تیغه ی کاتر آسفالت بر بوفالو از جنس الماسه با جوش لیزری دارای الماس چکشی در 4 طرف تیغه برای شکستن و ضربه به آسفالت و حداکثر عمق برشی 17 سانتی متر امکان نصب بروی انواع شاسی کاتر آسفالت را دارا می باشند از ویژگی های مهم تیغه ی آسفالت بر بوفالو می توان این مورد را در نظر گرفت که حتی بافت های چند لایه خرده سنگ را برش می دهد