت پد دستگاه تامپو , پد تامپون , ساخت پد تامپو , فروش پد تامپو , پد و تامپون , قیمت پد تامپون , پد یا تامپون , انواع پد تامپو , فروش پد تامپو در تهران , اموزش ساخت پد تامپو , پد چاپ تامپو , خرید پد تامپو , پد دستگاه تامپو , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو , قیمت پد تامپو , تامپون یا پد , تفاوت پد و تامپون , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو ," width="200" height="51" /></span></strong></span></a></p></p><hr/> Sunday, May 19, 2024 الکترود آما 1600V https://yabkala.com/product/الکترود-آما-1600 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaa129331273-580x567.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>الکترود ضد سایش آما با کد فنی 1600V <br /></strong></span></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>اﻟﻜﺘﺮود قلیایی برای روکشی سخت قطعاتی که در شرایط سایشی قرار دارند</strong></span></p></p><hr/> Sunday, November 28, 2021 الکترود یزد 7018 سایز 3-4-5 https://yabkala.com/product/الکترود-یزد-7018-yazd <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaelectrod-yazd-logo_1ee4c1c4_t.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>الکترود E7018 یزد مخصوص جوشکاری انواع مصنوعات فلزی معادل 7002 یزد<br /></strong></span></p> <p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>کارتن 15 کیلویی میباشد <br /></strong></span></p></p><hr/> Sunday, November 28, 2021 سرامیک بر 250 شارک https://yabkala.com/product/سرامیک-بر-شارک-250 <img src='./Administrator/files/ProductPic/Backup_of_4545titled-1.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Friday, January 18, 2019 دیسک سرامیک بر 18سانت هیوسانگ https://yabkala.com/product/سرامیک-بر-هیوسانگ-HYUSUNG <img src='./Administrator/files/ProductPic/XAXAX.jpg' height='100' width='100' /><p><p style="text-align: right;"><span style="font-size: medium; font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><strong>&nbsp;تیغه ی پرسلان بر سرامیک هیوسانگ کره سایز 180 میلی متر<br /></strong></span></p> <p style="text-align: right;"><a title="سرامیک بر هیوسانگ , تیغه ی پرسلان بر , نماینده ی دیسک هیوسانگ" href="https://yabkala.com/index.aspx?Category=%D8%AF%DB%8C%D8%B3%DA%A9-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C%DA%A9-%D8%A8%D8%B1%DB%8C&amp;CategoryBrand=338," target="_blank"><span style="font-size: medium; font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><strong><img title="سرامیک بر هیوسانگ , تیغه ی پرسلان بر , نماینده ی دیسک هیوسانگ" src="https://yabkala.com/administrator/files/UploadFile/aFSDF.jpg" alt="سرامیک بر هیوسانگ , تیغه ی پرسلان بر , نماینده ی دیسک هیوسانگ" width="250" height="45" /></strong></span></a></p></p><hr/> Monday, November 29, 2021 صفحه سنگ ساب مینی سه ستاره 115X6 https://yabkala.com/product/صفحه-سنگ-ساب-مینی-سه-ستاره <img src='./Administrator/files/ProductPic/Backup_of_Backup_of_Backup_of_Backup_of_Backup_of_Backup_of_Backup_of_ab.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">صفحه های سه ستاره ساخت کشور یوگوسلاوی به دلیل برندگی ،سرعت بالا ، انعطاف پذیری و نفوذ بالا برای برش انواع فلزات در ایران بسیار محبوب می باشد.</span></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">&nbsp;</span></p></p><hr/> Thursday, March 21, 2019 رنگ قرمز مارابو آلمان کد TPR 932 https://yabkala.com/product/رنگ-مارابو-آلمان-قرمز-932 <img src='./Administrator/files/ProductPic/761_0.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>رنگ مارابو آلمان قوطی 250 گرمی با کد فنی <span style="color: #ff0000;">TPR 932</span> <br /></strong></span></p></p><hr/> Tuesday, December 28, 2021 الکترود آلومینیوم آما https://yabkala.com/product/الکترود-آلومینیوم-آما <img src='./Administrator/files/ProductPic/pardistools-AMA-Al2.jpg' height='100' width='100' /><p><div id="wb_mica_al105Text3" dir="rtl"><span id="wb_uid2" style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>الکترود آلومينيوم سیم نور<br /></strong></span></div></p><hr/> Sunday, November 28, 2021 سری برش ویکتور مدل CA2460 https://yabkala.com/product/سرپیک-هوا-برش-ویکتور-ca2460 <img src='./Administrator/files/ProductPic/2804257.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, July 25, 2019 صفحه سنگ برش بزرگ تیرولیت 180X3 https://yabkala.com/product/صفحه-سنگ-برش-بزرگ-تیرولیت-tyrolit <img src='./Administrator/files/ProductPic/180-3.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">بسته 25 عددی برش 18 سانتی تیرولیت اتریش</span></strong></span></p> <p><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">توری های موجود در صفحه سنگ های فیبری تیرولیت به دلیل نسوز و ضد اسید بودن و از عمر بسیار بالاتری برخوردارند اگر طول عمر صفحه سنگ برای شما یک فاکتور محسوب می شود پیشنهاد کادر یاب کالاصفحه سنگ های تیرولیت اطریش می باشد</span></strong></span></p> <p><a title="صفحه سنگ تیرولیت , سنگ تیرولیت tyrolit , نمایندگی سنگ تیرولیت" href="https://yabkala.com/index.aspx?Category=%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%B3%D8%A7%D8%A8-%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D8%B4&amp;CategoryBrand=313," target="_blank"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><img title="صفحه سنگ تیرولیت , سنگ تیرولیت , نمایندگی سنگ تیرولیت" src="https://yabkala.com/administrator/files/UploadFile/%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AA%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA.jpg" alt="صفحه سنگ تیرولیت , سنگ تیرولیت , نمایندگی سنگ تیرولیت" width="312" height="64" /></span></strong></span></a></p></p><hr/> Sunday, March 3, 2019 سیم جوش آما سایز 0.8 https://yabkala.com/product/سیم-جوش-آما-0.8 <img src='./Administrator/files/ProductPic/سیم-جوش-آما.jpg' height='100' width='100' /><p><p><strong><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;">سیم جوش 0.8 آما</span></strong></p></p><hr/> Sunday, November 28, 2021 رنگ طلایی براق PVC نیکفام https://yabkala.com/product/رنگ-چاپ-سیلک-طلایی-PVC <img src='./Administrator/files/ProductPic/یسبسیبسیبسیب.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-size: small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>رنگ PVC طلایی براق نیکفام شیمی در قوطی 1 کیلویی مناسب برای چاپ روی نایلون ، چاپ روی نایلکس ، چاپ روی تقویم ، چاپ روی سررسید ، قطعات PVC و &hellip;</strong></span></p></p><hr/> Tuesday, December 28, 2021 سرپیک جوشکاری نوا مدل NTT-2589 https://yabkala.com/product/سرپیک-هوا-برش-نوا-NTT-2589 <img src='./Administrator/files/ProductPic/1922762.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, July 25, 2019 دستگاه مهرسازی ژاپن MO6000 https://yabkala.com/product/دستگاه-ساخت-مهر <img src='./Administrator/files/ProductPic/a3119c7be2ab58173062c39c6b8c72ed7_XL.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>دستگاه مهرسازی دو لامپه ژاپن + سی دی آموزشی تصویری + ژلاتین + محلول ژلاتین شور + کاغذ کالک + پایه مهر&nbsp;</strong> </span></p></p><hr/> Friday, September 22, 2023 رنگ طلایی و نقره ای PVC دیو ترکیه https://yabkala.com/product/رنگ-چاپ-سیلک-dyo-ترکیه-طلایی <img src='./Administrator/files/ProductPic/aa1395-8-5 11.33.40.JPG' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-size: small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>رنگ PVC&nbsp;طلایی و نقره ای DYO (دیو) ترکیه در قوطی 1 کیلویی مناسب برای چاپ روی نایلون ، چاپ روی نایلکس ، چاپ روی تقویم ، چاپ روی سررسید ، قطعات PVC و &hellip;</strong></span></p></p><hr/> Tuesday, December 28, 2021 انبر جوش فروزان 250 آمپر https://yabkala.com/product/انبر-جوش-فروزان-250 <img src='./Administrator/files/ProductPic/999.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, February 5, 2020 صفحه سنگ ساب مینی اوسیس 115X6 https://yabkala.com/product/صفحه-سنگ-ساب-مینی-اوسیس-oasis <img src='./Administrator/files/ProductPic/6.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">صفحه سنگ برش اوسیس سنگی مناسب برای حرفه ای ها</span> </strong></span></p> <p><strong><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><a title="صفحه سنگ اوسیس , نماینده ی سنگ اوسیس" href="https://yabkala.com/index.aspx?Category=%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%B3%D8%A7%D8%A8-%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D8%B4&amp;CategoryBrand=391," target="_blank"><img title="صفحه سنگ اوسیس, نماینده ی سنگ اوسیس" src="https://yabkala.com/administrator/files/UploadFile/%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%A7%D9%88%D8%B3%DB%8C%D8%B3.jpg" alt="صفحه سنگ اوسیس, نماینده ی سنگ اوسیس" width="297" height="62" /></a>&nbsp;</span></strong></p></p><hr/> Sunday, March 3, 2019 سنگ پروفیل بر سه ستاره یوگوسلاو https://yabkala.com/product/سنگ-پروفیل-بر-سه-ستاره-یوگوسلاو <img src='./Administrator/files/ProductPic/a576770931-580x567.jpg' height='100' width='100' /><p><p>صفحه پروفیل بر سه ستاره یوگوسلاو از جمله محبوب ترین صفحات برای برش پروفیل و کلیه فلزات می باشد</p></p><hr/> Monday, March 11, 2019 لباس کار مهندسی طوسی نارنجی https://yabkala.com/product/لباس-کار-مهندسی-طوسی-نارنجی <img src='./Administrator/files/ProductPic/111039551.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-size: small;"><strong><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">شرکت یاب کالا تولید کننده ی انواع لباس های کار طبق سفارش مشتری همراه با لوگو ی دلخواه بروی لباس می باشد </span></strong></span></p></p><hr/> Friday, May 17, 2019 لاک حساس Kiwo مدل Ceracop https://yabkala.com/product/لاک-حساس-کیو-سراکوپ <img src='./Administrator/files/ProductPic/photo_2018-04-08_18-16-24.jpg' height='100' width='100' /><p><h1 class="product_title entry-title"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>لاک حساس به نور شابلون Ceracop<br /></strong></span></h1></p><hr/> Tuesday, December 28, 2021 کفش ایمنی ایمن پا مدل Super 3M https://yabkala.com/product/کفش-ایمنی-ایمن-پا-3M <img src='./Administrator/files/ProductPic/110434263.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Friday, May 24, 2019 الکترود استیل هیوندا 308 https://yabkala.com/product/الکترود-استیل-هیوندا-308 <img src='./Administrator/files/ProductPic/DFGDFG.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; color: #ff00ff;"><strong>الکترود استیل 308 هیوندای کره جنوبی</strong></span></p></p><hr/> Sunday, February 17, 2019 صفحه سنگ برش بزرگ مولیتال 180X3 https://yabkala.com/product/صفحه-سنگ-برش-بزرگ-مولیتال <img src='./Administrator/files/ProductPic/۲۰۱۹۰۱۲۰_۱۶۱۵۲۲.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>صفحه سنگی مناسب که با توجه به قیمت مناسب آن و کارایی موثر در برش فلزات انتخاب خوبی برای شما می باشد این صفحه سنگ ساخت کشور ایتالیا میباشد</strong> </span></p></p><hr/> Monday, January 21, 2019 الکترود 7018 شیراز سایز 3.25 https://yabkala.com/product/الکترود-شیراز-7018-3 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaASD.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>الکترود E7018 شیراز مخصوص جوشکاری انواع مصنوعات فلزی<br /></strong></span></p></p><hr/> Sunday, November 28, 2021 الکترود لینکلن 6010 https://yabkala.com/product/الکترود-لینکلن-6010 <img src='./Administrator/files/ProductPic/یشبسب.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong><span style="line-height: 18.2px; text-align: justify;">الکترود سلولزی لینکلن برای جوشکاری لوله با استاندارد E6010 ساخت کشور آمریکا<br /></span></strong></span></p> <p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong><span style="line-height: 18.2px; text-align: justify;">قوطی فلزی به وزن 22/680 کیلوگرم <br /></span></strong></span></p></p><hr/> Sunday, November 28, 2021 الکترود میکا 8010 https://yabkala.com/product/الکترود-میکا-8010 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaa9ac851aca7dc1f8a135d17faa89fd68d.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>الکترود E8010 میکا <br /></strong></span></p></p><hr/> Sunday, November 28, 2021 سیم جوش میکا سایز 1 https://yabkala.com/product/سیم-جوش-میکا-1 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aayiuiyu.jpg' height='100' width='100' /><p><p><strong><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;">سیم جوش 1 میکا</span></strong></p></p><hr/> Sunday, November 28, 2021 لاک حساس تیراژه دیازو https://yabkala.com/product/لاک-حساس-تیراژه-دیازو <img src='./Administrator/files/ProductPic/photo_2018-04-08_18-13-15.jpg' height='100' width='100' /><p><h1 class="product_title entry-title"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>لاک حساس به نور شابلون Tirajeh<br /></strong></span></h1></p><hr/> Tuesday, December 28, 2021 ریتاردر 1 لیتری https://yabkala.com/product/ریتاردر-چاپ-سیلک <img src='./Administrator/files/ProductPic/ریتاردر.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong><span id="ctl00_ContentPlaceHolder1_Rpt_Products_ctl00_lbl_ProductName" style="width: 185px; margin: 0px; padding: 0px; text-align: center; float: right; color: #000000;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong><span id="ctl00_ContentPlaceHolder1_Rpt_Products_ctl00_lbl_ProductName" style="width: 185px; margin: 0px; padding: 0px; text-align: center; float: right; color: #000000;">ریتاردر 98 درصد بدون بو ایتالیا<br /></span></strong></span></span></strong></span></p></p><hr/> Tuesday, April 18, 2023 دیسک سرامیک بر 180 بوفالو https://yabkala.com/product/سرامیک-بر-بوفالو-180 <img src='./Administrator/files/ProductPic/SDFFSDF.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, November 29, 2021 الکترود استیل هیوندا 316 https://yabkala.com/product/الکترود-استیل-هیوندا-316 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaASDASD.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; color: #ff00ff;"><strong>الکترود استیل 316 هیوندای کره جنوبی</strong></span></p></p><hr/> Saturday, February 16, 2019 لاک حساس شیمی مهران معمولی https://yabkala.com/product/لاک-حساس-شیمی-مهران <img src='./Administrator/files/ProductPic/photo_2018-04-08_18-11-44.jpg' height='100' width='100' /><p><h1 class="product_title entry-title"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>لاک حساس به نور شابلون Mehran <br /></strong></span></h1></p><hr/> Tuesday, December 28, 2021 الکترود ایساب 1-7018 کد 55.00 https://yabkala.com/product/الکترود-ایساب-7018-1 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a331-14792291340.jpeg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>الکترود کربن - منگنز با جذب هیدروژن پایین<br /></strong></span></p></p><hr/> Sunday, November 28, 2021 سیم جوش تو پودری آما E71T1 https://yabkala.com/product/سیم-جوش-تو-پودری-آما-E71T1 <img src='./Administrator/files/ProductPic/logo.png' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>سیم جوش تو پودری آما E71T1</strong></span></p></p><hr/> Friday, March 8, 2019 گیره چاپ سیلک ساده https://yabkala.com/product/گیره-چاپ-سیلک-ساده <img src='./Administrator/files/ProductPic/Backup_of_Backup_of_Backup_of_Backup_of_Backup_of_Backup_of_Backup_of_Backup_of_Backup_of_Backup_of_Backup_of_Backup_of_Backup_of_Backup_of_ab.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Friday, May 10, 2019 چاپ حرارتی قابل شستشو لوگو یا آرم شرکت شما بروی کلاه ایمنی https://yabkala.com/product/چاپ-روی-کلاه-ایمنی <img src='./Administrator/files/ProductPic/file_8478555186.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, May 23, 2019 توری چینی با مش 43 https://yabkala.com/product/توری-چاپ-سیلک-چین-43 <img src='./Administrator/files/ProductPic/111.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, December 28, 2021 کفش ایمنی یحیی مدل Super 3M https://yabkala.com/product/کفش-ایمنی-یحیی-ساق-کوتاه <img src='./Administrator/files/ProductPic/2432388.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Friday, May 24, 2019 الکترود ایساب 7018 کد48.00 سایز 3/25 https://yabkala.com/product/الکترود-ایساب-7018-OK-48.00 <img src='./Administrator/files/ProductPic/OK48_1-electrodes.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>&nbsp;<strong><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;">الکترود 7018 ایساب با کد فنی ESAB OK 48.00</span></strong> سایز 3/25<br /></strong></span></p></p><hr/> Sunday, November 28, 2021 رنگ مشکی و سفید PVC دیو ترکیه https://yabkala.com/product/رنگ-چاپ-سیلک-dyo-ترکیه <img src='./Administrator/files/ProductPic/1395-8-5 11.33.40.JPG' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-size: small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>رنگ PVC مشکی و سفید DYO (دیو) ترکیه در قوطی 1 کیلویی مناسب برای چاپ روی نایلون ، چاپ روی نایلکس ، چاپ روی تقویم ، چاپ روی سررسید ، قطعات PVC و &hellip;</strong></span></p></p><hr/> Tuesday, December 28, 2021 رنگ مشکی و سفید مات PVC نیکفام https://yabkala.com/product/رنگ-PVC-چاپ-سیلک <img src='./Administrator/files/ProductPic/لابلاا.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-size: small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>رنگ PVC مشکی و سفید نیکفام شیمی در قوطی 1 کیلویی مناسب برای چاپ روی نایلون ، چاپ روی نایلکس ، چاپ روی تقویم ، چاپ روی سررسید ، قطعات PVC و &hellip;</strong></span></p></p><hr/> Tuesday, December 28, 2021 کلیشه فولادی تامپو https://yabkala.com/product/کلیشه-فولادی-تامپو <img src='./Administrator/files/ProductPic/aEssentials-Printing-Tampo-pic-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p><strong><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;">کلیشه فولادی مخصوص دستگاه های تامپو </span></strong></p></p><hr/> Tuesday, January 3, 2023 الکترود ضد سایش میکا https://yabkala.com/product/الکترود-میکا-ضد-سایش <img src='./Administrator/files/ProductPic/یسشی.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><strong>الکترود ضد سایش میکا</strong></span></p></p><hr/> Sunday, November 28, 2021 دستکش صنعتی تکنسین https://yabkala.com/product/دستکش-صنعتی-تکنسین <img src='./Administrator/files/ProductPic/SGSGSG.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, April 21, 2019 دیسک سرامیک بر 200 EHWA https://yabkala.com/product/دیسک-سرامیک-بر-200-EHWA <img src='./Administrator/files/ProductPic/ceramic graniti.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">این تیغه بروی دستگاههای آب بر بسته می شود و برای برش هر نوع سنگ اعم از سرامیک معمولی ،گرانیت ،مرمر بسیار مناسب است</span></p></p><hr/> Thursday, January 3, 2019 سرپیک هوا برش نوا مدل NTT-2586 https://yabkala.com/product/سرپیک-هوا-برش-نوا-NTT-2586 <img src='./Administrator/files/ProductPic/1177872.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, July 25, 2019 سنگ برش مینی سه ستاره یوگوسلاو https://yabkala.com/product/سنگ-برش-مینی-سه ستاره-یوگوسلاو <img src='./Administrator/files/ProductPic/3.jpg' height='100' width='100' /><p><p>صفحه های سه ستاره ساخت کشور یوگوسلاوی به دلیل برندگی ،سرعت بالا ، انعطاف پذیری و نفوذ بالا برای برش انواع فلزات در ایران بسیار محبوب می باشد.</p></p><hr/> Monday, March 11, 2019 رنگ سفید و مشکی براق PVC نیکفام https://yabkala.com/product/رنگ-چاپ-سیلک-سفید-PVC <img src='./Administrator/files/ProductPic/Backup_of_Backup_of_Backup_of_Backup_of_Backup_of_Backup_of_Backup_of_Backup_of_Backup_of_Backup_of_Backup_of_Backup_of_Backup_of_Backup_of_Backup_of_ab.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-size: small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>رنگ PVC سفید و مشکی براق نیکفام شیمی در قوطی 1 کیلویی مناسب برای چاپ روی نایلون ، چاپ روی نایلکس ، چاپ روی تقویم ، چاپ روی سررسید ، قطعات PVC و &hellip;</strong></span></p></p><hr/> Tuesday, December 28, 2021 الکترود استیل 308 آما 2.5 https://yabkala.com/product/الکترود-استیل-آما-308 <img src='./Administrator/files/ProductPic/dsfdsfsfdf.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>الکترود استیل 308 آما مخصوص جوشکاری ورق های استیل سایز 2.5<br /></strong></span></p></p><hr/> Sunday, November 28, 2021 الکترود چدن میکا https://yabkala.com/product/الکترود-چدن-میکا <img src='./Administrator/files/ProductPic/485415445-580x567.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>الکترود چدن میکا <br /></strong></span></p></p><hr/> Sunday, November 28, 2021 رنگ های دستگاه تامپو https://yabkala.com/product/رنگ-دستگاه-تامپو <img src='./Administrator/files/ProductPic/Essentials-Printing-Tampo-pic-2.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, January 3, 2023 صفحه سنگبر سه ستاره یوگوسلاو 230X3 https://yabkala.com/product/سنگبری-سه-ستاره <img src='./Administrator/files/ProductPic/Untitled-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>&nbsp;<span style="color: #000000;">صفحه های&nbsp; سنگبری سه ستاره&nbsp; ساخت کشوری یوگوسلاوی&nbsp; به دلیل برندگی </span><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="line-height: 115%;" lang="AR-SA">،</span></span>سرعت بالا </span><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="line-height: 115%;" lang="AR-SA">،</span></span> انعطاف پذیری و نفوذ بالا برای برش انواع سنگ های مرمر</span><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="line-height: 115%;" lang="AR-SA">،</span></span>گرانیت</span><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="line-height: 115%;" lang="AR-SA">،</span></span>کاشی در ایران بسیار محبوب می باشد.</span></strong></span></p></p><hr/> Sunday, January 6, 2019 سنگ برش آهن 230 سه ستاره یوگوسلاو https://yabkala.com/product/سنگ-برش 230-سه-ستاره-یوگوسلاو <img src='./Administrator/files/ProductPic/a614361413-580x567.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>صفحه سنگ 23 سانتی برش آهن و فلزات سه ستاره یوگوسلاو دارای مقاومت بسیار بالا و کیفیت در برش</strong></span></p></p><hr/> Thursday, March 21, 2019 الکترود میکا 6013 سایز 2/5 https://yabkala.com/product/الکترود-میکا-6013-2/5 <img src='./Administrator/files/ProductPic/311569384-800x782.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>الکترود E6013 میکا مخصوص جوشکاری انواع مصنوعات فلزی<br /></strong></span></p></p><hr/> Sunday, November 28, 2021 تیغ اره چوب بر 30 سانت ONCI https://yabkala.com/product/تیغ-اره-چوب-بر-انسی-30-سانت <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaUntitled-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>تیغ اره ی مخصوص برش چوب ONCI فرانسه دارای روکش کروم والادیوم</strong> </span></p></p><hr/> Monday, November 29, 2021 الکترود شیراز 6013 سایز 3.25 https://yabkala.com/product/الکترود-شیراز-6013-3.25 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaFSDF.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>الکترود E6013 شیراز مخصوص جوشکاری انواع مصنوعات فلزی<br /></strong></span></p></p><hr/> Tuesday, May 21, 2024 تورری کش انبری https://yabkala.com/product/تورری-کش-چاپ-سیلک <img src='./Administrator/files/ProductPic/1396-5-9 13.45.34.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, December 28, 2021 کاردک دسته آلومینومی https://yabkala.com/product/دسته-اسکویجی-آلومینیومی <img src='./Administrator/files/ProductPic/pl22034951-aluminium_handle_screen_printing_squeegee_blades_5a_good_abrasion.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, December 28, 2021 رنگ قرمز،آبی،زرد،سبز براق PVC پارس https://yabkala.com/product/رنگ-چاپ-سیلک-پارس-شیمی-براق-pvc <img src='./Administrator/files/ProductPic/زسشز.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-size: small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>رنگ PVC&nbsp; قرمز،آبی،زرد،سبز براق پارس شیمی در قوطی 1 کیلویی مناسب برای چاپ روی نایلون ، چاپ روی نایلکس ، چاپ روی تقویم ، چاپ روی سررسید ، قطعات PVC و &hellip;</strong></span></p></p><hr/> Tuesday, December 28, 2021 تیغ اره دیسکی آلومینیوم بر 250 توس https://yabkala.com/product/تیغ-اره-آبصابونی-آلومینیوم-بر-250-توس <img src='./Administrator/files/ProductPic/250TOOS.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, May 10, 2020 صفحه سنگ ساب بزرگ اوسیس 180X6 https://yabkala.com/product/صفحه-سنگ-ساب-بزرگ-اوسیس-oasis <img src='./Administrator/files/ProductPic/a3.jpg' height='100' width='100' /><p><p><strong><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">صفحه سنگ برش اوسیس سنگی مناسب برای حرفه ای ها</span> </strong></p></p><hr/> Monday, January 21, 2019 سیم نقره 5 درصد سیمبن https://yabkala.com/product/سیم-جوش-نقره-سیمبن-5 <img src='./Administrator/files/ProductPic/asim-noghre.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, November 28, 2021 سرامیک بر 350 آسرون https://yabkala.com/product/سرامیک-بر-آسرون-350 <img src='./Administrator/files/ProductPic/image_2019_4_5-13_31_38_529_A8G.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>تیغه ی سرامیک بری 35 سانت آسرون انتخاب مناسبی است برای بریدن انواع سرامیک می باشد که با توجه به توازن قیمت گذاری و کیفیت می تواند انتخاب خوبی باشد.</strong></span></p></p><hr/> Saturday, November 7, 2020 الکترود پارس 7018 سایز 3.25 https://yabkala.com/product/الکترود-پارس-7018-3.25 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaFDGDFG.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>الکترود E7018 پارس <br /></strong></span></p></p><hr/> Sunday, November 28, 2021 سرپیک جوشکاری آروا مدل 2211 https://yabkala.com/product/سرپیک-جوشکاری-آروا-2211 <img src='./Administrator/files/ProductPic/2953243.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, July 25, 2019 سرامیک بر پرسلانی 300 آسرون https://yabkala.com/product/سرامیک-بر-پرسلانی-300-آسرون <img src='./Administrator/files/ProductPic/cscs.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>تیغه ی سرامیک بری 25 سانت آسرون انتخاب مناسبی است برای بریدن انواع سرامیک می باشد که با توجه به توازن قیمت گذاری و کیفیت می تواند انتخاب خوبی باشد.</strong></span></p></p><hr/> Friday, April 5, 2019 تیغ اره آتشی 4 میل ANB https://yabkala.com/product/تیغ-اره-آتشی-4-میل-ANB <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaBackup_of_Untitled-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>تیغ اره آتشی 4 میل&nbsp; </strong></span><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>ANB </strong></span><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>ساخت کشور آلمان <br /></strong></span></p></p><hr/> Friday, January 18, 2019 الکترود میکا 7018 سایز 2/5 https://yabkala.com/product/الکترود-میکا-7018-2/5 <img src='./Administrator/files/ProductPic/SDASD.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>الکترود E7018 میکا مخصوص جوشکاری انواع مصنوعات فلزی</strong></span></p></p><hr/> Sunday, November 28, 2021 تیغ اره MDF بر 35 سانت Freud https://yabkala.com/product/تیغ-اره-MDF-بر-Freud-350 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a4926984.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>تیغ اره ی MDF بر الماسه ی 35 سانت <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong><span style="color: #ff0000;">FREUDE</span></strong></span> </strong></span>فروید ایتالیا مخصوص برش انواع <span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>MDF </strong></span>با کیفیت بسیار بالا&nbsp;</strong> </span></p></p><hr/> Monday, November 29, 2021 الکترود پارس6013 سایز 3.25 https://yabkala.com/product/الکترود6013--پارس-3.25 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aafsdf.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>الکترود E6013 پارس مخصوص جوشکاری انواع مصنوعات فلزی<br /></strong></span></p></p><hr/> Sunday, November 28, 2021 کفش ایمنی مردانه مدل کوشا 1258 https://yabkala.com/product/کفش-ایمنی-کوشا-1258 <img src='./Administrator/files/ProductPic/110119841.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Friday, May 24, 2019 شیلد جوشکاری https://yabkala.com/product/شیلد-جوشکاری <img src='./Administrator/files/ProductPic/884993881-580x567.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, April 13, 2019 الکترود 6010 آما سایز 3 https://yabkala.com/product/الکترود-آما-6010-3 <img src='./Administrator/files/ProductPic/DFGDFGDFG.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>الکترود E6010 آما با کد فنی آما 1047P</strong></span></p></p><hr/> Tuesday, May 21, 2019 دستگاه چاپ روی تیشرت نیمه اتومات https://yabkala.com/product/دستگاه-چاپ-روی-تیشرت <img src='./Administrator/files/ProductPic/IMG_3062.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Friday, August 4, 2023 تیغ اره چوب بر 25 سانت Freud https://yabkala.com/product/تیغ-اره-چوب-بر-فروید-25-سانت <img src='./Administrator/files/ProductPic/UntitlDASDed-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>تیغ اره ی الماسه ی 25 سانت فروید ایتالیا مخصوص برش انواع چوب با کیفیت بسیار بالا بدون جوندگی لبه ی چوب</strong> </span></p></p><hr/> Thursday, January 10, 2019 الکترود استیل 309L15 ایساب کد 67.75 https://yabkala.com/product/الکترود-استیل-ایساب-309-L15 <img src='./Administrator/files/ProductPic/WE.EL.ST.116056.jpg' height='100' width='100' /><p><div id="news-id-25" style="display: inline;"><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>الکترود مخصوص جوشکاری استیل ایساب سوئد E316 L17 با کد 67.75<br /></strong></span></div></p><hr/> Sunday, November 28, 2021 شعله پخش کن استاد گاز مدل G_1 https://yabkala.com/product/شعله-پوش-ایزوگامی-G1 <img src='./Administrator/files/ProductPic/112059090.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Friday, July 26, 2019 میز نور چاپ سیلک https://yabkala.com/product/دستگاه-میز-نور-چاپ-سیلک <img src='./Administrator/files/ProductPic/صثفل.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, December 28, 2021 لباس بادگیر مدل آلفا https://yabkala.com/product/لباس-بادگیر-آلفا <img src='./Administrator/files/ProductPic/4904432.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-size: small;"><strong><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">شرکت یاب کالا تولید کننده ی انواع لباس های کار طبق سفارش مشتری همراه با لوگو ی دلخواه بروی لباس می باشد </span></strong></span></p></p><hr/> Friday, May 17, 2019 سنباده رول پاکو https://yabkala.com/product/سنباده-رول-پاکو-PACO <img src='./Administrator/files/ProductPic/J25BT-800x800.jpg' height='100' width='100' /><p><p><strong><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;">سنباده های پاکو PACO ساخت کشور کره دارای بیش از 30 مدل سنباده برای مصارف خاص می باشند <br /></span></strong></p></p><hr/> Friday, May 25, 2018 ماسک تمام صورت تری ام مدل 6800 https://yabkala.com/product/ماسک-تمام-صورت-تری-ام-مدل-6800 <img src='./Administrator/files/ProductPic/2438502.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, April 27, 2020 صفحه سنگ برش بزرگ هیوندای 180X3 https://yabkala.com/product/صفحه-سنگ-برش-بزرگ-هیوندای <img src='./Administrator/files/ProductPic/سرسرسر.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>صفحه سنگ دو کاره 180 میلی متر هیوندای کره به ضخامت 3 میلی متر دارای استاندارد ISO9001 یک از مقاوم ترین صفحه سنگ های برش آهن و استیل می باشد&nbsp;</strong></span></p></p><hr/> Thursday, January 3, 2019 اسپری جوشکاری CO2 برند OK https://yabkala.com/product/اسپری-OK <img src='./Administrator/files/ProductPic/ERYUHETJU.jpg' height='100' width='100' /><p><h3><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>اسپری ضد جرقه CO2 برند OK</strong></span></h3></p><hr/> Tuesday, June 2, 2020 تیغه کاتر آسفالت بر بوفالو https://yabkala.com/product/تیغه-کاتر-آسفالت-بر-بوفالو <img src='./Administrator/files/ProductPic/Backup_of_Untitled-1.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, January 14, 2019 دستکش زنجیری قصابی ساق بلند https://yabkala.com/product/دستکش-زنجیری-قصابی-ساق-بلند <img src='./Administrator/files/ProductPic/3428216.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, April 21, 2019 اسکویجی تخت فرانسه https://yabkala.com/product/اسکویجی-تخت-فرانسه <img src='./Administrator/files/ProductPic/Unitex-Screen-Printing-Squeegee-Blades.jpg' height='100' width='100' /><p><p><strong><span style="font-size: small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">میزان قیمت به ازای هر متر می باشد <span style="color: #000000;">میزان کمتر یا بیشتر بنا به سفارش مشتری محاسبه می شود</span></span></strong></p></p><hr/> Tuesday, December 28, 2021 صفجه برش سنگ هانیکو 230X4 https://yabkala.com/product/صفحه-سنگبری-هانیکو-4-میل <img src='./Administrator/files/ProductPic/a51-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p><strong><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">صفحه های برش سنگ هانیکوی آلمان دارای مقاومت بسیار بالا و استفاده از سنباده ی آلمانی در ساختار آن از محبوبیت خاصی برخوردار است <br /></span></strong></p></p><hr/> Thursday, January 3, 2019 سرامیک بر 300 آسرون https://yabkala.com/product/سرامیک-بر-300-آسرون <img src='./Administrator/files/ProductPic/300.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>تیغه ی سرامیک بری 30 سانت آسرون انتخاب مناسبی است برای بریدن انواع سرامیک می باشد که با توجه به توازن قیمت گذاری و کیفیت می تواند انتخاب خوبی باشد.</strong></span></p></p><hr/> Monday, April 8, 2019 الکترود استیل 316 آما https://yabkala.com/product/الکترود-استیل-آما-316 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaadsfdsfsfdf.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>الکترود استیل 316 آما مخصوص جوشکاری ورق های استیل</strong></span></p></p><hr/> Sunday, November 28, 2021 گوش گیر سیلیکونی بسته 20 جفتی https://yabkala.com/product/گوش-گیر-سیلیکونی-گرین-لایف <img src='./Administrator/files/ProductPic/1427499.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, May 27, 2019 دستگاه تامپو رومیزی مدل چینی https://yabkala.com/product/دستگاه-تامپو-رومیزی-چینی <img src='./Administrator/files/ProductPic/Hd3d29e74cf7549a7843525bcaadc3614I.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>ساخت چین</strong> </span></p></p><hr/> Tuesday, March 7, 2023 الکترود ایساب 8018C1 کد 73.68 https://yabkala.com/product/الکترود-ایساب-8018 <img src='./Administrator/files/ProductPic/331-14792291340.jpeg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>الکترود کم آلیاژ نیکل دار ایساب</strong></span></p></p><hr/> Sunday, November 28, 2021 سیم جوش پارس قطر 1 https://yabkala.com/product/سیم-جوش-پارس-CO2-1 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaASA.jpg' height='100' width='100' /><p><p><strong><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;">سیم جوش 1 پارس</span></strong></p></p><hr/> Sunday, November 28, 2021 شیلد محافظ صورت کاناسیف https://yabkala.com/product/شیلد-محافظ-صورت-کاناسیف <img src='./Administrator/files/ProductPic/566470.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Friday, June 21, 2019 الکترود پارس 7010 https://yabkala.com/product/الکترود-پارس-7010 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aDASDASASD.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>الکترود&nbsp;<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>E7010</strong></span> پارس <br /></strong></span></p> <p><a title="الکترود پارس, نماینده ی الکترود پارس ,قیمت الکترود پارس" href="https://yabkala.com/index.aspx?Category=%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%AF&amp;CategoryBrand=438," target="_blank"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong><img title="الکترود پارس, نماینده ی الکترود پارس ,قیمت الکترود پارس" src="https://yabkala.com/administrator/files/UploadFile/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3.jpg" alt="الکترود پارس, نماینده ی الکترود پارس ,قیمت الکترود پارس" width="227" height="44" /></strong></span></a></p></p><hr/> Sunday, November 28, 2021 الکترود میکا 7024 https://yabkala.com/product/الکترود-میکا-7024 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaa865076384-800x782.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>الکترود E7024 میکا مخصوص جوشکاری انواع مصنوعات فلزی<br /></strong></span></p></p><hr/> Sunday, November 28, 2021 کلیشه ورقی تامپو https://yabkala.com/product/کلیشه-ورقی-تامپو <img src='./Administrator/files/ProductPic/1416992008_3522507.jpg' height='100' width='100' /><p><p><strong><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;">کلیشه ورقی مخصوص دستگاه های تامپو </span></strong></p> <p><strong><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;">سایز 175X85mm <br /></span></strong></p> <p><strong><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;">ساخت کشور آلمان <br /></span></strong></p></p><hr/> Friday, September 22, 2023 مانومتر اکسیژن نوا مدل NTR-2590 https://yabkala.com/product/مانومتر-اکسیژن-نوا-2590 <img src='./Administrator/files/ProductPic/579976.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, July 25, 2019 الکترود آلومینیوم بستیگ https://yabkala.com/product/الکترود-آلومینیوم-بستیگ <img src='./Administrator/files/ProductPic/EWRTF.jpg' height='100' width='100' /><p><div id="wb_mica_al105Text3" dir="rtl"><span id="wb_uid2" style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>الکترود آلومينيوم بستیگ 4043<br /></strong></span></div></p><hr/> Sunday, November 28, 2021 صفحه استیل بر مولیتال 115X1 https://yabkala.com/product/صفحه-استیل -بر-مولیتال-MOLITAL-115 <img src='./Administrator/files/ProductPic/ASDA.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>صفحه سنگ برش استیل مولیتال ایتالیا انتخابی درست برای برش بی نقص و با کیفیت انواع ورق های استیل&nbsp; فولاد های سخت </strong></span></p></p><hr/> Monday, November 29, 2021 دستگاه تامپو رومیزی سپاس https://yabkala.com/product/دستگاه-تامپو-سپاس <img src='./Administrator/files/ProductPic/aدستگاه-تامپو-سپاس.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><strong>مونتاژ شده در ایران</strong></span></p></p><hr/> Tuesday, December 27, 2022 کابل جوش 16 اردستان https://yabkala.com/product/کابل-جوش-اردستان-16 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaa4050307.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Friday, April 19, 2019 الکترود یزد 6013 سایز 2/5 https://yabkala.com/product/الکترود-یزد-6013-2/5 <img src='./Administrator/files/ProductPic/electrod-yazd-logo_1ee4c1c4_t.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>الکترود E6013 یزد مخصوص جوشکاری انواع مصنوعات فلزی<br /></strong></span></p></p><hr/> Sunday, November 28, 2021 الکترود پارس 6010 https://yabkala.com/product/الکترود-پارس-6010 <img src='./Administrator/files/ProductPic/DASDASASD.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>الکترود E6010 پارس مخصوص جوشکاری انواع مصنوعات فلزی<br /></strong></span></p></p><hr/> Monday, June 3, 2019 کفش ایمنی میلان ترک مدل Sahand https://yabkala.com/product/کفش-ایمنی-میلان-Sahand <img src='./Administrator/files/ProductPic/110432909.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Friday, May 24, 2019 تیغ اره MDF بر 35 سانت ONCI https://yabkala.com/product/تیغ-اره-MDF-بر-انسی-350 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaASD.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>تیغ اره ی مخصوص برش MDF انسی فرانسه دارای روکش کروم والادیوم</strong> </span></p></p><hr/> Friday, January 11, 2019 تیغ اره چوب بر 40 سانت Freud https://yabkala.com/product/تیغ-اره-چوب-بر-فروید-40-سانت <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaUntitlDASDed-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>تیغ اره ی الماسه ی 40 سانت فروید ایتالیا مخصوص برش انواع چوب با کیفیت بسیار بالا بدون جوندگی لبه ی چوب</strong> </span></p></p><hr/> Thursday, January 10, 2019 فیش نری کابل جوش سایز 50 https://yabkala.com/product/فیش-نری-کابل-جوش-گاما-50 <img src='./Administrator/files/ProductPic/AGVFSAFASDF.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, April 18, 2019 صفحه گرانیت بر 300 سایلنت EHWA https://yabkala.com/product/صفحه-گرانیت-بر-300-سایلنت-EHWA <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaphoto_۲۰۱۸-۰۲-۱۹_۲۱-۱۹-۴۹.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">این تیغه بی صدا (سایلنت ) بوده و بروی دستگاههای آب بر بسته می شود و برای برش انواع گرانیت بسیار مناسب است</span></p></p><hr/> Friday, January 4, 2019 گرانیت بر 300 میلی آسرون https://yabkala.com/product/گرانیت-بر-ASRON-300 <img src='./Administrator/files/ProductPic/1456421029_granit300big.png' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>صفحه گرانیت بر ASRON سایز 300 میلی متر دارای جوش سگمنت به روش Hot Press و بدنه ی آلیاژی سخت بی صدا و پرقدرت در برش سنگ</strong></span></p></p><hr/> Friday, April 5, 2019 عینک ایمنی مدل Genius https://yabkala.com/product/عینک-ایمنی-مدل-Genius <img src='./Administrator/files/ProductPic/1020439.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, February 29, 2020 تیغ اره آتشی 3 میل ANB https://yabkala.com/product/تیغ-اره-آتشی-3-میل-ANB <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaBackup_of_Untitled-1.jpg' height='100' width='100' /><p><h4><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>تیغ اره دیسکی اصطکاکی (<span style="font-family: helvetica;">Friction</span>) که به تیغ اره های آتشی معروف می باشند . جنس بدنه و دندانه ها تیغ اره دیسکی از کروم وانادیوم 80 (<span style="font-family: helvetica;">CrV 80</span>) بوده و مناسب برای برش مقاطع توخالی اعم از لوله,پروفیل و ... می باشد.</strong></span><strong><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"> تیغه اره مخصوص برش آهن با روش گرم و سرعت بالا</span></strong></h4> <p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>&nbsp;</strong></span></p></p><hr/> Wednesday, October 21, 2020 عینک ایمنی UVEX مدل I-VO سری 9160076 https://yabkala.com/product/عینک-ایمنی-UVEX-9160076 <img src='./Administrator/files/ProductPic/9160076559e9c1c1606e_1280x1280-1000x1000.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, January 8, 2024 سنباده فلاپ آتن 180 https://yabkala.com/product/سنباده-فلاپ-آتن-ATEN <img src='./Administrator/files/ProductPic/aSDGFDSG.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>سنباده ی فلاپ آتن ترکیه در گرید های گوناگون</strong></span></p></p><hr/> Monday, November 29, 2021 انبر جوش فروزان 450 آمپر https://yabkala.com/product/انبر-جوش-فروزان-450 <img src='./Administrator/files/ProductPic/ADASD.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, April 20, 2019 الکترود پارس6013 سایز 4 https://yabkala.com/product/الکترود6013--پارس-4 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaafsdf.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>الکترود E6013 پارس مخصوص جوشکاری انواع مصنوعات فلزی<br /></strong></span></p></p><hr/> Sunday, November 28, 2021 الکترود میکا 7018 سایز 5 https://yabkala.com/product/الکترود-میکا-7018-5 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaSDASD.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>الکترود E7018 میکا مخصوص جوشکاری انواع مصنوعات فلزی به قطر 5 میلی متر<br /></strong></span></p></p><hr/> Sunday, November 28, 2021 جت پرینتر ثابت MR3010 https://yabkala.com/product/جت-پرینتر-ثابت <img src='./Administrator/files/ProductPic/ERYERYERY.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, February 12, 2020 ریتاردر 20 لیتری https://yabkala.com/product/ریتاردر-چاپ-سیلک-20-لیتری <img src='./Administrator/files/ProductPic/ریتاردر 20 لیتری.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong><span id="ctl00_ContentPlaceHolder1_Rpt_Products_ctl00_lbl_ProductName" style="width: 185px; margin: 0px; padding: 0px; text-align: center; float: right; color: #000000;">ریتاردر 98 درصد بدون بو ایتالیا<br /></span></strong></span></p></p><hr/> Tuesday, April 18, 2023 الکترود ایساب 7018G کد 48.08 https://yabkala.com/product/الکترود-ایساب-7018-G <img src='./Administrator/files/ProductPic/2888973-2015-9-15-9-35-55.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>الکترود کم آلیاژ منگنزدار ESAB<br /></strong></span></p></p><hr/> Sunday, November 28, 2021 دستگاه مهرسازی ارزان MO3000 https://yabkala.com/product/دستگاه-مهر-سازی-ارزان <img src='./Administrator/files/ProductPic/DSCF5190-700x700.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, November 16, 2019 صفحه استیل بر مولیتال 180 https://yabkala.com/product/صفحه-استیل -بر-مولیتال-MOLITAL-180 <img src='./Administrator/files/ProductPic/XA.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>صفحه سنگ برش استیل مولیتال ایتالیا انتخابی درست برای برش بی نقص و با کیفیت انواع ورق های استیل&nbsp; فولاد های سخت </strong></span></p></p><hr/> Monday, November 29, 2021 گرانیت بر 250 میلی آسرون https://yabkala.com/product/گرانیت-بر-ASRON-250 <img src='./Administrator/files/ProductPic/1456420375_granit250big.png' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>صفحه گرانیت بر ASRON سایز 250 میلی متر دارای جوش سگمنت به روش Hot Press و بدنه ی آلیاژی سخت بی صدا و پرقدرت در برش سنگ</strong></span></p></p><hr/> Saturday, December 21, 2019 سیم نقره 50 درصد سیمبن https://yabkala.com/product/سیم-جوش-نقره-سیمبن-50 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaasim-noghre.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, November 28, 2021 سنباده پوساب ماتادور P1000 https://yabkala.com/product/سنباده-پوساب-ماتادور-1000 <img src='./Administrator/files/ProductPic/1000.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>بسته 50 عددی سنباده های پوساب ماتادور آلمان</strong></span></p> <p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong> یاب کالا نماینده ی رسمی فروش سنباده های ماتادور در ایران</strong></span></p> <p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>&nbsp;</strong></span></p></p><hr/> Monday, November 29, 2021 توری چینی با مش 77 عرض 160 https://yabkala.com/product/توری-چاپ-سیلک-چین-70 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaa111.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>توری 77 عرض 160 با نخ آلمان 100% پلی استر</strong></span></p></p><hr/> Tuesday, December 28, 2021 تیغ اره چوب بر 18 سانت ONCI https://yabkala.com/product/تیغ-اره-چوب-بر-انسی-18-سانت <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaUntitled-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>تیغ اره ی مخصوص برش چوب ONCI فرانسه دارای روکش کروم والادیوم</strong> </span></p></p><hr/> Monday, November 29, 2021 صفحه سنگ برش مینی مولیتال 115X3 https://yabkala.com/product/صفحه-سنگ-برش-مینی-مولیتال <img src='./Administrator/files/ProductPic/۲۰۱۹۰۱۲۰_۱۶۱۳۰۰.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>صفحه سنگی مناسب که با توجه به قیمت مناسب آن و کارایی موثر در برش فلزات انتخاب خوبی برای شما می باشد این صفحه سنگ ساخت کشور ایتالیا میباشد</strong> </span></p></p><hr/> Monday, January 21, 2019 قلم دستگاه الکتروشیمیایی https://yabkala.com/product/قلم-دستگاه-الکتروشیمیایی <img src='./Administrator/files/ProductPic/Etching By Hand.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>قلم دستگاه الکتروشیمیایی مخصوص اثر گذاری طرح از روی شابلون به فلز</strong></span></p></p><hr/> Saturday, November 28, 2020 سنباده فلاپ عقاب 115 زیرکونیوم https://yabkala.com/product/فلاپ-سنباده-عقاب <img src='./Administrator/files/ProductPic/895434910-580x567.jpg' height='100' width='100' /><p><p><strong><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;">سنباده فلاپ زیر کونیوم WINGS ترکیه یکی از محبوب ترین فلاپ دیسک ها نزد صنعت کاران</span></strong></p></p><hr/> Monday, November 29, 2021 سرامیک بر 115 آسرون https://yabkala.com/product/سرامیک-بر-115-آسرون <img src='./Administrator/files/ProductPic/1456416202_seramik115big.png' height='100' width='100' /><p><p>تیغه ی سرامیک بری 11/5 سانت آسرون انتخاب مناسبی است برای بریدن انواع سرامیک می باشد که با توجه به توازن قیمت گذاری و کیفیت می تواند انتخاب خوبی باشد.</p></p><hr/> Thursday, January 3, 2019 برس سیمی دستی البرز https://yabkala.com/product/برس-سیمی-دستی <img src='./Administrator/files/ProductPic/1609500.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">فرچه سیمی دستی البرز</span></p></p><hr/> Thursday, February 7, 2019 عینک ایمنی توتاص مدل AT117 https://yabkala.com/product/عینک-ایمنی-توتاص-117 <img src='./Administrator/files/ProductPic/3702668.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Friday, May 31, 2019 فیلتر شیمیایی ماسک تنفسی هانی ول مدل 75SCL https://yabkala.com/product/فیلتر-ماسک-هانی-ول-مدل-75SCL <img src='./Administrator/files/ProductPic/771118.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, June 15, 2019 شیشه ماسک سفید https://yabkala.com/product/شیشه-ماسک-سفید <img src='./Administrator/files/ProductPic/116201130-580x567.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Friday, April 12, 2019 الکترود یزد 6010 https://yabkala.com/product/الکترود-یزد-6010 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaelectrod-yazd-logo_1ee4c1c4_t.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>الکترود E6010 یزد مخصوص جوشکاری انواع مصنوعات فلزی معادل 6003 یزد<br /></strong></span></p></p><hr/> Sunday, November 28, 2021 رنگ سفید مارابو آلمان کد TPR 970 https://yabkala.com/product/رنگ-مارابو-آلمان-آبی-970 <img src='./Administrator/files/ProductPic/csm_Mara_Flex_FX_14d4e831ce.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>رنگ مارابو آلمان سفید قوطی 250 گرمی با کد فنی <span style="color: #000000;">TPR 970 </span><br /></strong></span></p></p><hr/> Tuesday, December 28, 2021 الکترود استیل 347 آما https://yabkala.com/product/الکترود-استیل-آما-347 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaadsfdsfsfdf.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>الکترود استیل 347 آما مخصوص جوشکاری ورق های استیل</strong></span></p></p><hr/> Sunday, November 28, 2021 سنباده رول ماتادور قرمز https://yabkala.com/product/سنباده-رول-ماتادور-MATADOR <p>نماینده ی رسمی و قانونی سنباده های ماتادور MATADOR آلمان در ایران</p><hr/> Friday, May 25, 2018 برس تخت افشان 175 میلیمتر https://yabkala.com/product/برس-تخت-افشان-175 <img src='./Administrator/files/ProductPic/alg_a5be1_تخت_افشان_15.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>برس تخت افشان 175 میلی متر مناسب برای پلیسه گیری ، زنگ زدایی ، تمیز کردن فلزات</strong></span></p></p><hr/> Monday, November 29, 2021 صفحه سنگ ساب بزرگ تیرولیت 180X6 https://yabkala.com/product/صفحه-سنگ-ساب-بزرگ-تیرولیت-tyrolit <img src='./Administrator/files/ProductPic/aUntitled-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-size: medium; font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><strong>بسته 10 عددی سایش 180 سانتی تیرولیت اتریش</strong></span></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><strong>توری های موجود در صفحه سنگ های فیبری تیرولیت به دلیل نسوز و ضد اسید بودن و از عمر بسیار بالاتری برخوردارند اگر طول عمر صفحه سنگ برای شما یک فاکتور محسوب می شود پیشنهاد کادر یاب کالاصفحه سنگ های تیرولیت اطریش می باشد</strong></span></p></p><hr/> Thursday, January 17, 2019 دستگاه چاپ سیلک دستی MH300 https://yabkala.com/product/دستگاه-چاپ-سیلک-دستی-MH2000 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aدستگاه-سیلک-دستی.png' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>&nbsp;قابلیت چاپ بر روی نایلون . نایلکس . تقویم . سرسید و کلیه سطوح مسطح</strong> &nbsp;ابعاد مفید چاپ 40*20</span></p></p><hr/> Friday, August 4, 2023 رنگ قرمز،آبی،زرد،سبز PVC دیو ترکیه https://yabkala.com/product/نماینده-رنگ-چاپ-سیلک-dyo-ترکیه <img src='./Administrator/files/ProductPic/a1395-8-5 11.33.40.JPG' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-size: small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>رنگ PVC مشکی و سفید DYO (دیو) ترکیه در قوطی 1 کیلویی مناسب برای چاپ روی نایلون ، چاپ روی نایلکس ، چاپ روی تقویم ، چاپ روی سررسید ، قطعات PVC و &hellip;</strong></span></p></p><hr/> Tuesday, December 28, 2021 لاک حساس گلفام https://yabkala.com/product/لاک-حساس-گلفام <img src='./Administrator/files/ProductPic/ewg.jpg' height='100' width='100' /><p><h1 class="product_title entry-title"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>لاک حساس به نور شابلون <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>گلفام </strong></span><br /></strong></span></h1></p><hr/> Tuesday, December 28, 2021 کفش ایمنی یحیی مدل 999 https://yabkala.com/product/کفش-ایمنی-یحیی-ساق-کوتاه-999 <img src='./Administrator/files/ProductPic/1695472.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Friday, May 24, 2019 سیم نقره 2 درصد سیمبن https://yabkala.com/product/سیم-جوش-نقره-سیمبن-2 <p>تولید کننده و وارد کننده ی انواع سیم نقره های روکشدار مخصوص جوش نقره | پخش سیم نقره مفتول نقره سیم نقره |تلفن سفارش : 02166736774 - 02166736726 </p><hr/> Sunday, November 28, 2021 صفحه استیل بر سه ستاره 115X1 https://yabkala.com/product/صفحه-استیل-بر-مینی-سه-ستاره-یوگوسلاو <img src='./Administrator/files/ProductPic/aa3840510-580x567.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>استیل بر سه ستاره یوگوسلاو سایز 115X1</strong> </span></p></p><hr/> Monday, March 11, 2019 دسته هوا برش رونیکس مدل RH-4503 https://yabkala.com/product/سرپیک-برش-رونیکس-4503 <img src='./Administrator/files/ProductPic/506871.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, July 25, 2019 برس تخت افشان 125 میلیمتر https://yabkala.com/product/برس-تخت-افشان-125 <img src='./Administrator/files/ProductPic/lg_a5be1_تخت_افشان_15.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>برس تخت افشان 125 میلی متر مناسب برای پلیسه گیری ، زنگ زدایی ، تمیز کردن فلزات</strong></span></p></p><hr/> Wednesday, December 25, 2019 پوتین ایمنی فرزین https://yabkala.com/product/نماینده-کفش-ایمنی-فرزین <img src='./Administrator/files/ProductPic/2840781.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Friday, May 24, 2019 صفحه سنگ ساب بزرگ عقاب 180X6 https://yabkala.com/product/صفحه-سنگ-ساب-بزرگ-عقاب-wings <img src='./Administrator/files/ProductPic/52831857-580x567.jpg' height='100' width='100' /><p><p>صفحه سنگ های سایش 18 سانتی عقاب ترکیه انتخابی درست در جهت کیفیت و قیمت مناسب می باشد این سنگ ها به دلیل مقاومت بالا جزو سنگ های دیر سایش قرار میگیرند</p></p><hr/> Thursday, January 17, 2019 سفارش ساخت مهر ژلاتینی https://yabkala.com/product/ساخت-مهر-فوری-ارزان <img src='./Administrator/files/ProductPic/9c2fe6cb8c357cf6d57c8926869c1003_L.jpg' height='100' width='100' /><p><p style="text-align: right;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; color: #ff0000;"><strong> برای سفارش انواع مهر های ژلاتینی تنها کافیست به شماره 09125430970 طرح خود را ارسال یا تماس حاصل نمایید و پس از 15 دقیقه مهرتان آماده است</strong> </span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; color: #ff0000;"><strong><span style="color: #339966;">به جرات می توان گفت مهر های ساخته شده در این مجموعه به دلیل استفاده از ژلاتین ژاپنی و دستگاههای پیشرفته از با کیفیت ترین مهر ها در ایران می باشد</span> <br /></strong></span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; color: #ff0000;"><strong><span style="color: #0000ff;">ضمنا شما با قیمت گرفتن و مقایسه مطمئن می شوید قیمت های موجود در این مجموعه به دلیل سفارش های بالا بسیار بسیاراز سایر مجموعه ها پایین تر می باشد</span></strong></span></p></p><hr/> Friday, July 12, 2019 تیغ اره چوب بر 35 سانت ONCI https://yabkala.com/product/تیغ-اره-چوب-بر-انسی-35-سانت <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaUntitled-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>تیغ اره ی مخصوص برش چوب ONCI فرانسه دارای روکش کروم والادیوم</strong> </span></p></p><hr/> Monday, November 29, 2021 تیغ اره آبصابونی 300 توس https://yabkala.com/product/تیغ-اره-آبصابونی-300-توس <img src='./Administrator/files/ProductPic/a300 TOOS.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>تیغ اره ی آب صابونی توس قطر 30 سانت تولید ایران ساخته شده از متریال HSS سخت مخصوص برش آهن ،پروفیل در تمام مقاطع<br /></strong></span></p></p><hr/> Saturday, May 9, 2020 الکترود رضا 6010 سایز 2.5 https://yabkala.com/product/الکترود-6010-رضا-2 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaSDCSD.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-size: medium; font-family: andale\ mono, times;"><strong>الکترود رضا&nbsp; 6010 سایز 2.5<br /></strong></span></p></p><hr/> Saturday, April 20, 2019 ریتاردر 4 لیتری https://yabkala.com/product/ریتاردر-حلال-رنگ <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaritarder.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong><span id="ctl00_ContentPlaceHolder1_Rpt_Products_ctl00_lbl_ProductName" style="width: 185px; margin: 0px; padding: 0px; text-align: center; float: right; color: #000000;">ریتاردر 98 درصد بدون بو ایتالیا<br /></span></strong></span></p></p><hr/> Friday, May 10, 2019 سنگبر 230 سه ستاره یوگوسلاو https://yabkala.com/product/صفحه-سنگبر-سه-ستاره-یوگوسلاو-3 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaUntitled-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>&nbsp;<span style="color: #000000;">صفحه های سنگبری سه ستاره&nbsp; ساخت کشوری یوگوسلاوی&nbsp; به دلیل برندگی </span><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="line-height: 115%;" lang="AR-SA">،</span></span>سرعت بالا </span><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="line-height: 115%;" lang="AR-SA">،</span></span> انعطاف پذیری و نفوذ بالا برای برش انواع سنگ های مرمر</span><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="line-height: 115%;" lang="AR-SA">،</span></span>گرانیت</span><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="line-height: 115%;" lang="AR-SA">،</span></span>کاشی در ایران بسیار محبوب می باشد.</span></strong></span></p></p><hr/> Monday, March 11, 2019 کاپشن و شلوار بادگیر مدل پرشین https://yabkala.com/product/کاپشن-بادگیر-پرشین <img src='./Administrator/files/ProductPic/4074215.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-size: small;"><strong><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">شرکت یاب کالا تولید کننده ی انواع لباس های کار طبق سفارش مشتری همراه با لوگو ی دلخواه بروی لباس می باشد </span></strong></span></p></p><hr/> Friday, May 17, 2019 الکترود آما 1006Y https://yabkala.com/product/الکترود-آما-1006 <img src='./Administrator/files/ProductPic/S.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>الکترود برش و شیار زنی آما با کد فنی 1006Y <br /></strong></span></p></p><hr/> Sunday, November 28, 2021 الکترود استیل فیلارک 316 https://yabkala.com/product/الکترود-استیل-فیلارک-316 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaSADD.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; color: #008000;"><strong><span style="color: #0000ff;">الکترود استیل 316 فیلارک</span> <br /></strong></span></p></p><hr/> Sunday, November 28, 2021 دیسک سرامیک بر 250 EHWA https://yabkala.com/product/دیسک-سرامیک-بر-EHWA-دستگاه-آب-بر <img src='./Administrator/files/ProductPic/ce(18)b.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">این تیغه بروی دستگاههای آب بر بسته می شود و برای برش سنگ های ساختمانی ، سرمیک و انواع گرانیت بسیار مناسب است</span></p></p><hr/> Thursday, January 3, 2019 صفحه گرانیت بر 250 EHWA https://yabkala.com/product/صفحه-گرانیت-بر-250-ehwa <img src='./Administrator/files/ProductPic/gr(10)b.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">این تیغه بروی دستگاههای آب بر بسته می شود و برای برش سنگ های ساختمانی ، سرمیک و انواع گرانیت بسیار مناسب است</span></p></p><hr/> Friday, January 4, 2019 صفحه سنگبر کلینگ اسپور 230 https://yabkala.com/product/سنگبر-کلینگ-اسپور-KLINGSPOR <img src='./Administrator/files/ProductPic/a67223982-580x567.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>صفحه سنگبر کلینگ اسپور 230</strong></span></p></p><hr/> Tuesday, March 12, 2019 دسته هوا برش نووا مدل NTT-2585 https://yabkala.com/product/سرپیک-هوا-برش-نوا-NTT-2585 <img src='./Administrator/files/ProductPic/786605.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, July 25, 2019 تیغ اره MDF بر 25 سانت ONCI https://yabkala.com/product/تیغ-اره-MDF-بر-انسی-250 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaASD.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>تیغ اره ی مخصوص برش MDF انسی فرانسه دارای روکش کروم والادیوم</strong> </span></p></p><hr/> Friday, January 11, 2019 سنباده پوساب ماتادور P220 https://yabkala.com/product/سنباده-پوساب-ماتادور-220 <img src='./Administrator/files/ProductPic/P 220.bmp' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>بسته 50 عددی سنباده های پوساب ماتادور آلمان</strong></span></p> <p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong> یاب کالا نماینده ی رسمی فروش سنباده های ماتادور در ایران</strong></span></p> <p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>&nbsp;</strong></span></p></p><hr/> Monday, November 29, 2021 اسپری جوشکاری CO2 برند گامی https://yabkala.com/product/اسپری-CO2 <img src='./Administrator/files/ProductPic/4019647.jpg' height='100' width='100' /><p><h3><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>اسپری CO2 <br /></strong></span></h3></p><hr/> Friday, April 12, 2019 توری چینی با مش 100 https://yabkala.com/product/توری-چاپ-سیلک-چین-100 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaa111.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>توری مش 100 عرض 2 مترو 60 سانتی متر قیمت هر متر طول 220/000 تومان </strong> </span></p></p><hr/> Tuesday, December 28, 2021 دیسک سرامیک بر 250 بوفالو https://yabkala.com/product/سرامیک-بر-بوفالو-250 <img src='./Administrator/files/ProductPic/SCSC.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Friday, January 18, 2019 برس کاسه ای افشان 100 میلی متر https://yabkala.com/product/برس-کاسه-ای-افشان-100 <img src='./Administrator/files/ProductPic/2418277.jpg' height='100' width='100' /><p><p>برس کاسه ای 100 میلی متر مخصوص پرداخت فلزات</p></p><hr/> Friday, January 25, 2019 فیلتر ماسک 3M مدل 6001 https://yabkala.com/product/فیلتر-ماسک-3M-مدل-6001 <img src='./Administrator/files/ProductPic/110422884.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, July 11, 2020 اسپری تست جوش مگنا فلکس https://yabkala.com/product/اسپری-تست-جوش-مگنا-فلکس <img src='./Administrator/files/ProductPic/GDFHDH.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>اسپری تست جوش مگنا فلکس</strong></span></p> <p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>برای خرید تکی هرکدام از اسپری ها با فروشگاه تماس حاصل فرمایید </strong></span></strong></span></p></p><hr/> Friday, April 12, 2019 صفحه سنگ پروفیل بر کرون 350X3 https://yabkala.com/product/صفحه-سنگ-پروفیل-بر-کرون-CROWN <img src='./Administrator/files/ProductPic/sng-profl-br-kron-mdl-en-12413-1513971684.jpg' height='100' width='100' /><p><p>صفحه سنگ کرون به دلیل مقاومت بالا در برابر حرارت و استفاده از توری سه لایه و رزین با کیفیت از جمله سنگ های مناسب برای صنعتکاران محسوب می شود.</p></p><hr/> Monday, November 29, 2021 سیم نقره 0 درصد سیمبن https://yabkala.com/product/سیم-جوش-نقره-سیمبن-0 <img src='./Administrator/files/ProductPic/sim-noghre.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, November 28, 2021 صفحه استیل بر 115X1 کلینگ اسپور https://yabkala.com/product/سنگ-استیل-بر-مینی-کلینگ-اسپور-1 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aa350141085-580x567.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>صفحه سنگ برش مینی استیل کلینگ اسپور آلمان به قطر 115 میلی متر به ضخامت 1 میلی متر ساخت کشور آلمان</strong> </span></p></p><hr/> Monday, March 11, 2019 کلاه ایمنی عایق برق هترمن https://yabkala.com/product/کلاه-ایمنی-عایق-برق-هترمن <img src='./Administrator/files/ProductPic/2983607.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Friday, May 24, 2019 اسکویجی لبه تیز https://yabkala.com/product/اسکویجی-لبه-تیز <img src='./Administrator/files/ProductPic/squeegee-maintenance-7221.jpg' height='100' width='100' /><p><p><strong><span style="font-size: small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">میزان قیمت به ازای هر متر می باشد <span style="color: #000000;">میزان کمتر یا بیشتر بنا به سفارش مشتری محاسبه می شود</span></span></strong></p></p><hr/> Tuesday, December 28, 2021 الکترود 6013 آما سایز 4 https://yabkala.com/product/الکترود-آما-6013-4 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a129331273-580x567.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, November 6, 2019 سنگ ساب بتن سگمنت 180 https://yabkala.com/product/سنگ-ساب-بتن-سگمنت-180 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a۲۰۱۵-۱۰-۲۰ ۱۲.۲۸.۴۶.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>سنگ ساب بتن سگمنتی یکی از ابزار های پرکاربرد برای سایش دیوار های سیمانی ، بتنی و انواع سنگ ها به حساب می آید</strong> </span></p></p><hr/> Monday, November 29, 2021 پد سنباده پشت کرکی 180 میلی متر https://yabkala.com/product/پد-سنباده-پشت-کرکی-180 <img src='./Administrator/files/ProductPic/image_2019_8_4-10_49_45_468_USN.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, August 4, 2019 رنگ آبی مارابو آلمان کد TPR 952 https://yabkala.com/product/رنگ-مارابو-آلمان-آبی-952 <img src='./Administrator/files/ProductPic/760_0.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>رنگ مارابو آلمان آبی قوطی 250 گرمی با کد فنی <span style="color: #0000ff;">TPR 952</span> <br /></strong></span></p></p><hr/> Tuesday, December 28, 2021 محافظ گوش 3M مدل H10A https://yabkala.com/product/محافظ-گوش-3M <img src='./Administrator/files/ProductPic/ADSDAD.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, May 27, 2019 مانومتر اکسیژن آروا مدل 2505 https://yabkala.com/product/مانومتر-اکسیژن-آروا-2505 <img src='./Administrator/files/ProductPic/2812602.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, July 25, 2019 دستکش جوشکاری آرگون ساق کوتاه https://yabkala.com/product/دستکش-جوشکاری-آرگون-ساق-کوتاه <img src='./Administrator/files/ProductPic/اقفتا.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, April 20, 2019 طلق شیلد محافظ سنگزنی https://yabkala.com/product/طلق-شیلد-محافظ-سنگزنی <img src='./Administrator/files/ProductPic/1615827.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Friday, June 21, 2019 سرپیک برش آروا مدل 2201 https://yabkala.com/product/سرپیک-هوا-برش-آروا-2201 <img src='./Administrator/files/ProductPic/2804248.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, July 25, 2019 لباس کار مهندسی زرد مشکی https://yabkala.com/product/لباس-کار-مهندسی-زرد <img src='./Administrator/files/ProductPic/2457871.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-size: small;"><strong><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">شرکت یاب کالا تولید کننده ی انواع لباس های کار طبق سفارش مشتری همراه با لوگو ی دلخواه بروی لباس می باشد </span></strong></span></p></p><hr/> Friday, May 17, 2019 محافظ گوش 3M مدل H9A https://yabkala.com/product/محافظ-گوش-3M-H9 <img src='./Administrator/files/ProductPic/2364798.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, May 27, 2019 تیغ اره آتشی 3 میل JULIA ایتالیا https://yabkala.com/product/تیغ-اره-آتشی-جولیا <img src='./Administrator/files/ProductPic/julia-friction-520-4-40.jpg' height='100' width='100' /><p><h4><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>تیغ اره دیسکی اصطکاکی (<span style="font-family: helvetica;">Friction</span>) که به تیغ اره های آتشی معروف می باشند . جنس بدنه و دندانه ها تیغ اره دیسکی از کروم وانادیوم 80 (<span style="font-family: helvetica;">CrV 80</span>) بوده و مناسب برای برش مقاطع توخالی اعم از لوله,پروفیل و ... می باشد.</strong></span><strong><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"> تیغه اره مخصوص برش آهن با روش گرم و سرعت بالا</span></strong></h4> <p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>&nbsp;</strong></span></p></p><hr/> Monday, November 29, 2021 مانومتر اکسیژن آروا مدل 2504 https://yabkala.com/product/مانومتر-اکسیژن-آروا-2506 <img src='./Administrator/files/ProductPic/2810698.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Friday, July 26, 2019 الکترود شیراز 6013 سایز 2/5 https://yabkala.com/product/الکترود-شیراز-6013-2/5 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaFSDF.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>الکترود E6013 شیراز مخصوص جوشکاری انواع مصنوعات فلزی<br /></strong></span></p></p><hr/> Sunday, November 28, 2021 دیسک سرامیک بر 115 EHWA https://yabkala.com/product/دیسک-سرامیک-بر-115-EHWA <img src='./Administrator/files/ProductPic/9999.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="color: #000000;">&nbsp;<span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>در خرید تیغه ی سرامیک بر همیشه دو نکته را در نظر بگیرید : </strong></span></span></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif; color: #000000;"><strong>1 . سرعت برش 2. کیفیت برش این دو از مهم ترین ملاک های شما برای انتخاب یک تیغه ی مناسب باید باشد تیغهی خوب تیغه ای استکه در حین سرعت بالا لبه های سنگ را رنجه رنجه یا به اصطلاح سنگ کاران دم موشی نکند تیغه های ایوا تنها تیغه ی تخصصی در ایران که بنا به هر سنگ یک نوع دیسک پیشنهاد می نماید برعکس برند های دیگر که برای تمام سنگ ها یک نسخه ی پیشنهادی دارد </strong></span></p></p><hr/> Thursday, January 3, 2019 اسپری جوشکاری CO2 برند DMS https://yabkala.com/product/اسپری-جوشکاری-CO2 <img src='./Administrator/files/ProductPic/NTI-SPATTER-768x776.jpeg' height='100' width='100' /><p><h3><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>اسپری CO2 برند DMS<br /></strong></span></h3></p><hr/> Tuesday, April 16, 2019 عینک ایمنی توتاص مدل AT116 https://yabkala.com/product/عینک-ایمنی-توتاص-116 <img src='./Administrator/files/ProductPic/4228014.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, May 30, 2019 لاک حساس سپاس معمولی https://yabkala.com/product/لاک-حساس-سپاس-معمولی <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaa111.jpg' height='100' width='100' /><p><h1 class="product_title entry-title"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>لاک حساس به نور شابلون سپاس</strong></span></h1></p><hr/> Tuesday, December 28, 2021 عینک ایمنی توتاص مدل AT100 https://yabkala.com/product/عینک-ایمنی-توتاص-100 <img src='./Administrator/files/ProductPic/3621987.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, May 30, 2019 دیسک سرامیک بر 30 سانت وایکینگ https://yabkala.com/product/سرامیک-بر-300-وایکینگ-VIKING <img src='./Administrator/files/ProductPic/SDF1.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>تیغه ی پر قدرت مخصوص برش انواع سنگ های سخت و سرامیک های پرسلان</strong></span></p></p><hr/> Monday, November 29, 2021 دستکش ضد برش استادکار https://yabkala.com/product/دستکش-ضد-برش-استادکار <img src='./Administrator/files/ProductPic/795874012-580x567.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, April 21, 2019 سیم جوش آما SG3 https://yabkala.com/product/سیم-جوش-آما-SG3 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaسیم-جوش-آما.jpg' height='100' width='100' /><p><p><strong><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;">سیم جوش SG3 آما<br /></span></strong></p></p><hr/> Sunday, November 28, 2021 سنباده پوساب ماتادور P2500 https://yabkala.com/product/سنباده-پوساب-ماتادور-2500 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a2500.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>بسته 50 عددی سنباده های پوساب ماتادور آلمان</strong></span></p> <p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong> یاب کالا نماینده ی رسمی فروش سنباده های ماتادور در ایران</strong></span></p> <p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>&nbsp;</strong></span></p></p><hr/> Monday, November 29, 2021 برس کاسه ای افشان 7/5 سانت https://yabkala.com/product/برس-کاسه-ای-افشان-75 <img src='./Administrator/files/ProductPic/0e9224ff09c4aea379cef67606514e50.jpg' height='100' width='100' /><p><p>برس کاسه ای 75 میلی متر مخصوص پرداخت فلزات</p></p><hr/> Friday, January 25, 2019 شعله پخش کن ایزوگامی 960629 https://yabkala.com/product/شعله-پوش-ایزوگامی-پارس-29 <img src='./Administrator/files/ProductPic/4148758.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Friday, July 26, 2019 الکترود ایساب 8010 https://yabkala.com/product/الکترود-ایساب-8010 <img src='./Administrator/files/ProductPic/ASFA.jpg' height='100' width='100' /><p><div id="news-id-25" style="display: inline;"> <p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong><span style="line-height: 18.2px; text-align: justify;">الکترود سلولزی ایساب برای جوشکاری لوله با استاندارد E8010-P1 ساخت کشور برزیل</span></strong></span></p> <p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong><span style="line-height: 18.2px; text-align: justify;">&nbsp;</span></strong></span></p> </div> <p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong><span style="line-height: 18.2px; text-align: justify;">&nbsp;</span></strong></span></p></p><hr/> Sunday, November 28, 2021 کفش ایمنی سیفتی جاگر مدل Mars https://yabkala.com/product/کفش-ایمنی-Jogger-Mars <img src='./Administrator/files/ProductPic/5390317.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Friday, May 24, 2019 انبر جوش فروزان 550 آمپر https://yabkala.com/product/انبر-جوش-فروزان-550 <img src='./Administrator/files/ProductPic/756259515-800x782.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, April 20, 2019 سنگ ساب بتن عدسی 180 https://yabkala.com/product/سنگ-بتن-ساب-عدسی <img src='./Administrator/files/ProductPic/aSmartPicture.aspx.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>سنگ ساب بتن عدسی مناسب برای پولیش انواع سنگ و دیوار های بتنی</strong> </span></p></p><hr/> Monday, November 29, 2021 کلاه ایمنی با گوشی و شیلد https://yabkala.com/product/کلاه-ماسک-ایمنی-JSP <img src='./Administrator/files/ProductPic/auvex7.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, May 23, 2019 سنباده فلاپ اوچر 180 https://yabkala.com/product/سنباده-فلاپ-اوچر-UCER-180 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaSFSDFSDF.jpg' height='100' width='100' /><p><p><strong><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;">سنباده فلاپ اوچر ترکیه یکی از محبوب ترین فلاپ دیسک ها نزد صنعت کاران</span></strong></p></p><hr/> Monday, November 29, 2021 سرامیک بر پرسلانی 250 آسرون https://yabkala.com/product/سرامیک-بر-پرسلان-250-آسرون <img src='./Administrator/files/ProductPic/fsa.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Friday, April 5, 2019 سنگ برش بزرگ ولف ترکیه 180X3 https://yabkala.com/product/قیمت-سنگ-برش-آهن <img src='./Administrator/files/ProductPic/photo_2019-06-26_10-44-20.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>صفحه سنگ برش آهن ترکیه با برند ولف تاریخ دار با کیفیت بالا تعداد محدود&nbsp;</strong></span></p></p><hr/> Monday, November 29, 2021 صفحه سنگبر سه ستاره یوگوسلاو 230X4 https://yabkala.com/product/صفحه-سنگبر-سه-ستاره-یوگوسلاو <img src='./Administrator/files/ProductPic/_230_1_-min.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>&nbsp;<span style="color: #000000;">صفحه های سنگبری سه ستاره به ضخامت 4 میلی ساخت کشوری یوگوسلاوی به دلیل برندگی </span><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="line-height: 115%;" lang="AR-SA">،</span></span>سرعت بالا </span><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="line-height: 115%;" lang="AR-SA">،</span></span> انعطاف پذیری و نفوذ بالا برای برش انواع سنگ های ساختمانی مرمر</span><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="line-height: 115%;" lang="AR-SA">،</span></span>گرانیت</span><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="line-height: 115%;" lang="AR-SA">،سرامیک ، </span></span>کاشی در ایران بسیار محبوب می باشد.</span></strong></span></p></p><hr/> Thursday, January 3, 2019 دستکش ایمنی ضد اسید MIDAS https://yabkala.com/product/دستکش-ضد-اسید-میداس <img src='./Administrator/files/ProductPic/4fbb6637-7886-45a3-8062-4eac3e29ba94.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, April 21, 2019 سرامیک بر مینی رونیکس https://yabkala.com/product/سرامیک-بر-مینی-رونیکس <img src='./Administrator/files/ProductPic/rh-3507_1_-min.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>سرامیک بر مینی رونیکس مدل RH-3507 دارای قدرت بالای برش و قیمتی مناسب</strong></span></p></p><hr/> Wednesday, November 4, 2020 کابل جوش 14 اردستان https://yabkala.com/product/کابل-جوش-اردستان-14 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aa4050307.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Friday, April 19, 2019 تیغ اره MDF بر 23 سانت ONCI https://yabkala.com/product/تیغ-اره-MDF-بر-انسی-230 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaASD.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>تیغ اره ی مخصوص برش MDF انسی فرانسه دارای روکش کروم والادیوم</strong> </span></p></p><hr/> Wednesday, August 30, 2023 دستکش ضد برش پانا https://yabkala.com/product/دستکش-ضد-برش-پانا <img src='./Administrator/files/ProductPic/pana-3795-5705162-2-zoom.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, April 23, 2019 برس کاسه ای بافته 100 میلی متر https://yabkala.com/product/برس-کاسه-ای-بافته-100 <img src='./Administrator/files/ProductPic/ASDASD.jpg' height='100' width='100' /><p><p>برس کاسه ای بافته 100 میلی متر مخصوص پرداخت فلزات</p></p><hr/> Friday, January 25, 2019 الکترود ایساب 8018B2 کد 76.18 https://yabkala.com/product/الکترود-ایساب-8018-B-2 <img src='./Administrator/files/ProductPic/low-alloy-electrode1-500x500.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>الکترود کم آلیاژ کروم - مولیبدن دار ایساب</strong></span></p></p><hr/> Sunday, November 28, 2021 سیم نقره 50 درصد دگوسا Degussa https://yabkala.com/product/سیم-جوش-نقره-دگوسا-50 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaadvdv.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, November 28, 2021 پودر تنه کار نقره 500 گرمی جانسون https://yabkala.com/product/پودر-تنه-کار-نقره-جانسون <img src='./Administrator/files/ProductPic/AGADSFDG.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, September 18, 2019 الکترود استیل 309L17 ایساب کد 67.60 https://yabkala.com/product/الکترود-استیل-ایساب-309-L17 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aa903672_VacPac_web_popup.jpg' height='100' width='100' /><p><div id="news-id-25" style="display: inline;"><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>الکترود مخصوص جوشکاری استیل ایساب سوئد E09 L17 با کد 67.60<br /></strong></span></div></p><hr/> Sunday, November 28, 2021 الکترود آلومینیوم میکا https://yabkala.com/product/الکترود-آلومینیوم-میکا <img src='./Administrator/files/ProductPic/a865076384-800x782.jpg' height='100' width='100' /><p><div id="wb_mica_al105Text3" dir="rtl"><span id="wb_uid2"><strong>الکترود آلومينيوم ميکا AL105</strong></span></div></p><hr/> Sunday, November 28, 2021 سیم نقره 20 درصد سیمبن https://yabkala.com/product/سیم-جوش-نقره-سیمبن-20 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaasim-noghre.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, November 28, 2021 گرانیت بر 115 مینی آسرون https://yabkala.com/product/گرانیت-بر-ASRON-115 <img src='./Administrator/files/ProductPic/DD.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>صفحه گرانیت بر ASRON سایز 115 میلی متر دارای جوش سگمنت به روش Hot Press و بدنه ی آلیاژی سخت بی صدا و پرقدرت در برش سنگ</strong></span></p></p><hr/> Tuesday, January 15, 2019 صفحه سنگ برش مینی اوسیس 115X3 https://yabkala.com/product/صفحه-سنگ-برش-مینی-اوسیس-oasis <img src='./Administrator/files/ProductPic/a13.jpg' height='100' width='100' /><p><p><strong><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">صفحه سنگ برش اوسیس سنگی مناسب برای حرفه ای ها</span> </strong></p></p><hr/> Monday, November 29, 2021 سنگ برش مینی استیل 115X1 https://yabkala.com/product/سنگ-برش-استیل-مینی <img src='./Administrator/files/ProductPic/photo_2019-06-26_10-43-48.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>ارزان ترین و بهترین قیمت برای خرید صفحه سنگ برش استیل سایز 115X1 با برند های مطرح با قیمت فوق العاده استثنایی</strong></span></p></p><hr/> Monday, November 29, 2021 پودر تنه کار نقره 227 گرمی هریس https://yabkala.com/product/پودر-تنه-کار-نقره-هریس <img src='./Administrator/files/ProductPic/پودر-جوشکاری-harris.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, November 4, 2020 دیسک سرامیک بر 25 سانت وایکینگ https://yabkala.com/product/سرامیک-بر-250-وایکینگ-VIKING <img src='./Administrator/files/ProductPic/aSDF1.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>تیغه ی پر قدرت مخصوص برش انواع سنگ های سخت و سرامیک های پرسلان</strong></span></p> <p><a title="سرامیک بر وایکینگ, تیغه ی پرسلان بر , نماینده ی دیسک وایکینگ" href="https://yabkala.com/index.aspx?Category=%D8%AF%DB%8C%D8%B3%DA%A9-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C%DA%A9-%D8%A8%D8%B1%DB%8C&amp;CategoryBrand=342," target="_blank"><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong><img title="سرامیک بر وایکینگ, تیغه ی پرسلان بر , نماینده ی دیسک وایکینگ" src="https://yabkala.com/administrator/files/UploadFile/C5.jpg" alt="سرامیک بر وایکینگ, تیغه ی پرسلان بر , نماینده ی دیسک وایکینگ" width="300" height="45" /></strong></span></a></p></p><hr/> Thursday, October 24, 2019 الکترود آما E7010G https://yabkala.com/product/الکترود-جوشکاری-آما-7010 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaSDC.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, November 28, 2021 تیغ اره آبصابونی 250 ANB https://yabkala.com/product/تیغ-اره-آبصابونی-250-ANB <img src='./Administrator/files/ProductPic/t-are.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>تیغ اره آبصابونی ANB با ضمانت تعویض روکش کروم والادیوم بدنه سخت کاری شده و قدرت بی نظیر در برش فولاد</strong></span></p> <p><a title="تیغ اره آبصابونی" href="https://yabkala.com/catproduct/%D8%AA%DB%8C%D8%BA-%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A2%D8%A8-%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D9%88%D9%86%DB%8C" target="_blank"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong><img title="تیغ اره آبصابونی " src="https://yabkala.com/administrator/files/UploadFile/a%D8%AA%DB%8C%D8%BA-%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A2%D8%A8%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D9%88%D9%86%DB%8C.jpg" alt="تیغ اره آبصابونی " width="250" height="44" /></strong></span></a></p></p><hr/> Saturday, May 9, 2020 تیغه کاتر آسفالت بر ASRON https://yabkala.com/product/تیغه-کاتر-آسفالت-بر-ASRON <img src='./Administrator/files/ProductPic/1456404445_asfalt350big.png' height='100' width='100' /><p><p><strong><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">تیغه های آسفالت بری آسرون دارای طول عمر بالا و تمیزی برش هستند</span></strong></p> <p><strong><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">&nbsp;</span></strong></p></p><hr/> Monday, January 14, 2019 لباس بادگیر مدل افروز https://yabkala.com/product/لباس-بادگیر-افروز <img src='./Administrator/files/ProductPic/4904345.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-size: small;"><strong><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">شرکت یاب کالا تولید کننده ی انواع لباس های کار طبق سفارش مشتری همراه با لوگو ی دلخواه بروی لباس می باشد </span></strong></span></p></p><hr/> Friday, May 17, 2019 پوتین ایمنی هلال مدل بوفالو https://yabkala.com/product/پوتین-ایمنی-هلال-مدل-بوفالو <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaasd.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Friday, May 24, 2019 ماسک دستی فیبری اخوان https://yabkala.com/product/ماسک-دستی-جوشکاری-فیبری-اخوان <img src='./Administrator/files/ProductPic/ماسک دستی جوشکاری فیبری.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Friday, April 12, 2019 الکترود رضا 6013 سایز 2/5 https://yabkala.com/product/الکترود-رضا -6013-2/5 <img src='./Administrator/files/ProductPic/SDCSD.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-size: medium; font-family: andale\ mono, times;"><strong>الکترود رضا 6013 سایز 2/5</strong></span></p></p><hr/> Sunday, November 28, 2021 صفحه سنگ برش مینی عقاب 115X3 https://yabkala.com/product/صفحه-سنگ-برش-مینی-عقاب-wings <img src='./Administrator/files/ProductPic/687611239-580x567.jpg' height='100' width='100' /><p><p>صفحه سنگ های برش 11/5 سانتی عقاب ترکیه انتخابی درست در جهت کیفیت و قیمت مناسب می باشد این سنگ ها به دلیل مقاومت بالا جزو سنگ های دیر سایش قرار میگیرند</p></p><hr/> Thursday, January 17, 2019 صفحه سنگ برش بزرگ کرون 180X3 https://yabkala.com/product/صفحه-سنگ-برش-بزرگ-کرون-crown <img src='./Administrator/files/ProductPic/aBackup_of_Untitled-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p>صفحه سنگ کرون به دلیل مقاومت بالا در برابر حرارت و استفاده از توری سه لایه و رزین با کیفیت از جمله سنگ های مناسب برای صنعتکاران محسوب می شود.</p></p><hr/> Sunday, September 1, 2019 مانومتر اکسیژن نوا مدل NTR-2591 https://yabkala.com/product/مانومتر-اکسیژن-نوا-NTR-2591 <img src='./Administrator/files/ProductPic/580223.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, July 25, 2019 طلق شیلد محافظ جوشکاری https://yabkala.com/product/طلق-شیلد-محافظ-جوشکاری <img src='./Administrator/files/ProductPic/2522638.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, April 13, 2019 گوش گیر نورث مدل Deci4200 بسته 5 عددی https://yabkala.com/product/گوش-گیر-سیلیکونی-نورث <img src='./Administrator/files/ProductPic/3866511.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, May 27, 2019 کابل جوش 14 تابش https://yabkala.com/product/کابل-جوش-تابش-14 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aEWELDA.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, April 22, 2019 دستکش ایمنی ضد اسید ماهان https://yabkala.com/product/دستکش-ضد-اسید-ماهان <img src='./Administrator/files/ProductPic/a3013338.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, April 21, 2019 سنباده پوساب ماتادور P1500 https://yabkala.com/product/سنباده-پوساب-ماتادور-1500 <img src='./Administrator/files/ProductPic/1500.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>بسته 50 عددی سنباده های پوساب ماتادور آلمان</strong></span></p> <p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong> یاب کالا نماینده ی رسمی فروش سنباده های ماتادور در ایران</strong></span></p> <p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>&nbsp;</strong></span></p></p><hr/> Monday, November 29, 2021 پودر جوشکاری زیر پودری آما فولاد https://yabkala.com/product/پودر-زیر-پودری-آما-فولاد <img src='./Administrator/files/ProductPic/AFASF.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong><span class="rpLink rpRootLink rpExpandable Productdateitem rpSelected"><span class="rpOut"><span class="rpText">پودر های جوشکاری فولادهای ساختمانی و دانه ریز آما<br /></span></span></span></strong></span></p></p><hr/> Friday, March 8, 2019 دستگاه چاپ سیلک دستی MH100 https://yabkala.com/product/دستگاه-چاپ-سیلک-دستی-MH1000 <img src='./Administrator/files/ProductPic/چاپ-سیلک-اسکرین-1.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Friday, August 4, 2023 لاک حساس شیمی مهران برجسته https://yabkala.com/product/لاک-حساس-شیمی-مهران-برجسته <img src='./Administrator/files/ProductPic/htrthrt.jpg' height='100' width='100' /><p><h1 class="product_title entry-title"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>لاک حساس به نور شابلون Mehran مدل برجسته<br /></strong></span></h1></p><hr/> Tuesday, December 28, 2021 عینک ایمنی UVEX مدل Pheos سری 9192225 https://yabkala.com/product/عینک-ایمنی-UVEX-9192225 <img src='./Administrator/files/ProductPic/9192225_1280x1280-1000x1000.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, July 11, 2020 جعبه کمک های اولیه مدل مانا https://yabkala.com/product/جعبه-کمک-های-اولیه-مانا <img src='./Administrator/files/ProductPic/3478610.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Friday, June 21, 2019 صفحه سنگ برش مینی تیرولیت 115X3 https://yabkala.com/product/صفحه-سنگ-برش-مینی-تیرولیت-tyrolit <img src='./Administrator/files/ProductPic/طظطظ.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-size: medium; font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><strong>بسته 25 عددی برش 11/5 سانتی تیرولیت اتریش</strong></span></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><strong>توری های موجود در صفحه سنگ های فیبری تیرولیت به دلیل نسوز و ضد اسید بودن و از عمر بسیار بالاتری برخوردارند اگر طول عمر صفحه سنگ برای شما یک فاکتور محسوب می شود پیشنهاد کادر یاب کالاصفحه سنگ های تیرولیت اطریش می باشد</strong></span></p></p><hr/> Thursday, January 17, 2019 الکترود پارس 7018 سایز 2/5 https://yabkala.com/product/الکترود-پارس-7018-2/5 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaFDGDFG.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>الکترود E7018 پارس <br /></strong></span></p></p><hr/> Sunday, November 28, 2021 الکترود چدن به آهن فیلارک https://yabkala.com/product/الکترود-چدن-آهن-فیلارک <p>نمــاینـــده ی رســمـی فــروش الکتـــرود هــای فیلارک در ایــــران 02166736774 - 02166736726 </p><hr/> Sunday, November 28, 2021 فیلتر ماسک 3M مدل 6003 https://yabkala.com/product/فیلتر-ماسک-3M-مدل-6003 <img src='./Administrator/files/ProductPic/2276835.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, June 15, 2019 کفش ایمنی الوند S 110 https://yabkala.com/product/کفش-ایمنی-الوند-ساق-کوتاه <img src='./Administrator/files/ProductPic/K05-11.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Friday, May 24, 2019 سیم جوش استیل فیلارک 309 https://yabkala.com/product/سیم-جوش-استیل-فیلارک-309 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aDFGDFGDF.jpg' height='100' width='100' /><p><p><strong><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;">سیم جوش استیل فیلارک 309</span></strong></p></p><hr/> Sunday, November 28, 2021 الکترود چدن ایساب کد 92.18 https://yabkala.com/product/الکترود-چدن-ایساب <img src='./Administrator/files/ProductPic/903672_VacPac_web_popup.jpg' height='100' width='100' /><p><div id="news-id-25" style="display: inline;"> <p><strong><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><span style="line-height: 18.2px; text-align: justify;">الکترود پایه نیکل چدن ایساب برای جوشکاری تعمیراتی انواع چدن فلز جوش با قابلیت ماشینکاری بااستاندارد ENi-CI ساخت سوئد <br /></span></span></strong></p> </div></p><hr/> Sunday, November 28, 2021 الکترود ایساب 7010 https://yabkala.com/product/الکترود-ایساب-7010 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aPipeweld-6010-plus.jpg' height='100' width='100' /><p><div id="news-id-25" style="display: inline;"> <p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong><span style="line-height: 18.2px; text-align: justify;">الکترود سلولزی ایساب برای جوشکاری لوله با استاندارد E7010-P1 ساخت کشور برزیل</span></strong></span></p> </div> <p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong><span style="line-height: 18.2px; text-align: justify;">&nbsp;</span></strong></span></p></p><hr/> Sunday, November 28, 2021 طناب نجات ایمنی 20 متری https://yabkala.com/product/طناب-ایمنی-20-متری <img src='./Administrator/files/ProductPic/طناب نجات ایمنی 20 متری.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, June 20, 2019 عینک ایمنی توتاص مدل AT114 https://yabkala.com/product/عینک-ایمنی-توتاص- AT114 <img src='./Administrator/files/ProductPic/eynake-AT114-02-456x456-1000x1000.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>عینک ایمنی Totas مدل AT114عینک توتاص استاندارد EN166 و Z87/1 که استانداردهای اتحادیه اروپا و آمریکا است و همچنین تأییدیه مرکز تحقیقات وزارت کار را کسب کرده است.</strong></span></p></p><hr/> Thursday, May 30, 2019 دستکش کف چرم کارگری PROMAX https://yabkala.com/product/دستکش-کف-دوبل-برزنتی <img src='./Administrator/files/ProductPic/GJ.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, April 21, 2019 لباس کار مهندسی کرم https://yabkala.com/product/لباس-کار-مهندسی-کرم <img src='./Administrator/files/ProductPic/ASDASDASDASD.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-size: small;"><strong><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">شرکت یاب کالا تولید کننده ی انواع لباس های کار طبق سفارش مشتری همراه با لوگو ی دلخواه بروی لباس می باشد </span></strong></span></p></p><hr/> Friday, May 17, 2019 الکترود استیل فیلارک 309 https://yabkala.com/product/الکترود-استیل-فیلارک-309 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aشیی.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; color: #008000;"><strong><span style="color: #0000ff;">الکترود استیل 309 فیلارک</span> <br /></strong></span></p></p><hr/> Sunday, November 28, 2021 سیم جوش زیرپودری آما بدون آلیاژ https://yabkala.com/product/سیم-جوش-زیر-پودری-آما <img src='./Administrator/files/ProductPic/37-870x434.jpg' height='100' width='100' /><p><p><strong><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">سيم&nbsp;جوش&zwnj;هاي&nbsp;زيرپودري&nbsp;بدون&nbsp;آلياژ</span></strong></p></p><hr/> Sunday, November 28, 2021 تیغ اره آتشی 4 میل توس https://yabkala.com/product/تیغ-اره-آتشی-4-میل-توس <p>نماینده ی انحصاری تیغه های دیسکی و آتشی توس تنها شرکت ابزار تجارت می باشد.</p><hr/> Sunday, April 7, 2019 دستکش جوشکاری آرگون ساق بلند https://yabkala.com/product/دستکش-جوشکاری-آرگون-ساق-بلند <img src='./Administrator/files/ProductPic/غففغنفغن.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, April 20, 2019 توری چینی با مش 90 https://yabkala.com/product/توری-چاپ-سیلک-چین-90 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaa111.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>توری مش 90 عرض 2 مترو 60 سانتی متر قیمت هر متر طول 170/000 تومان </strong> </span></p></p><hr/> Tuesday, December 28, 2021 رنگ مشکی مارابو آلمان TPR 980 https://yabkala.com/product/نماینده-رنگ-مارابو-980 <img src='./Administrator/files/ProductPic/رنگ tpr 980.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>رنگ مارابو آلمان مشکی قوطی 1 کیلویی با کد فنی <span style="color: #000000;">TPR 9870 </span><br /></strong></span></p></p><hr/> Monday, January 9, 2023 صفحه استیل بر هیوندای 115X1 https://yabkala.com/product/سنگ-استیل-بر-هیوندا-115 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaBackup_of_Untitled-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>صفحه استیل بر 115 میلی متر هیوندای کره به ضخامت 1 میلی متر دارای استاندارد ISO9001 یکی از مقاوم ترین صفحه سنگ های برش استیل می باشد <br /></strong></span></p></p><hr/> Monday, November 29, 2021 الکترود استیل 308 آما 3.25 و 4 https://yabkala.com/product/الکترود-استیل-آما-308-سایز-3 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaadsfdsfsfdf.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>الکترود استیل 308 آما مخصوص جوشکاری ورق های استیل سایز 3 و 4 و 5<br /></strong></span></p></p><hr/> Sunday, November 28, 2021 چکمه مردانه شهپر مدل سهند https://yabkala.com/product/چکمه-ایمنی-ساق-بلند-شهپر-سهند <img src='./Administrator/files/ProductPic/110143100.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Friday, May 24, 2019 ماسک اتومات جوشکاری https://yabkala.com/product/ماسک-اتومات-جوشکاری <img src='./Administrator/files/ProductPic/3398968.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Friday, April 12, 2019 دیسک سرامیک بر مینی هیوسانگ https://yabkala.com/product/سرامیک-بر-مینی-هیوسانگ-HYUSUNG <img src='./Administrator/files/ProductPic/AA.jpg' height='100' width='100' /><p><p style="text-align: right;"><span style="font-size: medium; font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><strong>&nbsp;تیغه ی پرسلان بر سرامیک هیوسانگ کره<br /></strong></span></p></p><hr/> Monday, November 29, 2021 فرچه سیمی دستی برنجی https://yabkala.com/product/برس-سیمی-دستی-برنجی <img src='./Administrator/files/ProductPic/1522535.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">فرچه سیمی دستی برنجی</span></p></p><hr/> Thursday, February 7, 2019 شعله پخش کن سپاهان مدل G 1628 https://yabkala.com/product/شعله-پوش-ایزوگامی-سپاهان <img src='./Administrator/files/ProductPic/112038030.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Friday, July 26, 2019 سیم جوش استیل آما ER308L https://yabkala.com/product/سیم-جوش-استیل-آما-308 <img src='./Administrator/files/ProductPic/سیم-جوش-استیل-308.jpg' height='100' width='100' /><p><p><strong><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;">سیم جوش استیل آما ER308L</span></strong></p></p><hr/> Sunday, November 28, 2021 الکترود میکا 6013 سایز 5 https://yabkala.com/product/الکترود-میکا-6013-5 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaa311569384-800x782.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>الکترود E6013 میکا مخصوص جوشکاری انواع مصنوعات فلزی قطر 5<br /></strong></span></p></p><hr/> Sunday, November 28, 2021 ماسک نیم صورت 3M مدل 07026 https://yabkala.com/product/ماسک-تنفسی-3M-07026 <img src='./Administrator/files/ProductPic/2866054.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, April 18, 2020 عینک ایمنی UVEX مدل 9160268 https://yabkala.com/product/عینک-ایمنی-UVEX-9160 <img src='./Administrator/files/ProductPic/111346656.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, May 30, 2019 سنباده رول ماتادور آبی https://yabkala.com/product/سنباده-رول-matador <p>نماینده ی رسمی و قانونی سنباده های ماتادور MATADOR آلمان در ایران</p><hr/> Friday, May 25, 2018 محلول حکاکی عمیق به روش الکتروشیمیایی https://yabkala.com/product/محلول-حکاکی-عمیق-الکتروشیمیایی <img src='./Administrator/files/ProductPic/۲۰۱۹۰۷۲۰_۱۹۳۵۲۱.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>محلول حکاکی و چاپ الکتروشیمیایی مخصوص مارک زنی بروی فلزات</strong> </span></p></p><hr/> Sunday, July 4, 2021 سیم جوش استیل فیلارک 310 https://yabkala.com/product/سیم-جوش-استیل-فیلارک-310 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaDFGDFGDF.jpg' height='100' width='100' /><p><p><strong><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;">سیم جوش استیل فیلارک 310</span></strong></p></p><hr/> Sunday, November 28, 2021 تیغ اره چوب بر 35 سانت Freud https://yabkala.com/product/تیغ-اره-چوب-بر-فروید-35-سانت <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaUntitlDASDed-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>تیغ اره ی الماسه ی 35 سانت فروید ایتالیا مخصوص برش انواع چوب با کیفیت بسیار بالا بدون جوندگی لبه ی چوب</strong> </span></p></p><hr/> Thursday, January 10, 2019 الکترود ایساب 8018G کد 73.08 https://yabkala.com/product/الکترود-ایساب-8018-G <img src='./Administrator/files/ProductPic/1687-14641070480.jpeg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>الکترود کم آلیاژ نیکل - منگنزدار ایساب</strong></span></p></p><hr/> Sunday, November 28, 2021 الکترود 6010 آما سایز 4 https://yabkala.com/product/الکترود-آما-6010-4 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aDFGDFGDFG.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>الکترود E6010 آما با کد فنی آما 1047P</strong></span></p></p><hr/> Tuesday, May 21, 2019 دستکش ضد برش سیگما https://yabkala.com/product/دستکش-ضد-برش-سیگما-SIGMA <img src='./Administrator/files/ProductPic/4245199.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, April 21, 2019 صفحه سنگ ساب مینی عقاب 115X6 https://yabkala.com/product/صفحه-سنگ-ساب-مینی-عقاب-wings <img src='./Administrator/files/ProductPic/675219840-580x567.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>صفحه سنگ های ساب 11/5 سانتی عقاب ترکیه انتخابی درست در جهت کیفیت و قیمت مناسب می باشد این سنگ ها به دلیل مقاومت بالا جزو سنگ های دیر سایش قرار میگیرند</strong></span></p> <p><a title="صفحه سنگ عقاب , سنگ عقاب , نمایندگی سنگ wings" href="https://yabkala.com/index.aspx?Category=%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%B3%D8%A7%D8%A8-%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D8%B4&amp;CategoryBrand=315," target="_blank"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong><img title="صفحه سنگ عقاب , سنگ عقاب , نمایندگی سنگ wings" src="http://abzartejarat.com/administrator/files/UploadFile/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%A8.jpg" alt="صفحه سنگ عقاب , سنگ عقاب , نمایندگی سنگ wings" width="265" height="37" /></strong></span></a></p></p><hr/> Saturday, April 6, 2019 سنباده پوساب ماتادور P600 https://yabkala.com/product/سنباده-پوساب-ماتادور-600 <img src='./Administrator/files/ProductPic/600.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>بسته 50 عددی سنباده های پوساب ماتادور آلمان</strong></span></p> <p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong> یاب کالا نماینده ی رسمی فروش سنباده های ماتادور در ایران</strong></span></p> <p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>&nbsp;</strong></span></p></p><hr/> Monday, November 29, 2021 پودر زیر پودری استیل آما AP720 https://yabkala.com/product/پودر-زیر-پودری-استیل-آما <img src='./Administrator/files/ProductPic/aAFASF.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong><span class="rpLink rpRootLink rpExpandable Productdateitem rpSelected"><span class="rpOut"><span class="rpText">پودر زیر پودری استیل آما</span></span></span></strong></span></p></p><hr/> Friday, March 8, 2019 پد سنباده پشت کرکی 115 میلی متر https://yabkala.com/product/پد-سنباده-پشت-کرکی-115 <img src='./Administrator/files/ProductPic/image_2019_8_4-10_49_35_659_bi6.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, August 4, 2019 الکترود چیتا 6013 سایز 2/5 https://yabkala.com/product/الکترود-چیتا-6013-2/5 <img src='./Administrator/files/ProductPic/df.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>الکترود E6013 چیتا مخصوص جوشکاری انواع مصنوعات فلزی<br /></strong></span></p></p><hr/> Sunday, November 28, 2021 الکترود استیل فیلارک 308 https://yabkala.com/product/الکترود-استیل-فیلارک-308 <img src='./Administrator/files/ProductPic/شیی.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; color: #008000;"><strong><span style="color: #0000ff;">الکترود استیل 308 فیلارک</span> <br /></strong></span></p></p><hr/> Sunday, November 28, 2021 تیغ اره آتشی 4 میل JULIA ایتالیا https://yabkala.com/product/تیغ-اره-آتشی-جولیا-4 <img src='./Administrator/files/ProductPic/ajulia-friction-520-4-40.jpg' height='100' width='100' /><p><h4><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>تیغ اره دیسکی اصطکاکی (<span style="font-family: helvetica;">Friction</span>) که به تیغ اره های آتشی معروف می باشند . جنس بدنه و دندانه ها تیغ اره دیسکی از کروم وانادیوم 80 (<span style="font-family: helvetica;">CrV 80</span>) بوده و مناسب برای برش مقاطع توخالی اعم از لوله,پروفیل و ... می باشد.</strong></span><strong><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"> تیغه اره مخصوص برش آهن با روش گرم و سرعت بالا</span></strong></h4> <p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>&nbsp;</strong></span></p></p><hr/> Monday, November 29, 2021 کاپ دستگاه تامپو چینی https://yabkala.com/product/کاپ-دستگاه-تامپو-چینی <img src='./Administrator/files/ProductPic/WhatsApp-Image-2021-12-13-at-13.59.19.jpeg' height='100' width='100' /><p><p><strong><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;">کاپ مغناطیسی تامپو مدل چینی </span></strong></p> <p><strong><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;">این کاپ با بدنه پلاستیکی و ابعاد چاپ تا 5/5 سانت را شامل میشود <br /></span></strong></p></p><hr/> Thursday, September 21, 2023 ماسک جوشکاری وینر مدل W-001 https://yabkala.com/product/ماسک-جوشکاری-وینر-مدل-W-001 <img src='./Administrator/files/ProductPic/4974429.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Friday, June 21, 2019 سنباده پوساب ماتادور P180 https://yabkala.com/product/سنباده-پوساب-ماتادور-180 <img src='./Administrator/files/ProductPic/P 180..jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>بسته 50 عددی سنباده های پوساب ماتادور آلمان</strong></span></p> <p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong> یاب کالا نماینده ی رسمی فروش سنباده های ماتادور در ایران</strong></span></p> <p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>&nbsp;</strong></span></p></p><hr/> Monday, November 29, 2021 رنگ سفید مارابو آلمان 1 کیلو کد TPR 970 https://yabkala.com/product/نماینده-رنگ-مارابو-tpr-970 <img src='./Administrator/files/ProductPic/TPR 970.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>رنگ مارابو آلمان سفید قوطی 1 کیلویی با کد فنی <span style="color: #000000;">TPR 970 </span><br /></strong></span></p></p><hr/> Monday, January 9, 2023 الکترود استیل 316L17 ایساب کد 63.30 https://yabkala.com/product/الکترود-استیل-ایساب-316-L17 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaelektrody-ok-6335.jpg' height='100' width='100' /><p><div id="news-id-25" style="display: inline;"><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>الکترود مخصوص جوشکاری استیل ایساب سوئد E316 L17 با کد 63.30<br /></strong></span></div></p><hr/> Sunday, November 28, 2021 الکترود استیل 2209L17 ایساب کد 67.50 https://yabkala.com/product/الکترود-استیل-ایساب-2209-L17 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaa2728905-2015-5-20-0-8-57.jpg' height='100' width='100' /><p><div id="news-id-25" style="display: inline;"><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>الکترود مخصوص جوشکاری استیل ایساب سوئد E2209 L 17 با کد 67.50<br /></strong></span></div></p><hr/> Sunday, November 28, 2021 تیغ اره MDF بر 25 سانت Freud https://yabkala.com/product/تیغ-اره-MDF-بر-Freud-250 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaUntitled-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>تیغ اره ی MDF بر الماسه ی 25 سانت <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong><span style="color: #ff0000;">FREUDE</span></strong></span> </strong></span>فروید ایتالیا مخصوص برش انواع <span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>MDF </strong></span>با کیفیت بسیار بالا&nbsp;</strong> </span></p></p><hr/> Thursday, January 10, 2019 رنگ آبی مارابو آلمان 1 کیلویی کد TPR 952 https://yabkala.com/product/رنگ-مارابو-آلمان-آبی-marabu <img src='./Administrator/files/ProductPic/images.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>رنگ مارابو آلمان آبی قوطی 1 کیلویی با کد فنی <span style="color: #0000ff;">TPR 952</span> <br /></strong></span></p></p><hr/> Monday, January 9, 2023 پوتین ایمنی عایق برق کوشا https://yabkala.com/product/کفش-ایمنی-کوشا-عایق-برق <img src='./Administrator/files/ProductPic/4200765.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Friday, May 24, 2019 دستکش جوشکاری MIDAS ساق بلند https://yabkala.com/product/دستکش-جوشکاری-میداس <img src='./Administrator/files/ProductPic/3436596.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, April 22, 2019 مانومتر اکسیژن آروا مدل 2501 https://yabkala.com/product/مانومتر-اکسیژن-آروا-2501 <img src='./Administrator/files/ProductPic/2809911.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Friday, July 26, 2019 برس کاسه ای بافته 125 میلی متر https://yabkala.com/product/برس-کاسه-ای-بافته-125 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a610793795-580x567.jpg' height='100' width='100' /><p><p>برس کاسه ای بافته 125 میلی متر مخصوص پرداخت فلزات</p></p><hr/> Monday, November 29, 2021 انبر اتصال https://yabkala.com/product/انبر-اتصال-جوشکاری <img src='./Administrator/files/ProductPic/AFSF.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Friday, April 12, 2019 فیش نری کابل جوش سایز 25 https://yabkala.com/product/فیش-نری-کابل-جوش-گاما-25 <img src='./Administrator/files/ProductPic/RTIRTRY.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, April 18, 2019 دستکش جوشکاری ساق بلند https://yabkala.com/product/دستکش-جوشکاری-ساق-بلند <img src='./Administrator/files/ProductPic/453721.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, April 21, 2019 عینک ایمنی توتاص مدل ATBL https://yabkala.com/product/عینک-ایمنی-توتاص-ATBL <img src='./Administrator/files/ProductPic/4099464.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, May 30, 2019 گوش گیر کاناسیف بسته 5 جفتی https://yabkala.com/product/گوش-گیر-کاناسیف-5-عددی <img src='./Administrator/files/ProductPic/992252.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, May 27, 2019 دیسک سرامیک بر 25سانت هیوسانگ https://yabkala.com/product/سرامیک-بر-هیوسانگ-250-HYUSUNG <img src='./Administrator/files/ProductPic/AXAX.jpg' height='100' width='100' /><p><p style="text-align: right;"><span style="font-size: medium; font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><strong>&nbsp;تیغه ی پرسلان بر سرامیک هیوسانگ کره<br /></strong></span></p></p><hr/> Monday, November 29, 2021 محافظ گوش Brooklands https://yabkala.com/product/محافظ-گوش-بروکلند <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaFSDF.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, May 27, 2019 صفحه گرانیت بر 115 EHWA https://yabkala.com/product/صفحه-گرانیت-بر-EHWA-مینی <img src='./Administrator/files/ProductPic/gr(11)b.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="color: #000000;">&nbsp;<span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>در خرید تیغه ی گرانیت بر همیشه دو نکته را در نظر بگیرید : </strong></span></span></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif; color: #000000;"><strong>1 . سرعت برش 2. کیفیت برش این دو از مهم ترین ملاک های شما برای انتخاب یک تیغه ی مناسب باید باشد تیغهی خوب تیغه ای استکه در حین سرعت بالا لبه های سنگ را رنجه رنجه یا به اصطلاح سنگ کاران دم موشی نکند تیغه های ایوا تنها تیغه ی تخصصی در ایران که بنا به هر سنگ یک نوع دیسک پیشنهاد می نماید برعکس برند های دیگر که برای تمام سنگ ها یک نسخه ی پیشنهادی دارد </strong></span></p></p><hr/> Friday, January 4, 2019 کفش ایمنی سیفتی جاگر https://yabkala.com/product/کفش-ایمنی-Jogger <img src='./Administrator/files/ProductPic/3538109.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Friday, May 24, 2019 سنباده پوساب ماتادور P800 https://yabkala.com/product/سنباده-پوساب-ماتادور-800 <img src='./Administrator/files/ProductPic/800.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>بسته 50 عددی سنباده های پوساب ماتادور آلمان</strong></span></p> <p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong> یاب کالا نماینده ی رسمی فروش سنباده های ماتادور در ایران</strong></span></p> <p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>&nbsp;</strong></span></p></p><hr/> Monday, November 29, 2021 محافظ گوش ELVEX بسته 50 عددی https://yabkala.com/product/محافظ-گوش-ELVEX-50-عددی <img src='./Administrator/files/ProductPic/1820122.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, May 27, 2019 سیم نقره 40 درصد سیمبن https://yabkala.com/product/سیم-جوش-نقره-سیمبن-40 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaasim-noghre.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, November 28, 2021 دیسک سرامیک بر 30سانت هیوسانگ https://yabkala.com/product/سرامیک-بر-هیوسانگ-300-HYUSUNG <img src='./Administrator/files/ProductPic/aAXA.jpg' height='100' width='100' /><p><p style="text-align: right;"><span style="font-size: medium; font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><strong>&nbsp;تیغه ی پرسلان بر سرامیک هیوسانگ کره<br /></strong></span></p></p><hr/> Monday, November 29, 2021 عینک ایمنی سنگ زنی ساده 1540 https://yabkala.com/product/نماینده-عینک-ایمنی-محافظ-چشم <img src='./Administrator/files/ProductPic/a2865579.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, May 30, 2019 چکمه ایمنی شهپر مدل ساق بلند https://yabkala.com/product/چکمه-ایمنی-ساق-بلند-شهپر <img src='./Administrator/files/ProductPic/4097626.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Friday, May 24, 2019 الکترود 6010 شیراز 4 https://yabkala.com/product/الکترود6010-شیراز-4 <img src='./Administrator/files/ProductPic/SADS.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>الکترود E6010 شیراز مخصوص جوشکاری انواع مصنوعات فلزی<br /></strong></span></p></p><hr/> Sunday, November 28, 2021 سنگ برش استیل بزرگ هامر آلمان 180X1/6 https://yabkala.com/product/قیمت-سنگ-استیل-بر-بزرگ-هامر <img src='./Administrator/files/ProductPic/photo_2019-09-01_14-24-06.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>صفحه استیل بر 180 میلی متر هامر آلمان به ضخامت 1/6 میلی متر دارای استاندارد ISO9001 یک از مقاوم ترین صفحه سنگ های برش سنگ می باشد&nbsp;<br /></strong></span></p></p><hr/> Monday, November 29, 2021 تیغ اره MDF بر 18 سانت Freud https://yabkala.com/product/تیغ-اره-MDF-بر-Freud-180 <img src='./Administrator/files/ProductPic/ZAZ.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>تیغ اره ی MDF بر الماسه ی 18 سانت <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong><span style="color: #ff0000;">FREUDE</span></strong></span> </strong></span>فروید ایتالیا مخصوص برش انواع <span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>MDF </strong></span>با کیفیت بسیار بالا&nbsp;</strong> </span></p></p><hr/> Friday, January 11, 2019 پودر تنه کار نقره 100 گرمی سیمبن https://yabkala.com/product/پودر-تنه-کار-نقره-سیمبن-100 <img src='./Administrator/files/ProductPic/691.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, November 4, 2020 لباس کار مهندسی سرمه ای https://yabkala.com/product/لباس-کار-مهندسی-سرمه-ای <img src='./Administrator/files/ProductPic/dawd.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-size: small;"><strong><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">شرکت یاب کالا تولید کننده ی انواع لباس های کار طبق سفارش مشتری همراه با لوگو ی دلخواه بروی لباس می باشد </span></strong></span></p></p><hr/> Friday, May 17, 2019 سیم جوش میکا سایز 1.2 https://yabkala.com/product/سیم-جوش-میکا-1.2 <img src='./Administrator/files/ProductPic/ayiuiyu.jpg' height='100' width='100' /><p><p><strong><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;">سیم جوش 1.2 میکا</span></strong></p></p><hr/> Sunday, November 28, 2021 سنباده پوساب ماتادور P80 https://yabkala.com/product/سنباده-پوساب-ماتادور-80 <img src='./Administrator/files/ProductPic/Untitlesdfd-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>بسته 50 عددی سنباده های پوساب ماتادور آلمان</strong></span></p> <p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong> یاب کالا نماینده ی رسمی فروش سنباده های ماتادور در ایران</strong></span></p> <p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>&nbsp;</strong></span></p></p><hr/> Monday, November 29, 2021 صفحه سنگ ساب مینی تیرولیت 115X6 https://yabkala.com/product/صفحه-سنگ-ساب-مینی-تیرولیت-tyrolit <img src='./Administrator/files/ProductPic/aa683470666-580x567.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;"><strong>بسته 10 عددی سایش 115 سانتی تیرولیت اتریش</strong></span></p> <p><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;"><strong>توری های موجود در صفحه سنگ های فیبری تیرولیت به دلیل نسوز و ضد اسید بودن و از عمر بسیار بالاتری برخوردارند اگر طول عمر صفحه سنگ برای شما یک فاکتور محسوب می شود پیشنهاد کادر یاب کالاصفحه سنگ های تیرولیت اطریش می باشد</strong></span></p></p><hr/> Thursday, January 17, 2019 الکترود استیل 308L17 ایساب کد 61.30 https://yabkala.com/product/الکترود-استیل-ایساب-308-L17 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aa2728905-2015-5-20-0-8-57.jpg' height='100' width='100' /><p><div id="news-id-25" style="display: inline;"><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>الکترود مخصوص جوشکاری استیل ایساب سوئد E308 L17 با کد فنی&nbsp; ESAB OK 61.30<br /></strong></span></div></p><hr/> Sunday, November 28, 2021 سرامیک بر 180 آسرون https://yabkala.com/product/سرامیک-بر-180-آسرون <img src='./Administrator/files/ProductPic/180.png' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>تیغه ی سرامیک بری 18 سانت آسرون انتخاب مناسبی است برای بریدن انواع سرامیک می باشد که با توجه به توازن قیمت گذاری و کیفیت می تواند انتخاب خوبی باشد.</strong></span></p></p><hr/> Thursday, January 3, 2019 الکترود استیل 2209L16 ایساب کد 67.53 https://yabkala.com/product/الکترود-استیل-ایساب-2209 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaa2728905-2015-5-20-0-8-57.jpg' height='100' width='100' /><p><div id="news-id-25" style="display: inline;"><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>الکترود مخصوص جوشکاری استیل ایساب سوئد E2209 L 16 با کد 67.53<br /></strong></span></div></p><hr/> Sunday, November 28, 2021 صفحه استیل بر عقاب 115X1 https://yabkala.com/product/صفحه-استیل -بر-عقاب-WINGS-115 <img src='./Administrator/files/ProductPic/431530994-580x567.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>صفحه ی استیل بر عقاب سایز 115 میلی متر و ضخامت 1 نمیلی متر دارای طول عمر بالا و کیفیت بی نظیر دربرش انواع ورق های سخت مخصوصا استنلس استیل</strong> </span></p></p><hr/> Monday, November 29, 2021 صفحه سنگ ساب مینی کلینگ 115X6 https://yabkala.com/product/صفحه-سنگ-ساب-مینی-کلینگ-اسپور <img src='./Administrator/files/ProductPic/Untitl55ed.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>بسته 10 عددی ساب 11/5 سانتی کلینگ اسپور <br /></strong></span></p> <p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>صفحه سنگ های برش کلینگ اسپور آلمان با سابقه ای درخشان در صنعت ایران محبوب برشکاران می باشد</strong> </span></p> <p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>اگربه دنبال یک صفحه سنگ مطمین و کارامد می گردید کلینگ اسپور می تواند یکی ازگزینه های مناسب انتخاب شما باشد <br /></strong></span></p></p><hr/> Sunday, January 6, 2019 سیم جوش آما 80SG https://yabkala.com/product/سیم-جوش-آما-80SG <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaسیم-جوش-آما.jpg' height='100' width='100' /><p><p><strong><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;">سیم جوش آما 80SG</span></strong></p></p><hr/> Sunday, November 28, 2021 دستکش ضد برش تانگ وانگ https://yabkala.com/product/دستکش-ضد-برش-تانگ-وانگ <img src='./Administrator/files/ProductPic/SVA.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, April 21, 2019 برس سیمی سردریلی تخت https://yabkala.com/product/برس-سیمی-سردریلی-تخت <img src='./Administrator/files/ProductPic/aimagسes.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>برس سر دریلی مدل تخت برای پرداختکاری روی کلیه فلزات برای انتخاب سایز مورد نظر بالای قیمت محصول کلیک نمایید سایز مورد نظرگزینه ی انتخاب سایز برگزینید</strong></span></p></p><hr/> Friday, January 25, 2019 رنگ نقره ای براق PVC نیکفام https://yabkala.com/product/رنگ-چاپ-سیلک-نقره-ای-PVC <img src='./Administrator/files/ProductPic/noghrehee.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-size: small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>رنگ PVC نقره ای براق نیکفام شیمی در قوطی 1 کیلویی مناسب برای چاپ روی نایلون ، چاپ روی نایلکس ، چاپ روی تقویم ، چاپ روی سررسید ، قطعات PVC و &hellip;</strong></span></p></p><hr/> Tuesday, December 28, 2021 صفحه استیل بر بزرگ کلینگ اسپور 180X1/6 https://yabkala.com/product/صفحه-استیل-بر-کلینگ-اسپور-180 <img src='./Administrator/files/ProductPic/591557622-580x567.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>صفحه سنگ برش مینی استیل کلینگ اسپور آلمان به قطر 180 میلی متر به ضخامت 1/6 میلی متر ساخت کشور آلمان</strong> </span></p></p><hr/> Thursday, January 3, 2019 عینک ایمنی توتاص مدل AT113 https://yabkala.com/product/عینک-ایمنی-توتاص-AT113 <img src='./Administrator/files/ProductPic/eynake-AT113-01-456x456-1000x1000.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, May 30, 2019 گوشی ایمنی UVEX مدل ۳V https://yabkala.com/product/محافظ-گوش-UVEX-یوکس-3V <img src='./Administrator/files/ProductPic/1868453.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, May 27, 2019 عینک ایمنی UVEX مدل Carbonivision سری 9307375 https://yabkala.com/product/عینک-ایمنی-UVEX-9307375 <img src='./Administrator/files/ProductPic/9307375_1280x1280-1000x1000.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, May 30, 2019 مرمریت بر 350 آسرون https://yabkala.com/product/مرمریت-بر-آسرون-350 <img src='./Administrator/files/ProductPic/image_2019_4_5-13_31_41_956_wPe.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>صفحه مرمریت - تراورتن بر ASRON سایز 350 میلی متر دارای جوش سگمنت به روش Hot Press و بدنه ی آلیاژی سخت بی صدا و پرقدرت در برش سنگ های مرمریت ، تراورتن و گرانیت <br /></strong></span></p> <p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>&nbsp;</strong></span></p></p><hr/> Friday, April 5, 2019 توری چینی با مش 80 https://yabkala.com/product/توری-چاپ-سیلک-چین-80 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaa111.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, December 28, 2021 دستکش خالدار https://yabkala.com/product/دستکش-خالدار <img src='./Administrator/files/ProductPic/1496222377.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="title-product"> <h1>&nbsp;</h1> </div></p><hr/> Sunday, April 21, 2019 برس تخت افشان 200 میلیمتر https://yabkala.com/product/برس-تخت-افشان-200 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aalg_a5be1_تخت_افشان_15.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>برس تخت افشان 125 میلی متر مناسب برای پلیسه گیری ، زنگ زدایی ، تمیز کردن فلزات</strong></span></p></p><hr/> Friday, January 25, 2019 تیغ اره آتشی 3 میل توس https://yabkala.com/product/تیغ-اره-آتشی-3-میل-توس <p>نماینده ی انحصاری تیغه های دیسکی و آتشی توس تنها شرکت ابزار تجارت می باشد.</p><hr/> Friday, January 4, 2019 سنباده پوساب ماتادور P120 https://yabkala.com/product/سنباده-پوساب-ماتادور-120 <img src='./Administrator/files/ProductPic/P 120.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>بسته 50 عددی سنباده های پوساب ماتادور آلمان</strong></span></p> <p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong> یاب کالا نماینده ی رسمی فروش سنباده های ماتادور در ایران</strong></span></p> <p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>&nbsp;</strong></span></p></p><hr/> Monday, November 29, 2021 برس کاسه ای بافته 75 میلی متر https://yabkala.com/product/برس-کاسه-ای-بافته-75 <img src='./Administrator/files/ProductPic/610793795-580x567.jpg' height='100' width='100' /><p><p>برس کاسه ای بافته 75 میلی متر مخصوص پرداخت فلزات</p></p><hr/> Friday, January 25, 2019 برس سیمی سردریلی مستقیم https://yabkala.com/product/برس-سیمی-سردریلی <img src='./Administrator/files/ProductPic/S008431048-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p>برس سر دریلی مدل مستقیم برای پرداختکاری روی کلیه فلزات برای انتخاب سایز مورد نظر بالای قیمت محصول کلیک نمایید</p></p><hr/> Friday, January 25, 2019 صفحه استیل بر مولیتال 230 https://yabkala.com/product/صفحه-استیل -بر-مولیتال-MOLITAL-230 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aXA.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>صفحه سنگ برش استیل مولیتال ایتالیا انتخابی درست برای برش بی نقص و با کیفیت انواع ورق های استیل&nbsp; فولاد های سخت </strong></span></p></p><hr/> Monday, November 29, 2021 دستکش کار ژله ای https://yabkala.com/product/دستکش-ژله-ای-2 <img src='./Administrator/files/ProductPic/baloot-0256-59376021-2-zoom.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, April 21, 2019 سنباده پوساب FM https://yabkala.com/product/سنباده-پوساب-FM <p>نماینده ی رسمی سنباده های FM در ایران 02166736726 - 02166736774 </p><hr/> Monday, November 29, 2021 سرپیک برش آروا کد 2202 https://yabkala.com/product/سرپیک-هوا-برش-آروا-2202 <img src='./Administrator/files/ProductPic/5238611.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, July 25, 2019 رنگ مشکی مارابو آلمان کد TPR 980 https://yabkala.com/product/رنگ-مارابو-آلمان-آبی-980 <p>وارد کننده ی انواع رنگ های چاپ سیلک | چاپ تامپو | چاپ بادکنک | برای سفارش کالا به سایت ما www.yabkala.com مراجعه بفرمایید تلفن سفارش : 02166736726 - 02166736774</p><hr/> Tuesday, December 28, 2021 محلول حکاکی و چاپ بروی طلا و نقره https://yabkala.com/product/محلول-حکاکی-طلا-نقره-الکتروشیمیایی <img src='./Administrator/files/ProductPic/۲۰۱۹۰۷۲۰_۱۹۳۶۰۹.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>محلول حکاکی و چاپ الکتروشیمیایی مخصوص مارک زنی بروی طلا و نقره</strong> </span></p></p><hr/> Sunday, July 4, 2021 کفش ایمنی جاگر مدل GOSE https://yabkala.com/product/کفش-ایمنی-Jogger-GOSE <img src='./Administrator/files/ProductPic/2837185.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Friday, May 24, 2019 توری چینی با مش 55 https://yabkala.com/product/توری-چاپ-سیلک-چین-55 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a111.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, December 28, 2021 سرامیک بر پرسلانی 115 آسرون https://yabkala.com/product/سرامیک-بر-پر-سلان-115-آسرون <img src='./Administrator/files/ProductPic/SAASD.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>این تیغه مدل آسرون سوپر طلایی می باشد که برای برش سرامیکهای سخت (پرسلانی ) بهترین گزینه می باشد</strong></span></p></p><hr/> Friday, April 5, 2019 تیغ اره چوب بر 20 سانت ONCI https://yabkala.com/product/تیغ-اره-چوب-بر-انسی-20-سانت <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaUntitled-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>تیغ اره ی مخصوص برش چوب ONCI فرانسه دارای روکش کروم والادیوم</strong> </span></p></p><hr/> Monday, November 29, 2021 رنگ قرمز،آبی،زرد،سبز مات PVC پارس https://yabkala.com/product/رنگ-چاپ-سیلک-پارس-شیمی <img src='./Administrator/files/ProductPic/یسرسیرسی.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-size: small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>رنگ PVC&nbsp; قرمز،آبی،زرد،سبز <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;"><strong><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>مات&nbsp; </strong></span></strong></span>پارس شیمی در قوطی 1 کیلویی مناسب برای چاپ روی نایلون ، چاپ روی نایلکس ، چاپ روی تقویم ، چاپ روی سررسید ، قطعات PVC و &hellip;</strong></span></p></p><hr/> Tuesday, December 28, 2021 الکترود استیل میکا 316 https://yabkala.com/product/الکترود-استیل-میکا-316 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aa865076384-800x782.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>الکترود استیل 316 میکا <br /></strong></span></p></p><hr/> Sunday, November 28, 2021 سیم جوش آما سایز 1 https://yabkala.com/product/سیم-جوش-آما-1 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aسیم-جوش-آما.jpg' height='100' width='100' /><p><p><strong><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;">سیم جوش 1 آما</span></strong></p></p><hr/> Sunday, November 28, 2021 سیم جوش میکا سایز 0.8 https://yabkala.com/product/سیم-جوش-میکا-0.8 <img src='./Administrator/files/ProductPic/yiuiyu.jpg' height='100' width='100' /><p><p><strong><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;">سیم جوش 0.8 میکا</span></strong></p></p><hr/> Sunday, November 28, 2021 کفش ایمنی یحیی مدل Super3M- 289 https://yabkala.com/product/کفش-ایمنی-یحیی-289 <img src='./Administrator/files/ProductPic/289-1.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Friday, May 24, 2019 سنباده پوساب ماتادور P360 https://yabkala.com/product/سنباده-پوساب-ماتادور-360 <img src='./Administrator/files/ProductPic/P 360 (2).jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>بسته 50 عددی سنباده های پوساب ماتادور آلمان</strong></span></p> <p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong> یاب کالا نماینده ی رسمی فروش سنباده های ماتادور در ایران</strong></span></p> <p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>&nbsp;</strong></span></p></p><hr/> Monday, November 29, 2021 الکترود میکا 6010 سایز 3/25 https://yabkala.com/product/الکترود-میکا-6010-3.25 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a9ac851aca7dc1f8a135d17faa89fd68d.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>الکترود E6010 میکا سایز 3.25 میلی متر<br /></strong></span></p></p><hr/> Sunday, November 28, 2021 تیغ اره MDF بر 18 سانت ONCI https://yabkala.com/product/تیغ-اره-MDF-بر-انسی-180 <img src='./Administrator/files/ProductPic/ASD.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>تیغ اره ی مخصوص برش MDF انسی فرانسه دارای روکش کروم والادیوم</strong> </span></p></p><hr/> Friday, January 11, 2019 الکترود یزد 6013 سایز 3.25 https://yabkala.com/product/نماینده-الکترود-یزد-6013-3 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aelectrod-yazd-logo_1ee4c1c4_t.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>الکترود E6013 یزد مخصوص جوشکاری انواع مصنوعات فلزی<br /></strong></span></p></p><hr/> Sunday, November 28, 2021 سنباده پوساب ماتادور P320 https://yabkala.com/product/سنباده-پوساب-ماتادور-320 <img src='./Administrator/files/ProductPic/320.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>بسته 50 عددی سنباده های پوساب ماتادور آلمان</strong></span></p> <p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong> یاب کالا نماینده ی رسمی فروش سنباده های ماتادور در ایران</strong></span></p> <p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>&nbsp;</strong></span></p></p><hr/> Monday, November 29, 2021 الکترود استیل هیوندا 309 https://yabkala.com/product/الکترود-استیل-هیوندا-309 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aDFGDFG.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; color: #ff00ff;"><strong>الکترود استیل 309 هیوندای کره جنوبی</strong></span></p></p><hr/> Sunday, February 17, 2019 برس کاسه ای افشان 125 میلی متر https://yabkala.com/product/برس-کاسه-ای-افشان-125 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a0e9224ff09c4aea379cef67606514e50.jpg' height='100' width='100' /><p><p>برس کاسه ای 125 میلی متر مخصوص پرداخت فلزات</p></p><hr/> Friday, January 25, 2019 صفحه سنگبر تیرولیت 230X3 https://yabkala.com/product/صفحه-سنگبر-تیرولیت-23-سانتی <img src='./Administrator/files/ProductPic/a180-8.JPG' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>صفحه سنگ تیرولیت اطریش یکی از مقاوم ترین صفحه سنگ ها در جهان است به دلیل عمر بالای محصول و کیفیت بی نظیر برش در بین سنگ کاران بسیار محبوب می باشد</strong> </span></p></p><hr/> Tuesday, March 12, 2019 لباس کار یکسره طرح کانادایی https://yabkala.com/product/لباس-کار-یکسره-قرمز <img src='./Administrator/files/ProductPic/4464434.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, May 21, 2019 صفحه سنگ ساب مینی طرح کلینگ https://yabkala.com/product/سنگ-ساب-مینی-طرح-کلینگ <img src='./Administrator/files/ProductPic/سیشبیب.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>سنگ ساب مینی طرح کلینگ تاریخ دار با ضمانت تعویض فروش فقط بصورت کارتن 100 عددی&nbsp;</strong></span></p></p><hr/> Thursday, September 5, 2019 صفحه گرانیت سخت بر 250 ZENESIS https://yabkala.com/product/دیسک-گرانیت-سخت-بر-250-ZENESIS <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaphoto_۲۰۱۸-۰۲-۲۱_۱۱-۲۹-۳۵.jpg' height='100' width='100' /><p><p><strong><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">این تیغه سخت بر بروی دستگاههای آب بر بسته می شود و برای برش سنگ های سخت ،پرسلان،ساختمانی ، و انواع گرانیت بسیار مناسب است.</span></strong></p></p><hr/> Friday, January 4, 2019 الکترود رضا 8018G https://yabkala.com/product/الکترود-8018-رضا-G <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaSDCSD.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-size: medium; font-family: andale\ mono, times;"><strong>الکترود رضا &nbsp;8018G<br /></strong></span></p></p><hr/> Thursday, March 7, 2019 انبر جوش فروزان 650 آمپر https://yabkala.com/product/انبر-جوش-فروزان-650 <img src='./Administrator/files/ProductPic/dasdfgdg.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, April 20, 2019 کلاه ایمنی کار در ارتفاع MK8 https://yabkala.com/product/کلاه-ایمنی-کاردر-ارتفاع-MK8 <img src='./Administrator/files/ProductPic/1620448.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Friday, May 24, 2019 سنگ ساب بتن الماسه https://yabkala.com/product/سنگ-ساب-بتن-الماسه <p>سنگ ساب بتن , کفسابی روی سطوح سیمانی ، بتن ،موزاییک ،از سنگ ساب بتن استفاده می شود 02166736726 - 02166736774 </p><hr/> Monday, November 29, 2021 تیغ اره چوب بر 23 سانت Freud https://yabkala.com/product/تیغ-اره-چوب-بر-فروید-23-سانت <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaUntitlDASDed-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>تیغ اره ی الماسه ی 23 سانت فروید ایتالیا مخصوص برش انواع چوب با کیفیت بسیار بالا بدون جوندگی لبه ی چوب</strong> </span></p></p><hr/> Thursday, January 10, 2019 صفحه سنگ برش مینی کرون 115X3 https://yabkala.com/product/صفحه-سنگ-برش-مینی-کرون-crown <img src='./Administrator/files/ProductPic/ADAD.jpg' height='100' width='100' /><p><p>صفحه سنگ کرون به دلیل مقاومت بالا در برابر حرارت و استفاده از توری سه لایه و رزین با کیفیت از جمله سنگ های مناسب برای صنعتکاران محسوب می شود.</p></p><hr/> Monday, November 29, 2021 الکترود آلومینیوم فیلارک https://yabkala.com/product/الکترود-آلومینیوم-فیلارک <img src='./Administrator/files/ProductPic/filarc_4043.jpg' height='100' width='100' /><p><div id="wb_mica_al105Text3" dir="rtl"><span id="wb_uid2"><strong>الکترود آلومينيوم فیلارک<br /></strong></span></div></p><hr/> Sunday, November 28, 2021 طناب نجات 10 متری Protekt https://yabkala.com/product/طناب-ایمنی-گروتک-SKC <img src='./Administrator/files/ProductPic/208045-01-456x456-1000x1000.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, June 20, 2019 گرانیت بر 23 سانت RONIX https://yabkala.com/product/گرانیت-بر-RONIX-230 <img src='./Administrator/files/ProductPic/7946b9f2-f9ba-4d64-b8e2-fe3183e9a5be.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>صفحه گرانیت بر رونیکس سایز 230 میلی متر دارای جوش سگمنت به روش Hot Press و بدنه ی آلیاژی سخت بی صدا و پرقدرت در برش سنگ</strong></span></p></p><hr/> Friday, January 18, 2019 صفحه سنگبر عقاب 230X4 https://yabkala.com/product/صفحه-سنگبر-عقاب-wings-4-میل <img src='./Administrator/files/ProductPic/293647194-800x782.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>صفحه سنگ های برش سنگ 23 سانتی عقاب ترکیه انتخابی درست در جهت کیفیت و قیمت مناسب می باشد این سنگ ها به دلیل مقاومت بالا جزو سنگ های دیر سایش قرار میگیرند و برای برش سنگ گزینه ی عالی برای انتخاب می باشد</strong> </span></p></p><hr/> Monday, November 29, 2021 تیغ اره MDF بر 30 سانت ONCI https://yabkala.com/product/تیغ-اره-MDF-بر-انسی-300 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaASD.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>تیغ اره ی مخصوص برش MDF انسی فرانسه دارای روکش کروم والادیوم</strong> </span></p></p><hr/> Friday, January 11, 2019 اسپری تست جوش MT برند مگنافلکس https://yabkala.com/product/اسپری-تست-جوش-مگنا-فلکس-MT <img src='./Administrator/files/ProductPic/aWCP-2-spray.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>اسپری تست جوش MT مگنا فلکس (از طریق ذرات مغناطیس )<br /></strong></span></p> <p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>برای خرید تکی هرکدام از اسپری ها با فروشگاه تماس حاصل فرمایید </strong></span></strong></span></p></p><hr/> Tuesday, April 16, 2019 صفحه سنگ ساب بزرگ کرون 180X6 https://yabkala.com/product/صفحه-سنگ-ساب-بزرگ-کرون-crown <img src='./Administrator/files/ProductPic/ساب بزرگ.jpg' height='100' width='100' /><p><p>صفحه سنگ کرون به دلیل مقاومت بالا در برابر حرارت و استفاده از توری سه لایه و رزین با کیفیت از جمله سنگ های مناسب برای صنعتکاران محسوب می شود.</p></p><hr/> Thursday, January 17, 2019 دیسک سرامیک پرسلان بر 300 موسانگ کره MUSANG https://yabkala.com/product/تیغه-سرامیک-پرسلان-موسانگ-300 <p>سرامیک بر موسانگ کره برترین تیغه سرامیک پرسلان بری بدر ایران می باشد. سرامیک بر های Musang به دلیل جوش لیزری الماس و استفاده از درصد بالای تنگستن در ساختار تیغه یکی از مقاوم ترین تیغه های سرامیک بر در دنیاست شرکت بازرگانی ابزار تجارت تنها نماینده ی رسمی محصولات هیوسانگ در ایران که دارای گارانتی بازگشت در صورت رضایت نداشتن می باشد . 02166736726 - 02166736774 </p><hr/> Tuesday, December 28, 2021 لباس کار دوبنده مشکی-قرمز https://yabkala.com/product/لباس-کار-دو-بنده-پرشین <img src='./Administrator/files/ProductPic/2541471.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, May 16, 2019 صفحه سنگ ساب مینی کرون 115X6 https://yabkala.com/product/صفحه-سنگ-ساب-مینی-کرون-crown <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaBackup_of_Untitled-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p>صفحه سنگ کرون به دلیل مقاومت بالا در برابر حرارت و استفاده از توری سه لایه و رزین با کیفیت از جمله سنگ های مناسب برای صنعتکاران محسوب می شود.</p></p><hr/> Thursday, January 17, 2019 عینک ایمنی UVEX مدل Super G سری 9172210 https://yabkala.com/product/عینک-ایمنی-UVEX-9172210 <img src='./Administrator/files/ProductPic/9172210_1280x1280-1000x1000.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, May 30, 2019 دستکش عایق حرارت https://yabkala.com/product/دستکش-عایق-حرارت <img src='./Administrator/files/ProductPic/2192088.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="title-product"> <h1>&nbsp;</h1> </div></p><hr/> Monday, April 22, 2019 الکترود رضا 6010 سایز 3.25 https://yabkala.com/product/الکترود-6010-رضا <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaSDCSD.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-size: medium; font-family: andale\ mono, times;"><strong>الکترود رضا&nbsp; 6010<br /></strong></span></p></p><hr/> Saturday, April 20, 2019 الکترود استیل میکا 309 https://yabkala.com/product/الکترود-استیل-میکا-309 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaa865076384-800x782.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>الکترود استیل 316 میکا <br /></strong></span></p></p><hr/> Sunday, November 28, 2021 ماسک کلاهی جوشکاری https://yabkala.com/product/ماسک-کلاهی-جوشکاری <img src='./Administrator/files/ProductPic/2483169.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Friday, April 12, 2019 دستکش جوشکاری ساق بلند پژو https://yabkala.com/product/دستکش-جوشکاری-ساق-بلند-پژو <img src='./Administrator/files/ProductPic/dstksh-joshkar-sak-blnd-pzho-1554730079.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, April 21, 2019 صفحه سنگبر تیرولیت 230X3 https://yabkala.com/product/سنگبر-تیرولیت-230 <img src='./Administrator/files/ProductPic/180-8.JPG' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>صفحه سنگ تیرولیت اطریش یکی از مقاوم ترین صفحه سنگ ها در جهان است به دلیل عمر بالای محصول و کیفیت بی نظیر برش در بین سنگ کاران بسیار محبوب می باشد</strong> </span></p></p><hr/> Tuesday, March 12, 2019 دستکش کف مواد تانگ وانگ https://yabkala.com/product/دستکش-کف-مواد-تانگ-وانگ <img src='./Administrator/files/ProductPic/576128545-580x567.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, April 21, 2019 صفحه استیل بر 180X1.6 کلینگ اسپور https://yabkala.com/product/سنگ-استیل-بر-بزرگ-کلینگ-اسپور <img src='./Administrator/files/ProductPic/a591557622-580x567.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>صفحه سنگ برش مینی استیل کلینگ اسپور آلمان به قطر 180 میلی متر به ضخامت 1.6 میلی متر ساخت کشور آلمان</strong> </span></p></p><hr/> Monday, March 11, 2019 کفش ایمنی یحیی مدل Super3M - 109 https://yabkala.com/product/کفش-ایمنی-یحیی-109 <img src='./Administrator/files/ProductPic/99-Brown-1.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Friday, May 24, 2019 سرامیک بر پرسلانی 230 آسرون https://yabkala.com/product/سرامیک-بر-پرسلان-230-آسرون <img src='./Administrator/files/ProductPic/image_2019_4_5-13_31_56_252_FpZ.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Friday, April 5, 2019 سنباده فلاپ آتن 115 https://yabkala.com/product/سنباده-فلاپ-آتن-115 <img src='./Administrator/files/ProductPic/SDGFDSG.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>سنباده ی فلاپ آتن ترکیه در گرید های گوناگون</strong></span></p></p><hr/> Monday, November 29, 2021 الکترود آلومینیوم تاچ ولد https://yabkala.com/product/الکترود-آلومینیوم-تاچولد <img src='./Administrator/files/ProductPic/AF.jpg' height='100' width='100' /><p><div id="wb_mica_al105Text3" dir="rtl"><span id="wb_uid2"><strong>الکترود آلومينيوم تاچ ولد<br /></strong></span></div></p><hr/> Sunday, November 28, 2021 توری چینی با مش 120 عرض 127 سانت https://yabkala.com/product/توری-چاپ-سیلک-120-عرض-127 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaa111.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, December 28, 2021 محافظ گوش ایمنی مدل SE1342 https://yabkala.com/product/گوشی-ایمنی-صدا-گیر-1342 <img src='./Administrator/files/ProductPic/3414345.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, May 27, 2019 صفحه سنگ ساب مینی هیوندای 115X6 https://yabkala.com/product/صفحه-سنگ-ساب-مینی-هیوندای <img src='./Administrator/files/ProductPic/۲۰۱۹۰۱۲۰_۱۶۱۳۴۸.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>صفحه سنگ ساب دو کاره 115 میلی متر هیوندای کره به ضخامت 6 میلی متر دارای استاندارد ISO9001 یک از مقاوم ترین صفحه سنگ های پرداختکاری آهن و استیل می باشد <br /></strong></span></p></p><hr/> Monday, January 21, 2019 جعبه کمک های اولیه جامبگ https://yabkala.com/product/جعبه-کمک-های-اولیه-جامبگ <img src='./Administrator/files/ProductPic/2389880.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Friday, June 21, 2019 پوتین ایمنی میلر مدل جیر https://yabkala.com/product/کفش-ایمنی-میلر-جیر <img src='./Administrator/files/ProductPic/3063141.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Friday, May 24, 2019 الکترود استیل کیسول 308 https://yabkala.com/product/الکترود-استیل-کیسول-308 <img src='./Administrator/files/ProductPic/kiswel-5kgs-1_5.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; color: #008000;"><strong>الکترود استیل 308 کیسول کره جنوبی</strong></span></p></p><hr/> Sunday, November 28, 2021 سنباده پوساب ماتادور P150 https://yabkala.com/product/سنباده-پوساب-ماتادور-150 <img src='./Administrator/files/ProductPic/P 150..jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>بسته 50 عددی سنباده های پوساب ماتادور آلمان</strong></span></p> <p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong> یاب کالا نماینده ی رسمی فروش سنباده های ماتادور در ایران</strong></span></p> <p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>&nbsp;</strong></span></p></p><hr/> Monday, November 29, 2021 الکترود میکا 7010 https://yabkala.com/product/الکترود-میکا-7010 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaa9ac851aca7dc1f8a135d17faa89fd68d.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>الکترود E7018-1 میکا <br /></strong></span></p></p><hr/> Sunday, November 28, 2021 الکترود پارس 8010 https://yabkala.com/product/الکترود-پارس-8010 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaFDGDFG.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>الکترود E8010 پارس <br /></strong></span></p></p><hr/> Sunday, November 28, 2021 الکترود میکا 8018G https://yabkala.com/product/الکترود-میکا-8018 <img src='./Administrator/files/ProductPic/865076384-800x782.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>الکترود E8018 G&nbsp; میکا <br /></strong></span></p> <p><a title="الکترود میکا ,نماینده ی الکترود میکا ,قیمت الکترود میکا" href="https://yabkala.com/index.aspx?Category=%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%AF&amp;CategoryBrand=436," target="_blank"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong><img title="الکترود میکا ,نماینده ی الکترود میکا ,قیمت الکترود میکا" src="https://yabkala.com/administrator/files/UploadFile/%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%A7.jpg" alt="الکترود میکا ,نماینده ی الکترود میکا ,قیمت الکترود میکا" width="202" height="39" /></strong></span></a></p></p><hr/> Sunday, November 28, 2021 گرانیت بر 230 میلی آسرون https://yabkala.com/product/گرانیت-بر-ASRON-230 <img src='./Administrator/files/ProductPic/1456420310_granit230big.png' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>صفحه گرانیت بر ASRON سایز 230 میلی متر دارای جوش سگمنت به روش Hot Press و بدنه ی آلیاژی سخت بی صدا و پرقدرت در برش سنگ</strong></span></p></p><hr/> Monday, November 29, 2021 سنباده پوساب ماتادور P1200 https://yabkala.com/product/سنباده-پوساب-ماتادور-1200 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaxax.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>بسته 50 عددی سنباده های پوساب ماتادور آلمان</strong></span></p> <p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong> یاب کالا نماینده ی رسمی فروش سنباده های ماتادور در ایران</strong></span></p> <p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>&nbsp;</strong></span></p></p><hr/> Monday, November 29, 2021 صفحه سنگ ساب بزرگ مولیتال 180X6 https://yabkala.com/product/صفحه-سنگ-ساب-بزرگ-مولیتال <p>نماینــــده ی رســمی صفحــه سنــگ های مولیتال ایتالیا MOLITAL صفـحه سنــگ هـای مولیتال</p><hr/> Tuesday, January 1, 2019 پوتین ایمنی سهند مدل رویال https://yabkala.com/product/کفش-ایمنی-سهند-ساق-کوتاه <img src='./Administrator/files/ProductPic/a2432388.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Friday, May 24, 2019 لباس کار مهندسی آبی زرد https://yabkala.com/product/لباس-کار-مهندسی-آبی-زرد <img src='./Administrator/files/ProductPic/RQWR.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-size: small;"><strong><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">شرکت یاب کالا تولید کننده ی انواع لباس های کار طبق سفارش مشتری همراه با لوگو ی دلخواه بروی لباس می باشد </span></strong></span></p></p><hr/> Friday, May 17, 2019 صفحه استیل بزرگ سه ستاره 180X1/6 https://yabkala.com/product/صفحه-استیل-بر-بزرگ-سه-ستاره <img src='./Administrator/files/ProductPic/3s2-800x800.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>صفحه سنگ برش مینی استیل سه ستاره یوگوسلاو به ضخامت 1/6 میل و قطر 180 میلی متر دارای عمرطولانی و کیفیت بی نظیر در برش ورق های استیل</strong> </span></p></p><hr/> Thursday, January 17, 2019 رگلاتور گاز مدل A601 https://yabkala.com/product/رگلاتور-پارس-A601 <img src='./Administrator/files/ProductPic/5017363.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>رگلاتور فشار قوی مهره پیچی پیچی</strong></span></p></p><hr/> Monday, November 15, 2021 تیغ اره MDF بر 20 سانت ONCI https://yabkala.com/product/تیغ-اره-MDF-بر-انسی-200 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aASD.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>تیغ اره ی مخصوص برش MDF انسی فرانسه دارای روکش کروم والادیوم</strong> </span></p></p><hr/> Monday, November 29, 2021 عینک جوشکاری مدل YAB 150 https://yabkala.com/product/نماینده-عینک-محافظ-چشم-150 <img src='./Administrator/files/ProductPic/110967853.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, May 30, 2019 مرمریت بر 250 آسرون https://yabkala.com/product/مرمریت-بر-آسرون-250 <img src='./Administrator/files/ProductPic/sdfg.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>صفحه مرمریت - تراورتن بر ASRON سایز 250 میلی متر دارای جوش سگمنت به روش Hot Press و بدنه ی آلیاژی سخت بی صدا و پرقدرت در برش سنگ های مرمریت ، تراورتن و گرانیت <br /></strong></span></p> <p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>&nbsp;</strong></span></p></p><hr/> Friday, April 5, 2019 کابل جوش 16 تابش https://yabkala.com/product/کابل-جوش-تابش-16 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaEWELDA.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, April 22, 2019 دستکش کف چرم استنلی https://yabkala.com/product/دستکش-کف-چرم-استنلی <img src='./Administrator/files/ProductPic/AVSXV.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, April 21, 2019 برس کاسه ای سردریلی https://yabkala.com/product/برس-کاسه ای-سردریلی-افشان <img src='./Administrator/files/ProductPic/Ferche Simi Kaseyi Sar Dreili 40.jpg' height='100' width='100' /><p><p>برس کاسه ای سردریلی مخصوص پرداخت با دریل</p></p><hr/> Friday, January 25, 2019 الکترود چیتا 6013 سایز 3.25 https://yabkala.com/product/الکترود-6013-چیتا-3 <img src='./Administrator/files/ProductPic/adf.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>الکترود E6013 چیتا مخصوص جوشکاری انواع مصنوعات فلزی<br /></strong></span></p></p><hr/> Sunday, November 28, 2021 سیم جوش زیر پودری کاوش KJS- 430 https://yabkala.com/product/سیم-جوش-زیر-پودری-کاوش-430 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaK.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>سیم جوش زیر پودری کاوش</strong></span></p> <p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong><span style="color: #0000ff;"><a title="سیم جوش کاوش , نماینده ی سیم جوش کاوش , شرکت کاوش جوش" href="https://yabkala.com/index.aspx?Category=%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D8%AC%D9%88%D8%B4-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D9%BE%D9%88%D8%AF%D8%B1%DB%8C&amp;CategoryBrand=475," target="_blank"><span style="color: #0000ff;">شرکت یاب کالا نماینده ی رسمی فروش محصولات جوش و برش کاوش می باشد </span></a></span><br /></strong></span></p> <p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>برای استعلام قیمت لطفا در خواست خود را به شماره ی 02166752806 فکس نمایید <br /></strong></span></p> <p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>یا با شماره تماس های موجود در سایت استعلام قیمت نمایید <br /></strong></span></p></p><hr/> Sunday, November 28, 2021 الکترود 7018 آما سایز 5 https://yabkala.com/product/الکترود-آما-7018-5 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaDSC_5629.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>الکترود E7018 آما با کد فنی آما 1230F</strong></span></p></p><hr/> Tuesday, March 5, 2019 ست فرجه مسواکی https://yabkala.com/product/برس-سیمی-مسواکی <img src='./Administrator/files/ProductPic/3875849.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, February 7, 2019 الکترود 6010 شیراز 2.5 https://yabkala.com/product/الکترود6010-شیراز-2.5 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aSADS.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>الکترود E6010 شیراز مخصوص جوشکاری انواع مصنوعات فلزی<br /></strong></span></p></p><hr/> Sunday, November 28, 2021 سنباده پوساب اسمیردکس https://yabkala.com/product/سنباده-پوساب-اسمیردکس <p></p><hr/> Friday, February 8, 2019 گرانیت بر 18 سانت RONIX https://yabkala.com/product/گرانیت-بر-RONIX-180 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aa7946b9f2-f9ba-4d64-b8e2-fe3183e9a5be.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>صفحه گرانیت بر رونیکس سایز 180 میلی متر دارای جوش سگمنت به روش Hot Press و بدنه ی آلیاژی سخت بی صدا و پرقدرت در برش سنگ</strong></span></p></p><hr/> Friday, January 18, 2019 کفش ایمنی یحیی مدل Super3M- 89 https://yabkala.com/product/کفش-ایمنی-یحیی-89 <img src='./Administrator/files/ProductPic/thumbnail-3.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Friday, May 24, 2019 صفحه گرانیت بر 230 EHWA https://yabkala.com/product/صفحه-گرانیت-بر-230-EHWA <img src='./Administrator/files/ProductPic/gr(13)b.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="color: #000000;">&nbsp;<span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>در خرید تیغه ی گرانیت بر همیشه دو نکته را در نظر بگیرید : </strong></span></span></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif; color: #000000;"><strong>1 . سرعت برش 2. کیفیت برش این دو از مهم ترین ملاک های شما برای انتخاب یک تیغه ی مناسب باید باشد تیغهی خوب تیغه ای استکه در حین سرعت بالا لبه های سنگ را رنجه رنجه یا به اصطلاح سنگ کاران دم موشی نکند تیغه های ایوا تنها تیغه ی تخصصی در ایران که بنا به هر سنگ یک نوع دیسک پیشنهاد می نماید برعکس برند های دیگر که برای تمام سنگ ها یک نسخه ی پیشنهادی دارد </strong></span></p></p><hr/> Friday, January 4, 2019 جعبه کمک های اولیه مدل کتابی https://yabkala.com/product/جعبه-کمک-های-اولیه-مدل-کتابی <img src='./Administrator/files/ProductPic/3992559.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Friday, June 21, 2019 محافظ گوش کاناسیف مدل 10200 https://yabkala.com/product/محافظ-گوش-کاناسیف-10200 <img src='./Administrator/files/ProductPic/3414311.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, May 27, 2019 الکترود چدن کیسول https://yabkala.com/product/الکترود-چدن-کیسول <img src='./Administrator/files/ProductPic/یبلیبل.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; color: #339966;"><strong>الکترود چدن کیسول <br /></strong></span></p></p><hr/> Sunday, November 28, 2021 سرامیک بر 230 رونیکس https://yabkala.com/product/سرامیک-بر-230-رونیکس-RONIX <img src='./Administrator/files/ProductPic/4503_3508-front.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>سرامیک بر مینی رونیکس مدل&nbsp;RH-3508 دارای قدرت بالای برش و قیمتی مناسب</strong></span></p></p><hr/> Wednesday, November 4, 2020 گرانیت بر 11/5 سانت رونیکس 3511 https://yabkala.com/product/گرانیت-بر-RONIX-115 <img src='./Administrator/files/ProductPic/125_ronix_1_-min_1.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>صفحه گرانیت بر رونیکس سایز 115 میلی متر دارای جوش سگمنت به روش Hot Press و بدنه ی آلیاژی سخت بی صدا و پرقدرت در برش سنگ</strong></span></p></p><hr/> Thursday, August 24, 2023 الکترود هیوندا 7018 https://yabkala.com/product/الکترود-هیوندا-7018 <img src='./Administrator/files/ProductPic/dsf.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; color: #ff00ff;"><strong>الکترود هیوندای E7018 کره جنوبی</strong></span></p></p><hr/> Sunday, November 28, 2021 سنباده فلاپ اوچر 115 https://yabkala.com/product/سنباده-فلاپ-اوچر-UCER <img src='./Administrator/files/ProductPic/SFSDFSDF.jpg' height='100' width='100' /><p><p><strong><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;">سنباده فلاپ اوچر ترکیه یکی از محبوب ترین فلاپ دیسک ها نزد صنعت کاران</span></strong></p></p><hr/> Thursday, February 7, 2019 محافظ گوش صامو پرشین https://yabkala.com/product/محافظ-گوش-صامو-پرشین <img src='./Administrator/files/ProductPic/2192224.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, May 27, 2019 سنگ برش بزرگ هانیکو 180X3 https://yabkala.com/product/سنگ-برش-بزرگ-هانیکو <p>نماینده ی رسمی صفحه سنگ های هانیکوی آلمان در ایران</p><hr/> Thursday, January 3, 2019 سنگ ساب بتن توربو 115 https://yabkala.com/product/سنگ-ساب-بتن-توربو <img src='./Administrator/files/ProductPic/۲۰۱۵۱۰۲۰_۱۲۲۵۰۸.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>سنگ ساب بتن سگمنتی یکی از ابزار های پرکاربرد برای سایش دیوار های سیمانی ، بتنی و انواع سنگ ها به حساب می آید</strong> </span></p></p><hr/> Monday, November 29, 2021 لباس کار مهندسی طوسی قرمز https://yabkala.com/product/لباس-کار-مهندسی-طوسی-قرمز <img src='./Administrator/files/ProductPic/2436917.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-size: small;"><strong><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">شرکت یاب کالا تولید کننده ی انواع لباس های کار طبق سفارش مشتری همراه با لوگو ی دلخواه بروی لباس می باشد </span></strong></span></p></p><hr/> Friday, May 17, 2019 کفش ایمنی یحیی مدل Hera https://yabkala.com/product/کفش-ایمنی-یحیی-ساق-کوتاه-HRRA <img src='./Administrator/files/ProductPic/1450329.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Friday, May 24, 2019 الکترود آما E7010-P1 https://yabkala.com/product/الکترود-آما-7010 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aSDC.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, November 28, 2021 کاپشن و شلوار مهندسی زرد سرمه ای https://yabkala.com/product/کاپشن-شلوار-مهندسی-زرد-سرمه-ای <img src='./Administrator/files/ProductPic/1288185.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-size: small;"><strong><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">شرکت یاب کالا تولید کننده ی انواع لباس های کار طبق سفارش مشتری همراه با لوگو ی دلخواه بروی لباس می باشد </span></strong></span></p></p><hr/> Friday, May 17, 2019 سرامیک بر پرسلانی 180 آسرون https://yabkala.com/product/سرامیک-بر-پرسلان-180-آسرون <img src='./Administrator/files/ProductPic/180.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Friday, April 5, 2019 تیغ اره چوب بر 18 سانت Freud https://yabkala.com/product/تیغ-اره-چوب-بر-فروید-18-سانت <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaUntitlDASDed-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>تیغ اره ی الماسه ی 30 سانت فروید ایتالیا مخصوص برش انواع چوب با کیفیت بسیار بالا بدون جوندگی لبه ی چوب</strong> </span></p></p><hr/> Thursday, January 10, 2019 دستکش ضد اسیدMIDAS مدل ActiFresh https://yabkala.com/product/دستکش-ضد-اسید-midas <p>مرکز پخش | تهیه و توزیع انواع دستکش های ایمنی و جوشکاری | تلفن سفارش : 02166760959</p><hr/> Monday, April 22, 2019 عینک ایمنی مدل Genius https://yabkala.com/product/عینک-ایمنی-Genius <img src='./Administrator/files/ProductPic/1020273.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Friday, June 21, 2019 الکترود استیل 309MOL آما https://yabkala.com/product/الکترود-استیل-آما-309-MOL <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaadsfdsfsfdf.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>الکترود استیل <span style="font-family: book\ antiqua, palatino; font-size: medium;"><strong>E309MOL</strong> </span>آما مخصوص جوشکاری ورق های استیل</strong></span></p></p><hr/> Sunday, November 28, 2021 لاک حساس تیراژه صورتی سوپر https://yabkala.com/product/لاک-حساس-تیراژه-سوپر <img src='./Administrator/files/ProductPic/wdfwfgweg.jpg' height='100' width='100' /><p><h1 class="product_title entry-title"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>لاک حساس به نور شابلون Tirajeh<br /></strong></span></h1></p><hr/> Tuesday, December 28, 2021 الکترود استیل 308L15 ایساب کد 61.35 https://yabkala.com/product/الکترود-استیل-ایساب-308-L15 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a2728905-2015-5-20-0-8-57.jpg' height='100' width='100' /><p><div id="news-id-25" style="display: inline;"><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>الکترود مخصوص جوشکاری استیل ایساب سوئد با کد فنی&nbsp; ESAB OK 61.35<br /></strong></span></div></p><hr/> Sunday, November 28, 2021 تیغ اره MDF بر 23 سانت Freud https://yabkala.com/product/تیغ-اره-MDF-بر-Freud-230 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaUntitled-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>تیغ اره ی MDF بر الماسه ی 23 سانت <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong><span style="color: #ff0000;">FREUDE</span></strong></span> </strong></span>فروید ایتالیا مخصوص برش انواع <span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>MDF </strong></span>با کیفیت بسیار بالا&nbsp;</strong> </span></p></p><hr/> Thursday, January 10, 2019 دیسک سرامیک بر مینی وایکینگ https://yabkala.com/product/سرامیک-بر-مینی-وایکینگ-VIKING <img src='./Administrator/files/ProductPic/WS.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>تیغه ی پر قدرت مخصوص برش انواع سنگ های سخت و سرامیک های پرسلان</strong></span></p></p><hr/> Monday, November 29, 2021 عینک ایمنی UVEX مدل 9190280 https://yabkala.com/product/عینک-ایمنی-UVEX-9190280 <img src='./Administrator/files/ProductPic/919028057b1cf9905d5c_1280x1280-1000x1000.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, May 30, 2019 رگلاتور پارس مدل A301 https://yabkala.com/product/رگلاتور-پارس-A302 <img src='./Administrator/files/ProductPic/5120539.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>رگلاتور فشار قوی مهره پیچی پرسی</strong></span></p></p><hr/> Thursday, July 25, 2019 محافظ گوش کاناسیف مدل H10240 https://yabkala.com/product/محافظ-گوش-کاناسیف-10240 <img src='./Administrator/files/ProductPic/1662628.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, May 27, 2019 تیغ اره آبصابونی 275 توس https://yabkala.com/product/تیغ-اره-آبصابونی-275-توس <img src='./Administrator/files/ProductPic/aa275 TOOS.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>تیغ اره ی آب صابونی توس قطر 27/5 سانت تولید ایران ساخته شده از متریال HSS سخت مخصوص برش آهن ،پروفیل در تمام مقاطع<br /></strong></span></p></p><hr/> Saturday, May 9, 2020 الکترود استیل 316L16 ایساب https://yabkala.com/product/الکترود-استیل-ایساب-316-L16 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aelektrody-ok-6335.jpg' height='100' width='100' /><p><div id="news-id-25" style="display: inline;"><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>الکترود مخصوص جوشکاری استیل ایساب سوئد E316 L16<br /></strong></span></div></p><hr/> Sunday, November 28, 2021 عینک جوشکاری مدل YAB 230 https://yabkala.com/product/نماینده-عینک-محافظ-چشم-230 <img src='./Administrator/files/ProductPic/748454.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, May 30, 2019 لباس کارگری ساده https://yabkala.com/product/لباس-کارگری-ساده <img src='./Administrator/files/ProductPic/4475978.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-size: small;"><strong><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">شرکت یاب کالا تولید کننده ی انواع لباس های کار طبق سفارش مشتری همراه با لوگو ی دلخواه بروی لباس می باشد </span></strong></span></p></p><hr/> Friday, May 17, 2019 کابل جوش 12 اردستان https://yabkala.com/product/کابل-جوش-اردستان-12 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a4050307.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Friday, April 19, 2019 عینک ایمنی کاناسیف مدل 20541 https://yabkala.com/product/عینک-ایمنی-کاناسیف-20541 <img src='./Administrator/files/ProductPic/1644855.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, May 30, 2019 انبر اتصال آیرون مکس https://yabkala.com/product/انبر-اتصال-آیرونمکس <img src='./Administrator/files/ProductPic/FGDG.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Friday, April 12, 2019 سنباده فلاپ عقاب 180 https://yabkala.com/product/سنباده-فلاپ-عقاب-WINGS-قرمز <img src='./Administrator/files/ProductPic/800548406-800x782.jpg' height='100' width='100' /><p><p><strong><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;">سنباده فلاپ WINGS ترکیه یکی از محبوب ترین فلاپ دیسک ها نزد صنعت کاران</span></strong></p></p><hr/> Monday, November 29, 2021 سفارش ساخت مهر لیزری https://yabkala.com/product/ساخت-مهر-لیزری <img src='./Administrator/files/ProductPic/axaxax.jpg' height='100' width='100' /><p><p style="text-align: right;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; color: #ff0000;"><strong> برای سفارش انواع مهر های لیزری تنها کافیست به شماره 09125430970 طرح خود را ارسال یا تماس حاصل نمایید و پس از 15 دقیقه مهرتان آماده است.</strong> </span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; color: #ff0000;"><strong><span style="color: #339966;">به جرات می توان گفت مهر های ساخته شده در این مجموعه به دلیل استفاده از ژلاتین ژاپنی و دستگاههای پیشرفته از با کیفیت ترین مهر ها در ایران می باشد.</span> <br /></strong></span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; color: #ff0000;"><strong><span style="color: #0000ff;">ضمنا شما با قیمت گرفتن و مقایسه مطمئن می شوید قیمت های موجود در این مجموعه به دلیل سفارش های بالا بسیار بسیاراز سایر مجموعه ها پایین تر می باشد.</span></strong></span></p></p><hr/> Friday, July 12, 2019 الکترود آلومینیوم ایساب کد 96.40 https://yabkala.com/product/الکترود-آلومینیوم-ایساب <img src='./Administrator/files/ProductPic/2024410.jpeg' height='100' width='100' /><p><div id="news-id-60" style="display: inline;"> <p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>الکترود آلومینیوم ایساب با 5% Si و 94% Al برای جوشکاری آلیاژ AlMnSi و سری 6 آلومینیوم با استاندارد EL-AlSi5 ساخت برزیل</strong></span></p> </div></p><hr/> Sunday, November 28, 2021 کفش ایمنی یحیی مدل Super3M – 99 https://yabkala.com/product/کفش-ایمنی-یحیی-99 <img src='./Administrator/files/ProductPic/99-1-1.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Friday, May 24, 2019 عینک ایمنی پارکسون مدل LG2508 https://yabkala.com/product/عینک-ایمنی-پارکسون-مدل-LG2508 <img src='./Administrator/files/ProductPic/125699.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, May 30, 2019 شعله پخش کن ایزوگامی مدل 960905 https://yabkala.com/product/شعله-پوش-ایزوگامی-05 <img src='./Administrator/files/ProductPic/4148612.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Friday, July 26, 2019 الکترود هیوندا 7018G https://yabkala.com/product/الکترود-هیوندا-7018-G <img src='./Administrator/files/ProductPic/adsf.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; color: #ff00ff;"><strong>الکترود هیوندایS7018G کره جنوبی</strong></span></p></p><hr/> Sunday, February 17, 2019 مرمریت بر 300 آسرون https://yabkala.com/product/مرمریت-بر-آسرون-300 <img src='./Administrator/files/ProductPic/image_2019_4_5-13_31_39_623_H59.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>صفحه مرمریت - تراورتن بر ASRON سایز 300 میلی متر دارای جوش سگمنت به روش Hot Press و بدنه ی آلیاژی سخت بی صدا و پرقدرت در برش سنگ های مرمریت ، تراورتن و گرانیت <br /></strong></span></p> <p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>&nbsp;</strong></span></p></p><hr/> Friday, April 5, 2019 دیسک سرامیک پرسلان بر 250 موسانگ کره MUSANG https://yabkala.com/product/تیغه-سرامیک-پرسلان-موسانگ-250 <p>سرامیک بر موسانگ کره برترین تیغه سرامیک پرسلان بری بدر ایران می باشد. سرامیک بر های Musang به دلیل جوش لیزری الماس و استفاده از درصد بالای تنگستن در ساختار تیغه یکی از مقاوم ترین تیغه های سرامیک بر در دنیاست شرکت بازرگانی ابزار تجارت تنها نماینده ی رسمی محصولات هیوسانگ در ایران که دارای گارانتی بازگشت در صورت رضایت نداشتن می باشد . 02166736726 - 02166736774 </p><hr/> Monday, November 29, 2021 مانومتر آرگون مدل M900 https://yabkala.com/product/مانومتر-آرگون-900 <img src='./Administrator/files/ProductPic/111527968.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, July 25, 2019 توری چینی با مش 160 https://yabkala.com/product/توری-چاپ-سیلک-چین-160 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaa111.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>توری 160 چینی با نخ آلمان عرض 1/65 سانتی متر</strong></span></p></p><hr/> Tuesday, December 28, 2021 سنباده پشت کرکی 115 میلی متر https://yabkala.com/product/سنباده-پشت-کرکی-مینی <p>تولید کننده ی پایه پد و سنباده ی پشت کرکی در ابعاد گوناگون با بهترین کیفیت موجود در ایران برای سفارش با شماره های : 66760959 تماس حاصل نمایید </p><hr/> Sunday, August 4, 2019 سیم تو پودری کاوش KJTUBS-414 https://yabkala.com/product/سیم-جوش-تو-پودری-کاوش-414 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaB.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>سیم جوش تو پودری کاوش</strong> </span></p> <p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong><span style="color: #0000ff;"><a title="سیم جوش کاوش , نماینده ی سیم جوش کاوش , شرکت کاوش جوش" href="https://yabkala.com/index.aspx?Category=%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D8%AC%D9%88%D8%B4-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D9%BE%D9%88%D8%AF%D8%B1%DB%8C&amp;CategoryBrand=475," target="_blank"><span style="color: #0000ff;">شرکت یاب کالا نماینده ی رسمی فروش محصولات جوش و برش کاوش می باشد </span></a></span><br /></strong></span></p> <p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>برای استعلام قیمت لطفا در خواست خود را به شماره ی 02166752806 فکس نمایید <br /></strong></span></p> <p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>یا با شماره تماس های موجود در سایت استعلام قیمت نمایید <br /></strong></span></p> <p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>&nbsp;</strong></span></p></p><hr/> Saturday, March 9, 2019 صفحه استیل بر عقاب 180X1/6 https://yabkala.com/product/صفحه-استیل -بر-عقاب-WINGS-180 <img src='./Administrator/files/ProductPic/Backup_of_UntSDFSFitled-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>صفحه ی استیل بر عقاب سایز 180 میلی متر و ضخامت 1/6 میلی متر دارای طول عمر بالا و کیفیت بی نظیر دربرش انواع ورق های سخت مخصوصا استنلس استیل</strong> </span></p></p><hr/> Monday, November 29, 2021 سیم جوش چیتا 0.8 https://yabkala.com/product/سیم-جوش-چیتا-CO2 <img src='./Administrator/files/ProductPic/GEEDG.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>سیم جوش چیتا 0.8</strong> </span></p></p><hr/> Sunday, November 28, 2021 سرامیک بر پرسلانی 400 آسرون https://yabkala.com/product/سرامیک-بر-پرسلانی-400-آسرون <img src='./Administrator/files/ProductPic/image_2019_4_5-13_31_58_449_ick.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>دیسک سرامیک بر پرسلاین آسرون مخصوص سرامیک های سخت</strong> </span></p></p><hr/> Friday, April 5, 2019 کفش ایمنی جاگر مدل GALAXY https://yabkala.com/product/کفش-ایمنی-Jogger-GALAXY <img src='./Administrator/files/ProductPic/ddasdas.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Friday, May 24, 2019 صفحه سنگبر هیوندای 230X3 https://yabkala.com/product/صفحه-سنگبر-هیوندای <img src='./Administrator/files/ProductPic/HAC-2303.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>صفحه سنگ برش سنگ 230 میلی متر هیوندای کره به ضخامت 3 میلی متر دارای استاندارد ISO9001 یک از مقاوم ترین صفحه سنگ های برش آهن و استیل می باشد <br /></strong></span></p></p><hr/> Monday, November 29, 2021 دیسک سرامیک بر 300 EHWA https://yabkala.com/product/تیغه-سرامیک-بر-300-ehwa <img src='./Administrator/files/ProductPic/ace(18)b.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">این تیغه بروی دستگاههای آب بر بسته می شود و برای برش هر نوع سنگ اعم از سرامیک معمولی ،گرانیت ،مرمر بسیار مناسب است</span></p></p><hr/> Thursday, January 3, 2019 توری چینی با مش 60 https://yabkala.com/product/توری-چاپ-سیلک-چین-60 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aa111.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, December 28, 2021 صفحه سنگ ساب مینی مولیتال 115X6 https://yabkala.com/product/صفحه-سنگ-ساب-مینی-مولیتال <img src='./Administrator/files/ProductPic/۲۰۱۹۰۱۲۰_۱۶۱۳۲۴.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>صفحه سنگی مناسب که با توجه به قیمت مناسب آن و کارایی موثر در برش فلزات انتخاب خوبی برای شما می باشد این صفحه سنگ ساخت کشور ایتالیا میباشد</strong> </span></p></p><hr/> Monday, January 21, 2019 عینک سنگزنی ضد تعریق https://yabkala.com/product/عینک-سنگزنی-ضد-تعریق <img src='./Administrator/files/ProductPic/4522109.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, April 13, 2019 توری چینی با مش 140 https://yabkala.com/product/توری-چاپ-سیلک-چین-140 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaa111.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, December 28, 2021 صفحه سنگ ساب بزرگ هیوندای 180X6 https://yabkala.com/product/صفحه-سنگ-ساب-بزرگ-هیوندای <img src='./Administrator/files/ProductPic/aHAS-1153.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>صفحه سنگ دو کاره 180 میلی متر هیوندای کره به ضخامت 6 میلی متر دارای استاندارد ISO9001 یک از مقاوم ترین صفحه سنگ های برش آهن و استیل می باشد <br /></strong></span></p></p><hr/> Thursday, January 3, 2019 دیسک سرامیک بر 230 هیوسانگ https://yabkala.com/product/سرامیک-بر-بزرگ-هیوسانگ-HYUSUNG <img src='./Administrator/files/ProductPic/a2.jpg' height='100' width='100' /><p><p style="text-align: right;"><span style="font-size: medium; font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><strong>&nbsp;تیغه ی پرسلان بر سرامیک هیوسانگ کره 230 میلی متر<br /></strong></span></p></p><hr/> Monday, November 29, 2021 سیم جوش زیرپودری میکا ARA - S1 https://yabkala.com/product/سیم-جوش-زیر-پودری-میکا-S1 <img src='./Administrator/files/ProductPic/simjosh-poudr-2.jpg' height='100' width='100' /><p><div id="wb_ara_s1Text1" dir="rtl"><span id="wb_uid0"><strong>سیم جوش زيرپودري ميکا (آريا نورين جوش) ARA - S1</strong></span></div> <div id="wb_ara_s1Text2" dir="rtl"><span id="wb_uid1">بسته بندی به صورت مسوار و کلاف شده میباشد</span></div></p><hr/> Sunday, November 28, 2021 الکترود میکا 6010 سایز 4 https://yabkala.com/product/الکترود-میکا-6010-4 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aa9ac851aca7dc1f8a135d17faa89fd68d.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>الکترود E6010 میکا سایز 4 میلی متر<br /></strong></span></p></p><hr/> Sunday, November 28, 2021 محلول حکاکی و چاپ مس و برنج https://yabkala.com/product/محلول-حکاکی-مس-الکتروشیمیایی <img src='./Administrator/files/ProductPic/۲۰۱۹۰۷۲۰_۱۹۳۹۱۱.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>محلول حکاکی و چاپ الکتروشیمیایی مخصوص مارک زنی بروی مس و برنج</strong> </span></p></p><hr/> Sunday, July 4, 2021 الکترود هیوندا 6010 https://yabkala.com/product/الکترود-هیوندا-6010 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaDAD.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; color: #ff00ff;"><strong>الکترود هیوندای E6010 کره جنوبی</strong></span></p></p><hr/> Saturday, February 16, 2019 لباس کار مهندسی مشکی قرمز https://yabkala.com/product/لباس-کار-مهندسی-مشکی <img src='./Administrator/files/ProductPic/4478925.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-size: small;"><strong><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">شرکت یاب کالا تولید کننده ی انواع لباس های کار طبق سفارش مشتری همراه با لوگو ی دلخواه بروی لباس می باشد </span></strong></span></p></p><hr/> Friday, May 17, 2019 سیم جوش زیر پودری کاوش KJS-120 https://yabkala.com/product/سیم-جوش-زیر-پودری-کاوش-120 <img src='./Administrator/files/ProductPic/K.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>سیم جوش زیر پودری کاوش</strong></span></p> <p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong><span style="color: #0000ff;"><a title="سیم جوش کاوش , نماینده ی سیم جوش کاوش , شرکت کاوش جوش" href="https://yabkala.com/index.aspx?Category=%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D8%AC%D9%88%D8%B4-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D9%BE%D9%88%D8%AF%D8%B1%DB%8C&amp;CategoryBrand=475," target="_blank"><span style="color: #0000ff;">شرکت یاب کالا نماینده ی رسمی فروش محصولات جوش و برش کاوش می باشد </span></a></span><br /></strong></span></p> <p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>برای استعلام قیمت لطفا در خواست خود را به شماره ی 02166752806 فکس نمایید <br /></strong></span></p> <p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>یا با شماره تماس های موجود در سایت استعلام قیمت نمایید <br /></strong></span></p></p><hr/> Sunday, November 28, 2021 اسکویجی تخت ژاپن https://yabkala.com/product/اسکویجی-تخت-ژاپن <img src='./Administrator/files/ProductPic/9mm_thickness_squeegee_rubber_screen_printing_materials_3_66m_4m_roll.jpg' height='100' width='100' /><p><p><strong><span style="font-size: small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">میزان قیمت به ازای هر متر می باشد <span style="color: #000000;">میزان کمتر یا بیشتر بنا به سفارش مشتری محاسبه می شود</span></span></strong></p></p><hr/> Tuesday, December 28, 2021 دستکش ضد برش بوفالو مدل B11 https://yabkala.com/product/دستکش-ضد-برش-بوفالو-B1 <img src='./Administrator/files/ProductPic/SVAVAV.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, November 15, 2021 عینک جوشکاری مدل YAB 250 https://yabkala.com/product/عینک-جوشکاری-مدل-250 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a1361246.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Friday, May 31, 2019 عینک ایمنی توتاص مدل AT118 https://yabkala.com/product/عینک-ایمنی-توتاص-AT118 <img src='./Administrator/files/ProductPic/eynake-AT118-01-456x456-1000x1000.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>&nbsp;</strong></span></p></p><hr/> Thursday, May 30, 2019 سیم تو پودری کاوش KJTUBS-420 https://yabkala.com/product/سیم-جوش-تو-پودری-کاوش-420 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaB.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>سیم جوش تو پودری کاوش</strong> </span></p> <p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong><span style="color: #0000ff;"><a title="سیم جوش کاوش , نماینده ی سیم جوش کاوش , شرکت کاوش جوش" href="https://yabkala.com/index.aspx?Category=%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D8%AC%D9%88%D8%B4-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D9%BE%D9%88%D8%AF%D8%B1%DB%8C&amp;CategoryBrand=475," target="_blank"><span style="color: #0000ff;">شرکت یاب کالا نماینده ی رسمی فروش محصولات جوش و برش کاوش می باشد </span></a></span><br /></strong></span></p> <p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>برای استعلام قیمت لطفا در خواست خود را به شماره ی 02166752806 فکس نمایید <br /></strong></span></p> <p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>یا با شماره تماس های موجود در سایت استعلام قیمت نمایید <br /></strong></span></p> <p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>&nbsp;</strong></span></p></p><hr/> Saturday, March 9, 2019 گوشی محافظ کاناسیف بسته 100 جفتی https://yabkala.com/product/محافظ-گوش-ELVEX-100-عددی <img src='./Administrator/files/ProductPic/2008702.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, May 27, 2019 دیسک سرامیک بر 18 سانت وایکینگ https://yabkala.com/product/سرامیک-بر-180-وایکینگ-VIKING <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaSDF1.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>تیغه ی پر قدرت مخصوص برش انواع سنگ های سخت و سرامیک های پرسلان</strong></span></p></p><hr/> Monday, November 29, 2021 عینک ایمنی توتاص مدل AT111 https://yabkala.com/product/عینک-ایمنی-توتاص-AT111 <img src='./Administrator/files/ProductPic/eynake-AT111-doody-01-456x456-1000x1000.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, May 30, 2019 الکترود پارس 7024 https://yabkala.com/product/الکترود-پارس-7024 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aFDGDFG.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>الکترود E7024 پارس <br /></strong></span></p></p><hr/> Sunday, November 28, 2021 پوتین ایمنی فرزان مدل ECO7 https://yabkala.com/product/نماینده-کفش-ایمنی-فرزان <img src='./Administrator/files/ProductPic/5535001.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Friday, May 24, 2019 صفحه گرانیت بر 250 سایلنت EHWA https://yabkala.com/product/صفحه-گرانیت-بر-250-سایلنت-EHWA <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaphoto_۲۰۱۸-۰۲-۱۹_۲۱-۱۹-۴۹.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">این تیغه بی صدا (سایلنت ) بوده و بروی دستگاههای آب بر بسته می شود و برای برش انواع گرانیت بسیار مناسب است</span></p></p><hr/> Friday, January 4, 2019 سیم جوش استیل آما ER309L https://yabkala.com/product/سیم-جوش-استیل-آما-309 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaسیم-جوش-استیل-308.jpg' height='100' width='100' /><p><p><strong><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;">سیم جوش آما ER309L</span></strong></p></p><hr/> Sunday, November 28, 2021 عینک ایمنی UVEX مدل 9164387 https://yabkala.com/product/عینک-ایمنی-UVEX-9164387 <img src='./Administrator/files/ProductPic/9164387_1280x1280-1000x1000.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, May 30, 2019 سیم تو پودری کاوش KJTUBS-525 https://yabkala.com/product/سیم-جوش-تو-پودری-کاوش-525 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaB.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>سیم جوش تو پودری کاوش</strong> </span></p> <p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong><span style="color: #0000ff;"><a title="سیم جوش کاوش , نماینده ی سیم جوش کاوش , شرکت کاوش جوش" href="https://yabkala.com/index.aspx?Category=%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D8%AC%D9%88%D8%B4-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D9%BE%D9%88%D8%AF%D8%B1%DB%8C&amp;CategoryBrand=475," target="_blank"><span style="color: #0000ff;">شرکت یاب کالا نماینده ی رسمی فروش محصولات جوش و برش کاوش می باشد </span></a></span><br /></strong></span></p> <p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>برای استعلام قیمت لطفا در خواست خود را به شماره ی 02166752806 فکس نمایید <br /></strong></span></p> <p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>یا با شماره تماس های موجود در سایت استعلام قیمت نمایید <br /></strong></span></p> <p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>&nbsp;</strong></span></p></p><hr/> Saturday, March 9, 2019 فیش نری کابل جوش سایز 75 https://yabkala.com/product/فیش-نری-کابل-جوش-گاما-75 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aAGVFSAFASDF.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, April 18, 2019 سیم تو پودری کاوش KJTUBS-320 https://yabkala.com/product/سیم-جوش-تو-پودری-کاوش-320 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaB.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>سیم جوش تو پودری کاوش</strong> </span></p> <p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong><span style="color: #0000ff;"><a title="سیم جوش کاوش , نماینده ی سیم جوش کاوش , شرکت کاوش جوش" href="https://yabkala.com/index.aspx?Category=%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D8%AC%D9%88%D8%B4-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D9%BE%D9%88%D8%AF%D8%B1%DB%8C&amp;CategoryBrand=475," target="_blank"><span style="color: #0000ff;">شرکت یاب کالا نماینده ی رسمی فروش محصولات جوش و برش کاوش می باشد </span></a></span><br /></strong></span></p> <p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>برای استعلام قیمت لطفا در خواست خود را به شماره ی 02166752806 فکس نمایید <br /></strong></span></p> <p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>یا با شماره تماس های موجود در سایت استعلام قیمت نمایید <br /></strong></span></p> <p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>&nbsp;</strong></span></p></p><hr/> Saturday, March 9, 2019 سیم جوش نیکلی آما NiCrMo https://yabkala.com/product/سیم-جوش-آما-نیکل <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaسیم-جوش-آما.jpg' height='100' width='100' /><p><p><strong><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;">سیم جوش نیکلی آما <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>ERNiCrMo-3</strong></span></span></strong></p> <h2 class="art-postheader">&nbsp;</h2> <p><strong><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;">&nbsp;</span></strong></p></p><hr/> Sunday, November 28, 2021 رنگ قرمز مارابو آلمان TPR 932 https://yabkala.com/product/رنگ-مارابو-آلمان-قرمز-marabu <img src='./Administrator/files/ProductPic/aTPR 932.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>رنگ قرمز مارابو آلمان قوطی 1 کیلویی با کد فنی <span style="color: #ff0000;">TPR 932</span> <br /></strong></span></p></p><hr/> Monday, January 9, 2023 پودر زیر پودری میکا ARA - F60 https://yabkala.com/product/پودر-زیر-پودری-میکا-F60 <img src='./Administrator/files/ProductPic/poudr.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>پودر زیر پودری میکا ARA - F60</strong></span></p></p><hr/> Friday, March 8, 2019 سیم تو پودری کاوش KJTUBS-410 https://yabkala.com/product/سیم-جوش-تو-پودری-کاوش-410 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaB.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>سیم جوش تو پودری کاوش</strong> </span></p> <p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong><span style="color: #0000ff;"><a title="سیم جوش کاوش , نماینده ی سیم جوش کاوش , شرکت کاوش جوش" href="https://yabkala.com/index.aspx?Category=%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D8%AC%D9%88%D8%B4-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D9%BE%D9%88%D8%AF%D8%B1%DB%8C&amp;CategoryBrand=475," target="_blank"><span style="color: #0000ff;">شرکت یاب کالا نماینده ی رسمی فروش محصولات جوش و برش کاوش می باشد </span></a></span><br /></strong></span></p> <p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>برای استعلام قیمت لطفا در خواست خود را به شماره ی 02166752806 فکس نمایید <br /></strong></span></p> <p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>یا با شماره تماس های موجود در سایت استعلام قیمت نمایید <br /></strong></span></p> <p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>&nbsp;</strong></span></p></p><hr/> Saturday, March 9, 2019 تیغ اره آبصابونی 250 - EMPEROR https://yabkala.com/product/تیغ-اره-آبصابونی-250-EMPEROR <p>نماینــده ی رسمــی تیـغ اره هـای EMPEROR چین در ایـران 02166736726 - 02166736774 </p><hr/> Monday, November 29, 2021 سیم تو پودری کاوش KJTUBS-323 https://yabkala.com/product/سیم-جوش-تو-پودری-کاوش-323 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaB.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>سیم جوش تو پودری کاوش</strong> </span></p> <p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong><span style="color: #0000ff;"><a title="سیم جوش کاوش , نماینده ی سیم جوش کاوش , شرکت کاوش جوش" href="https://yabkala.com/index.aspx?Category=%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D8%AC%D9%88%D8%B4-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D9%BE%D9%88%D8%AF%D8%B1%DB%8C&amp;CategoryBrand=475," target="_blank"><span style="color: #0000ff;">شرکت یاب کالا نماینده ی رسمی فروش محصولات جوش و برش کاوش می باشد </span></a></span><br /></strong></span></p> <p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>برای استعلام قیمت لطفا در خواست خود را به شماره ی 02166752806 فکس نمایید <br /></strong></span></p> <p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>یا با شماره تماس های موجود در سایت استعلام قیمت نمایید <br /></strong></span></p> <p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>&nbsp;</strong></span></p></p><hr/> Saturday, March 9, 2019 کلاه ایمنی 3M https://yabkala.com/product/کلاه-ایمنی-کار-3M <img src='./Administrator/files/ProductPic/aad.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Friday, May 24, 2019 محافظ گوش پرو سیفتی مدل Fit Basic https://yabkala.com/product/گوش-گیر-پرو-سیف <img src='./Administrator/files/ProductPic/4341865.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, May 27, 2019 سیم جوش تو پودری آما MSG 6-55 https://yabkala.com/product/سیم-جوش-تو-پودری-آما-MG <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaalogo.png' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>سیم جوش تو پودری آما MSG 6-55</strong></span></p></p><hr/> Friday, March 8, 2019 دیسک سرامیک بر 300 بوفالو https://yabkala.com/product/سرامیک-بر-بوفالو-300 <p>دیسک های برش سنگ بوفالو از قدیمی ترین تیغه های برشی می باشند تیغه ی اصلی بوفالو دارای یک عکس بوفالو در روی صفحه و همچنین هولوگرام با نماد بوفالو میباشند شرکت ابزار تجارت تنها نماینده ی رسمی دیسک های اصلی بوفالو در ایران</p><hr/> Monday, June 10, 2019 سیم تو پودری کاوش KJTUBS-440 https://yabkala.com/product/سیم-جوش-تو-پودری-کاوش-440 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaB.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>سیم جوش تو پودری کاوش</strong> </span></p> <p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong><span style="color: #0000ff;"><a title="سیم جوش کاوش , نماینده ی سیم جوش کاوش , شرکت کاوش جوش" href="https://yabkala.com/index.aspx?Category=%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D8%AC%D9%88%D8%B4-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D9%BE%D9%88%D8%AF%D8%B1%DB%8C&amp;CategoryBrand=475," target="_blank"><span style="color: #0000ff;">شرکت یاب کالا نماینده ی رسمی فروش محصولات جوش و برش کاوش می باشد </span></a></span><br /></strong></span></p> <p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>برای استعلام قیمت لطفا در خواست خود را به شماره ی 02166752806 فکس نمایید <br /></strong></span></p> <p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>یا با شماره تماس های موجود در سایت استعلام قیمت نمایید <br /></strong></span></p> <p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>&nbsp;</strong></span></p></p><hr/> Saturday, March 9, 2019 لباس کار مهندسی استخوانی https://yabkala.com/product/لباس-کار-مهندسی-استخوانی <img src='./Administrator/files/ProductPic/3517527.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-size: small;"><strong><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">شرکت یاب کالا تولید کننده ی انواع لباس های کار طبق سفارش مشتری همراه با لوگو ی دلخواه بروی لباس می باشد </span></strong></span></p></p><hr/> Friday, May 17, 2019 لاک حساس Kiwo مدل Azacol https://yabkala.com/product/لاک-حساس-آزاکل <p>مرکز پخش انواع لاک حساس چاپ سیلک | نمایندگی رسمی فروش لاک حساس چاپ سیلک با برند | تلفن سفارش محصول 02166736726 - 02166736774</p><hr/> Tuesday, December 28, 2021 تیغ اره آبصابونی 300 - EMPEROR https://yabkala.com/product/تیغ-اره-آبصابونی-300-EMPEROR- <p>نماینــده ی رسمــی تیـغ اره هـای EMPEROR چین در ایـران 02166736726 - 02166736774 </p><hr/> Monday, November 29, 2021 سیم تو پودری کاوش KJTUBS-340 https://yabkala.com/product/سیم-جوش-تو-پودری-کاوش-340 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaB.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>سیم جوش تو پودری کاوش</strong> </span></p> <p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong><span style="color: #0000ff;"><a title="سیم جوش کاوش , نماینده ی سیم جوش کاوش , شرکت کاوش جوش" href="https://yabkala.com/index.aspx?Category=%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D8%AC%D9%88%D8%B4-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D9%BE%D9%88%D8%AF%D8%B1%DB%8C&amp;CategoryBrand=475," target="_blank"><span style="color: #0000ff;">شرکت یاب کالا نماینده ی رسمی فروش محصولات جوش و برش کاوش می باشد </span></a></span><br /></strong></span></p> <p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>برای استعلام قیمت لطفا در خواست خود را به شماره ی 02166752806 فکس نمایید <br /></strong></span></p> <p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>یا با شماره تماس های موجود در سایت استعلام قیمت نمایید <br /></strong></span></p> <p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>&nbsp;</strong></span></p></p><hr/> Saturday, March 9, 2019 دستکش لاتکس بدون پودر یکبار مصرف https://yabkala.com/product/دستکش-لاتکس-بدون-پودر <img src='./Administrator/files/ProductPic/4743711.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, April 22, 2019 دستگاه حکاکی ضربه زن برقی https://yabkala.com/product/دستگاه-حکاکی-ضربه-زن-برقی <img src='./Administrator/files/ProductPic/دستگاه-حکاکی-برقی.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, May 11, 2024 سنگ ساب بتن توربو 180 https://yabkala.com/product/سنگ-ساب-بتن-توربو-180 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a۲۰۱۵۱۰۲۰_۱۲۲۵۰۸.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>سنگ ساب بتن سگمنتی یکی از ابزار های پرکاربرد برای سایش دیوار های سیمانی ، بتنی و انواع سنگ ها به حساب می آید</strong> </span></p></p><hr/> Monday, November 29, 2021 عینک جوشکاری پارکسون مدل WG20551 https://yabkala.com/product/عینک-ایمنی-پارکسون-مدل-WG20551 <img src='./Administrator/files/ProductPic/321904.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, May 30, 2019 سیم جوش آما SG2 https://yabkala.com/product/سیم-جوش-آما-SG2 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaسیم-جوش-آما.jpg' height='100' width='100' /><p><p><strong><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;">سیم جوش SG2 آما<br /></span></strong></p></p><hr/> Sunday, November 28, 2021 دستکش نیتریل https://yabkala.com/product/دستکش-نیتریل <img src='./Administrator/files/ProductPic/207011-01-456x456-1000x1000.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, April 22, 2019 سیم تو پودری کاوش KJTUBS-520 https://yabkala.com/product/سیم-جوش-تو-پودری-کاوش-520 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaB.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>سیم جوش تو پودری کاوش</strong> </span></p> <p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong><span style="color: #0000ff;"><a title="سیم جوش کاوش , نماینده ی سیم جوش کاوش , شرکت کاوش جوش" href="https://yabkala.com/index.aspx?Category=%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D8%AC%D9%88%D8%B4-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D9%BE%D9%88%D8%AF%D8%B1%DB%8C&amp;CategoryBrand=475," target="_blank"><span style="color: #0000ff;">شرکت یاب کالا نماینده ی رسمی فروش محصولات جوش و برش کاوش می باشد </span></a></span><br /></strong></span></p> <p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>برای استعلام قیمت لطفا در خواست خود را به شماره ی 02166752806 فکس نمایید <br /></strong></span></p> <p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>یا با شماره تماس های موجود در سایت استعلام قیمت نمایید <br /></strong></span></p> <p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>&nbsp;</strong></span></p></p><hr/> Saturday, March 9, 2019 سیم جوش استیل آما ER316L https://yabkala.com/product/سیم-جوش-استیل-آما-316 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aسیم-جوش-استیل-308.jpg' height='100' width='100' /><p><p><strong><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;">سیم جوش استیل آما ER316L</span></strong></p></p><hr/> Sunday, November 28, 2021 صفحه استیل بر سه ستاره 180X.1.6 https://yabkala.com/product/سنگ-استیل-بر-بزرگ-سه-ستاره-یوگوسلاو <img src='./Administrator/files/ProductPic/a3s2-800x800.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>استیل بر سه ستاره یوگوسلاو سایز 180X1.6</strong> </span></p></p><hr/> Thursday, March 14, 2019 کلاه ایمنی کار در ارتفاع JSP https://yabkala.com/product/کلاه-ایمنی-کاردر-ارتفاع-JSP <img src='./Administrator/files/ProductPic/Evo-Lite-مارک-JSP-600x600.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, May 23, 2019 کاپشن شلوار خاکستری نقره ای https://yabkala.com/product/کاپشن-شلوار-مهندسی-خاکستری-نقره-ای <img src='./Administrator/files/ProductPic/1802154.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Friday, May 17, 2019 سیم جوش آما 70S3 https://yabkala.com/product/سیم-جوش-آما-70S3 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaسیم-جوش-آما.jpg' height='100' width='100' /><p><p><strong><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;">سیم جوش 70S3 آما<br /></span></strong></p></p><hr/> Sunday, November 28, 2021 لباس کار دوبنده آبی-قرمز https://yabkala.com/product/لباس-کار-دو-بنده-آبی <img src='./Administrator/files/ProductPic/3272544.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, May 16, 2019 دستگاه تامپو رومیزی مدل MHR100 https://yabkala.com/product/دستگاه-چاپ-تامپو <img src='./Administrator/files/ProductPic/۲۰۲۲۰۶۱۵_۲۱۳۳۴۲.jpg' height='100' width='100' /><p><p><strong><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">✅ قوی ترین دستگاه تامپو رومیزی در ایران </span></strong><br /><strong><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">220W - 90V - 10A</span></strong></p> <p><strong><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">✅ تنها دستگاه تامپو رومیزی گیربکس دار در ایران <br /></span></strong></span></strong></p> <p><strong><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">✅دارای موتور 320 وات واقعی که در تمام تامپو های رومیزی بی سابقه است <br /></span></strong></span></strong></p> <p><strong><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">✅ دارای فن خنک کننده موتور </span></strong></span></strong></span></strong></p> <p><strong><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">✅ دارای سیستم پدال برای سهولت در چاپ<br /></span></strong></p> <p><strong><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">✅ قدرت مارک زنی 8000 قطعه در ساعت</span></strong><br /><br /><strong><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">✅ دارای تنظیم کننده ی پد </span></strong></p> <p><strong><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">✅دارای 1 سال ضمانت تعویض </span></strong></p> <p><strong><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">100% ساخت ایران<br /></span></strong></p></p><hr/> Tuesday, March 7, 2023 سیم تو پودری کاوش KJTUBS-330 https://yabkala.com/product/سیم-جوش-تو-پودری-کاوش-330 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaB.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>سیم جوش تو پودری کاوش</strong> </span></p> <p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong><span style="color: #0000ff;"><a title="سیم جوش کاوش , نماینده ی سیم جوش کاوش , شرکت کاوش جوش" href="https://yabkala.com/index.aspx?Category=%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D8%AC%D9%88%D8%B4-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D9%BE%D9%88%D8%AF%D8%B1%DB%8C&amp;CategoryBrand=475," target="_blank"><span style="color: #0000ff;">شرکت یاب کالا نماینده ی رسمی فروش محصولات جوش و برش کاوش می باشد </span></a></span><br /></strong></span></p> <p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>برای استعلام قیمت لطفا در خواست خود را به شماره ی 02166752806 فکس نمایید <br /></strong></span></p> <p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>یا با شماره تماس های موجود در سایت استعلام قیمت نمایید <br /></strong></span></p> <p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>&nbsp;</strong></span></p></p><hr/> Saturday, March 9, 2019 لباس کارگری ساده https://yabkala.com/product/لباس-کارگری-ساده-آبی <img src='./Administrator/files/ProductPic/5095571.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-size: small;"><strong><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">شرکت یاب کالا تولید کننده ی انواع لباس های کار طبق سفارش مشتری همراه با لوگو ی دلخواه بروی لباس می باشد </span></strong></span></p></p><hr/> Friday, May 17, 2019 سیم تو پودری کاوش KJTUBS-350 https://yabkala.com/product/سیم-جوش-تو-پودری-کاوش-350 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaB.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>سیم جوش تو پودری کاوش</strong> </span></p> <p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong><span style="color: #0000ff;"><a title="سیم جوش کاوش , نماینده ی سیم جوش کاوش , شرکت کاوش جوش" href="https://yabkala.com/index.aspx?Category=%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D8%AC%D9%88%D8%B4-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D9%BE%D9%88%D8%AF%D8%B1%DB%8C&amp;CategoryBrand=475," target="_blank"><span style="color: #0000ff;">شرکت یاب کالا نماینده ی رسمی فروش محصولات جوش و برش کاوش می باشد </span></a></span><br /></strong></span></p> <p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>برای استعلام قیمت لطفا در خواست خود را به شماره ی 02166752806 فکس نمایید <br /></strong></span></p> <p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>یا با شماره تماس های موجود در سایت استعلام قیمت نمایید <br /></strong></span></p> <p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>&nbsp;</strong></span></p></p><hr/> Saturday, March 9, 2019 عینک ایمنی Canasafe مدل 20081 https://yabkala.com/product/عینک-ایمنی-کاناسیف-20081 <img src='./Administrator/files/ProductPic/1040405.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, May 30, 2019 کلاه ایمنی JSP https://yabkala.com/product/کلاه-ایمنی-کار-JSP <img src='./Administrator/files/ProductPic/1443969.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, May 23, 2019 گرانیت بر 350 میلی آسرون https://yabkala.com/product/گرانیت-بر-ASRON-350 <img src='./Administrator/files/ProductPic/1456421080_granit350big.png' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>صفحه گرانیت بر ASRON سایز 350 میلی متر دارای جوش سگمنت به روش Hot Press و بدنه ی آلیاژی سخت بی صدا و پرقدرت در برش سنگ</strong></span></p></p><hr/> Tuesday, January 15, 2019 فیش مادگی دستگاه جوش 50 https://yabkala.com/product/فیش-مادگی-اینورتر-50 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a110306698.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, April 18, 2019 دیسک سرامیک پرسلان بر 115 موسانگ کره MUSANG https://yabkala.com/product/تیغه-سرامیک-پرسلان-موسانگ-مینی <p>سرامیک بر موسانگ کره برترین تیغه سرامیک پرسلان بری بدر ایران می باشد. سرامیک بر های Musang به دلیل جوش لیزری الماس و استفاده از درصد بالای تنگستن در ساختار تیغه یکی از مقاوم ترین تیغه های سرامیک بر در دنیاست شرکت بازرگانی ابزار تجارت تنها نماینده ی رسمی محصولات هیوسانگ در ایران که دارای گارانتی بازگشت در صورت رضایت نداشتن می باشد . 02166736726 - 02166736774 </p><hr/> Monday, November 29, 2021 سرامیک بر 230 آسرون https://yabkala.com/product/سرامیک-بر-230-آسرون <img src='./Administrator/files/ProductPic/230.png' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>تیغه ی سرامیک بری 23 سانت آسرون انتخاب مناسبی است برای بریدن انواع سرامیک می باشد که با توجه به توازن قیمت گذاری و کیفیت می تواند انتخاب خوبی باشد.</strong></span></p></p><hr/> Thursday, January 3, 2019 تیغ اره چوب بر 20 سانت Freud https://yabkala.com/product/تیغ-اره-چوب-بر-فروید-20-سانت <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaUntitlDASDed-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>تیغ اره ی الماسه ی 20 سانت فروید ایتالیا مخصوص برش انواع چوب با کیفیت بسیار بالا بدون جوندگی لبه ی چوب</strong> </span></p></p><hr/> Thursday, January 10, 2019 الکترود 6013 آما سایز 5 https://yabkala.com/product/الکترود-آما-6013-5 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaa129331273-580x567.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, November 6, 2019 لباس کار مهندسی سرمه ای آبی https://yabkala.com/product/لباس-کار-مهندسی-سرمه-ای-آبی <img src='./Administrator/files/ProductPic/QWEDWQ.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-size: small;"><strong><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">شرکت یاب کالا تولید کننده ی انواع لباس های کار طبق سفارش مشتری همراه با لوگو ی دلخواه بروی لباس می باشد </span></strong></span></p></p><hr/> Friday, May 17, 2019 پوتین ایمنی سهند مدل Alfa https://yabkala.com/product/کفش-ایمنی-سهند-آلفا <img src='./Administrator/files/ProductPic/246704.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Friday, May 24, 2019 سنباده فلاپ عقاب 180 زیرکونیوم https://yabkala.com/product/فلاپ-سنباده-عقاب-زیرکونیوم <img src='./Administrator/files/ProductPic/763190858-580x567.jpg' height='100' width='100' /><p><p><strong><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;">سنباده فلاپ زیر کونیوم WINGS ترکیه یکی از محبوب ترین فلاپ دیسک ها نزد صنعت کاران</span></strong></p></p><hr/> Monday, November 29, 2021 گرانیت بر 180 میلی آسرون https://yabkala.com/product/گرانیت-بر-ASRON-180 <img src='./Administrator/files/ProductPic/1456420176_granit180big.png' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>صفحه گرانیت بر ASRON سایز 180 میلی متر دارای جوش سگمنت به روش Hot Press و بدنه ی آلیاژی سخت بی صدا و پرقدرت در برش سنگ</strong></span></p></p><hr/> Friday, April 5, 2019 کمر بند ایمنی ADELA-H4538 https://yabkala.com/product/نماینده-کمربند-ایمنی-آدلا-ADELA-H4538 <img src='./Administrator/files/ProductPic/50f1c5f4-5608-4abe-991e-15f29993a077.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, June 20, 2019 دستکش کف دوبل نوا https://yabkala.com/product/دستکش-کف-چرم-نوا <img src='./Administrator/files/ProductPic/SBVGDFB.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, April 21, 2019 پودر زیر پودری کاوش KJF-614 https://yabkala.com/product/پودر-زیر-پودری-کاوش-614 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaK.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>سیم جوش زیر پودری کاوش</strong></span></p> <p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong><span style="color: #0000ff;"><a title="سیم جوش کاوش , نماینده ی سیم جوش کاوش , شرکت کاوش جوش" href="https://yabkala.com/index.aspx?Category=%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D8%AC%D9%88%D8%B4-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D9%BE%D9%88%D8%AF%D8%B1%DB%8C&amp;CategoryBrand=475," target="_blank"><span style="color: #0000ff;">شرکت یاب کالا نماینده ی رسمی فروش محصولات جوش و برش کاوش می باشد </span></a></span><br /></strong></span></p> <p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>برای استعلام قیمت لطفا در خواست خود را به شماره ی 02166752806 فکس نمایید <br /></strong></span></p> <p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>یا با شماره تماس های موجود در سایت استعلام قیمت نمایید <br /></strong></span></p></p><hr/> Friday, March 8, 2019 دیسک سرامیک پرسلان بر 180 موسانگ کره MUSANG https://yabkala.com/product/تیغه-سرامیک-پرسلان-موسانگ-180 <p>سرامیک بر موسانگ کره برترین تیغه سرامیک پرسلان بری بدر ایران می باشد. سرامیک بر های Musang به دلیل جوش لیزری الماس و استفاده از درصد بالای تنگستن در ساختار تیغه یکی از مقاوم ترین تیغه های سرامیک بر در دنیاست شرکت بازرگانی ابزار تجارت تنها نماینده ی رسمی محصولات هیوسانگ در ایران که دارای گارانتی بازگشت در صورت رضایت نداشتن می باشد . 02166736726 - 02166736774 </p><hr/> Monday, November 29, 2021 فیش مادگی دستگاه جوش 25 https://yabkala.com/product/فیش-مادگی-اینورتر-25 <img src='./Administrator/files/ProductPic/110306698.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, April 18, 2019 تیغ اره آبصابونی 275 - EMPEROR https://yabkala.com/product/تیغ-اره-آبصابونی-275-EMPEROR <p>نماینــده ی رسمــی تیـغ اره هـای EMPEROR چین در ایـران 02166736726 - 02166736774 </p><hr/> Monday, November 29, 2021 عینک جوشکاری پرشین https://yabkala.com/product/عینک-جوشکاری-ساده <img src='./Administrator/files/ProductPic/2514686.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Friday, April 12, 2019 عینک دوکاره جوشکاری-سنگزنی https://yabkala.com/product/عینک-جوشکاری-دوکاره <img src='./Administrator/files/ProductPic/4423665.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, April 13, 2019 تیغ اره MDF بر 30 سانت Freud https://yabkala.com/product/تیغ-اره-MDF-بر-Freud-300 <img src='./Administrator/files/ProductPic/4926984.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>تیغ اره ی MDF بر الماسه ی 30 سانت <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong><span style="color: #ff0000;">FREUDE</span></strong></span> </strong></span>فروید ایتالیا مخصوص برش انواع <span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>MDF </strong></span>با کیفیت بسیار بالا&nbsp;</strong> </span></p></p><hr/> Thursday, January 10, 2019 تیغه آسفالت بر EHWA https://yabkala.com/product/تیغه-کاتر-آسفالت-بر-EHWA <img src='./Administrator/files/ProductPic/aas(2)b.jpg' height='100' width='100' /><p><p>اگر بصورت تخصصی کار می کنید بهترین گزینه برای انتخاب با توجه به بازار آشفته تقلب تیغه های آسفالت بر در ایران دیسک آسفالت بر EHWA می باشند</p></p><hr/> Friday, January 4, 2019 سیم جوش استیل فیلارک 316 https://yabkala.com/product/سیم-جوش-استیل-فیلارک-316 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaDFGDFGDF.jpg' height='100' width='100' /><p><p><strong><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;">سیم جوش استیل فیلارک 316</span></strong></p></p><hr/> Sunday, November 28, 2021 کاپشن و شلوار مهندسی طوسی آبی https://yabkala.com/product/کاپشن-شلوار-مهندسی-طوسی-آبی <img src='./Administrator/files/ProductPic/2375780.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-size: small;"><strong><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">شرکت یاب کالا تولید کننده ی انواع لباس های کار طبق سفارش مشتری همراه با لوگو ی دلخواه بروی لباس می باشد </span></strong></span></p></p><hr/> Friday, May 17, 2019 الکترود پارس 7018 سایز 4 https://yabkala.com/product/الکترود-پارس-7018-4 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaFDGDFG.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>الکترود E7018 پارس <br /></strong></span></p></p><hr/> Sunday, November 28, 2021 الکترود استیل کیسول 316 https://yabkala.com/product/الکترود-استیل-کیسول-316 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aیریر.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; color: #008000;"><strong>الکترود استیل 316 کیسول کره جنوبی</strong></span></p></p><hr/> Sunday, November 28, 2021 الکترود ایساب 8010G کد 22.47P https://yabkala.com/product/الکترود-ایساب-8010-G <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaPipeweld-6010-plus.jpg' height='100' width='100' /><p><div id="news-id-25" style="display: inline;"> <p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong><span style="line-height: 18.2px; text-align: justify;">الکترود سلولزی ایساب برای جوشکاری لوله با استاندارد E8010-G ساخت کشور برزیل</span></strong></span></p> <p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong><span style="line-height: 18.2px; text-align: justify;">&nbsp;</span></strong></span></p> </div> <p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong><span style="line-height: 18.2px; text-align: justify;">&nbsp;</span></strong></span></p></p><hr/> Sunday, November 28, 2021 صفحه استیل بر سه ستاره 115X1.6 https://yabkala.com/product/سنگ-استیل-بر-مینی-سه-ستاره-یوگوسلاو <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaa3840510-580x567.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>استیل بر سه ستاره یوگوسلاو سایز 115X1.6</strong> </span></p></p><hr/> Monday, March 11, 2019 الکترود استیل کیسول 309 https://yabkala.com/product/الکترود-استیل-کیسول-309 <img src='./Administrator/files/ProductPic/یریر.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; color: #008000;"><strong>الکترود استیل 309 کیسول کره جنوبی</strong></span></p></p><hr/> Sunday, November 28, 2021 الکترود اورلیکن 7018G https://yabkala.com/product/الکترود-اورلیکن-7018-G <img src='./Administrator/files/ProductPic/aSFAFASF.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>الکترود E7018G اورلیکن<br /></strong></span></p></p><hr/> Sunday, November 28, 2021 کاپشن و شلوار مهندسی ایران خودرو https://yabkala.com/product/کاپشن-شلوار-مهندسی-ایران-خودرو <img src='./Administrator/files/ProductPic/4087660.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-size: small;"><strong><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">شرکت یاب کالا تولید کننده ی انواع لباس های کار طبق سفارش مشتری همراه با لوگو ی دلخواه بروی لباس می باشد </span></strong></span></p></p><hr/> Friday, May 17, 2019 دستگاه چاپ 6 کاره سابلیمیشن https://yabkala.com/product/دستگاه-سابلیمیشن-6-کاره <img src='./Administrator/files/ProductPic/119349550.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Friday, August 4, 2023 الکترود یزد 6013 سایز 4 https://yabkala.com/product/نماینده-الکترود-یزد-6013-4 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaelectrod-yazd-logo_1ee4c1c4_t.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>الکترود E6013 یزد مخصوص جوشکاری انواع مصنوعات فلزی<br /></strong></span></p> <p><a title="قیمت الکترود یزد , الکترود یزد , نماینده ی الکترود یزد" href="https://yabkala.com/index.aspx?Category=%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%AF&amp;CategoryBrand=437," target="_blank"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong><img title="قیمت الکترود یزد , الکترود یزد , نماینده ی الکترود یزد" src="https://yabkala.com/administrator/files/UploadFile/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%AF-%DB%8C%D8%B2%D8%AF.jpg" alt="قیمت الکترود یزد, الکترود یزد , نماینده ی الکترود یزد" width="256" height="50" /></strong></span></a></p></p><hr/> Sunday, November 28, 2021 عینک ایمنی UVEX مدل Super G سری 9172265 https://yabkala.com/product/عینک-ایمنی-UVEX-9172265 <img src='./Administrator/files/ProductPic/9172265_1280x1280_1280x1280-1000x1000.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, May 30, 2019 صفحه استیل بر تیرولیت 180 https://yabkala.com/product/سنگ-استیل-بر-تیرولیت-180 <p>نماینـده ی رسمــی انــواع صفـحـه سنــگهای استیــل بــر تیرولیت اتریش TYROLIT در ایــران</p><hr/> Tuesday, March 12, 2019 لباس کار مهندسی خاکستری قرمز https://yabkala.com/product/لباس-کار-مهندسی-نقره-ای-قرمز <img src='./Administrator/files/ProductPic/3296175.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-size: small;"><strong><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">شرکت یاب کالا تولید کننده ی انواع لباس های کار طبق سفارش مشتری همراه با لوگو ی دلخواه بروی لباس می باشد </span></strong></span></p></p><hr/> Friday, May 17, 2019 الکترود ایساب 7018A1 کد 74.46 https://yabkala.com/product/الکترود-ایساب-7018-A-1 <img src='./Administrator/files/ProductPic/SDF.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>الکترود کم آلیاژ نیکل دار ایساب</strong></span></p></p><hr/> Sunday, November 28, 2021 سیم جوش زیرپودری آما کم آلیاژ https://yabkala.com/product/سیم-جوش-زیر-پودری-آما-کم-آلیاژ <img src='./Administrator/files/ProductPic/35-870x434.jpg' height='100' width='100' /><p><p><strong><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">سیم جوش زیرپودری آما کم آلیاژ</span></strong></p></p><hr/> Sunday, November 28, 2021 دستکش کار ژله ای https://yabkala.com/product/دستکش-ژله-ای <img src='./Administrator/files/ProductPic/dstksh-kar-zhlha-oaltks-1554729387.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, April 21, 2019 عینک ایمنی UVEX مدل Polavision https://yabkala.com/product/عینک-ایمنی-UVEX-Polavision <img src='./Administrator/files/ProductPic/9231960_1280x1280-1000x1000.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, May 30, 2019 الکترود استیل اورلیکن 308 https://yabkala.com/product/الکترود-استیل-اورلیکن-308 <img src='./Administrator/files/ProductPic/DFASDF.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>الکترود E308L اورلیکن مخصوص جوشکاری استیل<br /></strong></span></p></p><hr/> Sunday, November 28, 2021 صفحه سنگبر کلینگ اسپور 230X3 https://yabkala.com/product/صفحه-سنگبر-کلینگ-اسپور <img src='./Administrator/files/ProductPic/67223982-580x567.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>صفحه سنگ کلینگ اسپور یکی از مقاوم ترین صفحه سنگ ها در جهان است به دلیل عمر بالای محصول و کیفیت بی نظیر برش در بین سنگ کاران بسیار محبوب می باشد</strong></span></p></p><hr/> Tuesday, March 12, 2019 سیم جوش تو پودری آما E71T-1l https://yabkala.com/product/سیم-جوش-تو-پودری-آما-E71T-1l <img src='./Administrator/files/ProductPic/alogo.png' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>سیم جوش تو پودری آما E71T-1l</strong></span></p></p><hr/> Friday, March 8, 2019 لباس کار دوبنده طوسی-قرمز https://yabkala.com/product/لباس-کار-دو-بنده-طوسی <img src='./Administrator/files/ProductPic/3233469.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, May 16, 2019 کمربند ایمنی شوک دار هارو https://yabkala.com/product/کمربند-ایمنی-هارو-HC227 <img src='./Administrator/files/ProductPic/کمربند ایمنی شوک دار هارو3.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, June 20, 2019 الکترود استیل فیلارک 310 https://yabkala.com/product/الکترود-استیل-فیلارک-310 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaشیی.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; color: #008000;"><strong><span style="color: #0000ff;">الکترود استیل&nbsp;310 فیلارک</span> <br /></strong></span></p></p><hr/> Sunday, November 28, 2021 الکترود رضا 7018 https://yabkala.com/product/الکترود-رضا-7018 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaSDCSD.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-size: medium; font-family: andale\ mono, times;"><strong>الکترود رضا 7018</strong></span></p></p><hr/> Thursday, March 7, 2019 دستکش ضد برش میداس https://yabkala.com/product/دستکش-ضد-برش-میداس <img src='./Administrator/files/ProductPic/asplendor-gysbl-m-1030x1030.png' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, April 23, 2019 الکترود 6010 شیراز 3.25 https://yabkala.com/product/الکترود6010-شیراز-3 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaSADS.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>الکترود E6010 شیراز مخصوص جوشکاری انواع مصنوعات فلزی<br /></strong></span></p></p><hr/> Sunday, November 28, 2021 دستکش ضد برش بوفالو https://yabkala.com/product/دستکش-ضد-برش-بوفالو <img src='./Administrator/files/ProductPic/GREHEJ.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, April 22, 2019 صفحه استیل بر مینی کلینگ اسپور 115X1/6 https://yabkala.com/product/صفحه-مینی-استیل-بر-کلینگ-اسپور <img src='./Administrator/files/ProductPic/a350141085-580x567.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>صفحه سنگ برش مینی استیل کلینگ اسپور آلمان به قطر 115 میلی متر به ضخامت 1/6 میلی متر ساخت کشور آلمان</strong> </span></p></p><hr/> Thursday, January 3, 2019 سیم جوش زیرپودری میکا ARA S2 https://yabkala.com/product/سیم-جوش-زیر-پودری-میکا-S2 <img src='./Administrator/files/ProductPic/asimjosh-poudr-2.jpg' height='100' width='100' /><p><div id="wb_ara_s1Text1" dir="rtl"><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>سیم جوش زیرپودری میکا ARA S2</strong></span></div> <div id="wb_ara_s1Text2" dir="rtl">&nbsp;</div></p><hr/> Sunday, November 28, 2021 کلاه ایمنی کار در ارتفاع X-WORK https://yabkala.com/product/کلاه-ایمنی-کاردر-ارتفاع-CT <img src='./Administrator/files/ProductPic/110126436.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Friday, May 24, 2019 الکترود فیلارک 8018G https://yabkala.com/product/الکترود-فیلارک-8018-G <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaIPOKJP;.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; color: #008000;"><strong><span style="color: #0000ff;">الکترود E&nbsp;8018G فیلارک&nbsp;</span> <br /></strong></span></p></p><hr/> Sunday, November 28, 2021 سنگ برش بزرگ کداس 180X3 https://yabkala.com/product/صفحه-سنگ-برش-بزرگ-کداس <img src='./Administrator/files/ProductPic/۲۰۱۵۰۲۰۱_۱۷۲۸۰۹.jpg' height='100' width='100' /><p><p>صفحه سنگ برش کداس آلمان</p></p><hr/> Monday, November 29, 2021 سرامیک بر پرسلانی 350 آسرون https://yabkala.com/product/سرامیک-بر-پرسلانی-350-آسرون <img src='./Administrator/files/ProductPic/image_2019_4_5-13_31_59_346_ymQ.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>دیسک سرامیک بر پرسلاین آسرون مخصوص سرامیک های سخت</strong> </span></p></p><hr/> Friday, April 5, 2019 کفش ایمنی مردانه فرزین مدل کویر https://yabkala.com/product/نماینده-کفش-ایمنی-فرزین-کویر <img src='./Administrator/files/ProductPic/872564.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Friday, May 24, 2019 لاک حساس تیراژه معمولی https://yabkala.com/product/لاک-حساس-تیراژه-معمولی <img src='./Administrator/files/ProductPic/wdfwfw.jpg' height='100' width='100' /><p><h1 class="product_title entry-title"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>لاک حساس به نور شابلون Tirajeh<br /></strong></span></h1></p><hr/> Tuesday, December 28, 2021 دستگاه مهرسازی لیزری https://yabkala.com/product/دستگاه-مهر-لیزری <img src='./Administrator/files/ProductPic/leyzeriirani4_1635459029.gif' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>دستگاه مهرسازی لیزری MO 700 <br /></strong></span></p> <p>&nbsp;</p></p><hr/> Friday, September 22, 2023 تیغ اره MDF بر 20 سانت Freud https://yabkala.com/product/تیغ-اره-MDF-بر-Freud-200 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaUntitled-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>تیغ اره ی MDF بر الماسه ی 20 سانت <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong><span style="color: #ff0000;">FREUDE</span></strong></span> </strong></span>فروید ایتالیا مخصوص برش انواع <span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>MDF </strong></span>با کیفیت بسیار بالا&nbsp;</strong> </span></p></p><hr/> Thursday, January 10, 2019 دستکش ضد برش طاها https://yabkala.com/product/دستکش-ضد-برش-طاها <img src='./Administrator/files/ProductPic/Taha-600_10344.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, April 23, 2019 گوش گیر مدل EAR بسته 10 جفتی https://yabkala.com/product/گوش-گیر-EAR-بسته-10-عددی <img src='./Administrator/files/ProductPic/2149279.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, May 27, 2019 توری چینی با مش 77 عرض 260 https://yabkala.com/product/توری-چاپ-سیلک-چین-70-2 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaa111.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>توری 77 عرض 260 با نخ آلمان 100% پلی استر</strong></span></p></p><hr/> Tuesday, December 28, 2021 دستکش ضد برش FOX https://yabkala.com/product/دستکش-ضد-برش-FOX <img src='./Administrator/files/ProductPic/یلرس.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, April 22, 2019 الکترود استیل 309L16 ایساب کد 67.66 https://yabkala.com/product/الکترود-استیل-ایساب-309-L16 <img src='./Administrator/files/ProductPic/ok-63.30.jpg' height='100' width='100' /><p><div id="news-id-25" style="display: inline;"><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>الکترود مخصوص جوشکاری استیل ایساب سوئد E09 L17 با کد 67.75<br /></strong></span></div></p><hr/> Sunday, November 28, 2021 الکترود ضد سایش ایساب کد83.50 https://yabkala.com/product/الکترود-ایساب-ضد-سایش <img src='./Administrator/files/ProductPic/aesabelectrodelp.gif' height='100' width='100' /><p><div id="news-id-25" style="display: inline;"><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>الکترود ضد سایش ایساب با کد فنی 83.50<br /></strong></span></div></p><hr/> Friday, March 1, 2019 سیم جوش زیرپودری چیتا https://yabkala.com/product/سیم-جوش-زیر-پودری-چیتا <img src='./Administrator/files/ProductPic/03-500x500--submerged-welding-wire.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>سیم جوش زیرپودری چیتا</strong></span></p></p><hr/> Sunday, November 28, 2021 محافظ گوش مدل EU 200 https://yabkala.com/product/محافظ-گوش-ساده-200 <img src='./Administrator/files/ProductPic/22223.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, May 27, 2019 کمر بند ایمنی ADELA-H4501 https://yabkala.com/product/نماینده-کمربند-ایمنی-آدلا-ADELA-H4501 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaa.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, June 20, 2019 عینک ایمنی صامو پرشین مدل I 345 https://yabkala.com/product/عینک-ایمنی-صامو-پرشین-1345 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a2514686.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, May 30, 2019 سنگ ساب بتن عدسی 115 https://yabkala.com/product/سنگ-ساب-بتن-عدسی-مینی <img src='./Administrator/files/ProductPic/SmartPicture.aspx.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>سنگ ساب بتن عدسی مناسب برای پولیش انواع سنگ و دیوار های بتنی</strong> </span></p></p><hr/> Monday, November 29, 2021 سیم جوش چیتا 1 https://yabkala.com/product/سیم-جوش-چیتا-1 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aGEEDG.jpg' height='100' width='100' /><p><p><strong><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;">سیم جوش چیتا 1</span></strong></p></p><hr/> Sunday, November 28, 2021 عینک ایمنی UVEX مدل Astrospec 2 سری 9164187 https://yabkala.com/product/عینک-ایمنی-UVEX-9164187 <img src='./Administrator/files/ProductPic/9164187_1280x1280-1000x1000.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, May 30, 2019 سیم جوش استیل آما ER310L https://yabkala.com/product/سیم-جوش-آما-310 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaسیم-جوش-استیل-308.jpg' height='100' width='100' /><p><p><strong><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;">سیم جوش استیل آما ER310L<br /></span></strong></p></p><hr/> Sunday, November 28, 2021 عینک ایمنی UVEX مدل Super F OTG سری 9169615 https://yabkala.com/product/عینک-ایمنی-UVEX-9169615 <img src='./Administrator/files/ProductPic/9169615_1280x1280-1000x1000.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, May 30, 2019 صفحه گرانیت سخت بر 300 ZENESIS https://yabkala.com/product/صفحه-گرانیت-سخت-بر-250-ZENESIS <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaphoto_۲۰۱۸-۰۲-۲۱_۱۱-۲۹-۳۵.jpg' height='100' width='100' /><p><p><strong><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">این تیغه سخت بر بروی دستگاههای آب بر بسته می شود و برای برش سنگ های سخت ،پرسلان،ساختمانی ، و انواع گرانیت بسیار مناسب است</span></strong></p></p><hr/> Friday, January 4, 2019 عینک UVEX کد 9164246 https://yabkala.com/product/عینک-ایمنی-UVEX-9164246 <img src='./Administrator/files/ProductPic/111329237.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, May 30, 2019 الکترود میکا 6010 سایز 2/5 https://yabkala.com/product/الکترود-میکا-6010-2/5 <img src='./Administrator/files/ProductPic/9ac851aca7dc1f8a135d17faa89fd68d.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>الکترود E6010 میکا <br /></strong></span></p></p><hr/> Sunday, November 28, 2021 لباس بادگیر مدل پرشین https://yabkala.com/product/لباس-بادگیر-پرشین <img src='./Administrator/files/ProductPic/4904070.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-size: small;"><strong><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">شرکت یاب کالا تولید کننده ی انواع لباس های کار طبق سفارش مشتری همراه با لوگو ی دلخواه بروی لباس می باشد </span></strong></span></p></p><hr/> Friday, May 17, 2019 دستگاه تامپو مخصوص ظروف چینی https://yabkala.com/product/دستگاه-چاپ-روی-بشقاب <img src='./Administrator/files/ProductPic/اصا.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>دستگاه چاپ تامپو مدل MH 120 مخصوص چاپ دو رنگ روی انواع ظروف سفالی ، چینی ملامین و ...</strong></span></p> <p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>قابلیت چاپ تا 20 سانت</strong> </span></p></p><hr/> Friday, September 22, 2023 دستگاه تامپو بادی مدل PP125 https://yabkala.com/product/دستگاه-تامپو-125 <img src='./Administrator/files/ProductPic/PP125.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>دستگاه تامپو بادی PP125</strong></span></p></p><hr/> Tuesday, January 17, 2023 کابل جوش 12 تابش https://yabkala.com/product/کابل-جوش-تابش-12 <img src='./Administrator/files/ProductPic/EWELDA.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, April 22, 2019 عینک جوشکاری اسپرت پرشین https://yabkala.com/product/عینک-جوشکاری-اسپرت <img src='./Administrator/files/ProductPic/SAF.png' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Friday, April 12, 2019 عینک ایمنی صامو پرشین مدل 46506 https://yabkala.com/product/عینک-ایمنی-صامو-پرشین-46506 <img src='./Administrator/files/ProductPic/1580310.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, May 30, 2019 کلاه ایمنی Cana Safe https://yabkala.com/product/کلاه-ایمنی-کانا-سیف <img src='./Administrator/files/ProductPic/aکلاه-آتش-نشانی.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Friday, May 24, 2019 الکترود میکا 1-7018 https://yabkala.com/product/الکترود-سوپر-میکا-7018 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaSDASD.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>الکترود E7018-1 میکا <br /></strong></span></p></p><hr/> Sunday, November 28, 2021 انبر اتصال آروا https://yabkala.com/product/انبر-اتصال-آروا <img src='./Administrator/files/ProductPic/4356082.jpg' height='100' width='100' /><p><h1 class="c-product__title"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>گیره اتصال به زمین جوشکاری آروا مدل EC-350</strong></span></h1></p><hr/> Friday, April 12, 2019 فیش مادگی دستگاه جوش 75 https://yabkala.com/product/فیش-مادگی-اینورتر-75 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aa110306698.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, April 18, 2019 الکترود چدن فیلارک https://yabkala.com/product/الکترود-چدن-فیلارک <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaSADD.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>الکترود ضد سایش فیلارک </strong></span></p></p><hr/> Sunday, November 28, 2021 الکترود 7018 شیراز سایز 4 https://yabkala.com/product/الکترود-شیراز-7018-4 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaASD.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>الکترود E7018 شیراز مخصوص جوشکاری انواع مصنوعات فلزی<br /></strong></span></p></p><hr/> Sunday, November 28, 2021 سنگ ساب بزرگ کداس 180X6 https://yabkala.com/product/صفحه-سنگ-ساب-بزرگ-کداس <img src='./Administrator/files/ProductPic/۲۰۱۵۰۲۰۱_۱۷۲۷۱۹.jpg' height='100' width='100' /><p><p>صفحه سنگ سایش کداس آلمان</p></p><hr/> Monday, November 29, 2021 سنباده فلاپ عقاب 115 https://yabkala.com/product/سنباده-فلاپ-عقاب-WINGS <img src='./Administrator/files/ProductPic/735020429-580x567.jpg' height='100' width='100' /><p><p><strong><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;">سنباده فلاپ WINGS ترکیه یکی از محبوب ترین فلاپ دیسک ها نزد صنعت کاران</span></strong></p></p><hr/> Monday, November 29, 2021 دستگاه چاپ لیوان سابلیمیشن https://yabkala.com/product/دستگاه-سابلیمیشن-روی-لیوان-MH1 <img src='./Administrator/files/ProductPic/106b9f8ba87c8c48f1d23938c7e1fd3d2d1ad5b9_1597772033.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Friday, August 4, 2023 انبر جوش آروا 450 آمپر https://yabkala.com/product/انبر-جوشکاری-آروا-450 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a1705387.jpg' height='100' width='100' /><p><h1 class="c-product__title"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>انبر جوشکاری آروا مدل 2402 ظرفیت 450 آمپر</strong></span></h1></p><hr/> Thursday, April 11, 2019 انبر جوش نوا 300 آمپر https://yabkala.com/product/انبر-جوشکاری-نوا-300 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aWETWEYG.jpg' height='100' width='100' /><p><h1 class="c-product__title"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>انبر جوشکاری نووا مدل NTE 2930 ظرفیت 300 آمپر</strong></span></h1></p><hr/> Thursday, April 11, 2019 الکترود چدن ایساب کد 92.58 https://yabkala.com/product/الکترود-ایساب-چدن <img src='./Administrator/files/ProductPic/a903672_VacPac_web_popup.jpg' height='100' width='100' /><p><div id="news-id-25" style="display: inline;"> <p><strong><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><span style="line-height: 18.2px; text-align: justify;">الکترود پایه نیکل چدن ایساب برای جوشکاری تعمیراتی انواع چدن فلز جوش با قابلیت ماشینکاری بااستاندارد ENi-CI ساخت سوئد <br /></span></span></strong></p> </div></p><hr/> Sunday, November 28, 2021 دستگاه چاپ سیلک برقی MH 1400 https://yabkala.com/product/دستگاه-چاپ-سیلک-برقی <img src='./Administrator/files/ProductPic/عهخ3.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Friday, August 4, 2023 الکترود اورلیکن 6010 https://yabkala.com/product/الکترود-اورلیکن-6010 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaSFAFASF.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>الکترود E6010 اورلیکن<br /></strong></span></p></p><hr/> Sunday, November 28, 2021 دستکش ضد اسید شیلد https://yabkala.com/product/دستکش-ضد-اسید-شیلد <img src='./Administrator/files/ProductPic/dstksh-amn-dd-asd-shld-mdl-p-635-1554649599.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, April 21, 2019 لنیارد تک شاخه ساده با دو سر قلاب Protekt https://yabkala.com/product/لنیارد-تسمه-ای-پروتک-LB101 <img src='./Administrator/files/ProductPic/download (19)-1000x1000.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, June 20, 2019 الکترود ایساب 7018 کد48.00 سایز 4 https://yabkala.com/product/نماینده-الکترود-ایساب-ESAB-7018 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aDGFG.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>&nbsp;<strong><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;">الکترود 7018 ایساب با کد فنی ESAB OK 48.00</span></strong> سایز 4<br /></strong></span></p></p><hr/> Sunday, November 28, 2021 صفحه سنگبر عقاب 230X3 https://yabkala.com/product/صفحه-سنگبر-عقاب-wings <img src='./Administrator/files/ProductPic/753902540-580x567.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>صفحه سنگ های برش سنگ 23 سانتی عقاب ترکیه انتخابی درست در جهت کیفیت و قیمت مناسب می باشد این سنگ ها به دلیل مقاومت بالا جزو سنگ های دیر سایش قرار میگیرند و برای برش سنگ گزینه ی عالی برای انتخاب می باشد</strong> </span></p></p><hr/> Monday, November 29, 2021 لباس کار یکسره طوسی https://yabkala.com/product/لباس-کار-یکسره-طوسی <img src='./Administrator/files/ProductPic/4464480.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, October 22, 2020 الکترود فیلارک 1-7018 https://yabkala.com/product/الکترود-فیلارک-7018-1 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aIPOKJP;.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; color: #008000;"><strong><span style="color: #0000ff;">الکترود E 7018-1 فیلارک&nbsp;</span> <br /></strong></span></p></p><hr/> Sunday, November 28, 2021 کمر بند ایمنی شوکدار ADELA IT-606 https://yabkala.com/product/نماینده-کمربند-ایمنی-آدلا-ADELA-IT-606 <img src='./Administrator/files/ProductPic/کمربند ایمنی آدلا شوک دار.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, June 20, 2019 لنیارد البرز پوشش مدل A112 https://yabkala.com/product/لنیارد-تسمه-ای-البرز-A112 <img src='./Administrator/files/ProductPic/1444517.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, June 20, 2019 رگلاتور گاز پارس رگلاتور مدل A602 https://yabkala.com/product/رگلاتور-پارس-602 <img src='./Administrator/files/ProductPic/5103460.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Friday, July 26, 2019 ماسک دستی جوشکاری اخوان https://yabkala.com/product/ماسک-دستی-جوشکاری-اخوان <img src='./Administrator/files/ProductPic/504499853-580x567.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Friday, April 12, 2019 صفحه ی استیل بر هانیکو 115X1 https://yabkala.com/product/صفحه ی-استیل-بر-هانیکو-115 <img src='./Administrator/files/ProductPic/FSDF.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, November 29, 2021 دستکش ایمنی ضد اسید پوشا https://yabkala.com/product/دستکش-ضد-اسید-پوشا <img src='./Administrator/files/ProductPic/3013338.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, April 21, 2019 کلاه ایمنی MIDAS https://yabkala.com/product/کلاه-ایمنی-میداس <img src='./Administrator/files/ProductPic/afile_8478555186.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Friday, May 24, 2019 پودر زیر پودری روکشدار آما OP250A https://yabkala.com/product/پودر-زیر-پودری-روکشدار-آما <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaAFASF.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>پودر زیر پودری روکشدار آما OP250A</strong></span></p></p><hr/> Friday, March 8, 2019 پودر زیر پودری چیتا https://yabkala.com/product/پودر-زیر-پودری-چیتا <img src='./Administrator/files/ProductPic/FSD.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>پودر جوشکاری زیر پودری چیتا </strong></span></p></p><hr/> Friday, March 8, 2019 عینک ایمنی صامو پرشین مدل I 554 https://yabkala.com/product/عینک-ایمنی-صامو-پرشین-1554 <img src='./Administrator/files/ProductPic/2488298.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, May 30, 2019 سیم جوش چیتا 1.2 https://yabkala.com/product/سیم-جوش-چیتا-1.2 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaGEEDG.jpg' height='100' width='100' /><p><p><strong><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;">سیم جوش چیتا 1.2<br /></span></strong></p></p><hr/> Sunday, November 28, 2021 صفحه ی استیل بر هانیکو 180X1/6 https://yabkala.com/product/صفحه ی-استیل-بر-هانیکو-180 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaAA.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, November 29, 2021 الکترود ضد سایش پارس https://yabkala.com/product/الکترود-پارس-ضد-سایش <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaFDGDFG.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>الکترود ضد سایش پارس&nbsp;E6-UM: 60</strong></span></p></p><hr/> Sunday, November 28, 2021 الکترود ایساب 7010A1 کد 22.85 https://yabkala.com/product/الکترود-ایساب-7010-A-1 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaPipeweld-6010-plus.jpg' height='100' width='100' /><p><div id="news-id-25" style="display: inline;"> <p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong><span style="line-height: 18.2px; text-align: justify;">الکترود سلولزی ایساب برای جوشکاری لوله با استاندارد E7010-A1 ساخت کشور برزیل</span></strong></span></p> </div> <p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong><span style="line-height: 18.2px; text-align: justify;">&nbsp;</span></strong></span></p></p><hr/> Sunday, November 28, 2021 کلاه ایمنی با شیلد سفید https://yabkala.com/product/کلاه-ایمنی-با-شیلد-سفید <img src='./Administrator/files/ProductPic/ad.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, May 23, 2019 الکترود پارس 1-7018 https://yabkala.com/product/الکترود-پارس-7018-1 <img src='./Administrator/files/ProductPic/FDGDFG.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>الکترود E7010-1 پارس <br /></strong></span></p></p><hr/> Sunday, November 28, 2021 سرامیک بر 115 میلی متر تیتان https://yabkala.com/product/سرامیک-بر-تیتان-115 <p></p><hr/> Sunday, January 13, 2019 کاپشن و شلوار مهندسی ایران خودرو سرمه ای https://yabkala.com/product/کاپشن-شلوار-مهندسی-ایران-خودرو-سرمه-ای <img src='./Administrator/files/ProductPic/WADASD.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-size: small;"><strong><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">شرکت یاب کالا تولید کننده ی انواع لباس های کار طبق سفارش مشتری همراه با لوگو ی دلخواه بروی لباس می باشد </span></strong></span></p></p><hr/> Friday, May 24, 2019 کمر بند ایمنی ADELA-H50 https://yabkala.com/product/نماینده-کمربند-ایمنی-آدلا-ADELA-H50 <img src='./Administrator/files/ProductPic/sfsf.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, June 20, 2019 دستگاه تامپو مخصوص چینی و ملامین https://yabkala.com/product/دستگاه-چاپ-روی-ظروف-چینی <img src='./Administrator/files/ProductPic/اثصا.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>دستگاه چاپ تامپو مدل MH 202 مخصوص چاپ دو رنگ روی انواع ظروف سفالی ، چینی ملامین و ...</strong></span></p> <p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>قابلیت چاپ تا 20 سانت</strong> </span></p></p><hr/> Friday, September 22, 2023 اسپری جوشکاری CO2 برند RASIS https://yabkala.com/product/اسپری-جوشکاری-CO2-رسیس <img src='./Administrator/files/ProductPic/GGG.jpg' height='100' width='100' /><p><h1 class="c-product__title"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>اسپری جوشکاری رسیس 500 میلی لیتر مدل CO2 ANTI SPATTER</strong></span></h1></p><hr/> Tuesday, April 16, 2019 انبر جوش آروا 350 آمپر https://yabkala.com/product/انبر-جوشکاری-آروا-350 <img src='./Administrator/files/ProductPic/1705387.jpg' height='100' width='100' /><p><h1 class="c-product__title"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>انبر جوشکاری آروا مدل 2401 ظرفیت 350 آمپر</strong></span></h1></p><hr/> Thursday, April 11, 2019 صفحه استیل بر مینی کلینگ اسپور 115X1 https://yabkala.com/product/صفحه-استیل-بر-مینی-کلینگ-اسپور <img src='./Administrator/files/ProductPic/350141085-580x567.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>صفحه سنگ برش مینی استیل کلینگ اسپور آلمان به قطر 115 میلی متر به ضخامت 1 میلی متر ساخت کشور آلمان</strong> </span></p></p><hr/> Thursday, January 3, 2019 الکترود کیسول 6013 https://yabkala.com/product/الکترود-کیسول -6013 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaFHFHFH.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; color: #339966;"><strong>الکترود کیسول E6013 کره جنوبی</strong></span></p></p><hr/> Sunday, November 28, 2021 عینک ایمنی اخوان مدل I 495 https://yabkala.com/product/نماینده-عینک-ایمنی-اخوان-495 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a4423665.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, May 30, 2019 عینک ایمنی پارکسون مدل SS8084 https://yabkala.com/product/عینک-ایمنی-پارکسون-مدل-SS8084 <img src='./Administrator/files/ProductPic/3067279.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, May 30, 2019 لنیارد تسمه ای دو سر قلاب 1.8 متری کراتوس https://yabkala.com/product/لنیارد-تسمه-ای-کراتوس-FA3040018 <img src='./Administrator/files/ProductPic/Forked-energy-absorbing-webbing-lanyard-1.80-mtr-1-768x768-1000x1000.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, June 20, 2019 الکترود اورلیکن 7018 https://yabkala.com/product/الکترود-اورلیکن-7018 <img src='./Administrator/files/ProductPic/SFAFASF.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>الکترود E7018 اورلیکن<br /></strong></span></p></p><hr/> Sunday, November 28, 2021 سیم جوش تو پودری آما E71 T-1 H4 https://yabkala.com/product/سیم-جوش-تو-پودری-آما-E7 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aalogo.png' height='100' width='100' /><p><p>سیم جوش تو پودری آما E71 T-1 H4</p></p><hr/> Friday, March 8, 2019 دستکش نخی https://yabkala.com/product/دستکش-نخی-a14 <img src='./Administrator/files/ProductPic/4554118.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="title-product"> <h1><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>&nbsp;</strong></span></h1> </div></p><hr/> Monday, April 22, 2019 الکترود پارس 8018G https://yabkala.com/product/الکترود-پارس-8018 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaFDGDFG.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>الکترود&nbsp;<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>E8018-G</strong></span> پارس <br /></strong></span></p> <p><a title="الکترود پارس, نماینده ی الکترود پارس ,قیمت الکترود پارس" href="https://yabkala.com/index.aspx?Category=%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%AF&amp;CategoryBrand=438," target="_blank"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong><img title="الکترود پارس, نماینده ی الکترود پارس ,قیمت الکترود پارس" src="https://yabkala.com/administrator/files/UploadFile/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3.jpg" alt="الکترود پارس, نماینده ی الکترود پارس ,قیمت الکترود پارس" width="227" height="44" /></strong></span></a></p></p><hr/> Sunday, November 28, 2021 عینک ایمنی UVEX مدل 9180125 https://yabkala.com/product/عینک-ایمنی-UVEX-9180125 <img src='./Administrator/files/ProductPic/Uvex-Futura-1000x1000.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, May 30, 2019 کفش ایمنی کارایمن کوشا https://yabkala.com/product/کفش-ایمنی-کوشا-کارایمن <img src='./Administrator/files/ProductPic/3200254.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Friday, May 24, 2019 رنگ طلایی مارابو آلمان TPR 192 https://yabkala.com/product/رنگ-مارابو-192 <img src='./Administrator/files/ProductPic/TPR 192.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>رنگ مارابو آلمان طلایی قوطی 1 کیلویی با کد فنی <span style="color: #b79200;">TPR 192</span><br /></strong></span></p></p><hr/> Monday, January 9, 2023 الکترود کیسول 8018C1 https://yabkala.com/product/الکترود-کیسول -8018 <img src='./Administrator/files/ProductPic/FHFHFH.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; color: #339966;"><strong>الکترود کیسول E8018C1 کره جنوبی</strong></span></p></p><hr/> Sunday, November 28, 2021 الکترود یزد 7024 https://yabkala.com/product/الکترود-یزد-7024 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaelectrod-yazd-logo_1ee4c1c4_t.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>الکترود E7024 یزد مخصوص جوشکاری انواع مصنوعات فلزی معادل 7000 یزد<br /></strong></span></p></p><hr/> Sunday, November 28, 2021 الکترود فیلارک 6013 https://yabkala.com/product/الکترود-فیلارک-6013 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaIPOKJP;.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; color: #008000;"><strong><span style="color: #0000ff;">الکترود E 6013 فیلارک&nbsp;</span> <br /></strong></span></p></p><hr/> Sunday, November 28, 2021 صفحه استیل برمینی سه ستاره 115X1 https://yabkala.com/product/صفحه-استیل-بر-مینی-سه-ستاره <img src='./Administrator/files/ProductPic/3840510-580x567.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>صفحه سنگ برش مینی استیل سه ستاره یوگوسلاو به ضخامت 1 میل و قطر 115 میلی متر دارای عمرطولانی و کیفیت بی نظیر در برش ورق های استیل</strong> </span></p></p><hr/> Thursday, January 17, 2019 کاپشن و شلوار مهندسی ایران خودرو طوسی https://yabkala.com/product/کاپشن-شلوار-مهندسی-ایران-خودرو-طوسی <img src='./Administrator/files/ProductPic/4087112.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-size: small;"><strong><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">شرکت یاب کالا تولید کننده ی انواع لباس های کار طبق سفارش مشتری همراه با لوگو ی دلخواه بروی لباس می باشد </span></strong></span></p></p><hr/> Friday, May 17, 2019 کاپشن و شلوار مهندسی استخوانی https://yabkala.com/product/کاپشن-شلوار-مهندسی-استخوانی <img src='./Administrator/files/ProductPic/1388817.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-size: small;"><strong><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">شرکت یاب کالا تولید کننده ی انواع لباس های کار طبق سفارش مشتری همراه با لوگو ی دلخواه بروی لباس می باشد </span></strong></span></p></p><hr/> Friday, May 17, 2019 صفحه استیل بر تیرولیت 115 https://yabkala.com/product/سنگ-استیل-بر-تیرولیت-115 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aa583558665-580x567.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>صفحه سنگ برش مینی استیل تیرولیت اتریش به قطر 115 میلی متر به ضخامت 1 میلی متر ساخت کشور اتریش</strong> </span></p></p><hr/> Tuesday, March 12, 2019 کمربند ایمنی پاراشوتی https://yabkala.com/product/کمربند-ایمنی-پاراشوتی-lb10 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aکمربند ایمنی پاراشوتی.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, June 20, 2019 صفحه استیل بر مینی تیرولیت 115X1 https://yabkala.com/product/صفحه-استیل-بر-مینی-تیرولیت <img src='./Administrator/files/ProductPic/a583558665-580x567.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>صفحه سنگ برش مینی استیل تیرولیت اتریش به قطر 115 میلی متر به ضخامت 1 میلی متر ساخت کشور اتریش</strong> </span></p></p><hr/> Thursday, January 17, 2019 تیغ اره آبصابونی 275 ANB https://yabkala.com/product/تیغ-اره-آبصابونی-275-ANB <img src='./Administrator/files/ProductPic/at-are.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>تیغ اره آبصابونی ANB با ضمانت تعویض روکش کروم والادیوم بدنه سخت کاری شده و قدرت بی نظیر در برش فولاد ضخامت 2/5 میل<br /></strong></span></p></p><hr/> Wednesday, April 17, 2019 الکترود یزد 7018 سایز 2.5 https://yabkala.com/product/الکترود-یزد-7018 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaelectrod-yazd-logo_1ee4c1c4_t.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>الکترود E7018 یزد مخصوص جوشکاری انواع مصنوعات فلزی معادل 7002 یزد<br /></strong></span></p></p><hr/> Sunday, November 28, 2021 دستکش ضد برش راگ https://yabkala.com/product/دستکش-ضد-برش-راگ <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaa3.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, April 22, 2019 سیم جوش تو پودری آما MSG 6-55 https://yabkala.com/product/سیم-جوش-تو-پودری-آما-MSG <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaalogo.png' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>سیم جوش تو پودری آما MSG 6-55</strong></span></p></p><hr/> Friday, March 8, 2019 پودر زیر پودری میکا ARA - F150 https://yabkala.com/product/پودر-زیر-پودری-میکا-F150 <img src='./Administrator/files/ProductPic/apoudr.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>پودر زیر پودری میکا ARA - F150</strong></span></p></p><hr/> Friday, March 8, 2019 الکترود 7018 شیراز سایز 2.5 https://yabkala.com/product/الکترود-شیراز-7018 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaASD.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>الکترود E7018 شیراز مخصوص جوشکاری انواع مصنوعات فلزی<br /></strong></span></p></p><hr/> Sunday, November 28, 2021 الکترود کیسول 7018G https://yabkala.com/product/الکترود-کیسول -7018 <img src='./Administrator/files/ProductPic/BDFBDF.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; color: #339966;"><strong>الکترود کیسول E7018G کره جنوبی جوش 1% فولادنیکل و فولاد آلومینیم در دمای پایین مخازن،LPGو غیره استفاده می شود<br /></strong></span></p></p><hr/> Sunday, November 28, 2021 لباس کار مهندسی طوسی https://yabkala.com/product/لباس-کار-مهندسی-طوسی <img src='./Administrator/files/ProductPic/3517847.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-size: small;"><strong><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">شرکت یاب کالا تولید کننده ی انواع لباس های کار طبق سفارش مشتری همراه با لوگو ی دلخواه بروی لباس می باشد </span></strong></span></p></p><hr/> Friday, May 17, 2019 سنگ ساب مینی کداس 115X3 https://yabkala.com/product/صفحه-سنگ-ساب-مینی-کداس <img src='./Administrator/files/ProductPic/۲۰۱۵۰۲۰۱_۱۷۲۸۲۹.jpg' height='100' width='100' /><p><p>صفحه سنگ ساب کداس آلمان</p></p><hr/> Monday, November 29, 2021 محافظ گوش مدل EU 100 https://yabkala.com/product/محافظ-گوش-ساده <img src='./Administrator/files/ProductPic/SAFASF.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, May 27, 2019 تیغ اره آبصابونی 300 ANB https://yabkala.com/product/تیغ-اره-آبصابونی-300-ANB <img src='./Administrator/files/ProductPic/aat-are.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>تیغ اره آبصابونی ANB با ضمانت تعویض روکش کروم والادیوم بدنه سخت کاری شده و قدرت بی نظیر در برش فولاد ضخامت 2/5 میل<br /></strong></span></p></p><hr/> Wednesday, April 17, 2019 صفحه ی استیل بر کداس 115X1 https://yabkala.com/product/صفحه ی-استیل-بر-کداس-115 <p>صفحه سنگ کداس آلمان KEDAS دارای مقاومت بسیار بالا شرکت یاب کالا نماینده ی رسمی صفحه سنگ کداس آلمان 02166736726 - 02166736774 </p><hr/> Monday, November 29, 2021 کمر بند ایمنی ADELA IT-608 https://yabkala.com/product/نماینده-کمربند-ایمنی-آدلا-ADELA-IT-608 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aکمربند ایمنی آدلا شوک دار.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, June 20, 2019 عینک ایمنی کاناسیف مدل 20480 https://yabkala.com/product/عینک-ایمنی-کاناسیف-20480 <img src='./Administrator/files/ProductPic/1398553.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, May 30, 2019 الکترود ضد سایش هیوندا https://yabkala.com/product/الکترودضد-سایش--هیوندا <img src='./Administrator/files/ProductPic/SAFASFAF.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; color: #ff00ff;"><strong>الکترود ضد سایش هیوندای کره جنوبی</strong></span></p></p><hr/> Sunday, November 28, 2021 دستگاه تامپو بادی مدل PP 135 https://yabkala.com/product/دستگاه-تامپو-pp135 <img src='./Administrator/files/ProductPic/pp135.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>دستگاه تامپو بادی PP135</strong></span></p></p><hr/> Friday, September 22, 2023 کلاه ایمنی هترمن مدل MK7 https://yabkala.com/product/کلاه-ایمنی-کار-صنعتی-هترمن <img src='./Administrator/files/ProductPic/2084973.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Friday, May 24, 2019 دستکش کف مواد بوفالو https://yabkala.com/product/دستکش-کف-مواد-بوفالو <img src='./Administrator/files/ProductPic/UGYJGHV.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, April 21, 2019 سیم جوش نیکلی آما ERCuNi-7 https://yabkala.com/product/سیم-جوش-نیکل-آما <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaسیم-جوش-آما.jpg' height='100' width='100' /><p><p><strong><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;">سیم جوش نیکلی آما ERCuNi-7<br /></span></strong></p></p><hr/> Sunday, November 28, 2021 الکترود کیسول 7018 https://yabkala.com/product/نماینده-الکترود-کیسول-7018 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aFHFHFH.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; color: #339966;"><strong>الکترود کیسول E7018 کره جنوبی</strong></span></p></p><hr/> Sunday, November 28, 2021 محافظ گوش پارکسون مدل 108L51 https://yabkala.com/product/محافظ-گوش-پارکسون-108L51 <img src='./Administrator/files/ProductPic/352616.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, May 27, 2019 انبر جوش نوا 550 آمپر https://yabkala.com/product/انبر-جوشکاری-نوا-550 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaWETWEYG.jpg' height='100' width='100' /><p><h1 class="c-product__title"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>انبر جوشکاری نووا مدل NTE 2932 ظرفیت 550 آمپر</strong></span></h1></p><hr/> Thursday, April 11, 2019 الکترود چدن فیلارک Fe25 https://yabkala.com/product/الکترود-چدن-فیلارک-Fe25 <p>نمــاینـــده ی رســمـی فــروش الکتـــرود هــای فیلارک در ایــــران 02166736774 - 02166736726 </p><hr/> Sunday, November 28, 2021 کلاه ایمنی EVO LITE https://yabkala.com/product/کلاه-ایمنی-EVO-LITE <img src='./Administrator/files/ProductPic/123.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Friday, May 24, 2019 سنگ برش مینی هیتاچی 115X3 https://yabkala.com/product/سنگ-برش-مینی-هیتاچی-hitachi <p>نماینده ی رسمی سنگ های هیتاچی ژاپن HITACHI در ایران شامل سنگ برش , سنگ ساب , سنگبری , پروفیل بر, استیل بر</p><hr/> Thursday, January 17, 2019 پودر زیر پودری کاوش KJF-610 https://yabkala.com/product/پودر-زیر-پودری-کاوش-610 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaK.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>سیم جوش زیر پودری کاوش</strong></span></p> <p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong><span style="color: #0000ff;"><a title="سیم جوش کاوش , نماینده ی سیم جوش کاوش , شرکت کاوش جوش" href="https://yabkala.com/index.aspx?Category=%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D8%AC%D9%88%D8%B4-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D9%BE%D9%88%D8%AF%D8%B1%DB%8C&amp;CategoryBrand=475," target="_blank"><span style="color: #0000ff;">شرکت یاب کالا نماینده ی رسمی فروش محصولات جوش و برش کاوش می باشد </span></a></span><br /></strong></span></p> <p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>برای استعلام قیمت لطفا در خواست خود را به شماره ی 02166752806 فکس نمایید <br /></strong></span></p> <p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>یا با شماره تماس های موجود در سایت استعلام قیمت نمایید <br /></strong></span></p></p><hr/> Friday, March 8, 2019 کلاه ایمنی آتش نشانی MSA https://yabkala.com/product/کلاه-ایمنی-آتش-نشانی- MSA <img src='./Administrator/files/ProductPic/کلاه-آتش-نشانی.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Friday, May 24, 2019 دستگاه تامپو بادی مدل PP 1900 https://yabkala.com/product/دستگاه-تامپو-pp1900 <img src='./Administrator/files/ProductPic/pp900.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>دستگاه تامپو بادی PP1900</strong></span></p></p><hr/> Friday, September 22, 2023 سیم جوش زیر پودری کاوش KJS-110 https://yabkala.com/product/سیم-جوش-زیر-پودری-کاوش-110 <img src='./Administrator/files/ProductPic/mah.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>سیم جوش زیر پودری کاوش</strong></span></p> <p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong><span style="color: #0000ff;"><a title="سیم جوش کاوش , نماینده ی سیم جوش کاوش , شرکت کاوش جوش" href="https://yabkala.com/index.aspx?Category=%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D8%AC%D9%88%D8%B4-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D9%BE%D9%88%D8%AF%D8%B1%DB%8C&amp;CategoryBrand=475," target="_blank"><span style="color: #0000ff;">شرکت یاب کالا نماینده ی رسمی فروش محصولات جوش و برش کاوش می باشد </span></a></span><br /></strong></span></p> <p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>برای استعلام قیمت لطفا در خواست خود را به شماره ی 02166752806 فکس نمایید <br /></strong></span></p> <p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>یا با شماره تماس های موجود در سایت استعلام قیمت نمایید <br /></strong></span></p></p><hr/> Sunday, November 28, 2021 پودر زیر پودری استیل آما OP71Cr https://yabkala.com/product/پودر-جوشکاری-استیل-آما <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaAFASF.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong><span class="rpLink rpRootLink rpExpandable Productdateitem rpSelected"><span class="rpOut"><span class="rpText">پودر زیر پودری استیل آما</span></span></span></strong></span></p></p><hr/> Friday, March 8, 2019 گرانیت بر 12/5 سانت رونیکس RH-3509 https://yabkala.com/product/گرانیت-بر-RONIX-125 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a125_ronix_1_-min_1.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>صفحه گرانیت بر رونیکس سایز 125 میلی متر دارای جوش سگمنت به روش Hot Press و بدنه ی آلیاژی سخت بی صدا و پرقدرت در برش سنگ</strong></span></p></p><hr/> Thursday, August 24, 2023 دستگاه تامپو بادی مدل PP 1700 https://yabkala.com/product/دستگاه-تامپو-pp1700 <img src='./Administrator/files/ProductPic/pp 1700.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>دستگاه تامپو بادی PP1700</strong></span></p></p><hr/> Tuesday, January 17, 2023 سنگ ساب بزرگ هانیکو 180X6 https://yabkala.com/product/سنگ-ساب-بزرگ-هانیکو <p>نماینده ی رسمی صفحه سنگ های هانیکوی آلمان در ایران</p><hr/> Tuesday, January 1, 2019 طناب نیمه استاتیک 30 متری https://yabkala.com/product/طناب-ایمنی-نیمه-استاتیک-30 <img src='./Administrator/files/ProductPic/طناب نیمه استاتیک 30 متر.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, June 20, 2019 تیغ اره دیسکی آلومینیوم بر 275 توس https://yabkala.com/product/تیغ-اره-آبصابونی-آلومینیوم-بر-275-توس <img src='./Administrator/files/ProductPic/275 TOOS.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, May 9, 2020 عینک سنگزنی پرشین https://yabkala.com/product/عینک-جوشکاری-ساده-2 <img src='./Administrator/files/ProductPic/2865579.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, April 13, 2019 الکترود استیل309L17MOL ایساب کد 67.70 https://yabkala.com/product/الکترود-استیل-ایساب-309-MOL <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaa2728905-2015-5-20-0-8-57.jpg' height='100' width='100' /><p><div id="news-id-25" style="display: inline;"><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>الکترود مخصوص جوشکاری استیل ایساب سوئد309 L17 MOL با کد 67.70<br /></strong></span></div></p><hr/> Sunday, November 28, 2021 الکترود ضد سایش فیلارک E6 https://yabkala.com/product/الکترود-ضد-سایش-فیلارک-E6 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaSADD.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>الکترود ضد سایش فیلارک </strong></span></p></p><hr/> Sunday, November 28, 2021 عینک ایمنی صامو پرشین مدل 469511 https://yabkala.com/product/عینک-ایمنی-صامو-پرشین-469511 <img src='./Administrator/files/ProductPic/852272.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, May 30, 2019 کلاه ایمنی آتش نشانی YAB-420 https://yabkala.com/product/کلاه-ایمنی-آتش-نشانی-4 <img src='./Administrator/files/ProductPic/111231429.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, May 23, 2019 پودر زیر پودری کاوش KJF-510 https://yabkala.com/product/پودر-زیر-پودری-کاوش-510V <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaK.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>سیم جوش زیر پودری کاوش</strong></span></p> <p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong><span style="color: #0000ff;"><a title="سیم جوش کاوش , نماینده ی سیم جوش کاوش , شرکت کاوش جوش" href="https://yabkala.com/index.aspx?Category=%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D8%AC%D9%88%D8%B4-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D9%BE%D9%88%D8%AF%D8%B1%DB%8C&amp;CategoryBrand=475," target="_blank"><span style="color: #0000ff;">شرکت یاب کالا نماینده ی رسمی فروش محصولات جوش و برش کاوش می باشد </span></a></span><br /></strong></span></p> <p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>برای استعلام قیمت لطفا در خواست خود را به شماره ی 02166752806 فکس نمایید <br /></strong></span></p> <p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>یا با شماره تماس های موجود در سایت استعلام قیمت نمایید <br /></strong></span></p></p><hr/> Friday, March 8, 2019 سیم جوش زیر پودری کاوش KJS-124 https://yabkala.com/product/سیم-جوش-زیر-پودری-کاوش-124 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaK.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>سیم جوش زیر پودری کاوش</strong></span></p> <p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong><span style="color: #0000ff;"><a title="سیم جوش کاوش , نماینده ی سیم جوش کاوش , شرکت کاوش جوش" href="https://yabkala.com/index.aspx?Category=%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D8%AC%D9%88%D8%B4-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D9%BE%D9%88%D8%AF%D8%B1%DB%8C&amp;CategoryBrand=475," target="_blank"><span style="color: #0000ff;">شرکت یاب کالا نماینده ی رسمی فروش محصولات جوش و برش کاوش می باشد </span></a></span><br /></strong></span></p> <p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>برای استعلام قیمت لطفا در خواست خود را به شماره ی 02166752806 فکس نمایید <br /></strong></span></p> <p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>یا با شماره تماس های موجود در سایت استعلام قیمت نمایید <br /></strong></span></p></p><hr/> Sunday, November 28, 2021 صفحه استیل بر 115X1.6 کلینگ اسپور https://yabkala.com/product/سنگ-استیل-بر-مینی-کلینگ-اسپور-1.6 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaa350141085-580x567.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>صفحه سنگ برش مینی استیل کلینگ اسپور آلمان به قطر 115 میلی متر به ضخامت 1.6 میلی متر ساخت کشور آلمان</strong> </span></p></p><hr/> Monday, March 11, 2019 الکترود برش کیسول https://yabkala.com/product/الکترود-برش-کیسول <img src='./Administrator/files/ProductPic/DSVDS.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; color: #339966;"><strong>الکترود برش کیسول کره جنوبی</strong></span></p></p><hr/> Sunday, November 28, 2021 الکترود یزد 6013 سایز 5 https://yabkala.com/product/نماینده-الکترود-یزد-6013-5 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaelectrod-yazd-logo_1ee4c1c4_t.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>الکترود E6013 یزد مخصوص جوشکاری انواع مصنوعات فلزی<br /></strong></span></p> <p><a title="الکترود یزد , نماینده ی الکترود یزد , شرکت الکترود یزد" href="https://yabkala.com/index.aspx?Category=%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%AF&amp;CategoryBrand=437," target="_blank"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong><img title="الکترود یزد, نماینده الکترود یزد , شرکت الکترود یزد" src="https://yabkala.com/administrator/files/UploadFile/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%AF-%DB%8C%D8%B2%D8%AF.jpg" alt="الکترود یزد, نماینده الکترود یزد , شرکت الکترود یزد" width="220" height="43" /></strong></span></a></p></p><hr/> Sunday, November 28, 2021 کلاه ایمنی CONDOR https://yabkala.com/product/کلاه-ایمنی-CONDOR <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaafile_8478555186.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Friday, May 24, 2019 انبر جوش نوا 450 آمپر https://yabkala.com/product/انبر-جوشکاری-نوا-450 <img src='./Administrator/files/ProductPic/WETWEYG.jpg' height='100' width='100' /><p><h1 class="c-product__title"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>انبر جوشکاری نووا مدل NTE 2931 ظرفیت 450 آمپر</strong></span></h1></p><hr/> Thursday, April 11, 2019 سنگ برش مینی کداس 115X3 https://yabkala.com/product/صفحه-سنگ-برش-مینی-کداس <img src='./Administrator/files/ProductPic/۲۰۱۵۰۲۰۱_۱۷۲۸۲۱.jpg' height='100' width='100' /><p><p>صفحه سنگ برش کداس آلمان</p></p><hr/> Monday, November 29, 2021 الکترود اورلیکن 7010G https://yabkala.com/product/الکترود-اورلیکن-7010-G <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaSFAFASF.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>الکترود 7010G اورلیکن<br /></strong></span></p></p><hr/> Sunday, November 28, 2021 الکترود چیتا 6013 سایز 5 https://yabkala.com/product/الکترود-6013-چیتا-5 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaadf.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>الکترود E6013 چیتا مخصوص جوشکاری انواع مصنوعات فلزی<br /></strong></span></p></p><hr/> Sunday, November 28, 2021 الکترود شیراز 6013 سایز 4 https://yabkala.com/product/الکترود-شیراز-6013-4 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaFSDF.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>الکترود E6013 شیراز مخصوص جوشکاری انواع مصنوعات فلزی<br /></strong></span></p></p><hr/> Sunday, November 28, 2021 سیم جوش تو پودری آما E 91T1-G https://yabkala.com/product/سیم-جوش-تو-پودری-آما-E <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaalogo.png' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>سیم جوش تو پودری آما E 91T1-G</strong></span></p></p><hr/> Friday, March 8, 2019 کلاه ایمنی ایمن افق YAB-177 https://yabkala.com/product/کلاه-ایمنی-کار-صنعتی-افق <img src='./Administrator/files/ProductPic/1112458.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, May 23, 2019 پودر زیر پودری کاوش KJF-611 https://yabkala.com/product/پودر-زیر-پودری-کاوش-611 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaK.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>سیم جوش زیر پودری کاوش</strong></span></p> <p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong><span style="color: #0000ff;"><a title="سیم جوش کاوش , نماینده ی سیم جوش کاوش , شرکت کاوش جوش" href="https://yabkala.com/index.aspx?Category=%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D8%AC%D9%88%D8%B4-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D9%BE%D9%88%D8%AF%D8%B1%DB%8C&amp;CategoryBrand=475," target="_blank"><span style="color: #0000ff;">شرکت یاب کالا نماینده ی رسمی فروش محصولات جوش و برش کاوش می باشد </span></a></span><br /></strong></span></p> <p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>برای استعلام قیمت لطفا در خواست خود را به شماره ی 02166752806 فکس نمایید <br /></strong></span></p> <p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>یا با شماره تماس های موجود در سایت استعلام قیمت نمایید <br /></strong></span></p></p><hr/> Friday, March 8, 2019 سیم نقره 20 درصد دگوسا Degussa https://yabkala.com/product/سیم-جوش-نقره-دگوسا-20 <img src='./Administrator/files/ProductPic/dvdv.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, November 28, 2021 کاپشن و شلوار مهندسی آبی https://yabkala.com/product/کاپشن-شلوار-مهندسی-آبی <img src='./Administrator/files/ProductPic/3517237.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-size: small;"><strong><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">شرکت یاب کالا تولید کننده ی انواع لباس های کار طبق سفارش مشتری همراه با لوگو ی دلخواه بروی لباس می باشد </span></strong></span></p></p><hr/> Friday, May 17, 2019 کلاه ایمنی آتش نشانی MSA-2 https://yabkala.com/product/کلاه-ایمنی-آتش-نشانی- MSA-2 <img src='./Administrator/files/ProductPic/file_1030008716.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Friday, May 24, 2019 الکترود اورلیکن 8010G https://yabkala.com/product/الکترود-اورلیکن-8010 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaSFAFASF.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>الکترود E8010G اورلیکن<br /></strong></span></p></p><hr/> Sunday, November 28, 2021 صفحه استیل بر هیوندای 115X1 https://yabkala.com/product/صفحه-استیل -بر-هیوندای-hyundai-115 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaBackup_of_Untitled-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>صفحه استیل بر 115 میلی متر هیوندای کره به ضخامت 1 میلی متر دارای استاندارد ISO9001 یک از مقاوم ترین صفحه سنگ های برش سنگ می باشد <br /></strong></span></p></p><hr/> Monday, November 29, 2021 سیم جوش زیرپودری میکا ARA S2 https://yabkala.com/product/سیم-جوش-زیر-پودری-میکا--S2-MO <img src='./Administrator/files/ProductPic/aasimjosh-poudr-2.jpg' height='100' width='100' /><p><div id="wb_ara_s1Text1" dir="rtl"><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>سیم جوش زیرپودری میکا ARA S2</strong></span></div> <div id="wb_ara_s1Text2" dir="rtl">&nbsp;</div></p><hr/> Sunday, November 28, 2021 کلاه ایمنی مدل YAB-53 https://yabkala.com/product/کلاه-ایمنی-کار-صنعتی-آبی <img src='./Administrator/files/ProductPic/111098090.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, May 23, 2019 الکترود رضا 6013 سایز 3.25 https://yabkala.com/product/الکترود-رضا -6013-3.25 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aSDCSD.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-size: medium; font-family: andale\ mono, times;"><strong>الکترود رضا 6013 سایز 3.25</strong></span></p></p><hr/> Wednesday, March 6, 2019 پودر زیر پودری روکشدار آما OP71Cr-2 https://yabkala.com/product/پودر-زیر-پودری-آما-OP250A <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaAFASF.jpg' height='100' width='100' /><p><p>پودر زیر پودری روکشدار آما OP71Cr-2</p></p><hr/> Friday, March 8, 2019 سیم جوش زیر پودری کاوش KJS-316L https://yabkala.com/product/سیم-جوش-زیر-پودری-کاوش-316 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaK.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>سیم جوش زیر پودری کاوش</strong></span></p> <p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong><span style="color: #0000ff;"><a title="سیم جوش کاوش , نماینده ی سیم جوش کاوش , شرکت کاوش جوش" href="https://yabkala.com/index.aspx?Category=%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D8%AC%D9%88%D8%B4-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D9%BE%D9%88%D8%AF%D8%B1%DB%8C&amp;CategoryBrand=475," target="_blank"><span style="color: #0000ff;">شرکت یاب کالا نماینده ی رسمی فروش محصولات جوش و برش کاوش می باشد </span></a></span><br /></strong></span></p> <p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>برای استعلام قیمت لطفا در خواست خود را به شماره ی 02166752806 فکس نمایید <br /></strong></span></p> <p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>یا با شماره تماس های موجود در سایت استعلام قیمت نمایید <br /></strong></span></p></p><hr/> Sunday, November 28, 2021 صفحه استیل بر هیوندای 180X1/6 https://yabkala.com/product/صفحه-استیل -بر-هیوندای-hyundai-180 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaBackup_of_Untitled-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>صفحه استیل بر 180 میلی متر هیوندای کره به ضخامت 1/6 میلی متر دارای استاندارد ISO9001 یک از مقاوم ترین صفحه سنگ های برش سنگ می باشد <br /></strong></span></p></p><hr/> Monday, November 29, 2021 سنگ ساب مینی هانیکو 115X6 https://yabkala.com/product/سنگ-ساب-مینی-هانیکو <p>نماینده ی رسمی صفحه سنگ های هانیکوی آلمان در ایران</p><hr/> Tuesday, January 1, 2019 سیم تو پودری کاوش KJTUBS-307 https://yabkala.com/product/سیم-جوش-تو-پودری-کاوش-307 <img src='./Administrator/files/ProductPic/B.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>سیم جوش تو پودری کاوش</strong> </span></p> <p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong><span style="color: #0000ff;"><a title="سیم جوش کاوش , نماینده ی سیم جوش کاوش , شرکت کاوش جوش" href="https://yabkala.com/index.aspx?Category=%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D8%AC%D9%88%D8%B4-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D9%BE%D9%88%D8%AF%D8%B1%DB%8C&amp;CategoryBrand=475," target="_blank"><span style="color: #0000ff;">شرکت یاب کالا نماینده ی رسمی فروش محصولات جوش و برش کاوش می باشد </span></a></span><br /></strong></span></p> <p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>برای استعلام قیمت لطفا در خواست خود را به شماره ی 02166752806 فکس نمایید <br /></strong></span></p> <p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>یا با شماره تماس های موجود در سایت استعلام قیمت نمایید <br /></strong></span></p> <p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>&nbsp;</strong></span></p></p><hr/> Saturday, March 9, 2019 الکترود ضد سایش فیلارک E10 https://yabkala.com/product/الکترود-ضد-سایش-فیلارک <img src='./Administrator/files/ProductPic/aSADD.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>الکترود ضد سایش فیلارک </strong></span></p></p><hr/> Sunday, November 28, 2021 سنگ برش مینی هانیکو 115X3 https://yabkala.com/product/سنگ-برش-مینی-هانیکو <p>نماینده ی صفحه های هانیکوی آلمان در ایران </p><hr/> Tuesday, January 1, 2019 صفحه سنگبر سه ستاره یوگوسلاو 115X3 https://yabkala.com/product/صفحه-سنگبر-سه-ستاره-یوگوسلاو-مینی <p>صفحه ی سنگبری سه ستاره ی یوگوسلاو با ضخامت 4 میل هم برای سایش و هم برای برش استفاده میگردد</p><hr/> Thursday, January 3, 2019 سیم نقره 40 درصد دگوسا Degussa https://yabkala.com/product/سیم-جوش-نقره-دگوسا-40 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aadvdv.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, November 28, 2021 پودر زیر پودری کاوش KJF-620 https://yabkala.com/product/پودر-زیر-پودری-کاوش-620 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaK.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>سیم جوش زیر پودری کاوش</strong></span></p> <p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong><span style="color: #0000ff;"><a title="سیم جوش کاوش , نماینده ی سیم جوش کاوش , شرکت کاوش جوش" href="https://yabkala.com/index.aspx?Category=%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D8%AC%D9%88%D8%B4-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D9%BE%D9%88%D8%AF%D8%B1%DB%8C&amp;CategoryBrand=475," target="_blank"><span style="color: #0000ff;">شرکت یاب کالا نماینده ی رسمی فروش محصولات جوش و برش کاوش می باشد </span></a></span><br /></strong></span></p> <p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>برای استعلام قیمت لطفا در خواست خود را به شماره ی 02166752806 فکس نمایید <br /></strong></span></p> <p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>یا با شماره تماس های موجود در سایت استعلام قیمت نمایید <br /></strong></span></p></p><hr/> Friday, March 8, 2019 محافظ گوش استیل پرو سیفتی مدل FIT EAR بسته 5 عددی https://yabkala.com/product/گوش-گیر-پرو-سیف-بسته-5-عددی <img src='./Administrator/files/ProductPic/4155510.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, May 27, 2019 دستگاه تامپو بادی چهار رنگ مدل PP 150 https://yabkala.com/product/دستگاه-تامپو-pp150 <img src='./Administrator/files/ProductPic/PP150-150x150.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>دستگاه تامپو بادی PP1900</strong></span></p></p><hr/> Friday, September 22, 2023 الکترود چیتا 6013 سایز 4 https://yabkala.com/product/الکترود-6013-چیتا-4 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aadf.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>الکترود E6013 چیتا مخصوص جوشکاری انواع مصنوعات فلزی<br /></strong></span></p></p><hr/> Sunday, November 28, 2021 الکترود فیلارک 6010 https://yabkala.com/product/الکترود-فیلارک-6010 <img src='./Administrator/files/ProductPic/SADD.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; color: #008000;"><strong><span style="color: #0000ff;">الکترود E&nbsp;6010 فیلارک&nbsp;</span> <br /></strong></span></p></p><hr/> Sunday, November 28, 2021 کلاه ایمنی مدل YAB-167 https://yabkala.com/product/کلاه-ایمنی-کار-صنعتی-قرمز <img src='./Administrator/files/ProductPic/4246546.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, May 23, 2019 کلاه ایمنی مدل YAB-175 https://yabkala.com/product/کلاه-ایمنی-کار-صنعتی-آبی-175 <img src='./Administrator/files/ProductPic/633587.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, May 23, 2019 سیم جوش تو پودری آما E 110T5-K4 https://yabkala.com/product/سیم-جوش-تو-پودری-آما-K4 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaalogo.png' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>سیم جوش تو پودری آما E 110T5-K4</strong></span></p></p><hr/> Friday, March 8, 2019 الکترود فیلارک 7018 https://yabkala.com/product/الکترود-فیلارک-7018 <img src='./Administrator/files/ProductPic/IPOKJP;.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; color: #008000;"><strong><span style="color: #0000ff;">الکترود E 7018 فیلارک&nbsp;</span> <br /></strong></span></p></p><hr/> Sunday, November 28, 2021 کلاه ایمنی مدل YAB-156 https://yabkala.com/product/کلاه-ایمنی-کار-صنعتی-سفید <img src='./Administrator/files/ProductPic/929073.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, May 23, 2019 سیم تو پودری کاوش KJTUBS-322 https://yabkala.com/product/سیم-جوش-تو-پودری-کاوش-322 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaB.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>سیم جوش تو پودری کاوش</strong> </span></p> <p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong><span style="color: #0000ff;"><a title="سیم جوش کاوش , نماینده ی سیم جوش کاوش , شرکت کاوش جوش" href="https://yabkala.com/index.aspx?Category=%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D8%AC%D9%88%D8%B4-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D9%BE%D9%88%D8%AF%D8%B1%DB%8C&amp;CategoryBrand=475," target="_blank"><span style="color: #0000ff;">شرکت یاب کالا نماینده ی رسمی فروش محصولات جوش و برش کاوش می باشد </span></a></span><br /></strong></span></p> <p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>برای استعلام قیمت لطفا در خواست خود را به شماره ی 02166752806 فکس نمایید <br /></strong></span></p> <p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>یا با شماره تماس های موجود در سایت استعلام قیمت نمایید <br /></strong></span></p> <p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>&nbsp;</strong></span></p></p><hr/> Saturday, March 9, 2019 سیم جوش زیر پودری کاوش KJS- 420 https://yabkala.com/product/سیم-جوش-زیر-پودری-کاوش-420 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaK.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>سیم جوش زیر پودری کاوش</strong></span></p> <p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong><span style="color: #0000ff;"><a title="سیم جوش کاوش , نماینده ی سیم جوش کاوش , شرکت کاوش جوش" href="https://yabkala.com/index.aspx?Category=%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D8%AC%D9%88%D8%B4-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D9%BE%D9%88%D8%AF%D8%B1%DB%8C&amp;CategoryBrand=475," target="_blank"><span style="color: #0000ff;">شرکت یاب کالا نماینده ی رسمی فروش محصولات جوش و برش کاوش می باشد </span></a></span><br /></strong></span></p> <p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>برای استعلام قیمت لطفا در خواست خود را به شماره ی 02166752806 فکس نمایید <br /></strong></span></p> <p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>یا با شماره تماس های موجود در سایت استعلام قیمت نمایید <br /></strong></span></p></p><hr/> Sunday, November 28, 2021 الکترود ضد سایش کیسول https://yabkala.com/product/الکترود-ضد-سایش-کیسول <img src='./Administrator/files/ProductPic/aBDFBDF.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; color: #339966;"><strong>الکترود ضد سایش کیسول کره جنوبی</strong></span></p></p><hr/> Sunday, November 28, 2021 دستگاه چاپ سیلک چهار رنگ دستی MH 50 https://yabkala.com/product/دستگاه-چاپ-سیلک-اختاپوسی <img src='./Administrator/files/ProductPic/uefqti.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Friday, August 4, 2023 کاپشن و شلوار مهندسی استخوانی آبی https://yabkala.com/product/کاپشن-شلوار-مهندسی-استخوانی-آبی <img src='./Administrator/files/ProductPic/2513592.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-size: small;"><strong><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">شرکت یاب کالا تولید کننده ی انواع لباس های کار طبق سفارش مشتری همراه با لوگو ی دلخواه بروی لباس می باشد </span></strong></span></p></p><hr/> Friday, May 17, 2019 پودر زیر پودری کاوش KJF-915 https://yabkala.com/product/پودر-زیر-پودری-کاوش-915 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaK.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>سیم جوش زیر پودری کاوش</strong></span></p> <p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong><span style="color: #0000ff;"><a title="سیم جوش کاوش , نماینده ی سیم جوش کاوش , شرکت کاوش جوش" href="https://yabkala.com/index.aspx?Category=%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D8%AC%D9%88%D8%B4-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D9%BE%D9%88%D8%AF%D8%B1%DB%8C&amp;CategoryBrand=475," target="_blank"><span style="color: #0000ff;">شرکت یاب کالا نماینده ی رسمی فروش محصولات جوش و برش کاوش می باشد </span></a></span><br /></strong></span></p> <p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>برای استعلام قیمت لطفا در خواست خود را به شماره ی 02166752806 فکس نمایید <br /></strong></span></p> <p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>یا با شماره تماس های موجود در سایت استعلام قیمت نمایید <br /></strong></span></p></p><hr/> Friday, March 8, 2019 لنیارد تسمه ای تک قلاب 1.5 متری کراتوس https://yabkala.com/product/لنیارد-تسمه-ای-کراتوس-FA3030315 <img src='./Administrator/files/ProductPic/longe-en-sangle-150-m-avec-absorbeur-denergie-et-connecteurs-fa5020217-et-fa5020755-1000x1000.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, June 20, 2019 پد تامپو کد 535 https://yabkala.com/product/پد-تامپو-at535 <img src='./Administrator/files/ProductPic/535.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong><span style="font-size: medium;">اولین سازنده پد های static anti-electric در ایران با متریال واکر آلمان مطابق با آخرین استاندارهای اروپا و مرکب گریزی صفر که باعث بالا رفتن کیفیت چاپ می شود</span> </strong></span></p> <p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong><span style="font-size: medium;">سفارش ساخت پد با هر نوع گرید ( سختی /نرمی ) و با هر نوع فرمی توسط شرکت ابزار تجارت <br /></span></strong></span></p> <p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong><span style="font-size: medium;">&nbsp;</span></strong></span></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p></p><hr/> Wednesday, December 21, 2022 صفحه سنگبر تیرولیت 230X4 https://yabkala.com/product/صفحه-سنگبر-تیرولیت-23-سانتی--4میل <p>نماینــــده ی رســمی صفحــه سنــگ های تیــرولیت اطـریــش TYROLIT صفـحه سنــگ هـای تیــرولیــت </p><hr/> Thursday, January 3, 2019 سیم جوش زیر پودری کاوش KJS-309L https://yabkala.com/product/سیم-جوش-زیر-پودری-کاوش-309 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaK.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>سیم جوش زیر پودری کاوش</strong></span></p> <p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong><span style="color: #0000ff;"><a title="سیم جوش کاوش , نماینده ی سیم جوش کاوش , شرکت کاوش جوش" href="https://yabkala.com/index.aspx?Category=%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D8%AC%D9%88%D8%B4-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D9%BE%D9%88%D8%AF%D8%B1%DB%8C&amp;CategoryBrand=475," target="_blank"><span style="color: #0000ff;">شرکت یاب کالا نماینده ی رسمی فروش محصولات جوش و برش کاوش می باشد </span></a></span><br /></strong></span></p> <p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>برای استعلام قیمت لطفا در خواست خود را به شماره ی 02166752806 فکس نمایید <br /></strong></span></p> <p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>یا با شماره تماس های موجود در سایت استعلام قیمت نمایید <br /></strong></span></p></p><hr/> Sunday, November 28, 2021 دستکش کف دوبل FOX https://yabkala.com/product/دستکش-کف-دوبل-چرم-FOX <img src='./Administrator/files/ProductPic/AVDVDV.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="title-product"> <h1><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>دستکش ایمنی کف چرم یک تکه FOX مدل N208</strong></span></h1> </div></p><hr/> Sunday, April 21, 2019 پودر زیر پودری کاوش KJF-921 https://yabkala.com/product/پودر-زیر-پودری-کاوش-921 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaK.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>سیم جوش زیر پودری کاوش</strong></span></p> <p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong><span style="color: #0000ff;"><a title="سیم جوش کاوش , نماینده ی سیم جوش کاوش , شرکت کاوش جوش" href="https://yabkala.com/index.aspx?Category=%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D8%AC%D9%88%D8%B4-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D9%BE%D9%88%D8%AF%D8%B1%DB%8C&amp;CategoryBrand=475," target="_blank"><span style="color: #0000ff;">شرکت یاب کالا نماینده ی رسمی فروش محصولات جوش و برش کاوش می باشد </span></a></span><br /></strong></span></p> <p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>برای استعلام قیمت لطفا در خواست خود را به شماره ی 02166752806 فکس نمایید <br /></strong></span></p> <p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>یا با شماره تماس های موجود در سایت استعلام قیمت نمایید <br /></strong></span></p></p><hr/> Friday, March 8, 2019 سیم نقره 30 درصد دگوسا Degussa https://yabkala.com/product/سیم-جوش-نقره-دگوسا-30 <img src='./Administrator/files/ProductPic/advdv.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, November 28, 2021 صفحه سنگبر کلینگ اسپور 115 https://yabkala.com/product/صفحه-سنگبر-کلینگ-اسپور-115 <p>نماینــــده ی رســمی صفحــه سنــگ های کلینگ اسپور KLING SPOR صفـحه سنــگ هـای کلینگ اسپور آلمان</p><hr/> Tuesday, March 12, 2019 سیم جوش زیرپودری آما فولاد رنگ نرن https://yabkala.com/product/سیم-جوش-زیر-پودری-آما-استیل <img src='./Administrator/files/ProductPic/a37-870x434.jpg' height='100' width='100' /><p><p><strong><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">سیم جوش زیرپودری آمامخصوص فولاد رنگ نرن<br /></span></strong></p></p><hr/> Sunday, November 28, 2021 کلاه ایمنی کار در ارتفاع Uvex https://yabkala.com/product/کلاه-ایمنی-کاردر-ارتفاع-Uvex <img src='./Administrator/files/ProductPic/uvex7.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Friday, May 24, 2019 سیم جوش زیر پودری کاوش KJS-126 https://yabkala.com/product/سیم-جوش-زیر-پودری-کاوش-126 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaK.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>سیم جوش زیر پودری کاوش</strong></span></p> <p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong><span style="color: #0000ff;"><a title="سیم جوش کاوش , نماینده ی سیم جوش کاوش , شرکت کاوش جوش" href="https://yabkala.com/index.aspx?Category=%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D8%AC%D9%88%D8%B4-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D9%BE%D9%88%D8%AF%D8%B1%DB%8C&amp;CategoryBrand=475," target="_blank"><span style="color: #0000ff;">شرکت یاب کالا نماینده ی رسمی فروش محصولات جوش و برش کاوش می باشد </span></a></span><br /></strong></span></p> <p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>برای استعلام قیمت لطفا در خواست خود را به شماره ی 02166752806 فکس نمایید <br /></strong></span></p> <p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>یا با شماره تماس های موجود در سایت استعلام قیمت نمایید <br /></strong></span></p></p><hr/> Sunday, November 28, 2021 رنگ نقره ای مارابو آلمان TPR 191 https://yabkala.com/product/رنگ-مارابو-191 <img src='./Administrator/files/ProductPic/TPR 191.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>رنگ مارابو آلمان نقره ای قوطی 1 کیلویی با کد فنی <span style="color: #c0c0c0;">TPR 191</span><br /></strong></span></p></p><hr/> Monday, January 9, 2023 سیم جوش زیر پودری کاوش KJS-123 https://yabkala.com/product/سیم-جوش-زیر-پودری-کاوش-123 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aK.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>سیم جوش زیر پودری کاوش</strong></span></p> <p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong><span style="color: #0000ff;"><a title="سیم جوش کاوش , نماینده ی سیم جوش کاوش , شرکت کاوش جوش" href="https://yabkala.com/index.aspx?Category=%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D8%AC%D9%88%D8%B4-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D9%BE%D9%88%D8%AF%D8%B1%DB%8C&amp;CategoryBrand=475," target="_blank"><span style="color: #0000ff;">شرکت یاب کالا نماینده ی رسمی فروش محصولات جوش و برش کاوش می باشد </span></a></span><br /></strong></span></p> <p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>برای استعلام قیمت لطفا در خواست خود را به شماره ی 02166752806 فکس نمایید <br /></strong></span></p> <p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>یا با شماره تماس های موجود در سایت استعلام قیمت نمایید <br /></strong></span></p></p><hr/> Sunday, November 28, 2021 پودر زیر پودری کاوش KJF-514 https://yabkala.com/product/پودر-زیر-پودری-کاوش-514 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaK.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>سیم جوش زیر پودری کاوش</strong></span></p> <p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong><span style="color: #0000ff;"><a title="سیم جوش کاوش , نماینده ی سیم جوش کاوش , شرکت کاوش جوش" href="https://yabkala.com/index.aspx?Category=%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D8%AC%D9%88%D8%B4-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D9%BE%D9%88%D8%AF%D8%B1%DB%8C&amp;CategoryBrand=475," target="_blank"><span style="color: #0000ff;">شرکت یاب کالا نماینده ی رسمی فروش محصولات جوش و برش کاوش می باشد </span></a></span><br /></strong></span></p> <p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>برای استعلام قیمت لطفا در خواست خود را به شماره ی 02166752806 فکس نمایید <br /></strong></span></p> <p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>یا با شماره تماس های موجود در سایت استعلام قیمت نمایید <br /></strong></span></p></p><hr/> Friday, March 8, 2019 پودر زیر پودری کاوش KJF-210P https://yabkala.com/product/پودر-زیر-پودری-کاوش-210-P <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaK.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>سیم جوش زیر پودری کاوش</strong></span></p> <p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong><span style="color: #0000ff;"><a title="سیم جوش کاوش , نماینده ی سیم جوش کاوش , شرکت کاوش جوش" href="https://yabkala.com/index.aspx?Category=%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D8%AC%D9%88%D8%B4-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D9%BE%D9%88%D8%AF%D8%B1%DB%8C&amp;CategoryBrand=475," target="_blank"><span style="color: #0000ff;">شرکت یاب کالا نماینده ی رسمی فروش محصولات جوش و برش کاوش می باشد </span></a></span><br /></strong></span></p> <p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>برای استعلام قیمت لطفا در خواست خود را به شماره ی 02166752806 فکس نمایید <br /></strong></span></p> <p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>یا با شماره تماس های موجود در سایت استعلام قیمت نمایید <br /></strong></span></p></p><hr/> Friday, March 8, 2019 پودر زیر پودری کاوش KJF-612 https://yabkala.com/product/پودر-زیر-پودری-کاوش-612 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaK.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>سیم جوش زیر پودری کاوش</strong></span></p> <p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong><span style="color: #0000ff;"><a title="سیم جوش کاوش , نماینده ی سیم جوش کاوش , شرکت کاوش جوش" href="https://yabkala.com/index.aspx?Category=%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D8%AC%D9%88%D8%B4-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D9%BE%D9%88%D8%AF%D8%B1%DB%8C&amp;CategoryBrand=475," target="_blank"><span style="color: #0000ff;">شرکت یاب کالا نماینده ی رسمی فروش محصولات جوش و برش کاوش می باشد </span></a></span><br /></strong></span></p> <p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>برای استعلام قیمت لطفا در خواست خود را به شماره ی 02166752806 فکس نمایید <br /></strong></span></p> <p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>یا با شماره تماس های موجود در سایت استعلام قیمت نمایید <br /></strong></span></p></p><hr/> Friday, March 8, 2019 سیم جوش زیر پودری کاوش KJS-125 https://yabkala.com/product/سیم-جوش-زیر-پودری-کاوش-125 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaK.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>سیم جوش زیر پودری کاوش</strong></span></p> <p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong><span style="color: #0000ff;"><a title="سیم جوش کاوش , نماینده ی سیم جوش کاوش , شرکت کاوش جوش" href="https://yabkala.com/index.aspx?Category=%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D8%AC%D9%88%D8%B4-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D9%BE%D9%88%D8%AF%D8%B1%DB%8C&amp;CategoryBrand=475," target="_blank"><span style="color: #0000ff;">شرکت یاب کالا نماینده ی رسمی فروش محصولات جوش و برش کاوش می باشد </span></a></span><br /></strong></span></p> <p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>برای استعلام قیمت لطفا در خواست خود را به شماره ی 02166752806 فکس نمایید <br /></strong></span></p> <p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>یا با شماره تماس های موجود در سایت استعلام قیمت نمایید <br /></strong></span></p></p><hr/> Sunday, November 28, 2021 رینگ سرامیکی تامپو 7 سانتی https://yabkala.com/product/رینگ-سرامیکی-تامپو <img src='./Administrator/files/ProductPic/صضلصل.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>رینگ 7 سانتی سرامیکی مخصوص دستگاه های چاپ تامپو رومیزی <br /></strong></span></p></p><hr/> Friday, September 22, 2023 دستگاه مهرسازی 2 لامپه 30 وات https://yabkala.com/product/دستگاه-مهر-ژلاتینی <img src='./Administrator/files/ProductPic/Teaching-tips-for-stamping-800x800.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>دستگاه مهرسازی MO 650 با دو عدد لامپ 30 وات ژاپن</strong></span></p> <p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>CD آموزش رایگان <br /></strong></span></p></p><hr/> Friday, September 22, 2023 پودر زیر پودری کاوش KJF-920 https://yabkala.com/product/پودر-زیر-پودری-کاوش-920 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaK.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>سیم جوش زیر پودری کاوش</strong></span></p> <p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong><span style="color: #0000ff;"><a title="سیم جوش کاوش , نماینده ی سیم جوش کاوش , شرکت کاوش جوش" href="https://yabkala.com/index.aspx?Category=%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D8%AC%D9%88%D8%B4-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D9%BE%D9%88%D8%AF%D8%B1%DB%8C&amp;CategoryBrand=475," target="_blank"><span style="color: #0000ff;">شرکت یاب کالا نماینده ی رسمی فروش محصولات جوش و برش کاوش می باشد </span></a></span><br /></strong></span></p> <p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>برای استعلام قیمت لطفا در خواست خود را به شماره ی 02166752806 فکس نمایید <br /></strong></span></p> <p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>یا با شماره تماس های موجود در سایت استعلام قیمت نمایید <br /></strong></span></p></p><hr/> Friday, March 8, 2019 سیم تو پودری کاوش KJTUBS-310 https://yabkala.com/product/سیم-جوش-تو-پودری-کاوش-310 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aB.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>سیم جوش تو پودری کاوش</strong> </span></p> <p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong><span style="color: #0000ff;"><a title="سیم جوش کاوش , نماینده ی سیم جوش کاوش , شرکت کاوش جوش" href="https://yabkala.com/index.aspx?Category=%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D8%AC%D9%88%D8%B4-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D9%BE%D9%88%D8%AF%D8%B1%DB%8C&amp;CategoryBrand=475," target="_blank"><span style="color: #0000ff;">شرکت یاب کالا نماینده ی رسمی فروش محصولات جوش و برش کاوش می باشد </span></a></span><br /></strong></span></p> <p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>برای استعلام قیمت لطفا در خواست خود را به شماره ی 02166752806 فکس نمایید <br /></strong></span></p> <p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>یا با شماره تماس های موجود در سایت استعلام قیمت نمایید <br /></strong></span></p> <p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>&nbsp;</strong></span></p></p><hr/> Saturday, March 9, 2019 سیم جوش زیر پودری کاوش KJS-308L https://yabkala.com/product/سیم-جوش-زیر-پودری-کاوش-308 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaK.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>سیم جوش زیر پودری کاوش</strong></span></p> <p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong><span style="color: #0000ff;"><a title="سیم جوش کاوش , نماینده ی سیم جوش کاوش , شرکت کاوش جوش" href="https://yabkala.com/index.aspx?Category=%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D8%AC%D9%88%D8%B4-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D9%BE%D9%88%D8%AF%D8%B1%DB%8C&amp;CategoryBrand=475," target="_blank"><span style="color: #0000ff;">شرکت یاب کالا نماینده ی رسمی فروش محصولات جوش و برش کاوش می باشد </span></a></span><br /></strong></span></p> <p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>برای استعلام قیمت لطفا در خواست خود را به شماره ی 02166752806 فکس نمایید <br /></strong></span></p> <p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>یا با شماره تماس های موجود در سایت استعلام قیمت نمایید <br /></strong></span></p></p><hr/> Sunday, November 28, 2021 دستکش نخی ضد حساسیت https://yabkala.com/product/دستکش-نخی-ضد-حساسیت <img src='./Administrator/files/ProductPic/1622920.jpg' height='100' width='100' /><p><div class="title-product"> <h1><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>&nbsp;</strong></span></h1> </div></p><hr/> Monday, April 22, 2019 سیم جوش زیر پودری کاوش KJS-129 https://yabkala.com/product/سیم-جوش-زیر-پودری-کاوش-129 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaK.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>سیم جوش زیر پودری کاوش</strong></span></p> <p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong><span style="color: #0000ff;"><a title="سیم جوش کاوش , نماینده ی سیم جوش کاوش , شرکت کاوش جوش" href="https://yabkala.com/index.aspx?Category=%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D8%AC%D9%88%D8%B4-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D9%BE%D9%88%D8%AF%D8%B1%DB%8C&amp;CategoryBrand=475," target="_blank"><span style="color: #0000ff;">شرکت یاب کالا نماینده ی رسمی فروش محصولات جوش و برش کاوش می باشد </span></a></span><br /></strong></span></p> <p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>برای استعلام قیمت لطفا در خواست خود را به شماره ی 02166752806 فکس نمایید <br /></strong></span></p> <p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>یا با شماره تماس های موجود در سایت استعلام قیمت نمایید <br /></strong></span></p></p><hr/> Sunday, November 28, 2021 پودر زیر پودری کاوش KJF-232 https://yabkala.com/product/پودر-زیر-پودری-کاوش-232 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaK.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>سیم جوش زیر پودری کاوش</strong></span></p> <p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong><span style="color: #0000ff;"><a title="سیم جوش کاوش , نماینده ی سیم جوش کاوش , شرکت کاوش جوش" href="https://yabkala.com/index.aspx?Category=%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D8%AC%D9%88%D8%B4-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D9%BE%D9%88%D8%AF%D8%B1%DB%8C&amp;CategoryBrand=475," target="_blank"><span style="color: #0000ff;">شرکت یاب کالا نماینده ی رسمی فروش محصولات جوش و برش کاوش می باشد </span></a></span><br /></strong></span></p> <p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>برای استعلام قیمت لطفا در خواست خود را به شماره ی 02166752806 فکس نمایید <br /></strong></span></p> <p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>یا با شماره تماس های موجود در سایت استعلام قیمت نمایید <br /></strong></span></p></p><hr/> Friday, March 8, 2019 پودر زیر پودری کاوش KJF-210 https://yabkala.com/product/پودر-زیر-پودری-کاوش-210 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaK.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>سیم جوش زیر پودری کاوش</strong></span></p> <p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong><span style="color: #0000ff;"><a title="سیم جوش کاوش , نماینده ی سیم جوش کاوش , شرکت کاوش جوش" href="https://yabkala.com/index.aspx?Category=%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D8%AC%D9%88%D8%B4-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D9%BE%D9%88%D8%AF%D8%B1%DB%8C&amp;CategoryBrand=475," target="_blank"><span style="color: #0000ff;">شرکت یاب کالا نماینده ی رسمی فروش محصولات جوش و برش کاوش می باشد </span></a></span><br /></strong></span></p> <p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>برای استعلام قیمت لطفا در خواست خود را به شماره ی 02166752806 فکس نمایید <br /></strong></span></p> <p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>یا با شماره تماس های موجود در سایت استعلام قیمت نمایید <br /></strong></span></p></p><hr/> Friday, March 8, 2019 پودر زیر پودری کاوش KJF-231 https://yabkala.com/product/پودر-زیر-پودری-کاوش-231 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaK.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>سیم جوش زیر پودری کاوش</strong></span></p> <p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong><span style="color: #0000ff;"><a title="سیم جوش کاوش , نماینده ی سیم جوش کاوش , شرکت کاوش جوش" href="https://yabkala.com/index.aspx?Category=%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D8%AC%D9%88%D8%B4-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D9%BE%D9%88%D8%AF%D8%B1%DB%8C&amp;CategoryBrand=475," target="_blank"><span style="color: #0000ff;">شرکت یاب کالا نماینده ی رسمی فروش محصولات جوش و برش کاوش می باشد </span></a></span><br /></strong></span></p> <p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>برای استعلام قیمت لطفا در خواست خود را به شماره ی 02166752806 فکس نمایید <br /></strong></span></p> <p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>یا با شماره تماس های موجود در سایت استعلام قیمت نمایید <br /></strong></span></p></p><hr/> Friday, March 8, 2019 سیم جوش زیر پودری کاوش KJS-128 https://yabkala.com/product/سیم-جوش-زیر-پودری-کاوش-128 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaK.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>سیم جوش زیر پودری کاوش</strong></span></p> <p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong><span style="color: #0000ff;"><a title="سیم جوش کاوش , نماینده ی سیم جوش کاوش , شرکت کاوش جوش" href="https://yabkala.com/index.aspx?Category=%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D8%AC%D9%88%D8%B4-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D9%BE%D9%88%D8%AF%D8%B1%DB%8C&amp;CategoryBrand=475," target="_blank"><span style="color: #0000ff;">شرکت یاب کالا نماینده ی رسمی فروش محصولات جوش و برش کاوش می باشد </span></a></span><br /></strong></span></p> <p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>برای استعلام قیمت لطفا در خواست خود را به شماره ی 02166752806 فکس نمایید <br /></strong></span></p> <p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>یا با شماره تماس های موجود در سایت استعلام قیمت نمایید <br /></strong></span></p></p><hr/> Sunday, November 28, 2021 پودر زیر پودری کاوش KJF-933 https://yabkala.com/product/پودر-زیر-پودری-کاوش-933 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaK.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>سیم جوش زیر پودری کاوش</strong></span></p> <p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong><span style="color: #0000ff;"><a title="سیم جوش کاوش , نماینده ی سیم جوش کاوش , شرکت کاوش جوش" href="https://yabkala.com/index.aspx?Category=%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D8%AC%D9%88%D8%B4-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D9%BE%D9%88%D8%AF%D8%B1%DB%8C&amp;CategoryBrand=475," target="_blank"><span style="color: #0000ff;">شرکت یاب کالا نماینده ی رسمی فروش محصولات جوش و برش کاوش می باشد </span></a></span><br /></strong></span></p> <p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>برای استعلام قیمت لطفا در خواست خود را به شماره ی 02166752806 فکس نمایید <br /></strong></span></p> <p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>یا با شماره تماس های موجود در سایت استعلام قیمت نمایید <br /></strong></span></p></p><hr/> Friday, March 8, 2019 پد تامپو کد 513 https://yabkala.com/product/پد-تامپو-513 <img src='./Administrator/files/ProductPic/513.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="color: #ff0000;"><strong><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">پد دستگاه تامپو کد&nbsp; 513<br /></span></strong></span></p> <p><a title="پد تامپو , پد دستگاه تامپو , ساخت پد دستگاه تامپو , پد تامپون , ساخت پد تامپو , فروش پد تامپو , پد و تامپون , قیمت پد تامپون , پد یا تامپون , انواع پد تامپو , فروش پد تامپو در تهران , اموزش ساخت پد تامپو , پد چاپ تامپو , خرید پد تامپو , پد دستگاه تامپو , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو , قیمت پد تامپو , تامپون یا پد , تفاوت پد و تامپون , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو ," href="https://yabkala.com/catproduct/%D9%BE%D8%AF-%D8%AA%D8%A7%D9%85%D9%BE%D9%88" target="_blank"><span style="color: #ff0000;"><strong><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><img title="پد تامپو , پد دستگاه تامپو , ساخت پد دستگاه تامپو , پد تامپون , ساخت پد تامپو , فروش پد تامپو , پد و تامپون , قیمت پد تامپون , پد یا تامپون , انواع پد تامپو , فروش پد تامپو در تهران , اموزش ساخت پد تامپو , پد چاپ تامپو , خرید پد تامپو , پد دستگاه تامپو , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو , قیمت پد تامپو , تامپون یا پد , تفاوت پد و تامپون , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو ," src="https://yabkala.com/administrator/files/UploadFile/%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%88%DA%AF-%D9%BE%D8%AF.jpg" alt="پد تامپو , پد دستگاه تامپو , ساخت پد دستگاه تامپو , پد تامپون , ساخت پد تامپو , فروش پد تامپو , پد و تامپون , قیمت پد تامپون , پد یا تامپون , انواع پد تامپو , فروش پد تامپو در تهران , اموزش ساخت پد تامپو , پد چاپ تامپو , خرید پد تامپو , پد دستگاه تامپو , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو , قیمت پد تامپو , تامپون یا پد , تفاوت پد و تامپون , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو ," width="200" height="51" /></span></strong></span></a></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>برای سفارش پد با شماره های شرکت تماس بگیرید</strong> </span></p></p><hr/> Friday, January 13, 2023 دستگاه حکاکی ضربه زن پرتابل بادی https://yabkala.com/product/دستگاه-حکاکی-سوزنی-بادی-پرتابل <img src='./Administrator/files/ProductPic/WhatsApp Image 2019-10-16 at 13.41.32.jpeg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, September 7, 2023 پودر زیر پودری کاوش KJF-613 https://yabkala.com/product/پودر-زیر-پودری-کاوش-613 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaK.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>سیم جوش زیر پودری کاوش</strong></span></p> <p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong><span style="color: #0000ff;"><a title="سیم جوش کاوش , نماینده ی سیم جوش کاوش , شرکت کاوش جوش" href="https://yabkala.com/index.aspx?Category=%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D8%AC%D9%88%D8%B4-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D9%BE%D9%88%D8%AF%D8%B1%DB%8C&amp;CategoryBrand=475," target="_blank"><span style="color: #0000ff;">شرکت یاب کالا نماینده ی رسمی فروش محصولات جوش و برش کاوش می باشد </span></a></span><br /></strong></span></p> <p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>برای استعلام قیمت لطفا در خواست خود را به شماره ی 02166752806 فکس نمایید <br /></strong></span></p> <p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>یا با شماره تماس های موجود در سایت استعلام قیمت نمایید <br /></strong></span></p></p><hr/> Friday, March 8, 2019 پد تامپو کد 303 گرد سوراخ دار https://yabkala.com/product/پد-تامپو-at120-2 <img src='./Administrator/files/ProductPic/313.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong><span style="font-size: medium;">اولین سازنده پد های static anti-electric در ایران با متریال واکر آلمان مطابق با آخرین استاندارهای اروپا و مرکب گریزی صفر که باعث بالا رفتن کیفیت چاپ می شود</span> </strong></span></p> <p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong><span style="font-size: medium;">سفارش ساخت پد با هر نوع گرید ( سختی /نرمی ) و با هر نوع فرمی توسط شرکت ابزار تجارت <br /></span></strong></span></p> <p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong><span style="font-size: medium;">&nbsp;</span></strong></span></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p></p><hr/> Wednesday, May 1, 2024 الکترود رضا 6013 سایز 4 https://yabkala.com/product/الکترود-رضا -6013-4 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaSDCSD.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-size: medium; font-family: andale\ mono, times;"><strong>الکترود رضا 6013 سایز 3.25</strong></span></p></p><hr/> Wednesday, March 6, 2019 پد تامپو کد 120 https://yabkala.com/product/پد-تامپو-at120 <img src='./Administrator/files/ProductPic/120.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong><span style="font-size: medium;">اولین سازنده پد های static anti-electric در ایران با متریال واکر آلمان مطابق با آخرین استاندارهای اروپا و مرکب گریزی صفر که باعث بالا رفتن کیفیت چاپ می شود</span> </strong></span></p> <p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong><span style="font-size: medium;">سفارش ساخت پد با هر نوع گرید ( سختی /نرمی ) و با هر نوع فرمی توسط شرکت ابزار تجارت <br /></span></strong></span></p> <p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong><span style="font-size: medium;">&nbsp;</span></strong></span></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p></p><hr/> Wednesday, December 21, 2022 پودر زیر پودری کاوش KJF-910 https://yabkala.com/product/پودر-زیر-پودری-کاوش-910 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaK.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>سیم جوش زیر پودری کاوش</strong></span></p> <p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong><span style="color: #0000ff;"><a title="سیم جوش کاوش , نماینده ی سیم جوش کاوش , شرکت کاوش جوش" href="https://yabkala.com/index.aspx?Category=%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D8%AC%D9%88%D8%B4-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D9%BE%D9%88%D8%AF%D8%B1%DB%8C&amp;CategoryBrand=475," target="_blank"><span style="color: #0000ff;">شرکت یاب کالا نماینده ی رسمی فروش محصولات جوش و برش کاوش می باشد </span></a></span><br /></strong></span></p> <p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>برای استعلام قیمت لطفا در خواست خود را به شماره ی 02166752806 فکس نمایید <br /></strong></span></p> <p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>یا با شماره تماس های موجود در سایت استعلام قیمت نمایید <br /></strong></span></p></p><hr/> Friday, March 8, 2019 پد تامپو کد 124 https://yabkala.com/product/پد-تامپو-AT124 <img src='./Administrator/files/ProductPic/124.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong><span style="font-size: medium;">اولین سازنده پد های static anti-electric در ایران با متریال واکر آلمان مطابق با آخرین استاندارهای اروپا و مرکب گریزی صفر که باعث بالا رفتن کیفیت چاپ می شود</span> </strong></span></p> <p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong><span style="font-size: medium;">سفارش ساخت پد با هر نوع گرید ( سختی /نرمی ) و با هر نوع فرمی توسط شرکت ابزار تجارت <br /></span></strong></span></p> <p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong><span style="font-size: medium;">&nbsp;</span></strong></span></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p></p><hr/> Wednesday, December 21, 2022 صفحه سنگبر کلینگ اسپور 115X3 https://yabkala.com/product/صفحه-سنگبر-کلینگ-اسپور-مینی <p>نماینــــده ی رســمی صفحــه سنــگ های کلینگ اسپور KLING SPOR صفـحه سنــگ هـای کلینگ اسپور آلمان</p><hr/> Thursday, January 3, 2019 پد تامپو کد 509 https://yabkala.com/product/پد-تامپو-509 <img src='./Administrator/files/ProductPic/509.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="color: #ff0000;"><strong><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">پد دستگاه تامپو کد&nbsp; 509<br /></span></strong></span></p> <p><a title="پد تامپو , پد دستگاه تامپو , ساخت پد دستگاه تامپو , پد تامپون , ساخت پد تامپو , فروش پد تامپو , پد و تامپون , قیمت پد تامپون , پد یا تامپون , انواع پد تامپو , فروش پد تامپو در تهران , اموزش ساخت پد تامپو , پد چاپ تامپو , خرید پد تامپو , پد دستگاه تامپو , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو , قیمت پد تامپو , تامپون یا پد , تفاوت پد و تامپون , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو ," href="https://yabkala.com/catproduct/%D9%BE%D8%AF-%D8%AA%D8%A7%D9%85%D9%BE%D9%88" target="_blank"><span style="color: #ff0000;"><strong><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><img title="پد تامپو , پد دستگاه تامپو , ساخت پد دستگاه تامپو , پد تامپون , ساخت پد تامپو , فروش پد تامپو , پد و تامپون , قیمت پد تامپون , پد یا تامپون , انواع پد تامپو , فروش پد تامپو در تهران , اموزش ساخت پد تامپو , پد چاپ تامپو , خرید پد تامپو , پد دستگاه تامپو , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو , قیمت پد تامپو , تامپون یا پد , تفاوت پد و تامپون , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو ," src="https://yabkala.com/administrator/files/UploadFile/%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%88%DA%AF-%D9%BE%D8%AF.jpg" alt="پد تامپو , پد دستگاه تامپو , ساخت پد دستگاه تامپو , پد تامپون , ساخت پد تامپو , فروش پد تامپو , پد و تامپون , قیمت پد تامپون , پد یا تامپون , انواع پد تامپو , فروش پد تامپو در تهران , اموزش ساخت پد تامپو , پد چاپ تامپو , خرید پد تامپو , پد دستگاه تامپو , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو , قیمت پد تامپو , تامپون یا پد , تفاوت پد و تامپون , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو ," width="200" height="51" /></span></strong></span></a></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>برای سفارش پد با شماره های شرکت تماس بگیرید</strong> </span></p></p><hr/> Friday, January 13, 2023 پد تامپو کد 511 https://yabkala.com/product/پد-تامپو-511 <img src='./Administrator/files/ProductPic/511.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="color: #ff0000;"><strong><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">پد دستگاه تامپو کد&nbsp; 511<br /></span></strong></span></p> <p><a title="پد تامپو , پد دستگاه تامپو , ساخت پد دستگاه تامپو , پد تامپون , ساخت پد تامپو , فروش پد تامپو , پد و تامپون , قیمت پد تامپون , پد یا تامپون , انواع پد تامپو , فروش پد تامپو در تهران , اموزش ساخت پد تامپو , پد چاپ تامپو , خرید پد تامپو , پد دستگاه تامپو , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو , قیمت پد تامپو , تامپون یا پد , تفاوت پد و تامپون , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو ," href="https://yabkala.com/catproduct/%D9%BE%D8%AF-%D8%AA%D8%A7%D9%85%D9%BE%D9%88" target="_blank"><span style="color: #ff0000;"><strong><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><img title="پد تامپو , پد دستگاه تامپو , ساخت پد دستگاه تامپو , پد تامپون , ساخت پد تامپو , فروش پد تامپو , پد و تامپون , قیمت پد تامپون , پد یا تامپون , انواع پد تامپو , فروش پد تامپو در تهران , اموزش ساخت پد تامپو , پد چاپ تامپو , خرید پد تامپو , پد دستگاه تامپو , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو , قیمت پد تامپو , تامپون یا پد , تفاوت پد و تامپون , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو ," src="https://yabkala.com/administrator/files/UploadFile/%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%88%DA%AF-%D9%BE%D8%AF.jpg" alt="پد تامپو , پد دستگاه تامپو , ساخت پد دستگاه تامپو , پد تامپون , ساخت پد تامپو , فروش پد تامپو , پد و تامپون , قیمت پد تامپون , پد یا تامپون , انواع پد تامپو , فروش پد تامپو در تهران , اموزش ساخت پد تامپو , پد چاپ تامپو , خرید پد تامپو , پد دستگاه تامپو , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو , قیمت پد تامپو , تامپون یا پد , تفاوت پد و تامپون , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو ," width="200" height="51" /></span></strong></span></a></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>برای سفارش پد با شماره های شرکت تماس بگیرید</strong> </span></p></p><hr/> Friday, January 13, 2023 دستگاه حکاکی ضربه زن ایستاده https://yabkala.com/product/دستگاه-حکاکی-ضربه-زن <img src='./Administrator/files/ProductPic/WhatsApp Image 2019-10-16 at 13.41.28(2).jpeg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, September 7, 2023 پد تامپو کد 106 https://yabkala.com/product/پد-تامپو-106 <img src='./Administrator/files/ProductPic/106.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="color: #ff0000;"><strong><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">پد دستگاه تامپو کد&nbsp; 106 <br /></span></strong></span></p> <p><a title="پد تامپو , پد دستگاه تامپو , ساخت پد دستگاه تامپو , پد تامپون , ساخت پد تامپو , فروش پد تامپو , پد و تامپون , قیمت پد تامپون , پد یا تامپون , انواع پد تامپو , فروش پد تامپو در تهران , اموزش ساخت پد تامپو , پد چاپ تامپو , خرید پد تامپو , پد دستگاه تامپو , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو , قیمت پد تامپو , تامپون یا پد , تفاوت پد و تامپون , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو ," href="https://yabkala.com/catproduct/%D9%BE%D8%AF-%D8%AA%D8%A7%D9%85%D9%BE%D9%88" target="_blank"><span style="color: #ff0000;"><strong><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><img title="پد تامپو , پد دستگاه تامپو , ساخت پد دستگاه تامپو , پد تامپون , ساخت پد تامپو , فروش پد تامپو , پد و تامپون , قیمت پد تامپون , پد یا تامپون , انواع پد تامپو , فروش پد تامپو در تهران , اموزش ساخت پد تامپو , پد چاپ تامپو , خرید پد تامپو , پد دستگاه تامپو , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو , قیمت پد تامپو , تامپون یا پد , تفاوت پد و تامپون , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو ," src="https://yabkala.com/administrator/files/UploadFile/%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%88%DA%AF-%D9%BE%D8%AF.jpg" alt="پد تامپو , پد دستگاه تامپو , ساخت پد دستگاه تامپو , پد تامپون , ساخت پد تامپو , فروش پد تامپو , پد و تامپون , قیمت پد تامپون , پد یا تامپون , انواع پد تامپو , فروش پد تامپو در تهران , اموزش ساخت پد تامپو , پد چاپ تامپو , خرید پد تامپو , پد دستگاه تامپو , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو , قیمت پد تامپو , تامپون یا پد , تفاوت پد و تامپون , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو ," width="200" height="51" /></span></strong></span></a></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>برای سفارش پد با شماره های شرکت تماس بگیرید</strong> </span></p></p><hr/> Friday, January 13, 2023 رینگ تامپو تنگستن کارباید 7 سانتی https://yabkala.com/product/رینگ-فولادی-دستگاه-تامپو <img src='./Administrator/files/ProductPic/ثفت5.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>رینگ 7 سانتی فولادی مخصوص دستگاه های چاپ تامپو رومیزی ایرانی</strong></span></p></p><hr/> Friday, September 22, 2023 پد تامپو کد 511/3 https://yabkala.com/product/تولید-پد-تامپو <img src='./Administrator/files/ProductPic/511-3.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="color: #ff0000;"><strong><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">پد دستگاه تامپو کد&nbsp; 511/3<br /></span></strong></span></p> <p><a title="پد تامپو , پد دستگاه تامپو , ساخت پد دستگاه تامپو , پد تامپون , ساخت پد تامپو , فروش پد تامپو , پد و تامپون , قیمت پد تامپون , پد یا تامپون , انواع پد تامپو , فروش پد تامپو در تهران , اموزش ساخت پد تامپو , پد چاپ تامپو , خرید پد تامپو , پد دستگاه تامپو , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو , قیمت پد تامپو , تامپون یا پد , تفاوت پد و تامپون , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو ," href="https://yabkala.com/catproduct/%D9%BE%D8%AF-%D8%AA%D8%A7%D9%85%D9%BE%D9%88" target="_blank"><span style="color: #ff0000;"><strong><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><img title="پد تامپو , پد دستگاه تامپو , ساخت پد دستگاه تامپو , پد تامپون , ساخت پد تامپو , فروش پد تامپو , پد و تامپون , قیمت پد تامپون , پد یا تامپون , انواع پد تامپو , فروش پد تامپو در تهران , اموزش ساخت پد تامپو , پد چاپ تامپو , خرید پد تامپو , پد دستگاه تامپو , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو , قیمت پد تامپو , تامپون یا پد , تفاوت پد و تامپون , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو ," src="https://yabkala.com/administrator/files/UploadFile/%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%88%DA%AF-%D9%BE%D8%AF.jpg" alt="پد تامپو , پد دستگاه تامپو , ساخت پد دستگاه تامپو , پد تامپون , ساخت پد تامپو , فروش پد تامپو , پد و تامپون , قیمت پد تامپون , پد یا تامپون , انواع پد تامپو , فروش پد تامپو در تهران , اموزش ساخت پد تامپو , پد چاپ تامپو , خرید پد تامپو , پد دستگاه تامپو , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو , قیمت پد تامپو , تامپون یا پد , تفاوت پد و تامپون , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو ," width="200" height="51" /></span></strong></span></a></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>برای سفارش پد با شماره های شرکت تماس بگیرید</strong> </span></p></p><hr/> Friday, January 13, 2023 پد تامپو کد 510 https://yabkala.com/product/پد-تامپو-510 <img src='./Administrator/files/ProductPic/510.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="color: #ff0000;"><strong><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">پد دستگاه تامپو کد&nbsp; 510<br /></span></strong></span></p> <p><a title="پد تامپو , پد دستگاه تامپو , ساخت پد دستگاه تامپو , پد تامپون , ساخت پد تامپو , فروش پد تامپو , پد و تامپون , قیمت پد تامپون , پد یا تامپون , انواع پد تامپو , فروش پد تامپو در تهران , اموزش ساخت پد تامپو , پد چاپ تامپو , خرید پد تامپو , پد دستگاه تامپو , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو , قیمت پد تامپو , تامپون یا پد , تفاوت پد و تامپون , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو ," href="https://yabkala.com/catproduct/%D9%BE%D8%AF-%D8%AA%D8%A7%D9%85%D9%BE%D9%88" target="_blank"><span style="color: #ff0000;"><strong><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><img title="پد تامپو , پد دستگاه تامپو , ساخت پد دستگاه تامپو , پد تامپون , ساخت پد تامپو , فروش پد تامپو , پد و تامپون , قیمت پد تامپون , پد یا تامپون , انواع پد تامپو , فروش پد تامپو در تهران , اموزش ساخت پد تامپو , پد چاپ تامپو , خرید پد تامپو , پد دستگاه تامپو , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو , قیمت پد تامپو , تامپون یا پد , تفاوت پد و تامپون , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو ," src="https://yabkala.com/administrator/files/UploadFile/%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%88%DA%AF-%D9%BE%D8%AF.jpg" alt="پد تامپو , پد دستگاه تامپو , ساخت پد دستگاه تامپو , پد تامپون , ساخت پد تامپو , فروش پد تامپو , پد و تامپون , قیمت پد تامپون , پد یا تامپون , انواع پد تامپو , فروش پد تامپو در تهران , اموزش ساخت پد تامپو , پد چاپ تامپو , خرید پد تامپو , پد دستگاه تامپو , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو , قیمت پد تامپو , تامپون یا پد , تفاوت پد و تامپون , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو ," width="200" height="51" /></span></strong></span></a></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>برای سفارش پد با شماره های شرکت تماس بگیرید</strong> </span></p></p><hr/> Friday, January 13, 2023 کاپ فولادی با رینگ تنگستن https://yabkala.com/product/کاپ-تامپو <p>کاپ آلومینیومی تامپو با رینگ 7 سانتی از جنس تنگستن کارباید با واشر PUE ساخته شده توسط شرکت ابزار تجارت می باشد 02166736774</p><hr/> Thursday, September 21, 2023 دستگاه مهرسازی 2 لامپه 8 وات https://yabkala.com/product/دستگاه-مهرسازی-2-لامپه-8-وات <img src='./Administrator/files/ProductPic/cbf8e3240d5f950d9aeaea1513f9772b095947f4_1638800565.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>دستگاه مهرسازی MO 602 با دو عدد لامپ هیتاچی ژاپن</strong></span></p> <p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>CD آموزش رایگان <br /></strong></span></p></p><hr/> Friday, September 22, 2023 رینگ فولادی تامپو 7 سانت چینی https://yabkala.com/product/رینگ-فولادی-تامپو <img src='./Administrator/files/ProductPic/لثسل.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>رینگ 7 سانتی فولادی مخصوص دستگاه های چاپ تامپو رومیزی چینی</strong> </span></p></p><hr/> Thursday, September 21, 2023 رنگ زرد مارابو آلمان TPR 922 https://yabkala.com/product/رنگ-مارابو-922 <img src='./Administrator/files/ProductPic/tpr922.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>رنگ مارابو آلمان مشکی قوطی 1 کیلویی با کد فنی <span style="color: #ffff00;">TPR 922 </span><br /></strong></span></p></p><hr/> Monday, January 9, 2023 رنگ زرد مارابو آلمان TPR 924 https://yabkala.com/product/رنگ-مارابو-924 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aفحق 924.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>رنگ مارابو آلمان زرد قوطی 1 کیلویی با کد فنی<span style="color: #ffff00; background-color: #ffff00;"> TPR 924</span><br /></strong></span></p></p><hr/> Monday, January 9, 2023 صفحه ی استیل بر کداس 180X1/6 https://yabkala.com/product/صفحه ی-استیل-بر-کداس-180 <p>صفحه سنگ کداس آلمان KEDAS دارای مقاومت بسیار بالا شرکت یاب کالا نماینده ی رسمی صفحه سنگ کداس آلمان 02166736726 - 02166736774 </p><hr/> Monday, November 29, 2021 رنگ آبی مارابو آلمان TPR 954 https://yabkala.com/product/رنگ-مارابو-954 <img src='./Administrator/files/ProductPic/TPR 954.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>رنگ مارابو آلمان آبیقوطی 1 کیلویی با کد فنی <span style="color: #00ccff;">TPR 954</span><br /></strong></span></p></p><hr/> Monday, January 9, 2023 پد تامپو کد 506 https://yabkala.com/product/پد-تامپو-506 <img src='./Administrator/files/ProductPic/506.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="color: #ff0000;"><strong><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">پد دستگاه تامپو کد&nbsp; 506<br /></span></strong></span></p> <p><a title="پد تامپو , پد دستگاه تامپو , ساخت پد دستگاه تامپو , پد تامپون , ساخت پد تامپو , فروش پد تامپو , پد و تامپون , قیمت پد تامپون , پد یا تامپون , انواع پد تامپو , فروش پد تامپو در تهران , اموزش ساخت پد تامپو , پد چاپ تامپو , خرید پد تامپو , پد دستگاه تامپو , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو , قیمت پد تامپو , تامپون یا پد , تفاوت پد و تامپون , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو ," href="https://yabkala.com/catproduct/%D9%BE%D8%AF-%D8%AA%D8%A7%D9%85%D9%BE%D9%88" target="_blank"><span style="color: #ff0000;"><strong><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><img title="پد تامپو , پد دستگاه تامپو , ساخت پد دستگاه تامپو , پد تامپون , ساخت پد تامپو , فروش پد تامپو , پد و تامپون , قیمت پد تامپون , پد یا تامپون , انواع پد تامپو , فروش پد تامپو در تهران , اموزش ساخت پد تامپو , پد چاپ تامپو , خرید پد تامپو , پد دستگاه تامپو , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو , قیمت پد تامپو , تامپون یا پد , تفاوت پد و تامپون , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو ," src="https://yabkala.com/administrator/files/UploadFile/%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%88%DA%AF-%D9%BE%D8%AF.jpg" alt="پد تامپو , پد دستگاه تامپو , ساخت پد دستگاه تامپو , پد تامپون , ساخت پد تامپو , فروش پد تامپو , پد و تامپون , قیمت پد تامپون , پد یا تامپون , انواع پد تامپو , فروش پد تامپو در تهران , اموزش ساخت پد تامپو , پد چاپ تامپو , خرید پد تامپو , پد دستگاه تامپو , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو , قیمت پد تامپو , تامپون یا پد , تفاوت پد و تامپون , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو ," width="200" height="51" /></span></strong></span></a></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>برای سفارش پد با شماره های شرکت تماس بگیرید</strong> </span></p></p><hr/> Friday, January 13, 2023 رنگ نارنجی مارابو آلمان TPR 926 https://yabkala.com/product/نماینده-رنگ-مارابو-926 <img src='./Administrator/files/ProductPic/TPR 926.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>رنگ مارابو آلمان نارنجی قوطی 1 کیلویی با کد فنی <span style="color: #ff6600;">TPR 926 </span><br /></strong></span></p></p><hr/> Monday, January 9, 2023 پد تامپو کد 209 https://yabkala.com/product/پد-تامپو-209 <img src='./Administrator/files/ProductPic/209.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="color: #ff0000;"><strong><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">پد دستگاه تامپو کد&nbsp; 209<br /></span></strong></span></p> <p><a title="پد تامپو , پد دستگاه تامپو , ساخت پد دستگاه تامپو , پد تامپون , ساخت پد تامپو , فروش پد تامپو , پد و تامپون , قیمت پد تامپون , پد یا تامپون , انواع پد تامپو , فروش پد تامپو در تهران , اموزش ساخت پد تامپو , پد چاپ تامپو , خرید پد تامپو , پد دستگاه تامپو , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو , قیمت پد تامپو , تامپون یا پد , تفاوت پد و تامپون , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو ," href="https://yabkala.com/catproduct/%D9%BE%D8%AF-%D8%AA%D8%A7%D9%85%D9%BE%D9%88" target="_blank"><span style="color: #ff0000;"><strong><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><img title="پد تامپو , پد دستگاه تامپو , ساخت پد دستگاه تامپو , پد تامپون , ساخت پد تامپو , فروش پد تامپو , پد و تامپون , قیمت پد تامپون , پد یا تامپون , انواع پد تامپو , فروش پد تامپو در تهران , اموزش ساخت پد تامپو , پد چاپ تامپو , خرید پد تامپو , پد دستگاه تامپو , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو , قیمت پد تامپو , تامپون یا پد , تفاوت پد و تامپون , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو ," src="https://yabkala.com/administrator/files/UploadFile/%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%88%DA%AF-%D9%BE%D8%AF.jpg" alt="پد تامپو , پد دستگاه تامپو , ساخت پد دستگاه تامپو , پد تامپون , ساخت پد تامپو , فروش پد تامپو , پد و تامپون , قیمت پد تامپون , پد یا تامپون , انواع پد تامپو , فروش پد تامپو در تهران , اموزش ساخت پد تامپو , پد چاپ تامپو , خرید پد تامپو , پد دستگاه تامپو , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو , قیمت پد تامپو , تامپون یا پد , تفاوت پد و تامپون , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو ," width="200" height="51" /></span></strong></span></a></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>برای سفارش پد با شماره های شرکت تماس بگیرید</strong> </span></p></p><hr/> Friday, January 13, 2023 پد تامپو کد 503 https://yabkala.com/product/پد-تامپو-503 <img src='./Administrator/files/ProductPic/503.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="color: #ff0000;"><strong><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">پد دستگاه تامپو کد&nbsp; 503<br /></span></strong></span></p> <p><a title="پد تامپو , پد دستگاه تامپو , ساخت پد دستگاه تامپو , پد تامپون , ساخت پد تامپو , فروش پد تامپو , پد و تامپون , قیمت پد تامپون , پد یا تامپون , انواع پد تامپو , فروش پد تامپو در تهران , اموزش ساخت پد تامپو , پد چاپ تامپو , خرید پد تامپو , پد دستگاه تامپو , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو , قیمت پد تامپو , تامپون یا پد , تفاوت پد و تامپون , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو ," href="https://yabkala.com/catproduct/%D9%BE%D8%AF-%D8%AA%D8%A7%D9%85%D9%BE%D9%88" target="_blank"><span style="color: #ff0000;"><strong><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><img title="پد تامپو , پد دستگاه تامپو , ساخت پد دستگاه تامپو , پد تامپون , ساخت پد تامپو , فروش پد تامپو , پد و تامپون , قیمت پد تامپون , پد یا تامپون , انواع پد تامپو , فروش پد تامپو در تهران , اموزش ساخت پد تامپو , پد چاپ تامپو , خرید پد تامپو , پد دستگاه تامپو , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو , قیمت پد تامپو , تامپون یا پد , تفاوت پد و تامپون , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو ," src="https://yabkala.com/administrator/files/UploadFile/%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%88%DA%AF-%D9%BE%D8%AF.jpg" alt="پد تامپو , پد دستگاه تامپو , ساخت پد دستگاه تامپو , پد تامپون , ساخت پد تامپو , فروش پد تامپو , پد و تامپون , قیمت پد تامپون , پد یا تامپون , انواع پد تامپو , فروش پد تامپو در تهران , اموزش ساخت پد تامپو , پد چاپ تامپو , خرید پد تامپو , پد دستگاه تامپو , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو , قیمت پد تامپو , تامپون یا پد , تفاوت پد و تامپون , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو ," width="200" height="51" /></span></strong></span></a></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>برای سفارش پد با شماره های شرکت تماس بگیرید</strong> </span></p></p><hr/> Friday, January 13, 2023 پد تامپو کد 508 https://yabkala.com/product/پد-تامپو-508 <img src='./Administrator/files/ProductPic/508.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="color: #ff0000;"><strong><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">پد دستگاه تامپو کد&nbsp; 508<br /></span></strong></span></p> <p><a title="پد تامپو , پد دستگاه تامپو , ساخت پد دستگاه تامپو , پد تامپون , ساخت پد تامپو , فروش پد تامپو , پد و تامپون , قیمت پد تامپون , پد یا تامپون , انواع پد تامپو , فروش پد تامپو در تهران , اموزش ساخت پد تامپو , پد چاپ تامپو , خرید پد تامپو , پد دستگاه تامپو , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو , قیمت پد تامپو , تامپون یا پد , تفاوت پد و تامپون , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو ," href="https://yabkala.com/catproduct/%D9%BE%D8%AF-%D8%AA%D8%A7%D9%85%D9%BE%D9%88" target="_blank"><span style="color: #ff0000;"><strong><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><img title="پد تامپو , پد دستگاه تامپو , ساخت پد دستگاه تامپو , پد تامپون , ساخت پد تامپو , فروش پد تامپو , پد و تامپون , قیمت پد تامپون , پد یا تامپون , انواع پد تامپو , فروش پد تامپو در تهران , اموزش ساخت پد تامپو , پد چاپ تامپو , خرید پد تامپو , پد دستگاه تامپو , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو , قیمت پد تامپو , تامپون یا پد , تفاوت پد و تامپون , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو ," src="https://yabkala.com/administrator/files/UploadFile/%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%88%DA%AF-%D9%BE%D8%AF.jpg" alt="پد تامپو , پد دستگاه تامپو , ساخت پد دستگاه تامپو , پد تامپون , ساخت پد تامپو , فروش پد تامپو , پد و تامپون , قیمت پد تامپون , پد یا تامپون , انواع پد تامپو , فروش پد تامپو در تهران , اموزش ساخت پد تامپو , پد چاپ تامپو , خرید پد تامپو , پد دستگاه تامپو , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو , قیمت پد تامپو , تامپون یا پد , تفاوت پد و تامپون , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو ," width="200" height="51" /></span></strong></span></a></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>برای سفارش پد با شماره های شرکت تماس بگیرید</strong> </span></p></p><hr/> Friday, January 13, 2023 پد تامپو کد 207 https://yabkala.com/product/پد-تامپو-207 <img src='./Administrator/files/ProductPic/207.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="color: #ff0000;"><strong><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">پد دستگاه تامپو کد&nbsp; 207<br /></span></strong></span></p> <p><a title="پد تامپو , پد دستگاه تامپو , ساخت پد دستگاه تامپو , پد تامپون , ساخت پد تامپو , فروش پد تامپو , پد و تامپون , قیمت پد تامپون , پد یا تامپون , انواع پد تامپو , فروش پد تامپو در تهران , اموزش ساخت پد تامپو , پد چاپ تامپو , خرید پد تامپو , پد دستگاه تامپو , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو , قیمت پد تامپو , تامپون یا پد , تفاوت پد و تامپون , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو ," href="https://yabkala.com/catproduct/%D9%BE%D8%AF-%D8%AA%D8%A7%D9%85%D9%BE%D9%88" target="_blank"><span style="color: #ff0000;"><strong><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><img title="پد تامپو , پد دستگاه تامپو , ساخت پد دستگاه تامپو , پد تامپون , ساخت پد تامپو , فروش پد تامپو , پد و تامپون , قیمت پد تامپون , پد یا تامپون , انواع پد تامپو , فروش پد تامپو در تهران , اموزش ساخت پد تامپو , پد چاپ تامپو , خرید پد تامپو , پد دستگاه تامپو , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو , قیمت پد تامپو , تامپون یا پد , تفاوت پد و تامپون , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو ," src="https://yabkala.com/administrator/files/UploadFile/%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%88%DA%AF-%D9%BE%D8%AF.jpg" alt="پد تامپو , پد دستگاه تامپو , ساخت پد دستگاه تامپو , پد تامپون , ساخت پد تامپو , فروش پد تامپو , پد و تامپون , قیمت پد تامپون , پد یا تامپون , انواع پد تامپو , فروش پد تامپو در تهران , اموزش ساخت پد تامپو , پد چاپ تامپو , خرید پد تامپو , پد دستگاه تامپو , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو , قیمت پد تامپو , تامپون یا پد , تفاوت پد و تامپون , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو ," width="200" height="51" /></span></strong></span></a></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>برای سفارش پد با شماره های شرکت تماس بگیرید</strong> </span></p></p><hr/> Friday, January 13, 2023 پد تامپو کد 505 https://yabkala.com/product/پد-تامپو-505 <img src='./Administrator/files/ProductPic/505.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="color: #ff0000;"><strong><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">پد دستگاه تامپو کد&nbsp; 505<br /></span></strong></span></p> <p><a title="پد تامپو , پد دستگاه تامپو , ساخت پد دستگاه تامپو , پد تامپون , ساخت پد تامپو , فروش پد تامپو , پد و تامپون , قیمت پد تامپون , پد یا تامپون , انواع پد تامپو , فروش پد تامپو در تهران , اموزش ساخت پد تامپو , پد چاپ تامپو , خرید پد تامپو , پد دستگاه تامپو , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو , قیمت پد تامپو , تامپون یا پد , تفاوت پد و تامپون , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو ," href="https://yabkala.com/catproduct/%D9%BE%D8%AF-%D8%AA%D8%A7%D9%85%D9%BE%D9%88" target="_blank"><span style="color: #ff0000;"><strong><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><img title="پد تامپو , پد دستگاه تامپو , ساخت پد دستگاه تامپو , پد تامپون , ساخت پد تامپو , فروش پد تامپو , پد و تامپون , قیمت پد تامپون , پد یا تامپون , انواع پد تامپو , فروش پد تامپو در تهران , اموزش ساخت پد تامپو , پد چاپ تامپو , خرید پد تامپو , پد دستگاه تامپو , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو , قیمت پد تامپو , تامپون یا پد , تفاوت پد و تامپون , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو ," src="https://yabkala.com/administrator/files/UploadFile/%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%88%DA%AF-%D9%BE%D8%AF.jpg" alt="پد تامپو , پد دستگاه تامپو , ساخت پد دستگاه تامپو , پد تامپون , ساخت پد تامپو , فروش پد تامپو , پد و تامپون , قیمت پد تامپون , پد یا تامپون , انواع پد تامپو , فروش پد تامپو در تهران , اموزش ساخت پد تامپو , پد چاپ تامپو , خرید پد تامپو , پد دستگاه تامپو , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو , قیمت پد تامپو , تامپون یا پد , تفاوت پد و تامپون , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو ," width="200" height="51" /></span></strong></span></a></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>برای سفارش پد با شماره های شرکت تماس بگیرید</strong> </span></p></p><hr/> Friday, January 13, 2023 پد تامپو کد 208 https://yabkala.com/product/پد-تامپو-208 <img src='./Administrator/files/ProductPic/208.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="color: #ff0000;"><strong><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">پد دستگاه تامپو کد&nbsp; 208<br /></span></strong></span></p> <p><a title="پد تامپو , پد دستگاه تامپو , ساخت پد دستگاه تامپو , پد تامپون , ساخت پد تامپو , فروش پد تامپو , پد و تامپون , قیمت پد تامپون , پد یا تامپون , انواع پد تامپو , فروش پد تامپو در تهران , اموزش ساخت پد تامپو , پد چاپ تامپو , خرید پد تامپو , پد دستگاه تامپو , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو , قیمت پد تامپو , تامپون یا پد , تفاوت پد و تامپون , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو ," href="https://yabkala.com/catproduct/%D9%BE%D8%AF-%D8%AA%D8%A7%D9%85%D9%BE%D9%88" target="_blank"><span style="color: #ff0000;"><strong><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><img title="پد تامپو , پد دستگاه تامپو , ساخت پد دستگاه تامپو , پد تامپون , ساخت پد تامپو , فروش پد تامپو , پد و تامپون , قیمت پد تامپون , پد یا تامپون , انواع پد تامپو , فروش پد تامپو در تهران , اموزش ساخت پد تامپو , پد چاپ تامپو , خرید پد تامپو , پد دستگاه تامپو , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو , قیمت پد تامپو , تامپون یا پد , تفاوت پد و تامپون , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو ," src="https://yabkala.com/administrator/files/UploadFile/%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%88%DA%AF-%D9%BE%D8%AF.jpg" alt="پد تامپو , پد دستگاه تامپو , ساخت پد دستگاه تامپو , پد تامپون , ساخت پد تامپو , فروش پد تامپو , پد و تامپون , قیمت پد تامپون , پد یا تامپون , انواع پد تامپو , فروش پد تامپو در تهران , اموزش ساخت پد تامپو , پد چاپ تامپو , خرید پد تامپو , پد دستگاه تامپو , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو , قیمت پد تامپو , تامپون یا پد , تفاوت پد و تامپون , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو ," width="200" height="51" /></span></strong></span></a></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>برای سفارش پد با شماره های شرکت تماس بگیرید</strong> </span></p></p><hr/> Friday, January 13, 2023 پد تامپو کد 504 https://yabkala.com/product/پد-تامپو-504 <img src='./Administrator/files/ProductPic/504.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="color: #ff0000;"><strong><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">پد دستگاه تامپو کد&nbsp; 504<br /></span></strong></span></p> <p><a title="پد تامپو , پد دستگاه تامپو , ساخت پد دستگاه تامپو , پد تامپون , ساخت پد تامپو , فروش پد تامپو , پد و تامپون , قیمت پد تامپون , پد یا تامپون , انواع پد تامپو , فروش پد تامپو در تهران , اموزش ساخت پد تامپو , پد چاپ تامپو , خرید پد تامپو , پد دستگاه تامپو , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو , قیمت پد تامپو , تامپون یا پد , تفاوت پد و تامپون , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو ," href="https://yabkala.com/catproduct/%D9%BE%D8%AF-%D8%AA%D8%A7%D9%85%D9%BE%D9%88" target="_blank"><span style="color: #ff0000;"><strong><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><img title="پد تامپو , پد دستگاه تامپو , ساخت پد دستگاه تامپو , پد تامپون , ساخت پد تامپو , فروش پد تامپو , پد و تامپون , قیمت پد تامپون , پد یا تامپون , انواع پد تامپو , فروش پد تامپو در تهران , اموزش ساخت پد تامپو , پد چاپ تامپو , خرید پد تامپو , پد دستگاه تامپو , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو , قیمت پد تامپو , تامپون یا پد , تفاوت پد و تامپون , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو ," src="https://yabkala.com/administrator/files/UploadFile/%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%88%DA%AF-%D9%BE%D8%AF.jpg" alt="پد تامپو , پد دستگاه تامپو , ساخت پد دستگاه تامپو , پد تامپون , ساخت پد تامپو , فروش پد تامپو , پد و تامپون , قیمت پد تامپون , پد یا تامپون , انواع پد تامپو , فروش پد تامپو در تهران , اموزش ساخت پد تامپو , پد چاپ تامپو , خرید پد تامپو , پد دستگاه تامپو , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو , قیمت پد تامپو , تامپون یا پد , تفاوت پد و تامپون , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو ," width="200" height="51" /></span></strong></span></a></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>برای سفارش پد با شماره های شرکت تماس بگیرید</strong> </span></p></p><hr/> Friday, January 13, 2023 پد تامپو کد 216 https://yabkala.com/product/پد-تامپو-216 <img src='./Administrator/files/ProductPic/216.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="color: #ff0000;"><strong><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">پد دستگاه تامپو کد&nbsp; 216<br /></span></strong></span></p> <p><a title="پد تامپو , پد دستگاه تامپو , ساخت پد دستگاه تامپو , پد تامپون , ساخت پد تامپو , فروش پد تامپو , پد و تامپون , قیمت پد تامپون , پد یا تامپون , انواع پد تامپو , فروش پد تامپو در تهران , اموزش ساخت پد تامپو , پد چاپ تامپو , خرید پد تامپو , پد دستگاه تامپو , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو , قیمت پد تامپو , تامپون یا پد , تفاوت پد و تامپون , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو ," href="https://yabkala.com/catproduct/%D9%BE%D8%AF-%D8%AA%D8%A7%D9%85%D9%BE%D9%88" target="_blank"><span style="color: #ff0000;"><strong><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><img title="پد تامپو , پد دستگاه تامپو , ساخت پد دستگاه تامپو , پد تامپون , ساخت پد تامپو , فروش پد تامپو , پد و تامپون , قیمت پد تامپون , پد یا تامپون , انواع پد تامپو , فروش پد تامپو در تهران , اموزش ساخت پد تامپو , پد چاپ تامپو , خرید پد تامپو , پد دستگاه تامپو , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو , قیمت پد تامپو , تامپون یا پد , تفاوت پد و تامپون , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو ," src="https://yabkala.com/administrator/files/UploadFile/%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%88%DA%AF-%D9%BE%D8%AF.jpg" alt="پد تامپو , پد دستگاه تامپو , ساخت پد دستگاه تامپو , پد تامپون , ساخت پد تامپو , فروش پد تامپو , پد و تامپون , قیمت پد تامپون , پد یا تامپون , انواع پد تامپو , فروش پد تامپو در تهران , اموزش ساخت پد تامپو , پد چاپ تامپو , خرید پد تامپو , پد دستگاه تامپو , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو , قیمت پد تامپو , تامپون یا پد , تفاوت پد و تامپون , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو ," width="200" height="51" /></span></strong></span></a></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>برای سفارش پد با شماره های شرکت تماس بگیرید</strong> </span></p></p><hr/> Friday, January 13, 2023 پد تامپو کد 211 https://yabkala.com/product/پد-تامپو-211 <img src='./Administrator/files/ProductPic/211.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="color: #ff0000;"><strong><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">پد دستگاه تامپو کد&nbsp; 211<br /></span></strong></span></p> <p><a title="پد تامپو , پد دستگاه تامپو , ساخت پد دستگاه تامپو , پد تامپون , ساخت پد تامپو , فروش پد تامپو , پد و تامپون , قیمت پد تامپون , پد یا تامپون , انواع پد تامپو , فروش پد تامپو در تهران , اموزش ساخت پد تامپو , پد چاپ تامپو , خرید پد تامپو , پد دستگاه تامپو , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو , قیمت پد تامپو , تامپون یا پد , تفاوت پد و تامپون , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو ," href="https://yabkala.com/catproduct/%D9%BE%D8%AF-%D8%AA%D8%A7%D9%85%D9%BE%D9%88" target="_blank"><span style="color: #ff0000;"><strong><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><img title="پد تامپو , پد دستگاه تامپو , ساخت پد دستگاه تامپو , پد تامپون , ساخت پد تامپو , فروش پد تامپو , پد و تامپون , قیمت پد تامپون , پد یا تامپون , انواع پد تامپو , فروش پد تامپو در تهران , اموزش ساخت پد تامپو , پد چاپ تامپو , خرید پد تامپو , پد دستگاه تامپو , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو , قیمت پد تامپو , تامپون یا پد , تفاوت پد و تامپون , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو ," src="https://yabkala.com/administrator/files/UploadFile/%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%88%DA%AF-%D9%BE%D8%AF.jpg" alt="پد تامپو , پد دستگاه تامپو , ساخت پد دستگاه تامپو , پد تامپون , ساخت پد تامپو , فروش پد تامپو , پد و تامپون , قیمت پد تامپون , پد یا تامپون , انواع پد تامپو , فروش پد تامپو در تهران , اموزش ساخت پد تامپو , پد چاپ تامپو , خرید پد تامپو , پد دستگاه تامپو , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو , قیمت پد تامپو , تامپون یا پد , تفاوت پد و تامپون , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو ," width="200" height="51" /></span></strong></span></a></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>برای سفارش پد با شماره های شرکت تماس بگیرید</strong> </span></p></p><hr/> Friday, January 13, 2023 پد تامپو کد218 https://yabkala.com/product/پد-تامپو-218 <img src='./Administrator/files/ProductPic/218.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="color: #ff0000;"><strong><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">پد دستگاه تامپو کد&nbsp; 218<br /></span></strong></span></p> <p><a title="پد تامپو , پد دستگاه تامپو , ساخت پد دستگاه تامپو , پد تامپون , ساخت پد تامپو , فروش پد تامپو , پد و تامپون , قیمت پد تامپون , پد یا تامپون , انواع پد تامپو , فروش پد تامپو در تهران , اموزش ساخت پد تامپو , پد چاپ تامپو , خرید پد تامپو , پد دستگاه تامپو , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو , قیمت پد تامپو , تامپون یا پد , تفاوت پد و تامپون , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو ," href="https://yabkala.com/catproduct/%D9%BE%D8%AF-%D8%AA%D8%A7%D9%85%D9%BE%D9%88" target="_blank"><span style="color: #ff0000;"><strong><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><img title="پد تامپو , پد دستگاه تامپو , ساخت پد دستگاه تامپو , پد تامپون , ساخت پد تامپو , فروش پد تامپو , پد و تامپون , قیمت پد تامپون , پد یا تامپون , انواع پد تامپو , فروش پد تامپو در تهران , اموزش ساخت پد تامپو , پد چاپ تامپو , خرید پد تامپو , پد دستگاه تامپو , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو , قیمت پد تامپو , تامپون یا پد , تفاوت پد و تامپون , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو ," src="https://yabkala.com/administrator/files/UploadFile/%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%88%DA%AF-%D9%BE%D8%AF.jpg" alt="پد تامپو , پد دستگاه تامپو , ساخت پد دستگاه تامپو , پد تامپون , ساخت پد تامپو , فروش پد تامپو , پد و تامپون , قیمت پد تامپون , پد یا تامپون , انواع پد تامپو , فروش پد تامپو در تهران , اموزش ساخت پد تامپو , پد چاپ تامپو , خرید پد تامپو , پد دستگاه تامپو , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو , قیمت پد تامپو , تامپون یا پد , تفاوت پد و تامپون , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو ," width="200" height="51" /></span></strong></span></a></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>برای سفارش پد با شماره های شرکت تماس بگیرید</strong> </span></p></p><hr/> Friday, January 13, 2023 پد تامپو کد 210 https://yabkala.com/product/پد-تامپو-210 <img src='./Administrator/files/ProductPic/210.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="color: #ff0000;"><strong><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">پد دستگاه تامپو کد&nbsp; 210<br /></span></strong></span></p> <p><a title="پد تامپو , پد دستگاه تامپو , ساخت پد دستگاه تامپو , پد تامپون , ساخت پد تامپو , فروش پد تامپو , پد و تامپون , قیمت پد تامپون , پد یا تامپون , انواع پد تامپو , فروش پد تامپو در تهران , اموزش ساخت پد تامپو , پد چاپ تامپو , خرید پد تامپو , پد دستگاه تامپو , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو , قیمت پد تامپو , تامپون یا پد , تفاوت پد و تامپون , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو ," href="https://yabkala.com/catproduct/%D9%BE%D8%AF-%D8%AA%D8%A7%D9%85%D9%BE%D9%88" target="_blank"><span style="color: #ff0000;"><strong><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><img title="پد تامپو , پد دستگاه تامپو , ساخت پد دستگاه تامپو , پد تامپون , ساخت پد تامپو , فروش پد تامپو , پد و تامپون , قیمت پد تامپون , پد یا تامپون , انواع پد تامپو , فروش پد تامپو در تهران , اموزش ساخت پد تامپو , پد چاپ تامپو , خرید پد تامپو , پد دستگاه تامپو , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو , قیمت پد تامپو , تامپون یا پد , تفاوت پد و تامپون , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو ," src="https://yabkala.com/administrator/files/UploadFile/%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%88%DA%AF-%D9%BE%D8%AF.jpg" alt="پد تامپو , پد دستگاه تامپو , ساخت پد دستگاه تامپو , پد تامپون , ساخت پد تامپو , فروش پد تامپو , پد و تامپون , قیمت پد تامپون , پد یا تامپون , انواع پد تامپو , فروش پد تامپو در تهران , اموزش ساخت پد تامپو , پد چاپ تامپو , خرید پد تامپو , پد دستگاه تامپو , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو , قیمت پد تامپو , تامپون یا پد , تفاوت پد و تامپون , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو ," width="200" height="51" /></span></strong></span></a></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>برای سفارش پد با شماره های شرکت تماس بگیرید</strong> </span></p></p><hr/> Friday, January 13, 2023 پد تامپو کد 213 https://yabkala.com/product/پد-تامپو-213 <img src='./Administrator/files/ProductPic/213.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="color: #ff0000;"><strong><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">پد دستگاه تامپو کد&nbsp; 213<br /></span></strong></span></p> <p><a title="پد تامپو , پد دستگاه تامپو , ساخت پد دستگاه تامپو , پد تامپون , ساخت پد تامپو , فروش پد تامپو , پد و تامپون , قیمت پد تامپون , پد یا تامپون , انواع پد تامپو , فروش پد تامپو در تهران , اموزش ساخت پد تامپو , پد چاپ تامپو , خرید پد تامپو , پد دستگاه تامپو , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو , قیمت پد تامپو , تامپون یا پد , تفاوت پد و تامپون , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو ," href="https://yabkala.com/catproduct/%D9%BE%D8%AF-%D8%AA%D8%A7%D9%85%D9%BE%D9%88" target="_blank"><span style="color: #ff0000;"><strong><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><img title="پد تامپو , پد دستگاه تامپو , ساخت پد دستگاه تامپو , پد تامپون , ساخت پد تامپو , فروش پد تامپو , پد و تامپون , قیمت پد تامپون , پد یا تامپون , انواع پد تامپو , فروش پد تامپو در تهران , اموزش ساخت پد تامپو , پد چاپ تامپو , خرید پد تامپو , پد دستگاه تامپو , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو , قیمت پد تامپو , تامپون یا پد , تفاوت پد و تامپون , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو ," src="https://yabkala.com/administrator/files/UploadFile/%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%88%DA%AF-%D9%BE%D8%AF.jpg" alt="پد تامپو , پد دستگاه تامپو , ساخت پد دستگاه تامپو , پد تامپون , ساخت پد تامپو , فروش پد تامپو , پد و تامپون , قیمت پد تامپون , پد یا تامپون , انواع پد تامپو , فروش پد تامپو در تهران , اموزش ساخت پد تامپو , پد چاپ تامپو , خرید پد تامپو , پد دستگاه تامپو , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو , قیمت پد تامپو , تامپون یا پد , تفاوت پد و تامپون , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو ," width="200" height="51" /></span></strong></span></a></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>برای سفارش پد با شماره های شرکت تماس بگیرید</strong> </span></p></p><hr/> Friday, January 13, 2023 پد تامپو کد217 https://yabkala.com/product/پد-تامپو-217 <img src='./Administrator/files/ProductPic/217.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="color: #ff0000;"><strong><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">پد دستگاه تامپو کد&nbsp; 217<br /></span></strong></span></p> <p><a title="پد تامپو , پد دستگاه تامپو , ساخت پد دستگاه تامپو , پد تامپون , ساخت پد تامپو , فروش پد تامپو , پد و تامپون , قیمت پد تامپون , پد یا تامپون , انواع پد تامپو , فروش پد تامپو در تهران , اموزش ساخت پد تامپو , پد چاپ تامپو , خرید پد تامپو , پد دستگاه تامپو , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو , قیمت پد تامپو , تامپون یا پد , تفاوت پد و تامپون , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو ," href="https://yabkala.com/catproduct/%D9%BE%D8%AF-%D8%AA%D8%A7%D9%85%D9%BE%D9%88" target="_blank"><span style="color: #ff0000;"><strong><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><img title="پد تامپو , پد دستگاه تامپو , ساخت پد دستگاه تامپو , پد تامپون , ساخت پد تامپو , فروش پد تامپو , پد و تامپون , قیمت پد تامپون , پد یا تامپون , انواع پد تامپو , فروش پد تامپو در تهران , اموزش ساخت پد تامپو , پد چاپ تامپو , خرید پد تامپو , پد دستگاه تامپو , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو , قیمت پد تامپو , تامپون یا پد , تفاوت پد و تامپون , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو ," src="https://yabkala.com/administrator/files/UploadFile/%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%88%DA%AF-%D9%BE%D8%AF.jpg" alt="پد تامپو , پد دستگاه تامپو , ساخت پد دستگاه تامپو , پد تامپون , ساخت پد تامپو , فروش پد تامپو , پد و تامپون , قیمت پد تامپون , پد یا تامپون , انواع پد تامپو , فروش پد تامپو در تهران , اموزش ساخت پد تامپو , پد چاپ تامپو , خرید پد تامپو , پد دستگاه تامپو , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو , قیمت پد تامپو , تامپون یا پد , تفاوت پد و تامپون , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو ," width="200" height="51" /></span></strong></span></a></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>برای سفارش پد با شماره های شرکت تماس بگیرید</strong> </span></p></p><hr/> Friday, January 13, 2023 پد تامپو کد 219 https://yabkala.com/product/پد-تامپو-219 <img src='./Administrator/files/ProductPic/219.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="color: #ff0000;"><strong><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">پد دستگاه تامپو کد&nbsp; 219<br /></span></strong></span></p> <p><a title="پد تامپو , پد دستگاه تامپو , ساخت پد دستگاه تامپو , پد تامپون , ساخت پد تامپو , فروش پد تامپو , پد و تامپون , قیمت پد تامپون , پد یا تامپون , انواع پد تامپو , فروش پد تامپو در تهران , اموزش ساخت پد تامپو , پد چاپ تامپو , خرید پد تامپو , پد دستگاه تامپو , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو , قیمت پد تامپو , تامپون یا پد , تفاوت پد و تامپون , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو ," href="https://yabkala.com/catproduct/%D9%BE%D8%AF-%D8%AA%D8%A7%D9%85%D9%BE%D9%88" target="_blank"><span style="color: #ff0000;"><strong><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><img title="پد تامپو , پد دستگاه تامپو , ساخت پد دستگاه تامپو , پد تامپون , ساخت پد تامپو , فروش پد تامپو , پد و تامپون , قیمت پد تامپون , پد یا تامپون , انواع پد تامپو , فروش پد تامپو در تهران , اموزش ساخت پد تامپو , پد چاپ تامپو , خرید پد تامپو , پد دستگاه تامپو , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو , قیمت پد تامپو , تامپون یا پد , تفاوت پد و تامپون , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو ," src="https://yabkala.com/administrator/files/UploadFile/%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%88%DA%AF-%D9%BE%D8%AF.jpg" alt="پد تامپو , پد دستگاه تامپو , ساخت پد دستگاه تامپو , پد تامپون , ساخت پد تامپو , فروش پد تامپو , پد و تامپون , قیمت پد تامپون , پد یا تامپون , انواع پد تامپو , فروش پد تامپو در تهران , اموزش ساخت پد تامپو , پد چاپ تامپو , خرید پد تامپو , پد دستگاه تامپو , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو , قیمت پد تامپو , تامپون یا پد , تفاوت پد و تامپون , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو ," width="200" height="51" /></span></strong></span></a></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>برای سفارش پد با شماره های شرکت تماس بگیرید</strong> </span></p></p><hr/> Friday, January 13, 2023 پد تامپو کد 121 https://yabkala.com/product/پد-تامپو-121 <img src='./Administrator/files/ProductPic/121.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="color: #ff0000;"><strong><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">پد دستگاه تامپو کد&nbsp; 121 <br /></span></strong></span></p> <p><a title="پد تامپو , پد دستگاه تامپو , ساخت پد دستگاه تامپو , پد تامپون , ساخت پد تامپو , فروش پد تامپو , پد و تامپون , قیمت پد تامپون , پد یا تامپون , انواع پد تامپو , فروش پد تامپو در تهران , اموزش ساخت پد تامپو , پد چاپ تامپو , خرید پد تامپو , پد دستگاه تامپو , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو , قیمت پد تامپو , تامپون یا پد , تفاوت پد و تامپون , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو ," href="https://yabkala.com/catproduct/%D9%BE%D8%AF-%D8%AA%D8%A7%D9%85%D9%BE%D9%88" target="_blank"><span style="color: #ff0000;"><strong><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><img title="پد تامپو , پد دستگاه تامپو , ساخت پد دستگاه تامپو , پد تامپون , ساخت پد تامپو , فروش پد تامپو , پد و تامپون , قیمت پد تامپون , پد یا تامپون , انواع پد تامپو , فروش پد تامپو در تهران , اموزش ساخت پد تامپو , پد چاپ تامپو , خرید پد تامپو , پد دستگاه تامپو , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو , قیمت پد تامپو , تامپون یا پد , تفاوت پد و تامپون , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو ," src="https://yabkala.com/administrator/files/UploadFile/%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%88%DA%AF-%D9%BE%D8%AF.jpg" alt="پد تامپو , پد دستگاه تامپو , ساخت پد دستگاه تامپو , پد تامپون , ساخت پد تامپو , فروش پد تامپو , پد و تامپون , قیمت پد تامپون , پد یا تامپون , انواع پد تامپو , فروش پد تامپو در تهران , اموزش ساخت پد تامپو , پد چاپ تامپو , خرید پد تامپو , پد دستگاه تامپو , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو , قیمت پد تامپو , تامپون یا پد , تفاوت پد و تامپون , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو ," width="200" height="51" /></span></strong></span></a></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>برای سفارش پد با شماره های شرکت تماس بگیرید</strong> </span></p></p><hr/> Friday, January 13, 2023 پد تامپو کد 202 https://yabkala.com/product/پد-تامپو-202 <img src='./Administrator/files/ProductPic/202.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="color: #ff0000;"><strong><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">پد دستگاه تامپو کد&nbsp; 202<br /></span></strong></span></p> <p><a title="پد تامپو , پد دستگاه تامپو , ساخت پد دستگاه تامپو , پد تامپون , ساخت پد تامپو , فروش پد تامپو , پد و تامپون , قیمت پد تامپون , پد یا تامپون , انواع پد تامپو , فروش پد تامپو در تهران , اموزش ساخت پد تامپو , پد چاپ تامپو , خرید پد تامپو , پد دستگاه تامپو , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو , قیمت پد تامپو , تامپون یا پد , تفاوت پد و تامپون , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو ," href="https://yabkala.com/catproduct/%D9%BE%D8%AF-%D8%AA%D8%A7%D9%85%D9%BE%D9%88" target="_blank"><span style="color: #ff0000;"><strong><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><img title="پد تامپو , پد دستگاه تامپو , ساخت پد دستگاه تامپو , پد تامپون , ساخت پد تامپو , فروش پد تامپو , پد و تامپون , قیمت پد تامپون , پد یا تامپون , انواع پد تامپو , فروش پد تامپو در تهران , اموزش ساخت پد تامپو , پد چاپ تامپو , خرید پد تامپو , پد دستگاه تامپو , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو , قیمت پد تامپو , تامپون یا پد , تفاوت پد و تامپون , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو ," src="https://yabkala.com/administrator/files/UploadFile/%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%88%DA%AF-%D9%BE%D8%AF.jpg" alt="پد تامپو , پد دستگاه تامپو , ساخت پد دستگاه تامپو , پد تامپون , ساخت پد تامپو , فروش پد تامپو , پد و تامپون , قیمت پد تامپون , پد یا تامپون , انواع پد تامپو , فروش پد تامپو در تهران , اموزش ساخت پد تامپو , پد چاپ تامپو , خرید پد تامپو , پد دستگاه تامپو , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو , قیمت پد تامپو , تامپون یا پد , تفاوت پد و تامپون , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو ," width="200" height="51" /></span></strong></span></a></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>برای سفارش پد با شماره های شرکت تماس بگیرید</strong> </span></p></p><hr/> Friday, January 13, 2023 پد تامپو کد 125 https://yabkala.com/product/پد-تامپو-125 <img src='./Administrator/files/ProductPic/125.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="color: #ff0000;"><strong><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">پد دستگاه تامپو کد&nbsp; 125 <br /></span></strong></span></p> <p><a title="پد تامپو , پد دستگاه تامپو , ساخت پد دستگاه تامپو , پد تامپون , ساخت پد تامپو , فروش پد تامپو , پد و تامپون , قیمت پد تامپون , پد یا تامپون , انواع پد تامپو , فروش پد تامپو در تهران , اموزش ساخت پد تامپو , پد چاپ تامپو , خرید پد تامپو , پد دستگاه تامپو , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو , قیمت پد تامپو , تامپون یا پد , تفاوت پد و تامپون , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو ," href="https://yabkala.com/catproduct/%D9%BE%D8%AF-%D8%AA%D8%A7%D9%85%D9%BE%D9%88" target="_blank"><span style="color: #ff0000;"><strong><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><img title="پد تامپو , پد دستگاه تامپو , ساخت پد دستگاه تامپو , پد تامپون , ساخت پد تامپو , فروش پد تامپو , پد و تامپون , قیمت پد تامپون , پد یا تامپون , انواع پد تامپو , فروش پد تامپو در تهران , اموزش ساخت پد تامپو , پد چاپ تامپو , خرید پد تامپو , پد دستگاه تامپو , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو , قیمت پد تامپو , تامپون یا پد , تفاوت پد و تامپون , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو ," src="https://yabkala.com/administrator/files/UploadFile/%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%88%DA%AF-%D9%BE%D8%AF.jpg" alt="پد تامپو , پد دستگاه تامپو , ساخت پد دستگاه تامپو , پد تامپون , ساخت پد تامپو , فروش پد تامپو , پد و تامپون , قیمت پد تامپون , پد یا تامپون , انواع پد تامپو , فروش پد تامپو در تهران , اموزش ساخت پد تامپو , پد چاپ تامپو , خرید پد تامپو , پد دستگاه تامپو , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو , قیمت پد تامپو , تامپون یا پد , تفاوت پد و تامپون , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو ," width="200" height="51" /></span></strong></span></a></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>برای سفارش پد با شماره های شرکت تماس بگیرید</strong> </span></p></p><hr/> Friday, January 13, 2023 پد تامپو کد 111 https://yabkala.com/product/پد-تامپو-111 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaa111.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="color: #ff0000;"><strong><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">پد دستگاه تامپو کد&nbsp; 111 <br /></span></strong></span></p> <p><a title="پد تامپو , پد دستگاه تامپو , ساخت پد دستگاه تامپو , پد تامپون , ساخت پد تامپو , فروش پد تامپو , پد و تامپون , قیمت پد تامپون , پد یا تامپون , انواع پد تامپو , فروش پد تامپو در تهران , اموزش ساخت پد تامپو , پد چاپ تامپو , خرید پد تامپو , پد دستگاه تامپو , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو , قیمت پد تامپو , تامپون یا پد , تفاوت پد و تامپون , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو ," href="https://yabkala.com/catproduct/%D9%BE%D8%AF-%D8%AA%D8%A7%D9%85%D9%BE%D9%88" target="_blank"><span style="color: #ff0000;"><strong><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><img title="پد تامپو , پد دستگاه تامپو , ساخت پد دستگاه تامپو , پد تامپون , ساخت پد تامپو , فروش پد تامپو , پد و تامپون , قیمت پد تامپون , پد یا تامپون , انواع پد تامپو , فروش پد تامپو در تهران , اموزش ساخت پد تامپو , پد چاپ تامپو , خرید پد تامپو , پد دستگاه تامپو , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو , قیمت پد تامپو , تامپون یا پد , تفاوت پد و تامپون , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو ," src="https://yabkala.com/administrator/files/UploadFile/%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%88%DA%AF-%D9%BE%D8%AF.jpg" alt="پد تامپو , پد دستگاه تامپو , ساخت پد دستگاه تامپو , پد تامپون , ساخت پد تامپو , فروش پد تامپو , پد و تامپون , قیمت پد تامپون , پد یا تامپون , انواع پد تامپو , فروش پد تامپو در تهران , اموزش ساخت پد تامپو , پد چاپ تامپو , خرید پد تامپو , پد دستگاه تامپو , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو , قیمت پد تامپو , تامپون یا پد , تفاوت پد و تامپون , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو ," width="200" height="51" /></span></strong></span></a></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>برای سفارش پد با شماره های شرکت تماس بگیرید</strong> </span></p></p><hr/> Friday, January 13, 2023 پد تامپو کد 102 https://yabkala.com/product/پد-تامپو-102 <img src='./Administrator/files/ProductPic/102.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="color: #ff0000;"><strong><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">پد دستگاه تامپو کد&nbsp; 102 <br /></span></strong></span></p> <p><a title="پد تامپو , پد دستگاه تامپو , ساخت پد دستگاه تامپو , پد تامپون , ساخت پد تامپو , فروش پد تامپو , پد و تامپون , قیمت پد تامپون , پد یا تامپون , انواع پد تامپو , فروش پد تامپو در تهران , اموزش ساخت پد تامپو , پد چاپ تامپو , خرید پد تامپو , پد دستگاه تامپو , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو , قیمت پد تامپو , تامپون یا پد , تفاوت پد و تامپون , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو ," href="https://yabkala.com/catproduct/%D9%BE%D8%AF-%D8%AA%D8%A7%D9%85%D9%BE%D9%88" target="_blank"><span style="color: #ff0000;"><strong><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><img title="پد تامپو , پد دستگاه تامپو , ساخت پد دستگاه تامپو , پد تامپون , ساخت پد تامپو , فروش پد تامپو , پد و تامپون , قیمت پد تامپون , پد یا تامپون , انواع پد تامپو , فروش پد تامپو در تهران , اموزش ساخت پد تامپو , پد چاپ تامپو , خرید پد تامپو , پد دستگاه تامپو , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو , قیمت پد تامپو , تامپون یا پد , تفاوت پد و تامپون , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو ," src="https://yabkala.com/administrator/files/UploadFile/%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%88%DA%AF-%D9%BE%D8%AF.jpg" alt="پد تامپو , پد دستگاه تامپو , ساخت پد دستگاه تامپو , پد تامپون , ساخت پد تامپو , فروش پد تامپو , پد و تامپون , قیمت پد تامپون , پد یا تامپون , انواع پد تامپو , فروش پد تامپو در تهران , اموزش ساخت پد تامپو , پد چاپ تامپو , خرید پد تامپو , پد دستگاه تامپو , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو , قیمت پد تامپو , تامپون یا پد , تفاوت پد و تامپون , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو ," width="200" height="51" /></span></strong></span></a></p></p><hr/> Friday, January 13, 2023 پد تامپو کد 238 https://yabkala.com/product/پد-تامپو-238 <img src='./Administrator/files/ProductPic/238.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="color: #ff0000;"><strong><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">پد دستگاه تامپو کد&nbsp; 238<br /></span></strong></span></p> <p><a title="پد تامپو , پد دستگاه تامپو , ساخت پد دستگاه تامپو , پد تامپون , ساخت پد تامپو , فروش پد تامپو , پد و تامپون , قیمت پد تامپون , پد یا تامپون , انواع پد تامپو , فروش پد تامپو در تهران , اموزش ساخت پد تامپو , پد چاپ تامپو , خرید پد تامپو , پد دستگاه تامپو , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو , قیمت پد تامپو , تامپون یا پد , تفاوت پد و تامپون , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو ," href="https://yabkala.com/catproduct/%D9%BE%D8%AF-%D8%AA%D8%A7%D9%85%D9%BE%D9%88" target="_blank"><span style="color: #ff0000;"><strong><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><img title="پد تامپو , پد دستگاه تامپو , ساخت پد دستگاه تامپو , پد تامپون , ساخت پد تامپو , فروش پد تامپو , پد و تامپون , قیمت پد تامپون , پد یا تامپون , انواع پد تامپو , فروش پد تامپو در تهران , اموزش ساخت پد تامپو , پد چاپ تامپو , خرید پد تامپو , پد دستگاه تامپو , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو , قیمت پد تامپو , تامپون یا پد , تفاوت پد و تامپون , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو ," src="https://yabkala.com/administrator/files/UploadFile/%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%88%DA%AF-%D9%BE%D8%AF.jpg" alt="پد تامپو , پد دستگاه تامپو , ساخت پد دستگاه تامپو , پد تامپون , ساخت پد تامپو , فروش پد تامپو , پد و تامپون , قیمت پد تامپون , پد یا تامپون , انواع پد تامپو , فروش پد تامپو در تهران , اموزش ساخت پد تامپو , پد چاپ تامپو , خرید پد تامپو , پد دستگاه تامپو , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو , قیمت پد تامپو , تامپون یا پد , تفاوت پد و تامپون , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو ," width="200" height="51" /></span></strong></span></a></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>برای سفارش پد با شماره های شرکت تماس بگیرید</strong> </span></p></p><hr/> Friday, January 13, 2023 پد تامپو کد 247 https://yabkala.com/product/پد-تامپو-247 <img src='./Administrator/files/ProductPic/247.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="color: #ff0000;"><strong><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">پد دستگاه تامپو کد&nbsp; 247<br /></span></strong></span></p> <p><a title="پد تامپو , پد دستگاه تامپو , ساخت پد دستگاه تامپو , پد تامپون , ساخت پد تامپو , فروش پد تامپو , پد و تامپون , قیمت پد تامپون , پد یا تامپون , انواع پد تامپو , فروش پد تامپو در تهران , اموزش ساخت پد تامپو , پد چاپ تامپو , خرید پد تامپو , پد دستگاه تامپو , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو , قیمت پد تامپو , تامپون یا پد , تفاوت پد و تامپون , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو ," href="https://yabkala.com/catproduct/%D9%BE%D8%AF-%D8%AA%D8%A7%D9%85%D9%BE%D9%88" target="_blank"><span style="color: #ff0000;"><strong><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><img title="پد تامپو , پد دستگاه تامپو , ساخت پد دستگاه تامپو , پد تامپون , ساخت پد تامپو , فروش پد تامپو , پد و تامپون , قیمت پد تامپون , پد یا تامپون , انواع پد تامپو , فروش پد تامپو در تهران , اموزش ساخت پد تامپو , پد چاپ تامپو , خرید پد تامپو , پد دستگاه تامپو , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو , قیمت پد تامپو , تامپون یا پد , تفاوت پد و تامپون , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو ," src="https://yabkala.com/administrator/files/UploadFile/%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%88%DA%AF-%D9%BE%D8%AF.jpg" alt="پد تامپو , پد دستگاه تامپو , ساخت پد دستگاه تامپو , پد تامپون , ساخت پد تامپو , فروش پد تامپو , پد و تامپون , قیمت پد تامپون , پد یا تامپون , انواع پد تامپو , فروش پد تامپو در تهران , اموزش ساخت پد تامپو , پد چاپ تامپو , خرید پد تامپو , پد دستگاه تامپو , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو , قیمت پد تامپو , تامپون یا پد , تفاوت پد و تامپون , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو ," width="200" height="51" /></span></strong></span></a></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>برای سفارش پد با شماره های شرکت تماس بگیرید</strong> </span></p></p><hr/> Friday, January 13, 2023 پد تامپو کد 113 https://yabkala.com/product/پد-تامپو-113 <img src='./Administrator/files/ProductPic/113.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="color: #ff0000;"><strong><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">پد دستگاه تامپو کد&nbsp; 113 <br /></span></strong></span></p> <p><a title="پد تامپو , پد دستگاه تامپو , ساخت پد دستگاه تامپو , پد تامپون , ساخت پد تامپو , فروش پد تامپو , پد و تامپون , قیمت پد تامپون , پد یا تامپون , انواع پد تامپو , فروش پد تامپو در تهران , اموزش ساخت پد تامپو , پد چاپ تامپو , خرید پد تامپو , پد دستگاه تامپو , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو , قیمت پد تامپو , تامپون یا پد , تفاوت پد و تامپون , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو ," href="https://yabkala.com/catproduct/%D9%BE%D8%AF-%D8%AA%D8%A7%D9%85%D9%BE%D9%88" target="_blank"><span style="color: #ff0000;"><strong><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><img title="پد تامپو , پد دستگاه تامپو , ساخت پد دستگاه تامپو , پد تامپون , ساخت پد تامپو , فروش پد تامپو , پد و تامپون , قیمت پد تامپون , پد یا تامپون , انواع پد تامپو , فروش پد تامپو در تهران , اموزش ساخت پد تامپو , پد چاپ تامپو , خرید پد تامپو , پد دستگاه تامپو , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو , قیمت پد تامپو , تامپون یا پد , تفاوت پد و تامپون , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو ," src="https://yabkala.com/administrator/files/UploadFile/%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%88%DA%AF-%D9%BE%D8%AF.jpg" alt="پد تامپو , پد دستگاه تامپو , ساخت پد دستگاه تامپو , پد تامپون , ساخت پد تامپو , فروش پد تامپو , پد و تامپون , قیمت پد تامپون , پد یا تامپون , انواع پد تامپو , فروش پد تامپو در تهران , اموزش ساخت پد تامپو , پد چاپ تامپو , خرید پد تامپو , پد دستگاه تامپو , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو , قیمت پد تامپو , تامپون یا پد , تفاوت پد و تامپون , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو ," width="200" height="51" /></span></strong></span></a></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>برای سفارش پد با شماره های شرکت تماس بگیرید</strong> </span></p></p><hr/> Friday, January 13, 2023 پد تامپو کد 239 https://yabkala.com/product/پد-تامپو-239 <img src='./Administrator/files/ProductPic/239.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="color: #ff0000;"><strong><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">پد دستگاه تامپو کد&nbsp; 239<br /></span></strong></span></p> <p><a title="پد تامپو , پد دستگاه تامپو , ساخت پد دستگاه تامپو , پد تامپون , ساخت پد تامپو , فروش پد تامپو , پد و تامپون , قیمت پد تامپون , پد یا تامپون , انواع پد تامپو , فروش پد تامپو در تهران , اموزش ساخت پد تامپو , پد چاپ تامپو , خرید پد تامپو , پد دستگاه تامپو , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو , قیمت پد تامپو , تامپون یا پد , تفاوت پد و تامپون , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو ," href="https://yabkala.com/catproduct/%D9%BE%D8%AF-%D8%AA%D8%A7%D9%85%D9%BE%D9%88" target="_blank"><span style="color: #ff0000;"><strong><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><img title="پد تامپو , پد دستگاه تامپو , ساخت پد دستگاه تامپو , پد تامپون , ساخت پد تامپو , فروش پد تامپو , پد و تامپون , قیمت پد تامپون , پد یا تامپون , انواع پد تامپو , فروش پد تامپو در تهران , اموزش ساخت پد تامپو , پد چاپ تامپو , خرید پد تامپو , پد دستگاه تامپو , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو , قیمت پد تامپو , تامپون یا پد , تفاوت پد و تامپون , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو ," src="https://yabkala.com/administrator/files/UploadFile/%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%88%DA%AF-%D9%BE%D8%AF.jpg" alt="پد تامپو , پد دستگاه تامپو , ساخت پد دستگاه تامپو , پد تامپون , ساخت پد تامپو , فروش پد تامپو , پد و تامپون , قیمت پد تامپون , پد یا تامپون , انواع پد تامپو , فروش پد تامپو در تهران , اموزش ساخت پد تامپو , پد چاپ تامپو , خرید پد تامپو , پد دستگاه تامپو , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو , قیمت پد تامپو , تامپون یا پد , تفاوت پد و تامپون , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو ," width="200" height="51" /></span></strong></span></a></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>برای سفارش پد با شماره های شرکت تماس بگیرید</strong> </span></p></p><hr/> Friday, January 13, 2023 پد تامپو کد 237 https://yabkala.com/product/پد-تامپو-237 <img src='./Administrator/files/ProductPic/237.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="color: #ff0000;"><strong><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">پد دستگاه تامپو کد&nbsp; 237<br /></span></strong></span></p> <p><a title="پد تامپو , پد دستگاه تامپو , ساخت پد دستگاه تامپو , پد تامپون , ساخت پد تامپو , فروش پد تامپو , پد و تامپون , قیمت پد تامپون , پد یا تامپون , انواع پد تامپو , فروش پد تامپو در تهران , اموزش ساخت پد تامپو , پد چاپ تامپو , خرید پد تامپو , پد دستگاه تامپو , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو , قیمت پد تامپو , تامپون یا پد , تفاوت پد و تامپون , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو ," href="https://yabkala.com/catproduct/%D9%BE%D8%AF-%D8%AA%D8%A7%D9%85%D9%BE%D9%88" target="_blank"><span style="color: #ff0000;"><strong><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><img title="پد تامپو , پد دستگاه تامپو , ساخت پد دستگاه تامپو , پد تامپون , ساخت پد تامپو , فروش پد تامپو , پد و تامپون , قیمت پد تامپون , پد یا تامپون , انواع پد تامپو , فروش پد تامپو در تهران , اموزش ساخت پد تامپو , پد چاپ تامپو , خرید پد تامپو , پد دستگاه تامپو , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو , قیمت پد تامپو , تامپون یا پد , تفاوت پد و تامپون , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو ," src="https://yabkala.com/administrator/files/UploadFile/%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%88%DA%AF-%D9%BE%D8%AF.jpg" alt="پد تامپو , پد دستگاه تامپو , ساخت پد دستگاه تامپو , پد تامپون , ساخت پد تامپو , فروش پد تامپو , پد و تامپون , قیمت پد تامپون , پد یا تامپون , انواع پد تامپو , فروش پد تامپو در تهران , اموزش ساخت پد تامپو , پد چاپ تامپو , خرید پد تامپو , پد دستگاه تامپو , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو , قیمت پد تامپو , تامپون یا پد , تفاوت پد و تامپون , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو ," width="200" height="51" /></span></strong></span></a></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>برای سفارش پد با شماره های شرکت تماس بگیرید</strong> </span></p></p><hr/> Friday, January 13, 2023 پد تامپو کد 140 https://yabkala.com/product/پد-تامپو-140 <img src='./Administrator/files/ProductPic/140.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="color: #ff0000;"><strong><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">پد دستگاه تامپو کد&nbsp; 140<br /></span></strong></span></p> <p><a title="پد تامپو , پد دستگاه تامپو , ساخت پد دستگاه تامپو , پد تامپون , ساخت پد تامپو , فروش پد تامپو , پد و تامپون , قیمت پد تامپون , پد یا تامپون , انواع پد تامپو , فروش پد تامپو در تهران , اموزش ساخت پد تامپو , پد چاپ تامپو , خرید پد تامپو , پد دستگاه تامپو , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو , قیمت پد تامپو , تامپون یا پد , تفاوت پد و تامپون , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو ," href="https://yabkala.com/catproduct/%D9%BE%D8%AF-%D8%AA%D8%A7%D9%85%D9%BE%D9%88" target="_blank"><span style="color: #ff0000;"><strong><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><img title="پد تامپو , پد دستگاه تامپو , ساخت پد دستگاه تامپو , پد تامپون , ساخت پد تامپو , فروش پد تامپو , پد و تامپون , قیمت پد تامپون , پد یا تامپون , انواع پد تامپو , فروش پد تامپو در تهران , اموزش ساخت پد تامپو , پد چاپ تامپو , خرید پد تامپو , پد دستگاه تامپو , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو , قیمت پد تامپو , تامپون یا پد , تفاوت پد و تامپون , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو ," src="https://yabkala.com/administrator/files/UploadFile/%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%88%DA%AF-%D9%BE%D8%AF.jpg" alt="پد تامپو , پد دستگاه تامپو , ساخت پد دستگاه تامپو , پد تامپون , ساخت پد تامپو , فروش پد تامپو , پد و تامپون , قیمت پد تامپون , پد یا تامپون , انواع پد تامپو , فروش پد تامپو در تهران , اموزش ساخت پد تامپو , پد چاپ تامپو , خرید پد تامپو , پد دستگاه تامپو , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو , قیمت پد تامپو , تامپون یا پد , تفاوت پد و تامپون , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو ," width="200" height="51" /></span></strong></span></a></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>برای سفارش پد با شماره های شرکت تماس بگیرید</strong> </span></p></p><hr/> Friday, January 13, 2023 پد تامپو کد 250 https://yabkala.com/product/پد-تامپو-250 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a250.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="color: #ff0000;"><strong><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">پد دستگاه تامپو کد&nbsp; 250<br /></span></strong></span></p> <p><a title="پد تامپو , پد دستگاه تامپو , ساخت پد دستگاه تامپو , پد تامپون , ساخت پد تامپو , فروش پد تامپو , پد و تامپون , قیمت پد تامپون , پد یا تامپون , انواع پد تامپو , فروش پد تامپو در تهران , اموزش ساخت پد تامپو , پد چاپ تامپو , خرید پد تامپو , پد دستگاه تامپو , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو , قیمت پد تامپو , تامپون یا پد , تفاوت پد و تامپون , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو ," href="https://yabkala.com/catproduct/%D9%BE%D8%AF-%D8%AA%D8%A7%D9%85%D9%BE%D9%88" target="_blank"><span style="color: #ff0000;"><strong><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><img title="پد تامپو , پد دستگاه تامپو , ساخت پد دستگاه تامپو , پد تامپون , ساخت پد تامپو , فروش پد تامپو , پد و تامپون , قیمت پد تامپون , پد یا تامپون , انواع پد تامپو , فروش پد تامپو در تهران , اموزش ساخت پد تامپو , پد چاپ تامپو , خرید پد تامپو , پد دستگاه تامپو , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو , قیمت پد تامپو , تامپون یا پد , تفاوت پد و تامپون , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو ," src="https://yabkala.com/administrator/files/UploadFile/%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%88%DA%AF-%D9%BE%D8%AF.jpg" alt="پد تامپو , پد دستگاه تامپو , ساخت پد دستگاه تامپو , پد تامپون , ساخت پد تامپو , فروش پد تامپو , پد و تامپون , قیمت پد تامپون , پد یا تامپون , انواع پد تامپو , فروش پد تامپو در تهران , اموزش ساخت پد تامپو , پد چاپ تامپو , خرید پد تامپو , پد دستگاه تامپو , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو , قیمت پد تامپو , تامپون یا پد , تفاوت پد و تامپون , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو ," width="200" height="51" /></span></strong></span></a></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>برای سفارش پد با شماره های شرکت تماس بگیرید</strong> </span></p></p><hr/> Friday, January 13, 2023 پد تامپو کد 139 https://yabkala.com/product/پد-تامپو-139 <img src='./Administrator/files/ProductPic/139.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="color: #ff0000;"><strong><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">پد دستگاه تامپو کد&nbsp; 139<br /></span></strong></span></p> <p><a title="پد تامپو , پد دستگاه تامپو , ساخت پد دستگاه تامپو , پد تامپون , ساخت پد تامپو , فروش پد تامپو , پد و تامپون , قیمت پد تامپون , پد یا تامپون , انواع پد تامپو , فروش پد تامپو در تهران , اموزش ساخت پد تامپو , پد چاپ تامپو , خرید پد تامپو , پد دستگاه تامپو , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو , قیمت پد تامپو , تامپون یا پد , تفاوت پد و تامپون , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو ," href="https://yabkala.com/catproduct/%D9%BE%D8%AF-%D8%AA%D8%A7%D9%85%D9%BE%D9%88" target="_blank"><span style="color: #ff0000;"><strong><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><img title="پد تامپو , پد دستگاه تامپو , ساخت پد دستگاه تامپو , پد تامپون , ساخت پد تامپو , فروش پد تامپو , پد و تامپون , قیمت پد تامپون , پد یا تامپون , انواع پد تامپو , فروش پد تامپو در تهران , اموزش ساخت پد تامپو , پد چاپ تامپو , خرید پد تامپو , پد دستگاه تامپو , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو , قیمت پد تامپو , تامپون یا پد , تفاوت پد و تامپون , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو ," src="https://yabkala.com/administrator/files/UploadFile/%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%88%DA%AF-%D9%BE%D8%AF.jpg" alt="پد تامپو , پد دستگاه تامپو , ساخت پد دستگاه تامپو , پد تامپون , ساخت پد تامپو , فروش پد تامپو , پد و تامپون , قیمت پد تامپون , پد یا تامپون , انواع پد تامپو , فروش پد تامپو در تهران , اموزش ساخت پد تامپو , پد چاپ تامپو , خرید پد تامپو , پد دستگاه تامپو , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو , قیمت پد تامپو , تامپون یا پد , تفاوت پد و تامپون , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو ," width="200" height="51" /></span></strong></span></a></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>برای سفارش پد با شماره های شرکت تماس بگیرید</strong> </span></p></p><hr/> Friday, January 13, 2023 پد تامپو کد 241 https://yabkala.com/product/پد-تامپو-241 <img src='./Administrator/files/ProductPic/241.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="color: #ff0000;"><strong><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">پد دستگاه تامپو کد&nbsp; 241<br /></span></strong></span></p> <p><a title="پد تامپو , پد دستگاه تامپو , ساخت پد دستگاه تامپو , پد تامپون , ساخت پد تامپو , فروش پد تامپو , پد و تامپون , قیمت پد تامپون , پد یا تامپون , انواع پد تامپو , فروش پد تامپو در تهران , اموزش ساخت پد تامپو , پد چاپ تامپو , خرید پد تامپو , پد دستگاه تامپو , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو , قیمت پد تامپو , تامپون یا پد , تفاوت پد و تامپون , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو ," href="https://yabkala.com/catproduct/%D9%BE%D8%AF-%D8%AA%D8%A7%D9%85%D9%BE%D9%88" target="_blank"><span style="color: #ff0000;"><strong><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><img title="پد تامپو , پد دستگاه تامپو , ساخت پد دستگاه تامپو , پد تامپون , ساخت پد تامپو , فروش پد تامپو , پد و تامپون , قیمت پد تامپون , پد یا تامپون , انواع پد تامپو , فروش پد تامپو در تهران , اموزش ساخت پد تامپو , پد چاپ تامپو , خرید پد تامپو , پد دستگاه تامپو , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو , قیمت پد تامپو , تامپون یا پد , تفاوت پد و تامپون , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو ," src="https://yabkala.com/administrator/files/UploadFile/%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%88%DA%AF-%D9%BE%D8%AF.jpg" alt="پد تامپو , پد دستگاه تامپو , ساخت پد دستگاه تامپو , پد تامپون , ساخت پد تامپو , فروش پد تامپو , پد و تامپون , قیمت پد تامپون , پد یا تامپون , انواع پد تامپو , فروش پد تامپو در تهران , اموزش ساخت پد تامپو , پد چاپ تامپو , خرید پد تامپو , پد دستگاه تامپو , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو , قیمت پد تامپو , تامپون یا پد , تفاوت پد و تامپون , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو ," width="200" height="51" /></span></strong></span></a></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>برای سفارش پد با شماره های شرکت تماس بگیرید</strong> </span></p></p><hr/> Friday, January 13, 2023 پد تامپو کد 142 https://yabkala.com/product/پد-تامپو-142 <img src='./Administrator/files/ProductPic/142.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="color: #ff0000;"><strong><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">پد دستگاه تامپو کد&nbsp; 142<br /></span></strong></span></p> <p><a title="پد تامپو , پد دستگاه تامپو , ساخت پد دستگاه تامپو , پد تامپون , ساخت پد تامپو , فروش پد تامپو , پد و تامپون , قیمت پد تامپون , پد یا تامپون , انواع پد تامپو , فروش پد تامپو در تهران , اموزش ساخت پد تامپو , پد چاپ تامپو , خرید پد تامپو , پد دستگاه تامپو , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو , قیمت پد تامپو , تامپون یا پد , تفاوت پد و تامپون , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو ," href="https://yabkala.com/catproduct/%D9%BE%D8%AF-%D8%AA%D8%A7%D9%85%D9%BE%D9%88" target="_blank"><span style="color: #ff0000;"><strong><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><img title="پد تامپو , پد دستگاه تامپو , ساخت پد دستگاه تامپو , پد تامپون , ساخت پد تامپو , فروش پد تامپو , پد و تامپون , قیمت پد تامپون , پد یا تامپون , انواع پد تامپو , فروش پد تامپو در تهران , اموزش ساخت پد تامپو , پد چاپ تامپو , خرید پد تامپو , پد دستگاه تامپو , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو , قیمت پد تامپو , تامپون یا پد , تفاوت پد و تامپون , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو ," src="https://yabkala.com/administrator/files/UploadFile/%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%88%DA%AF-%D9%BE%D8%AF.jpg" alt="پد تامپو , پد دستگاه تامپو , ساخت پد دستگاه تامپو , پد تامپون , ساخت پد تامپو , فروش پد تامپو , پد و تامپون , قیمت پد تامپون , پد یا تامپون , انواع پد تامپو , فروش پد تامپو در تهران , اموزش ساخت پد تامپو , پد چاپ تامپو , خرید پد تامپو , پد دستگاه تامپو , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو , قیمت پد تامپو , تامپون یا پد , تفاوت پد و تامپون , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو ," width="200" height="51" /></span></strong></span></a></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>برای سفارش پد با شماره های شرکت تماس بگیرید</strong> </span></p></p><hr/> Friday, January 13, 2023 پد تامپو کد 112 https://yabkala.com/product/پد-تامپو-112 <img src='./Administrator/files/ProductPic/112.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="color: #ff0000;"><strong><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">پد دستگاه تامپو کد&nbsp; 112 <br /></span></strong></span></p> <p><a title="پد تامپو , پد دستگاه تامپو , ساخت پد دستگاه تامپو , پد تامپون , ساخت پد تامپو , فروش پد تامپو , پد و تامپون , قیمت پد تامپون , پد یا تامپون , انواع پد تامپو , فروش پد تامپو در تهران , اموزش ساخت پد تامپو , پد چاپ تامپو , خرید پد تامپو , پد دستگاه تامپو , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو , قیمت پد تامپو , تامپون یا پد , تفاوت پد و تامپون , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو ," href="https://yabkala.com/catproduct/%D9%BE%D8%AF-%D8%AA%D8%A7%D9%85%D9%BE%D9%88" target="_blank"><span style="color: #ff0000;"><strong><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><img title="پد تامپو , پد دستگاه تامپو , ساخت پد دستگاه تامپو , پد تامپون , ساخت پد تامپو , فروش پد تامپو , پد و تامپون , قیمت پد تامپون , پد یا تامپون , انواع پد تامپو , فروش پد تامپو در تهران , اموزش ساخت پد تامپو , پد چاپ تامپو , خرید پد تامپو , پد دستگاه تامپو , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو , قیمت پد تامپو , تامپون یا پد , تفاوت پد و تامپون , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو ," src="https://yabkala.com/administrator/files/UploadFile/%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%88%DA%AF-%D9%BE%D8%AF.jpg" alt="پد تامپو , پد دستگاه تامپو , ساخت پد دستگاه تامپو , پد تامپون , ساخت پد تامپو , فروش پد تامپو , پد و تامپون , قیمت پد تامپون , پد یا تامپون , انواع پد تامپو , فروش پد تامپو در تهران , اموزش ساخت پد تامپو , پد چاپ تامپو , خرید پد تامپو , پد دستگاه تامپو , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو , قیمت پد تامپو , تامپون یا پد , تفاوت پد و تامپون , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو ," width="200" height="51" /></span></strong></span></a></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>برای سفارش پد با شماره های شرکت تماس بگیرید</strong> </span></p></p><hr/> Friday, January 13, 2023 پد تامپو کد 109 https://yabkala.com/product/پد-تامپو-109 <img src='./Administrator/files/ProductPic/109.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="color: #ff0000;"><strong><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">پد دستگاه تامپو کد&nbsp; 109 <br /></span></strong></span></p> <p><a title="پد تامپو , پد دستگاه تامپو , ساخت پد دستگاه تامپو , پد تامپون , ساخت پد تامپو , فروش پد تامپو , پد و تامپون , قیمت پد تامپون , پد یا تامپون , انواع پد تامپو , فروش پد تامپو در تهران , اموزش ساخت پد تامپو , پد چاپ تامپو , خرید پد تامپو , پد دستگاه تامپو , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو , قیمت پد تامپو , تامپون یا پد , تفاوت پد و تامپون , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو ," href="https://yabkala.com/catproduct/%D9%BE%D8%AF-%D8%AA%D8%A7%D9%85%D9%BE%D9%88" target="_blank"><span style="color: #ff0000;"><strong><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><img title="پد تامپو , پد دستگاه تامپو , ساخت پد دستگاه تامپو , پد تامپون , ساخت پد تامپو , فروش پد تامپو , پد و تامپون , قیمت پد تامپون , پد یا تامپون , انواع پد تامپو , فروش پد تامپو در تهران , اموزش ساخت پد تامپو , پد چاپ تامپو , خرید پد تامپو , پد دستگاه تامپو , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو , قیمت پد تامپو , تامپون یا پد , تفاوت پد و تامپون , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو ," src="https://yabkala.com/administrator/files/UploadFile/%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%88%DA%AF-%D9%BE%D8%AF.jpg" alt="پد تامپو , پد دستگاه تامپو , ساخت پد دستگاه تامپو , پد تامپون , ساخت پد تامپو , فروش پد تامپو , پد و تامپون , قیمت پد تامپون , پد یا تامپون , انواع پد تامپو , فروش پد تامپو در تهران , اموزش ساخت پد تامپو , پد چاپ تامپو , خرید پد تامپو , پد دستگاه تامپو , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو , قیمت پد تامپو , تامپون یا پد , تفاوت پد و تامپون , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو ," width="200" height="51" /></span></strong></span></a></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>برای سفارش پد با شماره های شرکت تماس بگیرید</strong> </span></p></p><hr/> Friday, January 13, 2023 پد تامپو کد 107 https://yabkala.com/product/پد-تامپو-107 <img src='./Administrator/files/ProductPic/107.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="color: #ff0000;"><strong><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">پد دستگاه تامپو کد&nbsp; 107 <br /></span></strong></span></p> <p><a title="پد تامپو , پد دستگاه تامپو , ساخت پد دستگاه تامپو , پد تامپون , ساخت پد تامپو , فروش پد تامپو , پد و تامپون , قیمت پد تامپون , پد یا تامپون , انواع پد تامپو , فروش پد تامپو در تهران , اموزش ساخت پد تامپو , پد چاپ تامپو , خرید پد تامپو , پد دستگاه تامپو , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو , قیمت پد تامپو , تامپون یا پد , تفاوت پد و تامپون , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو ," href="https://yabkala.com/catproduct/%D9%BE%D8%AF-%D8%AA%D8%A7%D9%85%D9%BE%D9%88" target="_blank"><span style="color: #ff0000;"><strong><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><img title="پد تامپو , پد دستگاه تامپو , ساخت پد دستگاه تامپو , پد تامپون , ساخت پد تامپو , فروش پد تامپو , پد و تامپون , قیمت پد تامپون , پد یا تامپون , انواع پد تامپو , فروش پد تامپو در تهران , اموزش ساخت پد تامپو , پد چاپ تامپو , خرید پد تامپو , پد دستگاه تامپو , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو , قیمت پد تامپو , تامپون یا پد , تفاوت پد و تامپون , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو ," src="https://yabkala.com/administrator/files/UploadFile/%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%88%DA%AF-%D9%BE%D8%AF.jpg" alt="پد تامپو , پد دستگاه تامپو , ساخت پد دستگاه تامپو , پد تامپون , ساخت پد تامپو , فروش پد تامپو , پد و تامپون , قیمت پد تامپون , پد یا تامپون , انواع پد تامپو , فروش پد تامپو در تهران , اموزش ساخت پد تامپو , پد چاپ تامپو , خرید پد تامپو , پد دستگاه تامپو , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو , قیمت پد تامپو , تامپون یا پد , تفاوت پد و تامپون , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو ," width="200" height="51" /></span></strong></span></a></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>برای سفارش پد با شماره های شرکت تماس بگیرید</strong> </span></p></p><hr/> Friday, January 13, 2023 پد تامپو کد 108 https://yabkala.com/product/پد-تامپو-108 <img src='./Administrator/files/ProductPic/108.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="color: #ff0000;"><strong><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">پد دستگاه تامپو کد&nbsp; 108 <br /></span></strong></span></p> <p><a title="پد تامپو , پد دستگاه تامپو , ساخت پد دستگاه تامپو , پد تامپون , ساخت پد تامپو , فروش پد تامپو , پد و تامپون , قیمت پد تامپون , پد یا تامپون , انواع پد تامپو , فروش پد تامپو در تهران , اموزش ساخت پد تامپو , پد چاپ تامپو , خرید پد تامپو , پد دستگاه تامپو , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو , قیمت پد تامپو , تامپون یا پد , تفاوت پد و تامپون , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو ," href="https://yabkala.com/catproduct/%D9%BE%D8%AF-%D8%AA%D8%A7%D9%85%D9%BE%D9%88" target="_blank"><span style="color: #ff0000;"><strong><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><img title="پد تامپو , پد دستگاه تامپو , ساخت پد دستگاه تامپو , پد تامپون , ساخت پد تامپو , فروش پد تامپو , پد و تامپون , قیمت پد تامپون , پد یا تامپون , انواع پد تامپو , فروش پد تامپو در تهران , اموزش ساخت پد تامپو , پد چاپ تامپو , خرید پد تامپو , پد دستگاه تامپو , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو , قیمت پد تامپو , تامپون یا پد , تفاوت پد و تامپون , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو ," src="https://yabkala.com/administrator/files/UploadFile/%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%88%DA%AF-%D9%BE%D8%AF.jpg" alt="پد تامپو , پد دستگاه تامپو , ساخت پد دستگاه تامپو , پد تامپون , ساخت پد تامپو , فروش پد تامپو , پد و تامپون , قیمت پد تامپون , پد یا تامپون , انواع پد تامپو , فروش پد تامپو در تهران , اموزش ساخت پد تامپو , پد چاپ تامپو , خرید پد تامپو , پد دستگاه تامپو , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو , قیمت پد تامپو , تامپون یا پد , تفاوت پد و تامپون , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو ," width="200" height="51" /></span></strong></span></a></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>برای سفارش پد با شماره های شرکت تماس بگیرید</strong> </span></p></p><hr/> Friday, January 13, 2023 پد تامپو کد 251 https://yabkala.com/product/پد-تامپو-251 <img src='./Administrator/files/ProductPic/251.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="color: #ff0000;"><strong><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">پد دستگاه تامپو کد&nbsp; 251<br /></span></strong></span></p> <p><a title="پد تامپو , پد دستگاه تامپو , ساخت پد دستگاه تامپو , پد تامپون , ساخت پد تامپو , فروش پد تامپو , پد و تامپون , قیمت پد تامپون , پد یا تامپون , انواع پد تامپو , فروش پد تامپو در تهران , اموزش ساخت پد تامپو , پد چاپ تامپو , خرید پد تامپو , پد دستگاه تامپو , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو , قیمت پد تامپو , تامپون یا پد , تفاوت پد و تامپون , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو ," href="https://yabkala.com/catproduct/%D9%BE%D8%AF-%D8%AA%D8%A7%D9%85%D9%BE%D9%88" target="_blank"><span style="color: #ff0000;"><strong><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><img title="پد تامپو , پد دستگاه تامپو , ساخت پد دستگاه تامپو , پد تامپون , ساخت پد تامپو , فروش پد تامپو , پد و تامپون , قیمت پد تامپون , پد یا تامپون , انواع پد تامپو , فروش پد تامپو در تهران , اموزش ساخت پد تامپو , پد چاپ تامپو , خرید پد تامپو , پد دستگاه تامپو , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو , قیمت پد تامپو , تامپون یا پد , تفاوت پد و تامپون , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو ," src="https://yabkala.com/administrator/files/UploadFile/%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%88%DA%AF-%D9%BE%D8%AF.jpg" alt="پد تامپو , پد دستگاه تامپو , ساخت پد دستگاه تامپو , پد تامپون , ساخت پد تامپو , فروش پد تامپو , پد و تامپون , قیمت پد تامپون , پد یا تامپون , انواع پد تامپو , فروش پد تامپو در تهران , اموزش ساخت پد تامپو , پد چاپ تامپو , خرید پد تامپو , پد دستگاه تامپو , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو , قیمت پد تامپو , تامپون یا پد , تفاوت پد و تامپون , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو ," width="200" height="51" /></span></strong></span></a></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>برای سفارش پد با شماره های شرکت تماس بگیرید</strong> </span></p></p><hr/> Friday, January 13, 2023 پد تامپو کد 240 https://yabkala.com/product/پد-تامپو-240 <img src='./Administrator/files/ProductPic/240.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="color: #ff0000;"><strong><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">پد دستگاه تامپو کد&nbsp; 240<br /></span></strong></span></p> <p><a title="پد تامپو , پد دستگاه تامپو , ساخت پد دستگاه تامپو , پد تامپون , ساخت پد تامپو , فروش پد تامپو , پد و تامپون , قیمت پد تامپون , پد یا تامپون , انواع پد تامپو , فروش پد تامپو در تهران , اموزش ساخت پد تامپو , پد چاپ تامپو , خرید پد تامپو , پد دستگاه تامپو , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو , قیمت پد تامپو , تامپون یا پد , تفاوت پد و تامپون , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو ," href="https://yabkala.com/catproduct/%D9%BE%D8%AF-%D8%AA%D8%A7%D9%85%D9%BE%D9%88" target="_blank"><span style="color: #ff0000;"><strong><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><img title="پد تامپو , پد دستگاه تامپو , ساخت پد دستگاه تامپو , پد تامپون , ساخت پد تامپو , فروش پد تامپو , پد و تامپون , قیمت پد تامپون , پد یا تامپون , انواع پد تامپو , فروش پد تامپو در تهران , اموزش ساخت پد تامپو , پد چاپ تامپو , خرید پد تامپو , پد دستگاه تامپو , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو , قیمت پد تامپو , تامپون یا پد , تفاوت پد و تامپون , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو ," src="https://yabkala.com/administrator/files/UploadFile/%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%88%DA%AF-%D9%BE%D8%AF.jpg" alt="پد تامپو , پد دستگاه تامپو , ساخت پد دستگاه تامپو , پد تامپون , ساخت پد تامپو , فروش پد تامپو , پد و تامپون , قیمت پد تامپون , پد یا تامپون , انواع پد تامپو , فروش پد تامپو در تهران , اموزش ساخت پد تامپو , پد چاپ تامپو , خرید پد تامپو , پد دستگاه تامپو , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو , قیمت پد تامپو , تامپون یا پد , تفاوت پد و تامپون , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو ," width="200" height="51" /></span></strong></span></a></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>برای سفارش پد با شماره های شرکت تماس بگیرید</strong> </span></p></p><hr/> Friday, January 13, 2023 پد تامپو کد 501 https://yabkala.com/product/پد-تامپو-501 <img src='./Administrator/files/ProductPic/501.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="color: #ff0000;"><strong><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">پد دستگاه تامپو کد&nbsp; 501<br /></span></strong></span></p> <p><a title="پد تامپو , پد دستگاه تامپو , ساخت پد دستگاه تامپو , پد تامپون , ساخت پد تامپو , فروش پد تامپو , پد و تامپون , قیمت پد تامپون , پد یا تامپون , انواع پد تامپو , فروش پد تامپو در تهران , اموزش ساخت پد تامپو , پد چاپ تامپو , خرید پد تامپو , پد دستگاه تامپو , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو , قیمت پد تامپو , تامپون یا پد , تفاوت پد و تامپون , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو ," href="https://yabkala.com/catproduct/%D9%BE%D8%AF-%D8%AA%D8%A7%D9%85%D9%BE%D9%88" target="_blank"><span style="color: #ff0000;"><strong><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><img title="پد تامپو , پد دستگاه تامپو , ساخت پد دستگاه تامپو , پد تامپون , ساخت پد تامپو , فروش پد تامپو , پد و تامپون , قیمت پد تامپون , پد یا تامپون , انواع پد تامپو , فروش پد تامپو در تهران , اموزش ساخت پد تامپو , پد چاپ تامپو , خرید پد تامپو , پد دستگاه تامپو , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو , قیمت پد تامپو , تامپون یا پد , تفاوت پد و تامپون , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو ," src="https://yabkala.com/administrator/files/UploadFile/%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%88%DA%AF-%D9%BE%D8%AF.jpg" alt="پد تامپو , پد دستگاه تامپو , ساخت پد دستگاه تامپو , پد تامپون , ساخت پد تامپو , فروش پد تامپو , پد و تامپون , قیمت پد تامپون , پد یا تامپون , انواع پد تامپو , فروش پد تامپو در تهران , اموزش ساخت پد تامپو , پد چاپ تامپو , خرید پد تامپو , پد دستگاه تامپو , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو , قیمت پد تامپو , تامپون یا پد , تفاوت پد و تامپون , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو ," width="200" height="51" /></span></strong></span></a></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>برای سفارش پد با شماره های شرکت تماس بگیرید</strong> </span></p></p><hr/> Friday, January 13, 2023 پد تامپو کد 401 https://yabkala.com/product/پد-تامپو-401 <img src='./Administrator/files/ProductPic/401.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="color: #ff0000;"><strong><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">پد دستگاه تامپو کد&nbsp; 401<br /></span></strong></span></p> <p><a title="پد تامپو , پد دستگاه تامپو , ساخت پد دستگاه تامپو , پد تامپون , ساخت پد تامپو , فروش پد تامپو , پد و تامپون , قیمت پد تامپون , پد یا تامپون , انواع پد تامپو , فروش پد تامپو در تهران , اموزش ساخت پد تامپو , پد چاپ تامپو , خرید پد تامپو , پد دستگاه تامپو , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو , قیمت پد تامپو , تامپون یا پد , تفاوت پد و تامپون , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو ," href="https://yabkala.com/catproduct/%D9%BE%D8%AF-%D8%AA%D8%A7%D9%85%D9%BE%D9%88" target="_blank"><span style="color: #ff0000;"><strong><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><img title="پد تامپو , پد دستگاه تامپو , ساخت پد دستگاه تامپو , پد تامپون , ساخت پد تامپو , فروش پد تامپو , پد و تامپون , قیمت پد تامپون , پد یا تامپون , انواع پد تامپو , فروش پد تامپو در تهران , اموزش ساخت پد تامپو , پد چاپ تامپو , خرید پد تامپو , پد دستگاه تامپو , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو , قیمت پد تامپو , تامپون یا پد , تفاوت پد و تامپون , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو ," src="https://yabkala.com/administrator/files/UploadFile/%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%88%DA%AF-%D9%BE%D8%AF.jpg" alt="پد تامپو , پد دستگاه تامپو , ساخت پد دستگاه تامپو , پد تامپون , ساخت پد تامپو , فروش پد تامپو , پد و تامپون , قیمت پد تامپون , پد یا تامپون , انواع پد تامپو , فروش پد تامپو در تهران , اموزش ساخت پد تامپو , پد چاپ تامپو , خرید پد تامپو , پد دستگاه تامپو , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو , قیمت پد تامپو , تامپون یا پد , تفاوت پد و تامپون , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو ," width="200" height="51" /></span></strong></span></a></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>برای سفارش پد با شماره های شرکت تماس بگیرید</strong> </span></p></p><hr/> Friday, January 13, 2023 پد تامپو کد 249 https://yabkala.com/product/پد-تامپو-249 <img src='./Administrator/files/ProductPic/249.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="color: #ff0000;"><strong><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">پد دستگاه تامپو کد&nbsp; 249<br /></span></strong></span></p> <p><a title="پد تامپو , پد دستگاه تامپو , ساخت پد دستگاه تامپو , پد تامپون , ساخت پد تامپو , فروش پد تامپو , پد و تامپون , قیمت پد تامپون , پد یا تامپون , انواع پد تامپو , فروش پد تامپو در تهران , اموزش ساخت پد تامپو , پد چاپ تامپو , خرید پد تامپو , پد دستگاه تامپو , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو , قیمت پد تامپو , تامپون یا پد , تفاوت پد و تامپون , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو ," href="https://yabkala.com/catproduct/%D9%BE%D8%AF-%D8%AA%D8%A7%D9%85%D9%BE%D9%88" target="_blank"><span style="color: #ff0000;"><strong><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><img title="پد تامپو , پد دستگاه تامپو , ساخت پد دستگاه تامپو , پد تامپون , ساخت پد تامپو , فروش پد تامپو , پد و تامپون , قیمت پد تامپون , پد یا تامپون , انواع پد تامپو , فروش پد تامپو در تهران , اموزش ساخت پد تامپو , پد چاپ تامپو , خرید پد تامپو , پد دستگاه تامپو , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو , قیمت پد تامپو , تامپون یا پد , تفاوت پد و تامپون , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو ," src="https://yabkala.com/administrator/files/UploadFile/%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%88%DA%AF-%D9%BE%D8%AF.jpg" alt="پد تامپو , پد دستگاه تامپو , ساخت پد دستگاه تامپو , پد تامپون , ساخت پد تامپو , فروش پد تامپو , پد و تامپون , قیمت پد تامپون , پد یا تامپون , انواع پد تامپو , فروش پد تامپو در تهران , اموزش ساخت پد تامپو , پد چاپ تامپو , خرید پد تامپو , پد دستگاه تامپو , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو , قیمت پد تامپو , تامپون یا پد , تفاوت پد و تامپون , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو ," width="200" height="51" /></span></strong></span></a></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>برای سفارش پد با شماره های شرکت تماس بگیرید</strong> </span></p></p><hr/> Friday, January 13, 2023 پد تامپو کد 141 https://yabkala.com/product/پد-تامپو-141 <img src='./Administrator/files/ProductPic/141.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="color: #ff0000;"><strong><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">پد دستگاه تامپو کد&nbsp; 141<br /></span></strong></span></p> <p><a title="پد تامپو , پد دستگاه تامپو , ساخت پد دستگاه تامپو , پد تامپون , ساخت پد تامپو , فروش پد تامپو , پد و تامپون , قیمت پد تامپون , پد یا تامپون , انواع پد تامپو , فروش پد تامپو در تهران , اموزش ساخت پد تامپو , پد چاپ تامپو , خرید پد تامپو , پد دستگاه تامپو , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو , قیمت پد تامپو , تامپون یا پد , تفاوت پد و تامپون , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو ," href="https://yabkala.com/catproduct/%D9%BE%D8%AF-%D8%AA%D8%A7%D9%85%D9%BE%D9%88" target="_blank"><span style="color: #ff0000;"><strong><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><img title="پد تامپو , پد دستگاه تامپو , ساخت پد دستگاه تامپو , پد تامپون , ساخت پد تامپو , فروش پد تامپو , پد و تامپون , قیمت پد تامپون , پد یا تامپون , انواع پد تامپو , فروش پد تامپو در تهران , اموزش ساخت پد تامپو , پد چاپ تامپو , خرید پد تامپو , پد دستگاه تامپو , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو , قیمت پد تامپو , تامپون یا پد , تفاوت پد و تامپون , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو ," src="https://yabkala.com/administrator/files/UploadFile/%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%88%DA%AF-%D9%BE%D8%AF.jpg" alt="پد تامپو , پد دستگاه تامپو , ساخت پد دستگاه تامپو , پد تامپون , ساخت پد تامپو , فروش پد تامپو , پد و تامپون , قیمت پد تامپون , پد یا تامپون , انواع پد تامپو , فروش پد تامپو در تهران , اموزش ساخت پد تامپو , پد چاپ تامپو , خرید پد تامپو , پد دستگاه تامپو , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو , قیمت پد تامپو , تامپون یا پد , تفاوت پد و تامپون , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو ," width="200" height="51" /></span></strong></span></a></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>برای سفارش پد با شماره های شرکت تماس بگیرید</strong> </span></p></p><hr/> Friday, January 13, 2023 پد تامپو کد 123 https://yabkala.com/product/پد-تامپو-123 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a123.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="color: #ff0000;"><strong><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">پد دستگاه تامپو کد&nbsp; 123 <br /></span></strong></span></p> <p><a title="پد تامپو , پد دستگاه تامپو , ساخت پد دستگاه تامپو , پد تامپون , ساخت پد تامپو , فروش پد تامپو , پد و تامپون , قیمت پد تامپون , پد یا تامپون , انواع پد تامپو , فروش پد تامپو در تهران , اموزش ساخت پد تامپو , پد چاپ تامپو , خرید پد تامپو , پد دستگاه تامپو , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو , قیمت پد تامپو , تامپون یا پد , تفاوت پد و تامپون , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو ," href="https://yabkala.com/catproduct/%D9%BE%D8%AF-%D8%AA%D8%A7%D9%85%D9%BE%D9%88" target="_blank"><span style="color: #ff0000;"><strong><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><img title="پد تامپو , پد دستگاه تامپو , ساخت پد دستگاه تامپو , پد تامپون , ساخت پد تامپو , فروش پد تامپو , پد و تامپون , قیمت پد تامپون , پد یا تامپون , انواع پد تامپو , فروش پد تامپو در تهران , اموزش ساخت پد تامپو , پد چاپ تامپو , خرید پد تامپو , پد دستگاه تامپو , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو , قیمت پد تامپو , تامپون یا پد , تفاوت پد و تامپون , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو ," src="https://yabkala.com/administrator/files/UploadFile/%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%88%DA%AF-%D9%BE%D8%AF.jpg" alt="پد تامپو , پد دستگاه تامپو , ساخت پد دستگاه تامپو , پد تامپون , ساخت پد تامپو , فروش پد تامپو , پد و تامپون , قیمت پد تامپون , پد یا تامپون , انواع پد تامپو , فروش پد تامپو در تهران , اموزش ساخت پد تامپو , پد چاپ تامپو , خرید پد تامپو , پد دستگاه تامپو , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو , قیمت پد تامپو , تامپون یا پد , تفاوت پد و تامپون , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو ," width="200" height="51" /></span></strong></span></a></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>برای سفارش پد با شماره های شرکت تماس بگیرید</strong> </span></p></p><hr/> Friday, January 13, 2023 پد تامپو کد 105 https://yabkala.com/product/پد-تامپو-105 <img src='./Administrator/files/ProductPic/105.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="color: #ff0000;"><strong><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">پد دستگاه تامپو کد&nbsp; 105 <br /></span></strong></span></p> <p><a title="پد تامپو , پد دستگاه تامپو , ساخت پد دستگاه تامپو , پد تامپون , ساخت پد تامپو , فروش پد تامپو , پد و تامپون , قیمت پد تامپون , پد یا تامپون , انواع پد تامپو , فروش پد تامپو در تهران , اموزش ساخت پد تامپو , پد چاپ تامپو , خرید پد تامپو , پد دستگاه تامپو , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو , قیمت پد تامپو , تامپون یا پد , تفاوت پد و تامپون , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو ," href="https://yabkala.com/catproduct/%D9%BE%D8%AF-%D8%AA%D8%A7%D9%85%D9%BE%D9%88" target="_blank"><span style="color: #ff0000;"><strong><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><img title="پد تامپو , پد دستگاه تامپو , ساخت پد دستگاه تامپو , پد تامپون , ساخت پد تامپو , فروش پد تامپو , پد و تامپون , قیمت پد تامپون , پد یا تامپون , انواع پد تامپو , فروش پد تامپو در تهران , اموزش ساخت پد تامپو , پد چاپ تامپو , خرید پد تامپو , پد دستگاه تامپو , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو , قیمت پد تامپو , تامپون یا پد , تفاوت پد و تامپون , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو ," src="https://yabkala.com/administrator/files/UploadFile/%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%88%DA%AF-%D9%BE%D8%AF.jpg" alt="پد تامپو , پد دستگاه تامپو , ساخت پد دستگاه تامپو , پد تامپون , ساخت پد تامپو , فروش پد تامپو , پد و تامپون , قیمت پد تامپون , پد یا تامپون , انواع پد تامپو , فروش پد تامپو در تهران , اموزش ساخت پد تامپو , پد چاپ تامپو , خرید پد تامپو , پد دستگاه تامپو , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو , قیمت پد تامپو , تامپون یا پد , تفاوت پد و تامپون , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو ," width="200" height="51" /></span></strong></span></a></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>برای سفارش پد با شماره های شرکت تماس بگیرید</strong> </span></p></p><hr/> Friday, January 13, 2023 پد تامپو کد 204 https://yabkala.com/product/پد-تامپو-204 <img src='./Administrator/files/ProductPic/204.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="color: #ff0000;"><strong><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">پد دستگاه تامپو کد&nbsp; 204<br /></span></strong></span></p> <p><a title="پد تامپو , پد دستگاه تامپو , ساخت پد دستگاه تامپو , پد تامپون , ساخت پد تامپو , فروش پد تامپو , پد و تامپون , قیمت پد تامپون , پد یا تامپون , انواع پد تامپو , فروش پد تامپو در تهران , اموزش ساخت پد تامپو , پد چاپ تامپو , خرید پد تامپو , پد دستگاه تامپو , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو , قیمت پد تامپو , تامپون یا پد , تفاوت پد و تامپون , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو ," href="https://yabkala.com/catproduct/%D9%BE%D8%AF-%D8%AA%D8%A7%D9%85%D9%BE%D9%88" target="_blank"><span style="color: #ff0000;"><strong><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><img title="پد تامپو , پد دستگاه تامپو , ساخت پد دستگاه تامپو , پد تامپون , ساخت پد تامپو , فروش پد تامپو , پد و تامپون , قیمت پد تامپون , پد یا تامپون , انواع پد تامپو , فروش پد تامپو در تهران , اموزش ساخت پد تامپو , پد چاپ تامپو , خرید پد تامپو , پد دستگاه تامپو , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو , قیمت پد تامپو , تامپون یا پد , تفاوت پد و تامپون , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو ," src="https://yabkala.com/administrator/files/UploadFile/%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%88%DA%AF-%D9%BE%D8%AF.jpg" alt="پد تامپو , پد دستگاه تامپو , ساخت پد دستگاه تامپو , پد تامپون , ساخت پد تامپو , فروش پد تامپو , پد و تامپون , قیمت پد تامپون , پد یا تامپون , انواع پد تامپو , فروش پد تامپو در تهران , اموزش ساخت پد تامپو , پد چاپ تامپو , خرید پد تامپو , پد دستگاه تامپو , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو , قیمت پد تامپو , تامپون یا پد , تفاوت پد و تامپون , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو ," width="200" height="51" /></span></strong></span></a></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>برای سفارش پد با شماره های شرکت تماس بگیرید</strong> </span></p></p><hr/> Friday, January 13, 2023 پد تامپو کد 115 https://yabkala.com/product/پد-تامپو-115 <img src='./Administrator/files/ProductPic/115.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="color: #ff0000;"><strong><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">پد دستگاه تامپو کد&nbsp; 115 <br /></span></strong></span></p> <p><a title="پد تامپو , پد دستگاه تامپو , ساخت پد دستگاه تامپو , پد تامپون , ساخت پد تامپو , فروش پد تامپو , پد و تامپون , قیمت پد تامپون , پد یا تامپون , انواع پد تامپو , فروش پد تامپو در تهران , اموزش ساخت پد تامپو , پد چاپ تامپو , خرید پد تامپو , پد دستگاه تامپو , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو , قیمت پد تامپو , تامپون یا پد , تفاوت پد و تامپون , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو ," href="https://yabkala.com/catproduct/%D9%BE%D8%AF-%D8%AA%D8%A7%D9%85%D9%BE%D9%88" target="_blank"><span style="color: #ff0000;"><strong><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><img title="پد تامپو , پد دستگاه تامپو , ساخت پد دستگاه تامپو , پد تامپون , ساخت پد تامپو , فروش پد تامپو , پد و تامپون , قیمت پد تامپون , پد یا تامپون , انواع پد تامپو , فروش پد تامپو در تهران , اموزش ساخت پد تامپو , پد چاپ تامپو , خرید پد تامپو , پد دستگاه تامپو , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو , قیمت پد تامپو , تامپون یا پد , تفاوت پد و تامپون , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو ," src="https://yabkala.com/administrator/files/UploadFile/%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%88%DA%AF-%D9%BE%D8%AF.jpg" alt="پد تامپو , پد دستگاه تامپو , ساخت پد دستگاه تامپو , پد تامپون , ساخت پد تامپو , فروش پد تامپو , پد و تامپون , قیمت پد تامپون , پد یا تامپون , انواع پد تامپو , فروش پد تامپو در تهران , اموزش ساخت پد تامپو , پد چاپ تامپو , خرید پد تامپو , پد دستگاه تامپو , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو , قیمت پد تامپو , تامپون یا پد , تفاوت پد و تامپون , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو ," width="200" height="51" /></span></strong></span></a></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>برای سفارش پد با شماره های شرکت تماس بگیرید</strong> </span></p></p><hr/> Friday, January 13, 2023 پد تامپو کد 127 https://yabkala.com/product/پد-تامپو-127 <img src='./Administrator/files/ProductPic/127.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="color: #ff0000;"><strong><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">پد دستگاه تامپو کد&nbsp; 127 <br /></span></strong></span></p> <p><a title="پد تامپو , پد دستگاه تامپو , ساخت پد دستگاه تامپو , پد تامپون , ساخت پد تامپو , فروش پد تامپو , پد و تامپون , قیمت پد تامپون , پد یا تامپون , انواع پد تامپو , فروش پد تامپو در تهران , اموزش ساخت پد تامپو , پد چاپ تامپو , خرید پد تامپو , پد دستگاه تامپو , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو , قیمت پد تامپو , تامپون یا پد , تفاوت پد و تامپون , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو ," href="https://yabkala.com/catproduct/%D9%BE%D8%AF-%D8%AA%D8%A7%D9%85%D9%BE%D9%88" target="_blank"><span style="color: #ff0000;"><strong><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><img title="پد تامپو , پد دستگاه تامپو , ساخت پد دستگاه تامپو , پد تامپون , ساخت پد تامپو , فروش پد تامپو , پد و تامپون , قیمت پد تامپون , پد یا تامپون , انواع پد تامپو , فروش پد تامپو در تهران , اموزش ساخت پد تامپو , پد چاپ تامپو , خرید پد تامپو , پد دستگاه تامپو , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو , قیمت پد تامپو , تامپون یا پد , تفاوت پد و تامپون , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو ," src="https://yabkala.com/administrator/files/UploadFile/%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%88%DA%AF-%D9%BE%D8%AF.jpg" alt="پد تامپو , پد دستگاه تامپو , ساخت پد دستگاه تامپو , پد تامپون , ساخت پد تامپو , فروش پد تامپو , پد و تامپون , قیمت پد تامپون , پد یا تامپون , انواع پد تامپو , فروش پد تامپو در تهران , اموزش ساخت پد تامپو , پد چاپ تامپو , خرید پد تامپو , پد دستگاه تامپو , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو , قیمت پد تامپو , تامپون یا پد , تفاوت پد و تامپون , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو ," width="200" height="51" /></span></strong></span></a></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>برای سفارش پد با شماره های شرکت تماس بگیرید</strong> </span></p></p><hr/> Friday, January 13, 2023 پد تامپو کد 231 https://yabkala.com/product/پد-تامپو-231 <img src='./Administrator/files/ProductPic/231.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="color: #ff0000;"><strong><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">پد دستگاه تامپو کد&nbsp; 231<br /></span></strong></span></p> <p><a title="پد تامپو , پد دستگاه تامپو , ساخت پد دستگاه تامپو , پد تامپون , ساخت پد تامپو , فروش پد تامپو , پد و تامپون , قیمت پد تامپون , پد یا تامپون , انواع پد تامپو , فروش پد تامپو در تهران , اموزش ساخت پد تامپو , پد چاپ تامپو , خرید پد تامپو , پد دستگاه تامپو , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو , قیمت پد تامپو , تامپون یا پد , تفاوت پد و تامپون , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو ," href="https://yabkala.com/catproduct/%D9%BE%D8%AF-%D8%AA%D8%A7%D9%85%D9%BE%D9%88" target="_blank"><span style="color: #ff0000;"><strong><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><img title="پد تامپو , پد دستگاه تامپو , ساخت پد دستگاه تامپو , پد تامپون , ساخت پد تامپو , فروش پد تامپو , پد و تامپون , قیمت پد تامپون , پد یا تامپون , انواع پد تامپو , فروش پد تامپو در تهران , اموزش ساخت پد تامپو , پد چاپ تامپو , خرید پد تامپو , پد دستگاه تامپو , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو , قیمت پد تامپو , تامپون یا پد , تفاوت پد و تامپون , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو ," src="https://yabkala.com/administrator/files/UploadFile/%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%88%DA%AF-%D9%BE%D8%AF.jpg" alt="پد تامپو , پد دستگاه تامپو , ساخت پد دستگاه تامپو , پد تامپون , ساخت پد تامپو , فروش پد تامپو , پد و تامپون , قیمت پد تامپون , پد یا تامپون , انواع پد تامپو , فروش پد تامپو در تهران , اموزش ساخت پد تامپو , پد چاپ تامپو , خرید پد تامپو , پد دستگاه تامپو , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو , قیمت پد تامپو , تامپون یا پد , تفاوت پد و تامپون , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو ," width="200" height="51" /></span></strong></span></a></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>برای سفارش پد با شماره های شرکت تماس بگیرید</strong> </span></p></p><hr/> Friday, January 13, 2023 پد تامپو کد 103 https://yabkala.com/product/پد-تامپو-103 <img src='./Administrator/files/ProductPic/103.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="color: #ff0000;"><strong><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">پد دستگاه تامپو کد&nbsp; 103 <br /></span></strong></span></p> <p><a title="پد تامپو , پد دستگاه تامپو , ساخت پد دستگاه تامپو , پد تامپون , ساخت پد تامپو , فروش پد تامپو , پد و تامپون , قیمت پد تامپون , پد یا تامپون , انواع پد تامپو , فروش پد تامپو در تهران , اموزش ساخت پد تامپو , پد چاپ تامپو , خرید پد تامپو , پد دستگاه تامپو , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو , قیمت پد تامپو , تامپون یا پد , تفاوت پد و تامپون , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو ," href="https://yabkala.com/catproduct/%D9%BE%D8%AF-%D8%AA%D8%A7%D9%85%D9%BE%D9%88" target="_blank"><span style="color: #ff0000;"><strong><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><img title="پد تامپو , پد دستگاه تامپو , ساخت پد دستگاه تامپو , پد تامپون , ساخت پد تامپو , فروش پد تامپو , پد و تامپون , قیمت پد تامپون , پد یا تامپون , انواع پد تامپو , فروش پد تامپو در تهران , اموزش ساخت پد تامپو , پد چاپ تامپو , خرید پد تامپو , پد دستگاه تامپو , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو , قیمت پد تامپو , تامپون یا پد , تفاوت پد و تامپون , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو ," src="https://yabkala.com/administrator/files/UploadFile/%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%88%DA%AF-%D9%BE%D8%AF.jpg" alt="پد تامپو , پد دستگاه تامپو , ساخت پد دستگاه تامپو , پد تامپون , ساخت پد تامپو , فروش پد تامپو , پد و تامپون , قیمت پد تامپون , پد یا تامپون , انواع پد تامپو , فروش پد تامپو در تهران , اموزش ساخت پد تامپو , پد چاپ تامپو , خرید پد تامپو , پد دستگاه تامپو , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو , قیمت پد تامپو , تامپون یا پد , تفاوت پد و تامپون , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو ," width="200" height="51" /></span></strong></span></a></p></p><hr/> Friday, January 13, 2023 پد تامپو کد 122 https://yabkala.com/product/پد-تامپو-122 <img src='./Administrator/files/ProductPic/122.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="color: #ff0000;"><strong><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">پد دستگاه تامپو کد&nbsp; 122 <br /></span></strong></span></p> <p><a title="پد تامپو , پد دستگاه تامپو , ساخت پد دستگاه تامپو , پد تامپون , ساخت پد تامپو , فروش پد تامپو , پد و تامپون , قیمت پد تامپون , پد یا تامپون , انواع پد تامپو , فروش پد تامپو در تهران , اموزش ساخت پد تامپو , پد چاپ تامپو , خرید پد تامپو , پد دستگاه تامپو , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو , قیمت پد تامپو , تامپون یا پد , تفاوت پد و تامپون , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو ," href="https://yabkala.com/catproduct/%D9%BE%D8%AF-%D8%AA%D8%A7%D9%85%D9%BE%D9%88" target="_blank"><span style="color: #ff0000;"><strong><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><img title="پد تامپو , پد دستگاه تامپو , ساخت پد دستگاه تامپو , پد تامپون , ساخت پد تامپو , فروش پد تامپو , پد و تامپون , قیمت پد تامپون , پد یا تامپون , انواع پد تامپو , فروش پد تامپو در تهران , اموزش ساخت پد تامپو , پد چاپ تامپو , خرید پد تامپو , پد دستگاه تامپو , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو , قیمت پد تامپو , تامپون یا پد , تفاوت پد و تامپون , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو ," src="https://yabkala.com/administrator/files/UploadFile/%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%88%DA%AF-%D9%BE%D8%AF.jpg" alt="پد تامپو , پد دستگاه تامپو , ساخت پد دستگاه تامپو , پد تامپون , ساخت پد تامپو , فروش پد تامپو , پد و تامپون , قیمت پد تامپون , پد یا تامپون , انواع پد تامپو , فروش پد تامپو در تهران , اموزش ساخت پد تامپو , پد چاپ تامپو , خرید پد تامپو , پد دستگاه تامپو , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو , قیمت پد تامپو , تامپون یا پد , تفاوت پد و تامپون , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو ," width="200" height="51" /></span></strong></span></a></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>برای سفارش پد با شماره های شرکت تماس بگیرید</strong> </span></p></p><hr/> Friday, January 13, 2023 پد تامپو کد 129 https://yabkala.com/product/پد-تامپو-129 <img src='./Administrator/files/ProductPic/129.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="color: #ff0000;"><strong><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">پد دستگاه تامپو کد&nbsp; 129 <br /></span></strong></span></p> <p><a title="پد تامپو , پد دستگاه تامپو , ساخت پد دستگاه تامپو , پد تامپون , ساخت پد تامپو , فروش پد تامپو , پد و تامپون , قیمت پد تامپون , پد یا تامپون , انواع پد تامپو , فروش پد تامپو در تهران , اموزش ساخت پد تامپو , پد چاپ تامپو , خرید پد تامپو , پد دستگاه تامپو , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو , قیمت پد تامپو , تامپون یا پد , تفاوت پد و تامپون , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو ," href="https://yabkala.com/catproduct/%D9%BE%D8%AF-%D8%AA%D8%A7%D9%85%D9%BE%D9%88" target="_blank"><span style="color: #ff0000;"><strong><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><img title="پد تامپو , پد دستگاه تامپو , ساخت پد دستگاه تامپو , پد تامپون , ساخت پد تامپو , فروش پد تامپو , پد و تامپون , قیمت پد تامپون , پد یا تامپون , انواع پد تامپو , فروش پد تامپو در تهران , اموزش ساخت پد تامپو , پد چاپ تامپو , خرید پد تامپو , پد دستگاه تامپو , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو , قیمت پد تامپو , تامپون یا پد , تفاوت پد و تامپون , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو ," src="https://yabkala.com/administrator/files/UploadFile/%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%88%DA%AF-%D9%BE%D8%AF.jpg" alt="پد تامپو , پد دستگاه تامپو , ساخت پد دستگاه تامپو , پد تامپون , ساخت پد تامپو , فروش پد تامپو , پد و تامپون , قیمت پد تامپون , پد یا تامپون , انواع پد تامپو , فروش پد تامپو در تهران , اموزش ساخت پد تامپو , پد چاپ تامپو , خرید پد تامپو , پد دستگاه تامپو , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو , قیمت پد تامپو , تامپون یا پد , تفاوت پد و تامپون , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو ," width="200" height="51" /></span></strong></span></a></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>برای سفارش پد با شماره های شرکت تماس بگیرید</strong> </span></p></p><hr/> Friday, January 13, 2023 پد تامپو کد 128 https://yabkala.com/product/پد-تامپو-128 <img src='./Administrator/files/ProductPic/128.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="color: #ff0000;"><strong><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">پد دستگاه تامپو کد&nbsp; 128 <br /></span></strong></span></p> <p><a title="پد تامپو , پد دستگاه تامپو , ساخت پد دستگاه تامپو , پد تامپون , ساخت پد تامپو , فروش پد تامپو , پد و تامپون , قیمت پد تامپون , پد یا تامپون , انواع پد تامپو , فروش پد تامپو در تهران , اموزش ساخت پد تامپو , پد چاپ تامپو , خرید پد تامپو , پد دستگاه تامپو , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو , قیمت پد تامپو , تامپون یا پد , تفاوت پد و تامپون , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو ," href="https://yabkala.com/catproduct/%D9%BE%D8%AF-%D8%AA%D8%A7%D9%85%D9%BE%D9%88" target="_blank"><span style="color: #ff0000;"><strong><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><img title="پد تامپو , پد دستگاه تامپو , ساخت پد دستگاه تامپو , پد تامپون , ساخت پد تامپو , فروش پد تامپو , پد و تامپون , قیمت پد تامپون , پد یا تامپون , انواع پد تامپو , فروش پد تامپو در تهران , اموزش ساخت پد تامپو , پد چاپ تامپو , خرید پد تامپو , پد دستگاه تامپو , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو , قیمت پد تامپو , تامپون یا پد , تفاوت پد و تامپون , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو ," src="https://yabkala.com/administrator/files/UploadFile/%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%88%DA%AF-%D9%BE%D8%AF.jpg" alt="پد تامپو , پد دستگاه تامپو , ساخت پد دستگاه تامپو , پد تامپون , ساخت پد تامپو , فروش پد تامپو , پد و تامپون , قیمت پد تامپون , پد یا تامپون , انواع پد تامپو , فروش پد تامپو در تهران , اموزش ساخت پد تامپو , پد چاپ تامپو , خرید پد تامپو , پد دستگاه تامپو , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو , قیمت پد تامپو , تامپون یا پد , تفاوت پد و تامپون , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو ," width="200" height="51" /></span></strong></span></a></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>برای سفارش پد با شماره های شرکت تماس بگیرید</strong> </span></p></p><hr/> Friday, January 13, 2023 پد تامپو کد 214 https://yabkala.com/product/پد-تامپو-214 <img src='./Administrator/files/ProductPic/214.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="color: #ff0000;"><strong><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">پد دستگاه تامپو کد&nbsp; 214<br /></span></strong></span></p> <p><a title="پد تامپو , پد دستگاه تامپو , ساخت پد دستگاه تامپو , پد تامپون , ساخت پد تامپو , فروش پد تامپو , پد و تامپون , قیمت پد تامپون , پد یا تامپون , انواع پد تامپو , فروش پد تامپو در تهران , اموزش ساخت پد تامپو , پد چاپ تامپو , خرید پد تامپو , پد دستگاه تامپو , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو , قیمت پد تامپو , تامپون یا پد , تفاوت پد و تامپون , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو ," href="https://yabkala.com/catproduct/%D9%BE%D8%AF-%D8%AA%D8%A7%D9%85%D9%BE%D9%88" target="_blank"><span style="color: #ff0000;"><strong><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><img title="پد تامپو , پد دستگاه تامپو , ساخت پد دستگاه تامپو , پد تامپون , ساخت پد تامپو , فروش پد تامپو , پد و تامپون , قیمت پد تامپون , پد یا تامپون , انواع پد تامپو , فروش پد تامپو در تهران , اموزش ساخت پد تامپو , پد چاپ تامپو , خرید پد تامپو , پد دستگاه تامپو , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو , قیمت پد تامپو , تامپون یا پد , تفاوت پد و تامپون , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو ," src="https://yabkala.com/administrator/files/UploadFile/%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%88%DA%AF-%D9%BE%D8%AF.jpg" alt="پد تامپو , پد دستگاه تامپو , ساخت پد دستگاه تامپو , پد تامپون , ساخت پد تامپو , فروش پد تامپو , پد و تامپون , قیمت پد تامپون , پد یا تامپون , انواع پد تامپو , فروش پد تامپو در تهران , اموزش ساخت پد تامپو , پد چاپ تامپو , خرید پد تامپو , پد دستگاه تامپو , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو , قیمت پد تامپو , تامپون یا پد , تفاوت پد و تامپون , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو ," width="200" height="51" /></span></strong></span></a></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>برای سفارش پد با شماره های شرکت تماس بگیرید</strong> </span></p></p><hr/> Friday, January 13, 2023 پد تامپو کد 300 https://yabkala.com/product/پد-تامپو-300 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a300.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="color: #ff0000;"><strong><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">پد دستگاه تامپو کد&nbsp; 300<br /></span></strong></span></p> <p><a title="پد تامپو , پد دستگاه تامپو , ساخت پد دستگاه تامپو , پد تامپون , ساخت پد تامپو , فروش پد تامپو , پد و تامپون , قیمت پد تامپون , پد یا تامپون , انواع پد تامپو , فروش پد تامپو در تهران , اموزش ساخت پد تامپو , پد چاپ تامپو , خرید پد تامپو , پد دستگاه تامپو , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو , قیمت پد تامپو , تامپون یا پد , تفاوت پد و تامپون , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو ," href="https://yabkala.com/catproduct/%D9%BE%D8%AF-%D8%AA%D8%A7%D9%85%D9%BE%D9%88" target="_blank"><span style="color: #ff0000;"><strong><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><img title="پد تامپو , پد دستگاه تامپو , ساخت پد دستگاه تامپو , پد تامپون , ساخت پد تامپو , فروش پد تامپو , پد و تامپون , قیمت پد تامپون , پد یا تامپون , انواع پد تامپو , فروش پد تامپو در تهران , اموزش ساخت پد تامپو , پد چاپ تامپو , خرید پد تامپو , پد دستگاه تامپو , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو , قیمت پد تامپو , تامپون یا پد , تفاوت پد و تامپون , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو ," src="https://yabkala.com/administrator/files/UploadFile/%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%88%DA%AF-%D9%BE%D8%AF.jpg" alt="پد تامپو , پد دستگاه تامپو , ساخت پد دستگاه تامپو , پد تامپون , ساخت پد تامپو , فروش پد تامپو , پد و تامپون , قیمت پد تامپون , پد یا تامپون , انواع پد تامپو , فروش پد تامپو در تهران , اموزش ساخت پد تامپو , پد چاپ تامپو , خرید پد تامپو , پد دستگاه تامپو , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو , قیمت پد تامپو , تامپون یا پد , تفاوت پد و تامپون , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو ," width="200" height="51" /></span></strong></span></a></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>برای سفارش پد با شماره های شرکت تماس بگیرید</strong> </span></p></p><hr/> Friday, January 13, 2023 پد تامپو کد 248 https://yabkala.com/product/پد-تامپو-248 <img src='./Administrator/files/ProductPic/248.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="color: #ff0000;"><strong><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">پد دستگاه تامپو کد&nbsp; 248<br /></span></strong></span></p> <p><a title="پد تامپو , پد دستگاه تامپو , ساخت پد دستگاه تامپو , پد تامپون , ساخت پد تامپو , فروش پد تامپو , پد و تامپون , قیمت پد تامپون , پد یا تامپون , انواع پد تامپو , فروش پد تامپو در تهران , اموزش ساخت پد تامپو , پد چاپ تامپو , خرید پد تامپو , پد دستگاه تامپو , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو , قیمت پد تامپو , تامپون یا پد , تفاوت پد و تامپون , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو ," href="https://yabkala.com/catproduct/%D9%BE%D8%AF-%D8%AA%D8%A7%D9%85%D9%BE%D9%88" target="_blank"><span style="color: #ff0000;"><strong><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><img title="پد تامپو , پد دستگاه تامپو , ساخت پد دستگاه تامپو , پد تامپون , ساخت پد تامپو , فروش پد تامپو , پد و تامپون , قیمت پد تامپون , پد یا تامپون , انواع پد تامپو , فروش پد تامپو در تهران , اموزش ساخت پد تامپو , پد چاپ تامپو , خرید پد تامپو , پد دستگاه تامپو , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو , قیمت پد تامپو , تامپون یا پد , تفاوت پد و تامپون , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو ," src="https://yabkala.com/administrator/files/UploadFile/%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%88%DA%AF-%D9%BE%D8%AF.jpg" alt="پد تامپو , پد دستگاه تامپو , ساخت پد دستگاه تامپو , پد تامپون , ساخت پد تامپو , فروش پد تامپو , پد و تامپون , قیمت پد تامپون , پد یا تامپون , انواع پد تامپو , فروش پد تامپو در تهران , اموزش ساخت پد تامپو , پد چاپ تامپو , خرید پد تامپو , پد دستگاه تامپو , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو , قیمت پد تامپو , تامپون یا پد , تفاوت پد و تامپون , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو ," width="200" height="51" /></span></strong></span></a></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>برای سفارش پد با شماره های شرکت تماس بگیرید</strong> </span></p></p><hr/> Friday, January 13, 2023 پد تامپو کد 126 https://yabkala.com/product/پد-تامپو-126 <img src='./Administrator/files/ProductPic/126.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="color: #ff0000;"><strong><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">پد دستگاه تامپو کد&nbsp; 126 <br /></span></strong></span></p> <p><a title="پد تامپو , پد دستگاه تامپو , ساخت پد دستگاه تامپو , پد تامپون , ساخت پد تامپو , فروش پد تامپو , پد و تامپون , قیمت پد تامپون , پد یا تامپون , انواع پد تامپو , فروش پد تامپو در تهران , اموزش ساخت پد تامپو , پد چاپ تامپو , خرید پد تامپو , پد دستگاه تامپو , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو , قیمت پد تامپو , تامپون یا پد , تفاوت پد و تامپون , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو ," href="https://yabkala.com/catproduct/%D9%BE%D8%AF-%D8%AA%D8%A7%D9%85%D9%BE%D9%88" target="_blank"><span style="color: #ff0000;"><strong><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><img title="پد تامپو , پد دستگاه تامپو , ساخت پد دستگاه تامپو , پد تامپون , ساخت پد تامپو , فروش پد تامپو , پد و تامپون , قیمت پد تامپون , پد یا تامپون , انواع پد تامپو , فروش پد تامپو در تهران , اموزش ساخت پد تامپو , پد چاپ تامپو , خرید پد تامپو , پد دستگاه تامپو , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو , قیمت پد تامپو , تامپون یا پد , تفاوت پد و تامپون , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو ," src="https://yabkala.com/administrator/files/UploadFile/%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%88%DA%AF-%D9%BE%D8%AF.jpg" alt="پد تامپو , پد دستگاه تامپو , ساخت پد دستگاه تامپو , پد تامپون , ساخت پد تامپو , فروش پد تامپو , پد و تامپون , قیمت پد تامپون , پد یا تامپون , انواع پد تامپو , فروش پد تامپو در تهران , اموزش ساخت پد تامپو , پد چاپ تامپو , خرید پد تامپو , پد دستگاه تامپو , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو , قیمت پد تامپو , تامپون یا پد , تفاوت پد و تامپون , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو ," width="200" height="51" /></span></strong></span></a></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>برای سفارش پد با شماره های شرکت تماس بگیرید</strong> </span></p></p><hr/> Friday, January 13, 2023 پد تامپو کد 110 https://yabkala.com/product/پد-تامپو-110 <img src='./Administrator/files/ProductPic/110.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="color: #ff0000;"><strong><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">پد دستگاه تامپو کد&nbsp; 110 <br /></span></strong></span></p> <p><a title="پد تامپو , پد دستگاه تامپو , ساخت پد دستگاه تامپو , پد تامپون , ساخت پد تامپو , فروش پد تامپو , پد و تامپون , قیمت پد تامپون , پد یا تامپون , انواع پد تامپو , فروش پد تامپو در تهران , اموزش ساخت پد تامپو , پد چاپ تامپو , خرید پد تامپو , پد دستگاه تامپو , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو , قیمت پد تامپو , تامپون یا پد , تفاوت پد و تامپون , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو ," href="https://yabkala.com/catproduct/%D9%BE%D8%AF-%D8%AA%D8%A7%D9%85%D9%BE%D9%88" target="_blank"><span style="color: #ff0000;"><strong><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><img title="پد تامپو , پد دستگاه تامپو , ساخت پد دستگاه تامپو , پد تامپون , ساخت پد تامپو , فروش پد تامپو , پد و تامپون , قیمت پد تامپون , پد یا تامپون , انواع پد تامپو , فروش پد تامپو در تهران , اموزش ساخت پد تامپو , پد چاپ تامپو , خرید پد تامپو , پد دستگاه تامپو , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو , قیمت پد تامپو , تامپون یا پد , تفاوت پد و تامپون , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو ," src="https://yabkala.com/administrator/files/UploadFile/%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%88%DA%AF-%D9%BE%D8%AF.jpg" alt="پد تامپو , پد دستگاه تامپو , ساخت پد دستگاه تامپو , پد تامپون , ساخت پد تامپو , فروش پد تامپو , پد و تامپون , قیمت پد تامپون , پد یا تامپون , انواع پد تامپو , فروش پد تامپو در تهران , اموزش ساخت پد تامپو , پد چاپ تامپو , خرید پد تامپو , پد دستگاه تامپو , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو , قیمت پد تامپو , تامپون یا پد , تفاوت پد و تامپون , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو ," width="200" height="51" /></span></strong></span></a></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>برای سفارش پد با شماره های شرکت تماس بگیرید</strong> </span></p></p><hr/> Friday, January 13, 2023 پد تامپو کد 232 https://yabkala.com/product/پد-تامپو-232 <img src='./Administrator/files/ProductPic/232.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="color: #ff0000;"><strong><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">پد دستگاه تامپو کد&nbsp; 232<br /></span></strong></span></p> <p><a title="پد تامپو , پد دستگاه تامپو , ساخت پد دستگاه تامپو , پد تامپون , ساخت پد تامپو , فروش پد تامپو , پد و تامپون , قیمت پد تامپون , پد یا تامپون , انواع پد تامپو , فروش پد تامپو در تهران , اموزش ساخت پد تامپو , پد چاپ تامپو , خرید پد تامپو , پد دستگاه تامپو , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو , قیمت پد تامپو , تامپون یا پد , تفاوت پد و تامپون , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو ," href="https://yabkala.com/catproduct/%D9%BE%D8%AF-%D8%AA%D8%A7%D9%85%D9%BE%D9%88" target="_blank"><span style="color: #ff0000;"><strong><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><img title="پد تامپو , پد دستگاه تامپو , ساخت پد دستگاه تامپو , پد تامپون , ساخت پد تامپو , فروش پد تامپو , پد و تامپون , قیمت پد تامپون , پد یا تامپون , انواع پد تامپو , فروش پد تامپو در تهران , اموزش ساخت پد تامپو , پد چاپ تامپو , خرید پد تامپو , پد دستگاه تامپو , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو , قیمت پد تامپو , تامپون یا پد , تفاوت پد و تامپون , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو ," src="https://yabkala.com/administrator/files/UploadFile/%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%88%DA%AF-%D9%BE%D8%AF.jpg" alt="پد تامپو , پد دستگاه تامپو , ساخت پد دستگاه تامپو , پد تامپون , ساخت پد تامپو , فروش پد تامپو , پد و تامپون , قیمت پد تامپون , پد یا تامپون , انواع پد تامپو , فروش پد تامپو در تهران , اموزش ساخت پد تامپو , پد چاپ تامپو , خرید پد تامپو , پد دستگاه تامپو , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو , قیمت پد تامپو , تامپون یا پد , تفاوت پد و تامپون , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو ," width="200" height="51" /></span></strong></span></a></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>برای سفارش پد با شماره های شرکت تماس بگیرید</strong> </span></p></p><hr/> Friday, January 13, 2023 پد تامپو کد 132 https://yabkala.com/product/پد-تامپو-132 <img src='./Administrator/files/ProductPic/132.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="color: #ff0000;"><strong><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">پد دستگاه تامپو کد&nbsp; 132<br /></span></strong></span></p> <p><a title="پد تامپو , پد دستگاه تامپو , ساخت پد دستگاه تامپو , پد تامپون , ساخت پد تامپو , فروش پد تامپو , پد و تامپون , قیمت پد تامپون , پد یا تامپون , انواع پد تامپو , فروش پد تامپو در تهران , اموزش ساخت پد تامپو , پد چاپ تامپو , خرید پد تامپو , پد دستگاه تامپو , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو , قیمت پد تامپو , تامپون یا پد , تفاوت پد و تامپون , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو ," href="https://yabkala.com/catproduct/%D9%BE%D8%AF-%D8%AA%D8%A7%D9%85%D9%BE%D9%88" target="_blank"><span style="color: #ff0000;"><strong><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><img title="پد تامپو , پد دستگاه تامپو , ساخت پد دستگاه تامپو , پد تامپون , ساخت پد تامپو , فروش پد تامپو , پد و تامپون , قیمت پد تامپون , پد یا تامپون , انواع پد تامپو , فروش پد تامپو در تهران , اموزش ساخت پد تامپو , پد چاپ تامپو , خرید پد تامپو , پد دستگاه تامپو , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو , قیمت پد تامپو , تامپون یا پد , تفاوت پد و تامپون , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو ," src="https://yabkala.com/administrator/files/UploadFile/%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%88%DA%AF-%D9%BE%D8%AF.jpg" alt="پد تامپو , پد دستگاه تامپو , ساخت پد دستگاه تامپو , پد تامپون , ساخت پد تامپو , فروش پد تامپو , پد و تامپون , قیمت پد تامپون , پد یا تامپون , انواع پد تامپو , فروش پد تامپو در تهران , اموزش ساخت پد تامپو , پد چاپ تامپو , خرید پد تامپو , پد دستگاه تامپو , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو , قیمت پد تامپو , تامپون یا پد , تفاوت پد و تامپون , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو ," width="200" height="51" /></span></strong></span></a></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>برای سفارش پد با شماره های شرکت تماس بگیرید</strong> </span></p></p><hr/> Friday, January 13, 2023 پد تامپو کد 138 https://yabkala.com/product/پد-تامپو-138 <img src='./Administrator/files/ProductPic/138.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="color: #ff0000;"><strong><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">پد دستگاه تامپو کد&nbsp; 138<br /></span></strong></span></p> <p><a title="پد تامپو , پد دستگاه تامپو , ساخت پد دستگاه تامپو , پد تامپون , ساخت پد تامپو , فروش پد تامپو , پد و تامپون , قیمت پد تامپون , پد یا تامپون , انواع پد تامپو , فروش پد تامپو در تهران , اموزش ساخت پد تامپو , پد چاپ تامپو , خرید پد تامپو , پد دستگاه تامپو , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو , قیمت پد تامپو , تامپون یا پد , تفاوت پد و تامپون , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو ," href="https://yabkala.com/catproduct/%D9%BE%D8%AF-%D8%AA%D8%A7%D9%85%D9%BE%D9%88" target="_blank"><span style="color: #ff0000;"><strong><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><img title="پد تامپو , پد دستگاه تامپو , ساخت پد دستگاه تامپو , پد تامپون , ساخت پد تامپو , فروش پد تامپو , پد و تامپون , قیمت پد تامپون , پد یا تامپون , انواع پد تامپو , فروش پد تامپو در تهران , اموزش ساخت پد تامپو , پد چاپ تامپو , خرید پد تامپو , پد دستگاه تامپو , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو , قیمت پد تامپو , تامپون یا پد , تفاوت پد و تامپون , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو ," src="https://yabkala.com/administrator/files/UploadFile/%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%88%DA%AF-%D9%BE%D8%AF.jpg" alt="پد تامپو , پد دستگاه تامپو , ساخت پد دستگاه تامپو , پد تامپون , ساخت پد تامپو , فروش پد تامپو , پد و تامپون , قیمت پد تامپون , پد یا تامپون , انواع پد تامپو , فروش پد تامپو در تهران , اموزش ساخت پد تامپو , پد چاپ تامپو , خرید پد تامپو , پد دستگاه تامپو , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو , قیمت پد تامپو , تامپون یا پد , تفاوت پد و تامپون , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو ," width="200" height="51" /></span></strong></span></a></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>برای سفارش پد با شماره های شرکت تماس بگیرید</strong> </span></p></p><hr/> Friday, January 13, 2023 پد تامپو کد 203 https://yabkala.com/product/پد-تامپو-203 <img src='./Administrator/files/ProductPic/203.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="color: #ff0000;"><strong><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">پد دستگاه تامپو کد&nbsp; 203<br /></span></strong></span></p> <p><a title="پد تامپو , پد دستگاه تامپو , ساخت پد دستگاه تامپو , پد تامپون , ساخت پد تامپو , فروش پد تامپو , پد و تامپون , قیمت پد تامپون , پد یا تامپون , انواع پد تامپو , فروش پد تامپو در تهران , اموزش ساخت پد تامپو , پد چاپ تامپو , خرید پد تامپو , پد دستگاه تامپو , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو , قیمت پد تامپو , تامپون یا پد , تفاوت پد و تامپون , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو ," href="https://yabkala.com/catproduct/%D9%BE%D8%AF-%D8%AA%D8%A7%D9%85%D9%BE%D9%88" target="_blank"><span style="color: #ff0000;"><strong><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><img title="پد تامپو , پد دستگاه تامپو , ساخت پد دستگاه تامپو , پد تامپون , ساخت پد تامپو , فروش پد تامپو , پد و تامپون , قیمت پد تامپون , پد یا تامپون , انواع پد تامپو , فروش پد تامپو در تهران , اموزش ساخت پد تامپو , پد چاپ تامپو , خرید پد تامپو , پد دستگاه تامپو , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو , قیمت پد تامپو , تامپون یا پد , تفاوت پد و تامپون , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو ," src="https://yabkala.com/administrator/files/UploadFile/%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%88%DA%AF-%D9%BE%D8%AF.jpg" alt="پد تامپو , پد دستگاه تامپو , ساخت پد دستگاه تامپو , پد تامپون , ساخت پد تامپو , فروش پد تامپو , پد و تامپون , قیمت پد تامپون , پد یا تامپون , انواع پد تامپو , فروش پد تامپو در تهران , اموزش ساخت پد تامپو , پد چاپ تامپو , خرید پد تامپو , پد دستگاه تامپو , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو , قیمت پد تامپو , تامپون یا پد , تفاوت پد و تامپون , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو ," width="200" height="51" /></span></strong></span></a></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>برای سفارش پد با شماره های شرکت تماس بگیرید</strong> </span></p></p><hr/> Friday, January 13, 2023 پد تامپو کد 117 https://yabkala.com/product/پد-تامپو-117 <img src='./Administrator/files/ProductPic/117.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="color: #ff0000;"><strong><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">پد دستگاه تامپو کد&nbsp; 117 <br /></span></strong></span></p> <p><a title="پد تامپو , پد دستگاه تامپو , ساخت پد دستگاه تامپو , پد تامپون , ساخت پد تامپو , فروش پد تامپو , پد و تامپون , قیمت پد تامپون , پد یا تامپون , انواع پد تامپو , فروش پد تامپو در تهران , اموزش ساخت پد تامپو , پد چاپ تامپو , خرید پد تامپو , پد دستگاه تامپو , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو , قیمت پد تامپو , تامپون یا پد , تفاوت پد و تامپون , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو ," href="https://yabkala.com/catproduct/%D9%BE%D8%AF-%D8%AA%D8%A7%D9%85%D9%BE%D9%88" target="_blank"><span style="color: #ff0000;"><strong><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><img title="پد تامپو , پد دستگاه تامپو , ساخت پد دستگاه تامپو , پد تامپون , ساخت پد تامپو , فروش پد تامپو , پد و تامپون , قیمت پد تامپون , پد یا تامپون , انواع پد تامپو , فروش پد تامپو در تهران , اموزش ساخت پد تامپو , پد چاپ تامپو , خرید پد تامپو , پد دستگاه تامپو , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو , قیمت پد تامپو , تامپون یا پد , تفاوت پد و تامپون , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو ," src="https://yabkala.com/administrator/files/UploadFile/%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%88%DA%AF-%D9%BE%D8%AF.jpg" alt="پد تامپو , پد دستگاه تامپو , ساخت پد دستگاه تامپو , پد تامپون , ساخت پد تامپو , فروش پد تامپو , پد و تامپون , قیمت پد تامپون , پد یا تامپون , انواع پد تامپو , فروش پد تامپو در تهران , اموزش ساخت پد تامپو , پد چاپ تامپو , خرید پد تامپو , پد دستگاه تامپو , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو , قیمت پد تامپو , تامپون یا پد , تفاوت پد و تامپون , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو ," width="200" height="51" /></span></strong></span></a></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>برای سفارش پد با شماره های شرکت تماس بگیرید</strong> </span></p></p><hr/> Friday, January 13, 2023 پد تامپو کد 104 https://yabkala.com/product/پد-تامپو-104 <img src='./Administrator/files/ProductPic/104.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="color: #ff0000;"><strong><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">پد دستگاه تامپو کد&nbsp; 104 <br /></span></strong></span></p> <p><a title="پد تامپو , پد دستگاه تامپو , ساخت پد دستگاه تامپو , پد تامپون , ساخت پد تامپو , فروش پد تامپو , پد و تامپون , قیمت پد تامپون , پد یا تامپون , انواع پد تامپو , فروش پد تامپو در تهران , اموزش ساخت پد تامپو , پد چاپ تامپو , خرید پد تامپو , پد دستگاه تامپو , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو , قیمت پد تامپو , تامپون یا پد , تفاوت پد و تامپون , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو ," href="https://yabkala.com/catproduct/%D9%BE%D8%AF-%D8%AA%D8%A7%D9%85%D9%BE%D9%88" target="_blank"><span style="color: #ff0000;"><strong><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><img title="پد تامپو , پد دستگاه تامپو , ساخت پد دستگاه تامپو , پد تامپون , ساخت پد تامپو , فروش پد تامپو , پد و تامپون , قیمت پد تامپون , پد یا تامپون , انواع پد تامپو , فروش پد تامپو در تهران , اموزش ساخت پد تامپو , پد چاپ تامپو , خرید پد تامپو , پد دستگاه تامپو , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو , قیمت پد تامپو , تامپون یا پد , تفاوت پد و تامپون , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو ," src="https://yabkala.com/administrator/files/UploadFile/%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%88%DA%AF-%D9%BE%D8%AF.jpg" alt="پد تامپو , پد دستگاه تامپو , ساخت پد دستگاه تامپو , پد تامپون , ساخت پد تامپو , فروش پد تامپو , پد و تامپون , قیمت پد تامپون , پد یا تامپون , انواع پد تامپو , فروش پد تامپو در تهران , اموزش ساخت پد تامپو , پد چاپ تامپو , خرید پد تامپو , پد دستگاه تامپو , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو , قیمت پد تامپو , تامپون یا پد , تفاوت پد و تامپون , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو ," width="200" height="51" /></span></strong></span></a></p></p><hr/> Friday, January 13, 2023 پد تامپو کد 143 https://yabkala.com/product/پد-تامپو-143 <img src='./Administrator/files/ProductPic/143.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="color: #ff0000;"><strong><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">پد دستگاه تامپو کد&nbsp; 143<br /></span></strong></span></p> <p><a title="پد تامپو , پد دستگاه تامپو , ساخت پد دستگاه تامپو , پد تامپون , ساخت پد تامپو , فروش پد تامپو , پد و تامپون , قیمت پد تامپون , پد یا تامپون , انواع پد تامپو , فروش پد تامپو در تهران , اموزش ساخت پد تامپو , پد چاپ تامپو , خرید پد تامپو , پد دستگاه تامپو , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو , قیمت پد تامپو , تامپون یا پد , تفاوت پد و تامپون , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو ," href="https://yabkala.com/catproduct/%D9%BE%D8%AF-%D8%AA%D8%A7%D9%85%D9%BE%D9%88" target="_blank"><span style="color: #ff0000;"><strong><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><img title="پد تامپو , پد دستگاه تامپو , ساخت پد دستگاه تامپو , پد تامپون , ساخت پد تامپو , فروش پد تامپو , پد و تامپون , قیمت پد تامپون , پد یا تامپون , انواع پد تامپو , فروش پد تامپو در تهران , اموزش ساخت پد تامپو , پد چاپ تامپو , خرید پد تامپو , پد دستگاه تامپو , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو , قیمت پد تامپو , تامپون یا پد , تفاوت پد و تامپون , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو ," src="https://yabkala.com/administrator/files/UploadFile/%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%88%DA%AF-%D9%BE%D8%AF.jpg" alt="پد تامپو , پد دستگاه تامپو , ساخت پد دستگاه تامپو , پد تامپون , ساخت پد تامپو , فروش پد تامپو , پد و تامپون , قیمت پد تامپون , پد یا تامپون , انواع پد تامپو , فروش پد تامپو در تهران , اموزش ساخت پد تامپو , پد چاپ تامپو , خرید پد تامپو , پد دستگاه تامپو , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو , قیمت پد تامپو , تامپون یا پد , تفاوت پد و تامپون , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو ," width="200" height="51" /></span></strong></span></a></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>برای سفارش پد با شماره های شرکت تماس بگیرید</strong> </span></p></p><hr/> Friday, January 13, 2023 پد تامپو کد 226 https://yabkala.com/product/پد-تامپو-226 <img src='./Administrator/files/ProductPic/226.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="color: #ff0000;"><strong><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">پد دستگاه تامپو کد&nbsp; 226<br /></span></strong></span></p> <p><a title="پد تامپو , پد دستگاه تامپو , ساخت پد دستگاه تامپو , پد تامپون , ساخت پد تامپو , فروش پد تامپو , پد و تامپون , قیمت پد تامپون , پد یا تامپون , انواع پد تامپو , فروش پد تامپو در تهران , اموزش ساخت پد تامپو , پد چاپ تامپو , خرید پد تامپو , پد دستگاه تامپو , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو , قیمت پد تامپو , تامپون یا پد , تفاوت پد و تامپون , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو ," href="https://yabkala.com/catproduct/%D9%BE%D8%AF-%D8%AA%D8%A7%D9%85%D9%BE%D9%88" target="_blank"><span style="color: #ff0000;"><strong><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><img title="پد تامپو , پد دستگاه تامپو , ساخت پد دستگاه تامپو , پد تامپون , ساخت پد تامپو , فروش پد تامپو , پد و تامپون , قیمت پد تامپون , پد یا تامپون , انواع پد تامپو , فروش پد تامپو در تهران , اموزش ساخت پد تامپو , پد چاپ تامپو , خرید پد تامپو , پد دستگاه تامپو , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو , قیمت پد تامپو , تامپون یا پد , تفاوت پد و تامپون , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو ," src="https://yabkala.com/administrator/files/UploadFile/%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%88%DA%AF-%D9%BE%D8%AF.jpg" alt="پد تامپو , پد دستگاه تامپو , ساخت پد دستگاه تامپو , پد تامپون , ساخت پد تامپو , فروش پد تامپو , پد و تامپون , قیمت پد تامپون , پد یا تامپون , انواع پد تامپو , فروش پد تامپو در تهران , اموزش ساخت پد تامپو , پد چاپ تامپو , خرید پد تامپو , پد دستگاه تامپو , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو , قیمت پد تامپو , تامپون یا پد , تفاوت پد و تامپون , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو ," width="200" height="51" /></span></strong></span></a></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>برای سفارش پد با شماره های شرکت تماس بگیرید</strong> </span></p></p><hr/> Friday, January 13, 2023 پد تامپو کد 201 https://yabkala.com/product/پد-تامپو-201 <img src='./Administrator/files/ProductPic/201.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="color: #ff0000;"><strong><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">پد دستگاه تامپو کد&nbsp; 201<br /></span></strong></span></p> <p><a title="پد تامپو , پد دستگاه تامپو , ساخت پد دستگاه تامپو , پد تامپون , ساخت پد تامپو , فروش پد تامپو , پد و تامپون , قیمت پد تامپون , پد یا تامپون , انواع پد تامپو , فروش پد تامپو در تهران , اموزش ساخت پد تامپو , پد چاپ تامپو , خرید پد تامپو , پد دستگاه تامپو , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو , قیمت پد تامپو , تامپون یا پد , تفاوت پد و تامپون , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو ," href="https://yabkala.com/catproduct/%D9%BE%D8%AF-%D8%AA%D8%A7%D9%85%D9%BE%D9%88" target="_blank"><span style="color: #ff0000;"><strong><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><img title="پد تامپو , پد دستگاه تامپو , ساخت پد دستگاه تامپو , پد تامپون , ساخت پد تامپو , فروش پد تامپو , پد و تامپون , قیمت پد تامپون , پد یا تامپون , انواع پد تامپو , فروش پد تامپو در تهران , اموزش ساخت پد تامپو , پد چاپ تامپو , خرید پد تامپو , پد دستگاه تامپو , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو , قیمت پد تامپو , تامپون یا پد , تفاوت پد و تامپون , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو ," src="https://yabkala.com/administrator/files/UploadFile/%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%88%DA%AF-%D9%BE%D8%AF.jpg" alt="پد تامپو , پد دستگاه تامپو , ساخت پد دستگاه تامپو , پد تامپون , ساخت پد تامپو , فروش پد تامپو , پد و تامپون , قیمت پد تامپون , پد یا تامپون , انواع پد تامپو , فروش پد تامپو در تهران , اموزش ساخت پد تامپو , پد چاپ تامپو , خرید پد تامپو , پد دستگاه تامپو , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو , قیمت پد تامپو , تامپون یا پد , تفاوت پد و تامپون , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو ," width="200" height="51" /></span></strong></span></a></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>برای سفارش پد با شماره های شرکت تماس بگیرید</strong> </span></p></p><hr/> Friday, January 13, 2023 پد تامپو کد 131 https://yabkala.com/product/پد-تامپو-131 <img src='./Administrator/files/ProductPic/131.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="color: #ff0000;"><strong><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">پد دستگاه تامپو کد&nbsp; 131<br /></span></strong></span></p> <p><a title="پد تامپو , پد دستگاه تامپو , ساخت پد دستگاه تامپو , پد تامپون , ساخت پد تامپو , فروش پد تامپو , پد و تامپون , قیمت پد تامپون , پد یا تامپون , انواع پد تامپو , فروش پد تامپو در تهران , اموزش ساخت پد تامپو , پد چاپ تامپو , خرید پد تامپو , پد دستگاه تامپو , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو , قیمت پد تامپو , تامپون یا پد , تفاوت پد و تامپون , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو ," href="https://yabkala.com/catproduct/%D9%BE%D8%AF-%D8%AA%D8%A7%D9%85%D9%BE%D9%88" target="_blank"><span style="color: #ff0000;"><strong><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><img title="پد تامپو , پد دستگاه تامپو , ساخت پد دستگاه تامپو , پد تامپون , ساخت پد تامپو , فروش پد تامپو , پد و تامپون , قیمت پد تامپون , پد یا تامپون , انواع پد تامپو , فروش پد تامپو در تهران , اموزش ساخت پد تامپو , پد چاپ تامپو , خرید پد تامپو , پد دستگاه تامپو , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو , قیمت پد تامپو , تامپون یا پد , تفاوت پد و تامپون , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو ," src="https://yabkala.com/administrator/files/UploadFile/%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%88%DA%AF-%D9%BE%D8%AF.jpg" alt="پد تامپو , پد دستگاه تامپو , ساخت پد دستگاه تامپو , پد تامپون , ساخت پد تامپو , فروش پد تامپو , پد و تامپون , قیمت پد تامپون , پد یا تامپون , انواع پد تامپو , فروش پد تامپو در تهران , اموزش ساخت پد تامپو , پد چاپ تامپو , خرید پد تامپو , پد دستگاه تامپو , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو , قیمت پد تامپو , تامپون یا پد , تفاوت پد و تامپون , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو ," width="200" height="51" /></span></strong></span></a></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>برای سفارش پد با شماره های شرکت تماس بگیرید</strong> </span></p></p><hr/> Friday, January 13, 2023 پد تامپو کد 402 https://yabkala.com/product/پد-تامپو-402 <img src='./Administrator/files/ProductPic/402.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="color: #ff0000;"><strong><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">پد دستگاه تامپو کد&nbsp; 402<br /></span></strong></span></p> <p><a title="پد تامپو , پد دستگاه تامپو , ساخت پد دستگاه تامپو , پد تامپون , ساخت پد تامپو , فروش پد تامپو , پد و تامپون , قیمت پد تامپون , پد یا تامپون , انواع پد تامپو , فروش پد تامپو در تهران , اموزش ساخت پد تامپو , پد چاپ تامپو , خرید پد تامپو , پد دستگاه تامپو , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو , قیمت پد تامپو , تامپون یا پد , تفاوت پد و تامپون , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو ," href="https://yabkala.com/catproduct/%D9%BE%D8%AF-%D8%AA%D8%A7%D9%85%D9%BE%D9%88" target="_blank"><span style="color: #ff0000;"><strong><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><img title="پد تامپو , پد دستگاه تامپو , ساخت پد دستگاه تامپو , پد تامپون , ساخت پد تامپو , فروش پد تامپو , پد و تامپون , قیمت پد تامپون , پد یا تامپون , انواع پد تامپو , فروش پد تامپو در تهران , اموزش ساخت پد تامپو , پد چاپ تامپو , خرید پد تامپو , پد دستگاه تامپو , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو , قیمت پد تامپو , تامپون یا پد , تفاوت پد و تامپون , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو ," src="https://yabkala.com/administrator/files/UploadFile/%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%88%DA%AF-%D9%BE%D8%AF.jpg" alt="پد تامپو , پد دستگاه تامپو , ساخت پد دستگاه تامپو , پد تامپون , ساخت پد تامپو , فروش پد تامپو , پد و تامپون , قیمت پد تامپون , پد یا تامپون , انواع پد تامپو , فروش پد تامپو در تهران , اموزش ساخت پد تامپو , پد چاپ تامپو , خرید پد تامپو , پد دستگاه تامپو , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو , قیمت پد تامپو , تامپون یا پد , تفاوت پد و تامپون , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو ," width="200" height="51" /></span></strong></span></a></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>برای سفارش پد با شماره های شرکت تماس بگیرید</strong> </span></p></p><hr/> Friday, January 13, 2023 پد تامپو کد 500 https://yabkala.com/product/پد-تامپو-500 <img src='./Administrator/files/ProductPic/500.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="color: #ff0000;"><strong><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">پد دستگاه تامپو کد&nbsp; 500<br /></span></strong></span></p> <p><a title="پد تامپو , پد دستگاه تامپو , ساخت پد دستگاه تامپو , پد تامپون , ساخت پد تامپو , فروش پد تامپو , پد و تامپون , قیمت پد تامپون , پد یا تامپون , انواع پد تامپو , فروش پد تامپو در تهران , اموزش ساخت پد تامپو , پد چاپ تامپو , خرید پد تامپو , پد دستگاه تامپو , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو , قیمت پد تامپو , تامپون یا پد , تفاوت پد و تامپون , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو ," href="https://yabkala.com/catproduct/%D9%BE%D8%AF-%D8%AA%D8%A7%D9%85%D9%BE%D9%88" target="_blank"><span style="color: #ff0000;"><strong><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><img title="پد تامپو , پد دستگاه تامپو , ساخت پد دستگاه تامپو , پد تامپون , ساخت پد تامپو , فروش پد تامپو , پد و تامپون , قیمت پد تامپون , پد یا تامپون , انواع پد تامپو , فروش پد تامپو در تهران , اموزش ساخت پد تامپو , پد چاپ تامپو , خرید پد تامپو , پد دستگاه تامپو , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو , قیمت پد تامپو , تامپون یا پد , تفاوت پد و تامپون , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو ," src="https://yabkala.com/administrator/files/UploadFile/%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%88%DA%AF-%D9%BE%D8%AF.jpg" alt="پد تامپو , پد دستگاه تامپو , ساخت پد دستگاه تامپو , پد تامپون , ساخت پد تامپو , فروش پد تامپو , پد و تامپون , قیمت پد تامپون , پد یا تامپون , انواع پد تامپو , فروش پد تامپو در تهران , اموزش ساخت پد تامپو , پد چاپ تامپو , خرید پد تامپو , پد دستگاه تامپو , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو , قیمت پد تامپو , تامپون یا پد , تفاوت پد و تامپون , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو ," width="200" height="51" /></span></strong></span></a></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>برای سفارش پد با شماره های شرکت تماس بگیرید</strong> </span></p></p><hr/> Friday, January 13, 2023 پد تامپو کد 236 https://yabkala.com/product/پد-تامپو-236 <img src='./Administrator/files/ProductPic/236.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="color: #ff0000;"><strong><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">پد دستگاه تامپو کد&nbsp; 236<br /></span></strong></span></p> <p><a title="پد تامپو , پد دستگاه تامپو , ساخت پد دستگاه تامپو , پد تامپون , ساخت پد تامپو , فروش پد تامپو , پد و تامپون , قیمت پد تامپون , پد یا تامپون , انواع پد تامپو , فروش پد تامپو در تهران , اموزش ساخت پد تامپو , پد چاپ تامپو , خرید پد تامپو , پد دستگاه تامپو , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو , قیمت پد تامپو , تامپون یا پد , تفاوت پد و تامپون , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو ," href="https://yabkala.com/catproduct/%D9%BE%D8%AF-%D8%AA%D8%A7%D9%85%D9%BE%D9%88" target="_blank"><span style="color: #ff0000;"><strong><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><img title="پد تامپو , پد دستگاه تامپو , ساخت پد دستگاه تامپو , پد تامپون , ساخت پد تامپو , فروش پد تامپو , پد و تامپون , قیمت پد تامپون , پد یا تامپون , انواع پد تامپو , فروش پد تامپو در تهران , اموزش ساخت پد تامپو , پد چاپ تامپو , خرید پد تامپو , پد دستگاه تامپو , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو , قیمت پد تامپو , تامپون یا پد , تفاوت پد و تامپون , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو ," src="https://yabkala.com/administrator/files/UploadFile/%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%88%DA%AF-%D9%BE%D8%AF.jpg" alt="پد تامپو , پد دستگاه تامپو , ساخت پد دستگاه تامپو , پد تامپون , ساخت پد تامپو , فروش پد تامپو , پد و تامپون , قیمت پد تامپون , پد یا تامپون , انواع پد تامپو , فروش پد تامپو در تهران , اموزش ساخت پد تامپو , پد چاپ تامپو , خرید پد تامپو , پد دستگاه تامپو , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو , قیمت پد تامپو , تامپون یا پد , تفاوت پد و تامپون , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو ," width="200" height="51" /></span></strong></span></a></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>برای سفارش پد با شماره های شرکت تماس بگیرید</strong> </span></p></p><hr/> Friday, January 13, 2023 پد تامپو کد 114 https://yabkala.com/product/پد-تامپو-114 <img src='./Administrator/files/ProductPic/114.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="color: #ff0000;"><strong><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">پد دستگاه تامپو کد&nbsp; 114 <br /></span></strong></span></p> <p><a title="پد تامپو , پد دستگاه تامپو , ساخت پد دستگاه تامپو , پد تامپون , ساخت پد تامپو , فروش پد تامپو , پد و تامپون , قیمت پد تامپون , پد یا تامپون , انواع پد تامپو , فروش پد تامپو در تهران , اموزش ساخت پد تامپو , پد چاپ تامپو , خرید پد تامپو , پد دستگاه تامپو , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو , قیمت پد تامپو , تامپون یا پد , تفاوت پد و تامپون , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو ," href="https://yabkala.com/catproduct/%D9%BE%D8%AF-%D8%AA%D8%A7%D9%85%D9%BE%D9%88" target="_blank"><span style="color: #ff0000;"><strong><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><img title="پد تامپو , پد دستگاه تامپو , ساخت پد دستگاه تامپو , پد تامپون , ساخت پد تامپو , فروش پد تامپو , پد و تامپون , قیمت پد تامپون , پد یا تامپون , انواع پد تامپو , فروش پد تامپو در تهران , اموزش ساخت پد تامپو , پد چاپ تامپو , خرید پد تامپو , پد دستگاه تامپو , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو , قیمت پد تامپو , تامپون یا پد , تفاوت پد و تامپون , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو ," src="https://yabkala.com/administrator/files/UploadFile/%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%88%DA%AF-%D9%BE%D8%AF.jpg" alt="پد تامپو , پد دستگاه تامپو , ساخت پد دستگاه تامپو , پد تامپون , ساخت پد تامپو , فروش پد تامپو , پد و تامپون , قیمت پد تامپون , پد یا تامپون , انواع پد تامپو , فروش پد تامپو در تهران , اموزش ساخت پد تامپو , پد چاپ تامپو , خرید پد تامپو , پد دستگاه تامپو , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو , قیمت پد تامپو , تامپون یا پد , تفاوت پد و تامپون , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو ," width="200" height="51" /></span></strong></span></a></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>برای سفارش پد با شماره های شرکت تماس بگیرید</strong> </span></p></p><hr/> Friday, January 13, 2023 پد تامپو کد 400 https://yabkala.com/product/پد-تامپو-400 <img src='./Administrator/files/ProductPic/400.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="color: #ff0000;"><strong><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">پد دستگاه تامپو کد&nbsp; 400<br /></span></strong></span></p> <p><a title="پد تامپو , پد دستگاه تامپو , ساخت پد دستگاه تامپو , پد تامپون , ساخت پد تامپو , فروش پد تامپو , پد و تامپون , قیمت پد تامپون , پد یا تامپون , انواع پد تامپو , فروش پد تامپو در تهران , اموزش ساخت پد تامپو , پد چاپ تامپو , خرید پد تامپو , پد دستگاه تامپو , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو , قیمت پد تامپو , تامپون یا پد , تفاوت پد و تامپون , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو ," href="https://yabkala.com/catproduct/%D9%BE%D8%AF-%D8%AA%D8%A7%D9%85%D9%BE%D9%88" target="_blank"><span style="color: #ff0000;"><strong><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><img title="پد تامپو , پد دستگاه تامپو , ساخت پد دستگاه تامپو , پد تامپون , ساخت پد تامپو , فروش پد تامپو , پد و تامپون , قیمت پد تامپون , پد یا تامپون , انواع پد تامپو , فروش پد تامپو در تهران , اموزش ساخت پد تامپو , پد چاپ تامپو , خرید پد تامپو , پد دستگاه تامپو , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو , قیمت پد تامپو , تامپون یا پد , تفاوت پد و تامپون , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو ," src="https://yabkala.com/administrator/files/UploadFile/%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%88%DA%AF-%D9%BE%D8%AF.jpg" alt="پد تامپو , پد دستگاه تامپو , ساخت پد دستگاه تامپو , پد تامپون , ساخت پد تامپو , فروش پد تامپو , پد و تامپون , قیمت پد تامپون , پد یا تامپون , انواع پد تامپو , فروش پد تامپو در تهران , اموزش ساخت پد تامپو , پد چاپ تامپو , خرید پد تامپو , پد دستگاه تامپو , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو , قیمت پد تامپو , تامپون یا پد , تفاوت پد و تامپون , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو ," width="200" height="51" /></span></strong></span></a></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>برای سفارش پد با شماره های شرکت تماس بگیرید</strong> </span></p></p><hr/> Friday, January 13, 2023 پد تامپو کد 259 https://yabkala.com/product/پد-تامپو-259 <img src='./Administrator/files/ProductPic/259.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="color: #ff0000;"><strong><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">پد دستگاه تامپو کد&nbsp; 259<br /></span></strong></span></p> <p><a title="پد تامپو , پد دستگاه تامپو , ساخت پد دستگاه تامپو , پد تامپون , ساخت پد تامپو , فروش پد تامپو , پد و تامپون , قیمت پد تامپون , پد یا تامپون , انواع پد تامپو , فروش پد تامپو در تهران , اموزش ساخت پد تامپو , پد چاپ تامپو , خرید پد تامپو , پد دستگاه تامپو , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو , قیمت پد تامپو , تامپون یا پد , تفاوت پد و تامپون , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو ," href="https://yabkala.com/catproduct/%D9%BE%D8%AF-%D8%AA%D8%A7%D9%85%D9%BE%D9%88" target="_blank"><span style="color: #ff0000;"><strong><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><img title="پد تامپو , پد دستگاه تامپو , ساخت پد دستگاه تامپو , پد تامپون , ساخت پد تامپو , فروش پد تامپو , پد و تامپون , قیمت پد تامپون , پد یا تامپون , انواع پد تامپو , فروش پد تامپو در تهران , اموزش ساخت پد تامپو , پد چاپ تامپو , خرید پد تامپو , پد دستگاه تامپو , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو , قیمت پد تامپو , تامپون یا پد , تفاوت پد و تامپون , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو ," src="https://yabkala.com/administrator/files/UploadFile/%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%88%DA%AF-%D9%BE%D8%AF.jpg" alt="پد تامپو , پد دستگاه تامپو , ساخت پد دستگاه تامپو , پد تامپون , ساخت پد تامپو , فروش پد تامپو , پد و تامپون , قیمت پد تامپون , پد یا تامپون , انواع پد تامپو , فروش پد تامپو در تهران , اموزش ساخت پد تامپو , پد چاپ تامپو , خرید پد تامپو , پد دستگاه تامپو , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو , قیمت پد تامپو , تامپون یا پد , تفاوت پد و تامپون , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو ," width="200" height="51" /></span></strong></span></a></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>برای سفارش پد با شماره های شرکت تماس بگیرید</strong> </span></p></p><hr/> Friday, January 13, 2023 پد تامپو کد 221 https://yabkala.com/product/پد-تامپو-221 <img src='./Administrator/files/ProductPic/221.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="color: #ff0000;"><strong><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">پد دستگاه تامپو کد&nbsp; 221<br /></span></strong></span></p> <p><a title="پد تامپو , پد دستگاه تامپو , ساخت پد دستگاه تامپو , پد تامپون , ساخت پد تامپو , فروش پد تامپو , پد و تامپون , قیمت پد تامپون , پد یا تامپون , انواع پد تامپو , فروش پد تامپو در تهران , اموزش ساخت پد تامپو , پد چاپ تامپو , خرید پد تامپو , پد دستگاه تامپو , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو , قیمت پد تامپو , تامپون یا پد , تفاوت پد و تامپون , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو ," href="https://yabkala.com/catproduct/%D9%BE%D8%AF-%D8%AA%D8%A7%D9%85%D9%BE%D9%88" target="_blank"><span style="color: #ff0000;"><strong><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><img title="پد تامپو , پد دستگاه تامپو , ساخت پد دستگاه تامپو , پد تامپون , ساخت پد تامپو , فروش پد تامپو , پد و تامپون , قیمت پد تامپون , پد یا تامپون , انواع پد تامپو , فروش پد تامپو در تهران , اموزش ساخت پد تامپو , پد چاپ تامپو , خرید پد تامپو , پد دستگاه تامپو , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو , قیمت پد تامپو , تامپون یا پد , تفاوت پد و تامپون , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو ," src="https://yabkala.com/administrator/files/UploadFile/%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%88%DA%AF-%D9%BE%D8%AF.jpg" alt="پد تامپو , پد دستگاه تامپو , ساخت پد دستگاه تامپو , پد تامپون , ساخت پد تامپو , فروش پد تامپو , پد و تامپون , قیمت پد تامپون , پد یا تامپون , انواع پد تامپو , فروش پد تامپو در تهران , اموزش ساخت پد تامپو , پد چاپ تامپو , خرید پد تامپو , پد دستگاه تامپو , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو , قیمت پد تامپو , تامپون یا پد , تفاوت پد و تامپون , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو ," width="200" height="51" /></span></strong></span></a></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>برای سفارش پد با شماره های شرکت تماس بگیرید</strong> </span></p></p><hr/> Friday, January 13, 2023 پد تامپو کد 225 https://yabkala.com/product/پد-تامپو-225 <img src='./Administrator/files/ProductPic/225.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="color: #ff0000;"><strong><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">پد دستگاه تامپو کد&nbsp; 225<br /></span></strong></span></p> <p><a title="پد تامپو , پد دستگاه تامپو , ساخت پد دستگاه تامپو , پد تامپون , ساخت پد تامپو , فروش پد تامپو , پد و تامپون , قیمت پد تامپون , پد یا تامپون , انواع پد تامپو , فروش پد تامپو در تهران , اموزش ساخت پد تامپو , پد چاپ تامپو , خرید پد تامپو , پد دستگاه تامپو , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو , قیمت پد تامپو , تامپون یا پد , تفاوت پد و تامپون , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو ," href="https://yabkala.com/catproduct/%D9%BE%D8%AF-%D8%AA%D8%A7%D9%85%D9%BE%D9%88" target="_blank"><span style="color: #ff0000;"><strong><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><img title="پد تامپو , پد دستگاه تامپو , ساخت پد دستگاه تامپو , پد تامپون , ساخت پد تامپو , فروش پد تامپو , پد و تامپون , قیمت پد تامپون , پد یا تامپون , انواع پد تامپو , فروش پد تامپو در تهران , اموزش ساخت پد تامپو , پد چاپ تامپو , خرید پد تامپو , پد دستگاه تامپو , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو , قیمت پد تامپو , تامپون یا پد , تفاوت پد و تامپون , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو ," src="https://yabkala.com/administrator/files/UploadFile/%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%88%DA%AF-%D9%BE%D8%AF.jpg" alt="پد تامپو , پد دستگاه تامپو , ساخت پد دستگاه تامپو , پد تامپون , ساخت پد تامپو , فروش پد تامپو , پد و تامپون , قیمت پد تامپون , پد یا تامپون , انواع پد تامپو , فروش پد تامپو در تهران , اموزش ساخت پد تامپو , پد چاپ تامپو , خرید پد تامپو , پد دستگاه تامپو , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو , قیمت پد تامپو , تامپون یا پد , تفاوت پد و تامپون , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو ," width="200" height="51" /></span></strong></span></a></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>برای سفارش پد با شماره های شرکت تماس بگیرید</strong> </span></p></p><hr/> Friday, January 13, 2023 پد تامپو کد 234 https://yabkala.com/product/پد-تامپو-234 <img src='./Administrator/files/ProductPic/234.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="color: #ff0000;"><strong><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">پد دستگاه تامپو کد&nbsp; 234<br /></span></strong></span></p> <p><a title="پد تامپو , پد دستگاه تامپو , ساخت پد دستگاه تامپو , پد تامپون , ساخت پد تامپو , فروش پد تامپو , پد و تامپون , قیمت پد تامپون , پد یا تامپون , انواع پد تامپو , فروش پد تامپو در تهران , اموزش ساخت پد تامپو , پد چاپ تامپو , خرید پد تامپو , پد دستگاه تامپو , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو , قیمت پد تامپو , تامپون یا پد , تفاوت پد و تامپون , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو ," href="https://yabkala.com/catproduct/%D9%BE%D8%AF-%D8%AA%D8%A7%D9%85%D9%BE%D9%88" target="_blank"><span style="color: #ff0000;"><strong><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><img title="پد تامپو , پد دستگاه تامپو , ساخت پد دستگاه تامپو , پد تامپون , ساخت پد تامپو , فروش پد تامپو , پد و تامپون , قیمت پد تامپون , پد یا تامپون , انواع پد تامپو , فروش پد تامپو در تهران , اموزش ساخت پد تامپو , پد چاپ تامپو , خرید پد تامپو , پد دستگاه تامپو , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو , قیمت پد تامپو , تامپون یا پد , تفاوت پد و تامپون , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو ," src="https://yabkala.com/administrator/files/UploadFile/%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%88%DA%AF-%D9%BE%D8%AF.jpg" alt="پد تامپو , پد دستگاه تامپو , ساخت پد دستگاه تامپو , پد تامپون , ساخت پد تامپو , فروش پد تامپو , پد و تامپون , قیمت پد تامپون , پد یا تامپون , انواع پد تامپو , فروش پد تامپو در تهران , اموزش ساخت پد تامپو , پد چاپ تامپو , خرید پد تامپو , پد دستگاه تامپو , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو , قیمت پد تامپو , تامپون یا پد , تفاوت پد و تامپون , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو ," width="200" height="51" /></span></strong></span></a></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>برای سفارش پد با شماره های شرکت تماس بگیرید</strong> </span></p></p><hr/> Friday, January 13, 2023 گرانیت بر 11/5 سانت رونیکس 3502 https://yabkala.com/product/پخش-گرانیت-بر-رونیکس <img src='./Administrator/files/ProductPic/گرانیت بر 115 رونیکس.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>صفحه گرانیت بر رونیکس سایز 115 میلی متر دارای جوش سگمنت به روش Hot Press و بدنه ی آلیاژی سخت بی صدا و پرقدرت در برش سنگ</strong></span></p></p><hr/> Thursday, August 24, 2023 پد تامپو کد 306 https://yabkala.com/product/پد-تامپو-306 <img src='./Administrator/files/ProductPic/306.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="color: #ff0000;"><strong><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">پد دستگاه تامپو کد&nbsp; 306<br /></span></strong></span></p> <p><a title="پد تامپو , پد دستگاه تامپو , ساخت پد دستگاه تامپو , پد تامپون , ساخت پد تامپو , فروش پد تامپو , پد و تامپون , قیمت پد تامپون , پد یا تامپون , انواع پد تامپو , فروش پد تامپو در تهران , اموزش ساخت پد تامپو , پد چاپ تامپو , خرید پد تامپو , پد دستگاه تامپو , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو , قیمت پد تامپو , تامپون یا پد , تفاوت پد و تامپون , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو ," href="https://yabkala.com/catproduct/%D9%BE%D8%AF-%D8%AA%D8%A7%D9%85%D9%BE%D9%88" target="_blank"><span style="color: #ff0000;"><strong><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><img title="پد تامپو , پد دستگاه تامپو , ساخت پد دستگاه تامپو , پد تامپون , ساخت پد تامپو , فروش پد تامپو , پد و تامپون , قیمت پد تامپون , پد یا تامپون , انواع پد تامپو , فروش پد تامپو در تهران , اموزش ساخت پد تامپو , پد چاپ تامپو , خرید پد تامپو , پد دستگاه تامپو , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو , قیمت پد تامپو , تامپون یا پد , تفاوت پد و تامپون , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو ," src="https://yabkala.com/administrator/files/UploadFile/%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%88%DA%AF-%D9%BE%D8%AF.jpg" alt="پد تامپو , پد دستگاه تامپو , ساخت پد دستگاه تامپو , پد تامپون , ساخت پد تامپو , فروش پد تامپو , پد و تامپون , قیمت پد تامپون , پد یا تامپون , انواع پد تامپو , فروش پد تامپو در تهران , اموزش ساخت پد تامپو , پد چاپ تامپو , خرید پد تامپو , پد دستگاه تامپو , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو , قیمت پد تامپو , تامپون یا پد , تفاوت پد و تامپون , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو ," width="200" height="51" /></span></strong></span></a></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>برای سفارش پد با شماره های شرکت تماس بگیرید</strong> </span></p></p><hr/> Friday, January 13, 2023 پد تامپو کد 304 https://yabkala.com/product/پد-تامپو-304 <img src='./Administrator/files/ProductPic/304.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="color: #ff0000;"><strong><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">پد دستگاه تامپو کد&nbsp; 304<br /></span></strong></span></p> <p><a title="پد تامپو , پد دستگاه تامپو , ساخت پد دستگاه تامپو , پد تامپون , ساخت پد تامپو , فروش پد تامپو , پد و تامپون , قیمت پد تامپون , پد یا تامپون , انواع پد تامپو , فروش پد تامپو در تهران , اموزش ساخت پد تامپو , پد چاپ تامپو , خرید پد تامپو , پد دستگاه تامپو , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو , قیمت پد تامپو , تامپون یا پد , تفاوت پد و تامپون , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو ," href="https://yabkala.com/catproduct/%D9%BE%D8%AF-%D8%AA%D8%A7%D9%85%D9%BE%D9%88" target="_blank"><span style="color: #ff0000;"><strong><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><img title="پد تامپو , پد دستگاه تامپو , ساخت پد دستگاه تامپو , پد تامپون , ساخت پد تامپو , فروش پد تامپو , پد و تامپون , قیمت پد تامپون , پد یا تامپون , انواع پد تامپو , فروش پد تامپو در تهران , اموزش ساخت پد تامپو , پد چاپ تامپو , خرید پد تامپو , پد دستگاه تامپو , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو , قیمت پد تامپو , تامپون یا پد , تفاوت پد و تامپون , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو ," src="https://yabkala.com/administrator/files/UploadFile/%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%88%DA%AF-%D9%BE%D8%AF.jpg" alt="پد تامپو , پد دستگاه تامپو , ساخت پد دستگاه تامپو , پد تامپون , ساخت پد تامپو , فروش پد تامپو , پد و تامپون , قیمت پد تامپون , پد یا تامپون , انواع پد تامپو , فروش پد تامپو در تهران , اموزش ساخت پد تامپو , پد چاپ تامپو , خرید پد تامپو , پد دستگاه تامپو , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو , قیمت پد تامپو , تامپون یا پد , تفاوت پد و تامپون , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو ," width="200" height="51" /></span></strong></span></a></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>برای سفارش پد با شماره های شرکت تماس بگیرید</strong> </span></p></p><hr/> Friday, January 13, 2023 پد تامپو کد 253 https://yabkala.com/product/پد-تامپو-253 <img src='./Administrator/files/ProductPic/253.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="color: #ff0000;"><strong><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">پد دستگاه تامپو کد&nbsp; 253<br /></span></strong></span></p> <p><a title="پد تامپو , پد دستگاه تامپو , ساخت پد دستگاه تامپو , پد تامپون , ساخت پد تامپو , فروش پد تامپو , پد و تامپون , قیمت پد تامپون , پد یا تامپون , انواع پد تامپو , فروش پد تامپو در تهران , اموزش ساخت پد تامپو , پد چاپ تامپو , خرید پد تامپو , پد دستگاه تامپو , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو , قیمت پد تامپو , تامپون یا پد , تفاوت پد و تامپون , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو ," href="https://yabkala.com/catproduct/%D9%BE%D8%AF-%D8%AA%D8%A7%D9%85%D9%BE%D9%88" target="_blank"><span style="color: #ff0000;"><strong><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><img title="پد تامپو , پد دستگاه تامپو , ساخت پد دستگاه تامپو , پد تامپون , ساخت پد تامپو , فروش پد تامپو , پد و تامپون , قیمت پد تامپون , پد یا تامپون , انواع پد تامپو , فروش پد تامپو در تهران , اموزش ساخت پد تامپو , پد چاپ تامپو , خرید پد تامپو , پد دستگاه تامپو , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو , قیمت پد تامپو , تامپون یا پد , تفاوت پد و تامپون , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو ," src="https://yabkala.com/administrator/files/UploadFile/%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%88%DA%AF-%D9%BE%D8%AF.jpg" alt="پد تامپو , پد دستگاه تامپو , ساخت پد دستگاه تامپو , پد تامپون , ساخت پد تامپو , فروش پد تامپو , پد و تامپون , قیمت پد تامپون , پد یا تامپون , انواع پد تامپو , فروش پد تامپو در تهران , اموزش ساخت پد تامپو , پد چاپ تامپو , خرید پد تامپو , پد دستگاه تامپو , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو , قیمت پد تامپو , تامپون یا پد , تفاوت پد و تامپون , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو ," width="200" height="51" /></span></strong></span></a></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>برای سفارش پد با شماره های شرکت تماس بگیرید</strong> </span></p></p><hr/> Friday, January 13, 2023 پد تامپو کد 302 https://yabkala.com/product/پد-تامپو-302 <img src='./Administrator/files/ProductPic/302.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="color: #ff0000;"><strong><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">پد دستگاه تامپو کد&nbsp; 302<br /></span></strong></span></p> <p><a title="پد تامپو , پد دستگاه تامپو , ساخت پد دستگاه تامپو , پد تامپون , ساخت پد تامپو , فروش پد تامپو , پد و تامپون , قیمت پد تامپون , پد یا تامپون , انواع پد تامپو , فروش پد تامپو در تهران , اموزش ساخت پد تامپو , پد چاپ تامپو , خرید پد تامپو , پد دستگاه تامپو , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو , قیمت پد تامپو , تامپون یا پد , تفاوت پد و تامپون , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو ," href="https://yabkala.com/catproduct/%D9%BE%D8%AF-%D8%AA%D8%A7%D9%85%D9%BE%D9%88" target="_blank"><span style="color: #ff0000;"><strong><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><img title="پد تامپو , پد دستگاه تامپو , ساخت پد دستگاه تامپو , پد تامپون , ساخت پد تامپو , فروش پد تامپو , پد و تامپون , قیمت پد تامپون , پد یا تامپون , انواع پد تامپو , فروش پد تامپو در تهران , اموزش ساخت پد تامپو , پد چاپ تامپو , خرید پد تامپو , پد دستگاه تامپو , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو , قیمت پد تامپو , تامپون یا پد , تفاوت پد و تامپون , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو ," src="https://yabkala.com/administrator/files/UploadFile/%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%88%DA%AF-%D9%BE%D8%AF.jpg" alt="پد تامپو , پد دستگاه تامپو , ساخت پد دستگاه تامپو , پد تامپون , ساخت پد تامپو , فروش پد تامپو , پد و تامپون , قیمت پد تامپون , پد یا تامپون , انواع پد تامپو , فروش پد تامپو در تهران , اموزش ساخت پد تامپو , پد چاپ تامپو , خرید پد تامپو , پد دستگاه تامپو , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو , قیمت پد تامپو , تامپون یا پد , تفاوت پد و تامپون , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو ," width="200" height="51" /></span></strong></span></a></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>برای سفارش پد با شماره های شرکت تماس بگیرید</strong> </span></p></p><hr/> Friday, January 13, 2023 پد تامپو کد 255 https://yabkala.com/product/پد-تامپو-255 <img src='./Administrator/files/ProductPic/255.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="color: #ff0000;"><strong><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">پد دستگاه تامپو کد&nbsp; 255<br /></span></strong></span></p> <p><a title="پد تامپو , پد دستگاه تامپو , ساخت پد دستگاه تامپو , پد تامپون , ساخت پد تامپو , فروش پد تامپو , پد و تامپون , قیمت پد تامپون , پد یا تامپون , انواع پد تامپو , فروش پد تامپو در تهران , اموزش ساخت پد تامپو , پد چاپ تامپو , خرید پد تامپو , پد دستگاه تامپو , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو , قیمت پد تامپو , تامپون یا پد , تفاوت پد و تامپون , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو ," href="https://yabkala.com/catproduct/%D9%BE%D8%AF-%D8%AA%D8%A7%D9%85%D9%BE%D9%88" target="_blank"><span style="color: #ff0000;"><strong><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><img title="پد تامپو , پد دستگاه تامپو , ساخت پد دستگاه تامپو , پد تامپون , ساخت پد تامپو , فروش پد تامپو , پد و تامپون , قیمت پد تامپون , پد یا تامپون , انواع پد تامپو , فروش پد تامپو در تهران , اموزش ساخت پد تامپو , پد چاپ تامپو , خرید پد تامپو , پد دستگاه تامپو , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو , قیمت پد تامپو , تامپون یا پد , تفاوت پد و تامپون , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو ," src="https://yabkala.com/administrator/files/UploadFile/%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%88%DA%AF-%D9%BE%D8%AF.jpg" alt="پد تامپو , پد دستگاه تامپو , ساخت پد دستگاه تامپو , پد تامپون , ساخت پد تامپو , فروش پد تامپو , پد و تامپون , قیمت پد تامپون , پد یا تامپون , انواع پد تامپو , فروش پد تامپو در تهران , اموزش ساخت پد تامپو , پد چاپ تامپو , خرید پد تامپو , پد دستگاه تامپو , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو , قیمت پد تامپو , تامپون یا پد , تفاوت پد و تامپون , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو ," width="200" height="51" /></span></strong></span></a></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>برای سفارش پد با شماره های شرکت تماس بگیرید</strong> </span></p></p><hr/> Friday, January 13, 2023 پد تامپو کد 256 https://yabkala.com/product/پد-تامپو-256 <img src='./Administrator/files/ProductPic/256.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="color: #ff0000;"><strong><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">پد دستگاه تامپو کد&nbsp; 256<br /></span></strong></span></p> <p><a title="پد تامپو , پد دستگاه تامپو , ساخت پد دستگاه تامپو , پد تامپون , ساخت پد تامپو , فروش پد تامپو , پد و تامپون , قیمت پد تامپون , پد یا تامپون , انواع پد تامپو , فروش پد تامپو در تهران , اموزش ساخت پد تامپو , پد چاپ تامپو , خرید پد تامپو , پد دستگاه تامپو , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو , قیمت پد تامپو , تامپون یا پد , تفاوت پد و تامپون , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو ," href="https://yabkala.com/catproduct/%D9%BE%D8%AF-%D8%AA%D8%A7%D9%85%D9%BE%D9%88" target="_blank"><span style="color: #ff0000;"><strong><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><img title="پد تامپو , پد دستگاه تامپو , ساخت پد دستگاه تامپو , پد تامپون , ساخت پد تامپو , فروش پد تامپو , پد و تامپون , قیمت پد تامپون , پد یا تامپون , انواع پد تامپو , فروش پد تامپو در تهران , اموزش ساخت پد تامپو , پد چاپ تامپو , خرید پد تامپو , پد دستگاه تامپو , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو , قیمت پد تامپو , تامپون یا پد , تفاوت پد و تامپون , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو ," src="https://yabkala.com/administrator/files/UploadFile/%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%88%DA%AF-%D9%BE%D8%AF.jpg" alt="پد تامپو , پد دستگاه تامپو , ساخت پد دستگاه تامپو , پد تامپون , ساخت پد تامپو , فروش پد تامپو , پد و تامپون , قیمت پد تامپون , پد یا تامپون , انواع پد تامپو , فروش پد تامپو در تهران , اموزش ساخت پد تامپو , پد چاپ تامپو , خرید پد تامپو , پد دستگاه تامپو , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو , قیمت پد تامپو , تامپون یا پد , تفاوت پد و تامپون , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو ," width="200" height="51" /></span></strong></span></a></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>برای سفارش پد با شماره های شرکت تماس بگیرید</strong> </span></p></p><hr/> Friday, January 13, 2023 پد تامپو کد 303 https://yabkala.com/product/پد-تامپو-303 <img src='./Administrator/files/ProductPic/303.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="color: #ff0000;"><strong><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">پد دستگاه تامپو کد&nbsp; 303<br /></span></strong></span></p> <p><a title="پد تامپو , پد دستگاه تامپو , ساخت پد دستگاه تامپو , پد تامپون , ساخت پد تامپو , فروش پد تامپو , پد و تامپون , قیمت پد تامپون , پد یا تامپون , انواع پد تامپو , فروش پد تامپو در تهران , اموزش ساخت پد تامپو , پد چاپ تامپو , خرید پد تامپو , پد دستگاه تامپو , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو , قیمت پد تامپو , تامپون یا پد , تفاوت پد و تامپون , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو ," href="https://yabkala.com/catproduct/%D9%BE%D8%AF-%D8%AA%D8%A7%D9%85%D9%BE%D9%88" target="_blank"><span style="color: #ff0000;"><strong><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><img title="پد تامپو , پد دستگاه تامپو , ساخت پد دستگاه تامپو , پد تامپون , ساخت پد تامپو , فروش پد تامپو , پد و تامپون , قیمت پد تامپون , پد یا تامپون , انواع پد تامپو , فروش پد تامپو در تهران , اموزش ساخت پد تامپو , پد چاپ تامپو , خرید پد تامپو , پد دستگاه تامپو , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو , قیمت پد تامپو , تامپون یا پد , تفاوت پد و تامپون , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو ," src="https://yabkala.com/administrator/files/UploadFile/%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%88%DA%AF-%D9%BE%D8%AF.jpg" alt="پد تامپو , پد دستگاه تامپو , ساخت پد دستگاه تامپو , پد تامپون , ساخت پد تامپو , فروش پد تامپو , پد و تامپون , قیمت پد تامپون , پد یا تامپون , انواع پد تامپو , فروش پد تامپو در تهران , اموزش ساخت پد تامپو , پد چاپ تامپو , خرید پد تامپو , پد دستگاه تامپو , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو , قیمت پد تامپو , تامپون یا پد , تفاوت پد و تامپون , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو ," width="200" height="51" /></span></strong></span></a></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>برای سفارش پد با شماره های شرکت تماس بگیرید</strong> </span></p></p><hr/> Friday, January 13, 2023 پد تامپو کد 220 https://yabkala.com/product/پد-تامپو-220 <img src='./Administrator/files/ProductPic/220.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="color: #ff0000;"><strong><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">پد دستگاه تامپو کد&nbsp; 220<br /></span></strong></span></p> <p><a title="پد تامپو , پد دستگاه تامپو , ساخت پد دستگاه تامپو , پد تامپون , ساخت پد تامپو , فروش پد تامپو , پد و تامپون , قیمت پد تامپون , پد یا تامپون , انواع پد تامپو , فروش پد تامپو در تهران , اموزش ساخت پد تامپو , پد چاپ تامپو , خرید پد تامپو , پد دستگاه تامپو , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو , قیمت پد تامپو , تامپون یا پد , تفاوت پد و تامپون , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو ," href="https://yabkala.com/catproduct/%D9%BE%D8%AF-%D8%AA%D8%A7%D9%85%D9%BE%D9%88" target="_blank"><span style="color: #ff0000;"><strong><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><img title="پد تامپو , پد دستگاه تامپو , ساخت پد دستگاه تامپو , پد تامپون , ساخت پد تامپو , فروش پد تامپو , پد و تامپون , قیمت پد تامپون , پد یا تامپون , انواع پد تامپو , فروش پد تامپو در تهران , اموزش ساخت پد تامپو , پد چاپ تامپو , خرید پد تامپو , پد دستگاه تامپو , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو , قیمت پد تامپو , تامپون یا پد , تفاوت پد و تامپون , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو ," src="https://yabkala.com/administrator/files/UploadFile/%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%88%DA%AF-%D9%BE%D8%AF.jpg" alt="پد تامپو , پد دستگاه تامپو , ساخت پد دستگاه تامپو , پد تامپون , ساخت پد تامپو , فروش پد تامپو , پد و تامپون , قیمت پد تامپون , پد یا تامپون , انواع پد تامپو , فروش پد تامپو در تهران , اموزش ساخت پد تامپو , پد چاپ تامپو , خرید پد تامپو , پد دستگاه تامپو , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو , قیمت پد تامپو , تامپون یا پد , تفاوت پد و تامپون , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو ," width="200" height="51" /></span></strong></span></a></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>برای سفارش پد با شماره های شرکت تماس بگیرید</strong> </span></p></p><hr/> Friday, January 13, 2023 پد تامپو کد 305 https://yabkala.com/product/پد-تامپو-305 <img src='./Administrator/files/ProductPic/305.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="color: #ff0000;"><strong><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">پد دستگاه تامپو کد&nbsp; 305<br /></span></strong></span></p> <p><a title="پد تامپو , پد دستگاه تامپو , ساخت پد دستگاه تامپو , پد تامپون , ساخت پد تامپو , فروش پد تامپو , پد و تامپون , قیمت پد تامپون , پد یا تامپون , انواع پد تامپو , فروش پد تامپو در تهران , اموزش ساخت پد تامپو , پد چاپ تامپو , خرید پد تامپو , پد دستگاه تامپو , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو , قیمت پد تامپو , تامپون یا پد , تفاوت پد و تامپون , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو ," href="https://yabkala.com/catproduct/%D9%BE%D8%AF-%D8%AA%D8%A7%D9%85%D9%BE%D9%88" target="_blank"><span style="color: #ff0000;"><strong><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><img title="پد تامپو , پد دستگاه تامپو , ساخت پد دستگاه تامپو , پد تامپون , ساخت پد تامپو , فروش پد تامپو , پد و تامپون , قیمت پد تامپون , پد یا تامپون , انواع پد تامپو , فروش پد تامپو در تهران , اموزش ساخت پد تامپو , پد چاپ تامپو , خرید پد تامپو , پد دستگاه تامپو , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو , قیمت پد تامپو , تامپون یا پد , تفاوت پد و تامپون , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو ," src="https://yabkala.com/administrator/files/UploadFile/%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%88%DA%AF-%D9%BE%D8%AF.jpg" alt="پد تامپو , پد دستگاه تامپو , ساخت پد دستگاه تامپو , پد تامپون , ساخت پد تامپو , فروش پد تامپو , پد و تامپون , قیمت پد تامپون , پد یا تامپون , انواع پد تامپو , فروش پد تامپو در تهران , اموزش ساخت پد تامپو , پد چاپ تامپو , خرید پد تامپو , پد دستگاه تامپو , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو , قیمت پد تامپو , تامپون یا پد , تفاوت پد و تامپون , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو ," width="200" height="51" /></span></strong></span></a></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>برای سفارش پد با شماره های شرکت تماس بگیرید</strong> </span></p></p><hr/> Friday, January 13, 2023 پد تامپو کد 502 https://yabkala.com/product/پد-تامپو-502 <img src='./Administrator/files/ProductPic/502.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="color: #ff0000;"><strong><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">پد دستگاه تامپو کد&nbsp; 502<br /></span></strong></span></p> <p><a title="پد تامپو , پد دستگاه تامپو , ساخت پد دستگاه تامپو , پد تامپون , ساخت پد تامپو , فروش پد تامپو , پد و تامپون , قیمت پد تامپون , پد یا تامپون , انواع پد تامپو , فروش پد تامپو در تهران , اموزش ساخت پد تامپو , پد چاپ تامپو , خرید پد تامپو , پد دستگاه تامپو , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو , قیمت پد تامپو , تامپون یا پد , تفاوت پد و تامپون , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو ," href="https://yabkala.com/catproduct/%D9%BE%D8%AF-%D8%AA%D8%A7%D9%85%D9%BE%D9%88" target="_blank"><span style="color: #ff0000;"><strong><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><img title="پد تامپو , پد دستگاه تامپو , ساخت پد دستگاه تامپو , پد تامپون , ساخت پد تامپو , فروش پد تامپو , پد و تامپون , قیمت پد تامپون , پد یا تامپون , انواع پد تامپو , فروش پد تامپو در تهران , اموزش ساخت پد تامپو , پد چاپ تامپو , خرید پد تامپو , پد دستگاه تامپو , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو , قیمت پد تامپو , تامپون یا پد , تفاوت پد و تامپون , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو ," src="https://yabkala.com/administrator/files/UploadFile/%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%88%DA%AF-%D9%BE%D8%AF.jpg" alt="پد تامپو , پد دستگاه تامپو , ساخت پد دستگاه تامپو , پد تامپون , ساخت پد تامپو , فروش پد تامپو , پد و تامپون , قیمت پد تامپون , پد یا تامپون , انواع پد تامپو , فروش پد تامپو در تهران , اموزش ساخت پد تامپو , پد چاپ تامپو , خرید پد تامپو , پد دستگاه تامپو , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو , قیمت پد تامپو , تامپون یا پد , تفاوت پد و تامپون , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو ," width="200" height="51" /></span></strong></span></a></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>برای سفارش پد با شماره های شرکت تماس بگیرید</strong> </span></p></p><hr/> Friday, January 13, 2023 پد تامپو کد 301 https://yabkala.com/product/پد-تامپو-301 <img src='./Administrator/files/ProductPic/301.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="color: #ff0000;"><strong><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">پد دستگاه تامپو کد&nbsp; 301<br /></span></strong></span></p> <p><a title="پد تامپو , پد دستگاه تامپو , ساخت پد دستگاه تامپو , پد تامپون , ساخت پد تامپو , فروش پد تامپو , پد و تامپون , قیمت پد تامپون , پد یا تامپون , انواع پد تامپو , فروش پد تامپو در تهران , اموزش ساخت پد تامپو , پد چاپ تامپو , خرید پد تامپو , پد دستگاه تامپو , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو , قیمت پد تامپو , تامپون یا پد , تفاوت پد و تامپون , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو ," href="https://yabkala.com/catproduct/%D9%BE%D8%AF-%D8%AA%D8%A7%D9%85%D9%BE%D9%88" target="_blank"><span style="color: #ff0000;"><strong><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><img title="پد تامپو , پد دستگاه تامپو , ساخت پد دستگاه تامپو , پد تامپون , ساخت پد تامپو , فروش پد تامپو , پد و تامپون , قیمت پد تامپون , پد یا تامپون , انواع پد تامپو , فروش پد تامپو در تهران , اموزش ساخت پد تامپو , پد چاپ تامپو , خرید پد تامپو , پد دستگاه تامپو , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو , قیمت پد تامپو , تامپون یا پد , تفاوت پد و تامپون , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو ," src="https://yabkala.com/administrator/files/UploadFile/%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%88%DA%AF-%D9%BE%D8%AF.jpg" alt="پد تامپو , پد دستگاه تامپو , ساخت پد دستگاه تامپو , پد تامپون , ساخت پد تامپو , فروش پد تامپو , پد و تامپون , قیمت پد تامپون , پد یا تامپون , انواع پد تامپو , فروش پد تامپو در تهران , اموزش ساخت پد تامپو , پد چاپ تامپو , خرید پد تامپو , پد دستگاه تامپو , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو , قیمت پد تامپو , تامپون یا پد , تفاوت پد و تامپون , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو ," width="200" height="51" /></span></strong></span></a></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>برای سفارش پد با شماره های شرکت تماس بگیرید</strong> </span></p></p><hr/> Friday, January 13, 2023 پد تامپو کد 252 https://yabkala.com/product/پد-تامپو-252 <img src='./Administrator/files/ProductPic/252.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="color: #ff0000;"><strong><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">پد دستگاه تامپو کد&nbsp; 252<br /></span></strong></span></p> <p><a title="پد تامپو , پد دستگاه تامپو , ساخت پد دستگاه تامپو , پد تامپون , ساخت پد تامپو , فروش پد تامپو , پد و تامپون , قیمت پد تامپون , پد یا تامپون , انواع پد تامپو , فروش پد تامپو در تهران , اموزش ساخت پد تامپو , پد چاپ تامپو , خرید پد تامپو , پد دستگاه تامپو , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو , قیمت پد تامپو , تامپون یا پد , تفاوت پد و تامپون , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو ," href="https://yabkala.com/catproduct/%D9%BE%D8%AF-%D8%AA%D8%A7%D9%85%D9%BE%D9%88" target="_blank"><span style="color: #ff0000;"><strong><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><img title="پد تامپو , پد دستگاه تامپو , ساخت پد دستگاه تامپو , پد تامپون , ساخت پد تامپو , فروش پد تامپو , پد و تامپون , قیمت پد تامپون , پد یا تامپون , انواع پد تامپو , فروش پد تامپو در تهران , اموزش ساخت پد تامپو , پد چاپ تامپو , خرید پد تامپو , پد دستگاه تامپو , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو , قیمت پد تامپو , تامپون یا پد , تفاوت پد و تامپون , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو ," src="https://yabkala.com/administrator/files/UploadFile/%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%88%DA%AF-%D9%BE%D8%AF.jpg" alt="پد تامپو , پد دستگاه تامپو , ساخت پد دستگاه تامپو , پد تامپون , ساخت پد تامپو , فروش پد تامپو , پد و تامپون , قیمت پد تامپون , پد یا تامپون , انواع پد تامپو , فروش پد تامپو در تهران , اموزش ساخت پد تامپو , پد چاپ تامپو , خرید پد تامپو , پد دستگاه تامپو , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو , قیمت پد تامپو , تامپون یا پد , تفاوت پد و تامپون , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو ," width="200" height="51" /></span></strong></span></a></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>برای سفارش پد با شماره های شرکت تماس بگیرید</strong> </span></p></p><hr/> Friday, January 13, 2023 پد تامپو کد 258 https://yabkala.com/product/پد-تامپو-258 <img src='./Administrator/files/ProductPic/258.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="color: #ff0000;"><strong><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">پد دستگاه تامپو کد&nbsp; 258<br /></span></strong></span></p> <p><a title="پد تامپو , پد دستگاه تامپو , ساخت پد دستگاه تامپو , پد تامپون , ساخت پد تامپو , فروش پد تامپو , پد و تامپون , قیمت پد تامپون , پد یا تامپون , انواع پد تامپو , فروش پد تامپو در تهران , اموزش ساخت پد تامپو , پد چاپ تامپو , خرید پد تامپو , پد دستگاه تامپو , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو , قیمت پد تامپو , تامپون یا پد , تفاوت پد و تامپون , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو ," href="https://yabkala.com/catproduct/%D9%BE%D8%AF-%D8%AA%D8%A7%D9%85%D9%BE%D9%88" target="_blank"><span style="color: #ff0000;"><strong><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><img title="پد تامپو , پد دستگاه تامپو , ساخت پد دستگاه تامپو , پد تامپون , ساخت پد تامپو , فروش پد تامپو , پد و تامپون , قیمت پد تامپون , پد یا تامپون , انواع پد تامپو , فروش پد تامپو در تهران , اموزش ساخت پد تامپو , پد چاپ تامپو , خرید پد تامپو , پد دستگاه تامپو , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو , قیمت پد تامپو , تامپون یا پد , تفاوت پد و تامپون , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو ," src="https://yabkala.com/administrator/files/UploadFile/%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%88%DA%AF-%D9%BE%D8%AF.jpg" alt="پد تامپو , پد دستگاه تامپو , ساخت پد دستگاه تامپو , پد تامپون , ساخت پد تامپو , فروش پد تامپو , پد و تامپون , قیمت پد تامپون , پد یا تامپون , انواع پد تامپو , فروش پد تامپو در تهران , اموزش ساخت پد تامپو , پد چاپ تامپو , خرید پد تامپو , پد دستگاه تامپو , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو , قیمت پد تامپو , تامپون یا پد , تفاوت پد و تامپون , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو ," width="200" height="51" /></span></strong></span></a></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>برای سفارش پد با شماره های شرکت تماس بگیرید</strong> </span></p></p><hr/> Friday, January 13, 2023 پد تامپو کد 257 https://yabkala.com/product/پد-تامپو-257 <img src='./Administrator/files/ProductPic/257.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="color: #ff0000;"><strong><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">پد دستگاه تامپو کد&nbsp; 257<br /></span></strong></span></p> <p><a title="پد تامپو , پد دستگاه تامپو , ساخت پد دستگاه تامپو , پد تامپون , ساخت پد تامپو , فروش پد تامپو , پد و تامپون , قیمت پد تامپون , پد یا تامپون , انواع پد تامپو , فروش پد تامپو در تهران , اموزش ساخت پد تامپو , پد چاپ تامپو , خرید پد تامپو , پد دستگاه تامپو , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو , قیمت پد تامپو , تامپون یا پد , تفاوت پد و تامپون , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو ," href="https://yabkala.com/catproduct/%D9%BE%D8%AF-%D8%AA%D8%A7%D9%85%D9%BE%D9%88" target="_blank"><span style="color: #ff0000;"><strong><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><img title="پد تامپو , پد دستگاه تامپو , ساخت پد دستگاه تامپو , پد تامپون , ساخت پد تامپو , فروش پد تامپو , پد و تامپون , قیمت پد تامپون , پد یا تامپون , انواع پد تامپو , فروش پد تامپو در تهران , اموزش ساخت پد تامپو , پد چاپ تامپو , خرید پد تامپو , پد دستگاه تامپو , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو , قیمت پد تامپو , تامپون یا پد , تفاوت پد و تامپون , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو ," src="https://yabkala.com/administrator/files/UploadFile/%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%88%DA%AF-%D9%BE%D8%AF.jpg" alt="پد تامپو , پد دستگاه تامپو , ساخت پد دستگاه تامپو , پد تامپون , ساخت پد تامپو , فروش پد تامپو , پد و تامپون , قیمت پد تامپون , پد یا تامپون , انواع پد تامپو , فروش پد تامپو در تهران , اموزش ساخت پد تامپو , پد چاپ تامپو , خرید پد تامپو , پد دستگاه تامپو , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو , قیمت پد تامپو , تامپون یا پد , تفاوت پد و تامپون , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو ," width="200" height="51" /></span></strong></span></a></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>برای سفارش پد با شماره های شرکت تماس بگیرید</strong> </span></p></p><hr/> Friday, January 13, 2023 پد تامپو کد 235 https://yabkala.com/product/پد-تامپو-235 <img src='./Administrator/files/ProductPic/235.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="color: #ff0000;"><strong><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">پد دستگاه تامپو کد&nbsp; 235<br /></span></strong></span></p> <p><a title="پد تامپو , پد دستگاه تامپو , ساخت پد دستگاه تامپو , پد تامپون , ساخت پد تامپو , فروش پد تامپو , پد و تامپون , قیمت پد تامپون , پد یا تامپون , انواع پد تامپو , فروش پد تامپو در تهران , اموزش ساخت پد تامپو , پد چاپ تامپو , خرید پد تامپو , پد دستگاه تامپو , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو , قیمت پد تامپو , تامپون یا پد , تفاوت پد و تامپون , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو ," href="https://yabkala.com/catproduct/%D9%BE%D8%AF-%D8%AA%D8%A7%D9%85%D9%BE%D9%88" target="_blank"><span style="color: #ff0000;"><strong><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><img title="پد تامپو , پد دستگاه تامپو , ساخت پد دستگاه تامپو , پد تامپون , ساخت پد تامپو , فروش پد تامپو , پد و تامپون , قیمت پد تامپون , پد یا تامپون , انواع پد تامپو , فروش پد تامپو در تهران , اموزش ساخت پد تامپو , پد چاپ تامپو , خرید پد تامپو , پد دستگاه تامپو , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو , قیمت پد تامپو , تامپون یا پد , تفاوت پد و تامپون , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو ," src="https://yabkala.com/administrator/files/UploadFile/%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%88%DA%AF-%D9%BE%D8%AF.jpg" alt="پد تامپو , پد دستگاه تامپو , ساخت پد دستگاه تامپو , پد تامپون , ساخت پد تامپو , فروش پد تامپو , پد و تامپون , قیمت پد تامپون , پد یا تامپون , انواع پد تامپو , فروش پد تامپو در تهران , اموزش ساخت پد تامپو , پد چاپ تامپو , خرید پد تامپو , پد دستگاه تامپو , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو , قیمت پد تامپو , تامپون یا پد , تفاوت پد و تامپون , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو ," width="200" height="51" /></span></strong></span></a></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>برای سفارش پد با شماره های شرکت تماس بگیرید</strong> </span></p></p><hr/> Friday, January 13, 2023 پد تامپو کد 254 https://yabkala.com/product/پد-تامپو-254 <img src='./Administrator/files/ProductPic/254.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="color: #ff0000;"><strong><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">پد دستگاه تامپو کد&nbsp; 254<br /></span></strong></span></p> <p><a title="پد تامپو , پد دستگاه تامپو , ساخت پد دستگاه تامپو , پد تامپون , ساخت پد تامپو , فروش پد تامپو , پد و تامپون , قیمت پد تامپون , پد یا تامپون , انواع پد تامپو , فروش پد تامپو در تهران , اموزش ساخت پد تامپو , پد چاپ تامپو , خرید پد تامپو , پد دستگاه تامپو , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو , قیمت پد تامپو , تامپون یا پد , تفاوت پد و تامپون , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو ," href="https://yabkala.com/catproduct/%D9%BE%D8%AF-%D8%AA%D8%A7%D9%85%D9%BE%D9%88" target="_blank"><span style="color: #ff0000;"><strong><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><img title="پد تامپو , پد دستگاه تامپو , ساخت پد دستگاه تامپو , پد تامپون , ساخت پد تامپو , فروش پد تامپو , پد و تامپون , قیمت پد تامپون , پد یا تامپون , انواع پد تامپو , فروش پد تامپو در تهران , اموزش ساخت پد تامپو , پد چاپ تامپو , خرید پد تامپو , پد دستگاه تامپو , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو , قیمت پد تامپو , تامپون یا پد , تفاوت پد و تامپون , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو ," src="https://yabkala.com/administrator/files/UploadFile/%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%88%DA%AF-%D9%BE%D8%AF.jpg" alt="پد تامپو , پد دستگاه تامپو , ساخت پد دستگاه تامپو , پد تامپون , ساخت پد تامپو , فروش پد تامپو , پد و تامپون , قیمت پد تامپون , پد یا تامپون , انواع پد تامپو , فروش پد تامپو در تهران , اموزش ساخت پد تامپو , پد چاپ تامپو , خرید پد تامپو , پد دستگاه تامپو , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو , قیمت پد تامپو , تامپون یا پد , تفاوت پد و تامپون , انواع پد دستگاه تامپو , فروش پد دستگاه تامپو ," width="200" height="51" /></span></strong></span></a></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>برای سفارش پد با شماره های شرکت تماس بگیرید</strong> </span></p></p><hr/> Friday, January 13, 2023 خدمات چاپ تامپو و سیلک https://yabkala.com/product/سفارش-چاپ-تامپو <img src='./Administrator/files/ProductPic/promotional_items_0689.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, May 20, 2024 رگلاتور پارس مدل A302 https://yabkala.com/product/رگلاتور-پارس-A302 <img src='./Administrator/files/ProductPic/5120442.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>رگلاتور فشار قوی مهره پیچی پیچی</strong></span></p></p><hr/> Friday, July 26, 2019 الکترود استیل 307 آما https://yabkala.com/product/الکترود-استیل-آما-308 <img src='./Administrator/files/ProductPic/adsfdsfsfdf.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong>الکترود استیل 307 آما مخصوص جوشکاری ورق های استیل</strong></span></p></p><hr/> Sunday, November 28, 2021